Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 11 (323) z dnia 10.11.2022
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 11 (323) z dnia 10.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Wykazanie różnic w amortyzacji i wartości początkowej znaku towarowego w związku z przejściem na estoński CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.140.2022.2.BJ) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (...)
str. 3
2.
Kwalifikacja dla celów CIT przychodu ze sprzedaży nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 sierpnia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.377.2022.1.DD) "(...) Wnioskodawca (spółka z o.o. - przyp. red.) planuje zakup lokalu od (...)
str. 6
3.
Czy z chwilą podziału przez wydzielenie spółki dojdzie do zakończenia roku podatkowego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.447.2022.1.JKU) "(...) Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność w obszarze: a) systemu oświaty - (...)
str. 7
4.
Dywidenda wypłacona po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 września 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.456.2022.2.MKU) "(...) Wnioskodawca jest większościowym udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (...)
str. 9
5.
Ustalenie dochodu w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 października 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.71.2022.1.IN) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej. (...)
str. 12
II.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Rabat w postaci kredytu na zakup usług a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lipca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.186.2022.2.MKU) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej wnioskodawcą, prowadzi działalność sklasyfikowaną według (...)
str. 15
2.
Pełnienie funkcji zarządczych przez wspólników w spółce z o.o. bez wynagrodzenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 września 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.11.2022.1.IN) "(...) Spółka jest polskim rezydentem podatkowym opodatkowanym od całości swoich dochodów w (...)
str. 17
3.
Przedawnienie zobowiązania podatkowego a korekta przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.333.2022.1.DP) "(...) Wnioskodawca (dalej zwany "Spółką") jest podmiotem, którego jednym z podstawowych zadań (...)
str. 19
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodu
1.
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny faktury korygującej dokumentującej otrzymany rabat
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 25 maja 2022 r., sygn. akt II FSK 2530/19 "(...) skarżąca złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego (...)
str. 21
2.
Wydatki związane z pracownikami a koszty podatkowe pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lipca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.9.2022.3.SH) "(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób (...)
str. 23
3.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków wynikających ze spornych faktur
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.257.2022.3.AND) "(...) sp. z o.o. sp. komandytowa (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest spółką (...)
str. 26
4.
Wydatki na pakiet benefitów dla pracowników i innych osób a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.251.2022.2.BJ) "(...) Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub X) jest podatnikiem podatku dochodowego (...)
str. 28
5.
Dostawa wyrobów medycznych na Ukrainę w ramach pomocy w przeciwdziałaniu skutkom działań wojennych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.403.2022.4.SG) "(...) Spółka mająca siedzibę na terytorium Polski (czynny podatnik VAT) sprzedała towar (...)
str. 30
6.
Uznanie za koszt podatkowy wynagrodzenia doradcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 września 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.508.2022.1.BS) "(...) Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest polską spółką prawa handlowego, zarejestrowanym podatnikiem VAT (...)
str. 33
7.
Ekwiwalent pieniężny za pranie i używanie odzieży roboczej w firmowych kosztach
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.418.2022.7.IM) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) zajmuje się transportem samochodów na terenie (...)
str. 34
8.
Anulowanie płatności dokonanej na rachunek spoza białej listy i ponowna zapłata - skutki w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 września 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.4.2022.1.ASK) "(...) Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Zaliczki na CIT oraz VAT płaci (...)
str. 36
9.
Zaliczenie wartości nieściągalnej należności do kosztów uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.483.2022.1.AP) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie najmu nieruchomości, w tym (...)
str. 39
10.
Unijny podatek od wartości dodanej w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.151.2021.1.BM ) "(...) Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów budowlanych, (...)
str. 42
11.
Czy wydatek na zakup kasku motocyklowego z nazwą firmy można zaliczyć do firmowych kosztów podatkowych?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.462.2022.1.AW) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca") jest osobą prawną prowadzącą działalność (...)
str. 44
12.
Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu a korekta CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.445.2022.2.MZA) "(...) W kwietniu 2021 r. Wnioskodawca podpisał umowę leasingu operacyjnego na zakup (...)
str. 46
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Ustalenie wartości początkowej budynku i gruntu, gdy w akcie notarialnym podano łączną cenę nabycia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.211.2022.1.SH) "(...) Wnioskodawca (dalej: "Spółka) (...) jest osobą prawną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, (...)
str. 49
2.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych w rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.243.2022.3.AND) "(...) Spółka prowadzi działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. (...)
str. 51
3.
Czy opłata przyłączeniowa zwiększa wartość początkową farmy fotowoltaicznej?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.343.2022.1.MKU) "(...) sp. z o.o. (...) została powołana jako spółka celowa do realizacji (...)
str. 53
V.
Do artykułu 28c-28t ustawy - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
1.
Używanie przez pracowników firmowych samochodów do celów mieszanych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lipca 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.83.2022.1.AK) "(...) spółka (...) wybrała opodatkowanie na zasadzie "ryczałtu od dochodów spółek" (dalej (...)
str. 55
2.
Usługi świadczone na rzecz spółki przez podmioty powiązane a ukryte zyski dla celów estońskiego CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 sierpnia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.124.2022.2.MK) "(...) X. Spółka z o.o. (dalej: "Wnioskodawca" bądź "Spółka") jest podatnikiem ryczałtu (...)
str. 57
3.
Wypłata dywidendy z zysków osiągniętych w latach poprzedzających opodatkowanie estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.426.2022.1.PB) "(...) K. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) dokonała wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym (...)
str. 60
4.
Rezygnacja ze wsparcia realizacji nowej inwestycji na rzecz wyboru estońskiego CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 września 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.430.2022.1.SG) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") w (...) 2019 (...)
str. 61
5.
Czy udział w podmiotach zagranicznych wyklucza wybór estońskiego CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 września 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.380.2022.2.AR) "(...) Wnioskodawca posiada siedzibę i zarząd na terytorium Polski. Spółka posiada udziały (...)
str. 63
6.
Wypłata pożyczek na rzecz podmiotów powiązanych przed przejściem spółki z o.o. na estoński CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 października 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.594.2022.1.MS) "(...) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.