Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 17 (1132) z dnia 10.06.2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 17 (1132) z dnia 10.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Koniec preferencji w VAT w związku z odwołaniem stanu epidemii
Odwołanie stanu epidemii w dniu 16 maja 2022 r. wywołało skutki w VAT. Stosowanie stawki 0% VAT w przypadku niektórych towarów/usług przyznano bowiem na czas (...)
str. 4
2.
Pomoc obywatelom Ukrainy a VAT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. (...)
str. 5
3.
Wniosek o zgodę na opłacenie składek po terminie można złożyć do 30 czerwca 2022 r. - informacja ZUS
Osoba, która po terminie opłaciła składki na dobrowolne ubezpieczenia (emerytalne, rentowe lub chorobowe) za okres sprzed 1 stycznia 2022 r., a chce zachować ciągłość podlegania (...)
str. 6
4.
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty można złożyć w e-Urzędzie Skarbowym
W serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) udostępniono wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów (dalej: MF) w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.gov.pl). (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Tarcza antyinflacyjna przedłużona do 31 lipca 2022 r.
W Dzienniku Ustaw z 27 maja 2022 r., pod poz. 1137, opublikowano ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 7
2.
Obowiązek stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych przesunięty na 1 października 2022 r.
Od 1 lipca 2022 r. obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących miały być objęte usługi myjni samochodowych. Dotyczy to mycia, czyszczenia samochodów i innych (...)
str. 9
3.
Grupy VAT dopiero od 1 stycznia 2023 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono nowy rodzaj podatnika - tzw. grupę VAT. Mianowicie podatnikiem VAT będzie mogła być grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie (...)
str. 9
4.
Projekt nowych regulacji w Kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników
W dniu 24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr druku w wykazie (...)
str. 9
5.
Od lipca 2022 r. nowe przepisy dla branży deweloperskiej
Z dniem 1 lipca 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (...)
str. 11
6.
Ułatwienia w znalezieniu pracy przez obywatela z Ukrainy
W Dzienniku Ustaw z 23 maja 2022 r., pod poz. 1087, opublikowano ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom (...)
str. 12
7.
Do 30 czerwca 2022 r. niektóre podmioty muszą dokonać zgłoszenia do CEEB
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Uruchomiona ona została w dniu 1 lipca 2021 r. Zasady dokonywania (...)
str. 13
8.
Polska podpisała z Baliwatem Guernsey protokół w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z dnia 31 maja 2022 r. o podpisaniu w dniu 19 maja br. przez Polskę z Baliwatem (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Impreza firmowa - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Firmy organizują różnego rodzaju imprezy (np. festyny, pikniki m.in. z okazji Dnia Dziecka), w których udział biorą zarówno dzieci pracowników, jak i sami pracownicy, a (...)
str. 14
1.1.
Udział w firmowej imprezie - PIT i składki ZUS
PIT pracownika Ustalając, czy po stronie pracownika powstanie przychód z tytułu uczestnictwa w imprezie (np. pikniku/festynie) zorganizowanej np. z okazji Dnia Dziecka należy przywołać wyrok (...)
str. 14
1.2.
Impreza firmowa a VAT
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z organizacją imprezy Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, (...)
str. 15
1.3.
Wydatki na imprezę firmową a koszty uzyskania przychodów
Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 17
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków na organizację imprezy firmowej
Wydatki na organizację zakładowej imprezy, m.in. z okazji Dnia Dziecka, sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca te wydatki może (...)
str. 18
2.
Usługi budowlane - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze, które świadczą usługi budowlane czy budowlano-montażowe (dalej: budowlane), mają niekiedy wątpliwości, w którym momencie powinny uznać takie usługi za wykonane na potrzeby VAT, (...)
str. 19
2.1.
Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usługi budowlanej
Obowiązek podatkowy w VAT - podstawa prawna Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu usługi budowlanej uzależniony jest od tego, na rzecz jakiego podmiotu (...)
str. 19
2.2.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu usługi budowlanej
Moment powstania przychodu - zasada ogólna Zgodnie z zasadą ogólną, przychód podatkowy powstaje - w przypadku usług - w dniu wykonania usługi albo częściowego wykonania (...)
str. 21
2.3.
Przychód z tytułu usługi budowlanej w księgach rachunkowych jednostki
W ustawie o rachunkowości nie zawarto regulacji, które wprost wskazywałyby moment powstania przychodu, w tym m.in. z tytułu usług budowlanych (z wyjątkiem niezakończonych na dzień (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej a VAT - wyrok WSA
Wydzierżawienie prywatnej działki, podział na mniejsze, budowa brakującego zjazdu, czy urządzenie drogi dojazdowej, to działania mieszczące się w ramach zwykłego zarządu prywatnym majątkiem, a nie (...)
str. 24
2.
Produkcja i sprzedaż wyrobów spożywczych a obowiązek stosowania kasy on-line w świetle interpretacji KIS
Uregulowania ustawowe Od 1 maja 2019 r. weszły w życie regulacje dotyczące nowego rodzaju kas rejestrujących, tj. kas on-line. Ustawodawca nałożył na podatników z niektórych (...)
str. 26
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Faktury ustrukturyzowane - korzyści z ich wystawiania i uprawnienia biura rachunkowego
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Planuję wystawiać faktury ustrukturyzowane. Jakie korzyści wówczas osiągnę? Czy mogę upoważnić biuro rachunkowe do wystawiania i odbierania faktur w ramach KSeF? (...)
str. 28
3.2.
Wyżywienie przekazane nieodpłatnie na pomoc uchodźcom z Ukrainy a VAT
Gmina w marcu 2022 r. zwróciła się do spółki o nieodpłatne przekazanie żywności na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT (...)
str. 31
3.3.
Przedpłata na poczet przyszłych nieskonkretyzowanych zamówień a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaję materiały budowlane. W związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań zamierzam wprowadzić dla stałych klientów system przedpłat na poczet przyszłych zamówień. W (...)
str. 33
3.4.
Sprzedaż złomu - oznaczenie GTU w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jaki kod GTU powinienem zastosować w JPK_VAT w przypadku sprzedaży złomu żelaza i stali (jest to odpad - pozostałości części maszyn (...)
str. 34
3.5.
Usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego w świetle ustawy o VAT
Pracownicy podmiotu leczniczego będącego spółką z o.o., w której 100% udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego, korzystają ze szkoleń zawodowych (medycznych oraz dla administracji). Spółka nie (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Estoński CIT - wybrane wyjaśnienia organów podatkowych
Podatnicy CIT zamiast opłacania klasycznego CIT mogą wybrać ryczałt od dochodów spółek, zwany estońskim CIT. Ta forma opodatkowania polega zasadniczo na odroczeniu opodatkowania podatkiem dochodowym (...)
str. 36
1.1.
Korekta wstępna w estońskim CIT - wyjaśnienie Min. Fin.
Od 1 stycznia 2022 r. dochód z tytułu tzw. korekty wstępnej - w przypadku estońskiego CIT - stanowi podstawę opodatkowania niezależną od podstawy opodatkowania ustalonej (...)
str. 37
1.2.
Usługi świadczone przez zleceniobiorców na rzecz spółki a ukryte zyski dla celów estońskiego CIT - interpretacja KIS
Dochód odpowiadający wydatkom na wynagrodzenia zleceniobiorców (podmiotów powiązanych), które nie są związane z prawem do udziału w zysku spółki (zleceniobiorcy nie mają wpływu na działanie (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wycena faktury wystawionej w walucie obcej
Spółka z o.o. za usługi transportowe, świadczone na rzecz kontrahentów krajowych, wystawia faktury w walucie obcej. Spółka wycenia te faktury stosując średni kurs NBP z (...)
str. 40
2.2.
Odsetki z tytułu zwłoki w zwrocie subwencji PFR - czy mogą być kosztem podatkowym?
Spółka z o.o., która w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, otrzymała subwencję finansową PFR 1.0, zwraca część otrzymanej subwencji w ratach, w terminach określonych w (...)
str. 42
2.3.
Zobowiązanie zasądzone wyrokiem sądowym a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o., która zleciła wykonanie usługi remontowej firmie zewnętrznej, została w 2018 r. obciążona przez tę firmę kosztami przestoju. Faktura dokumentująca te koszty została (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odliczenie składek ZUS zapłaconych w 2021 r. za cały 2022 r. - interpretacja KIS
Podatnik (przedsiębiorca) mógł odliczyć od dochodu i podatku za 2021 r. odpowiednio składki na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w grudniu 2021 r. (...)
str. 46
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dofinansowanie z ZFŚS do wycieczki pracowników i członków ich rodzin a PIT
Zakład pracy zamierza zorganizować wycieczkę dla pracowników oraz członków ich rodzin. Koszty wycieczki zostaną pracownikom częściowo sfinansowane z ZFŚS (pozostałą część kosztów pokryją pracownicy). Udział (...)
str. 48
2.2.
Ulga dla klasy średniej we wspólnym rozliczeniu małżonków
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Jego małżonka aktualnie nie pracuje (nie osiąga żadnych dochodów), ale w drugiej połowie 2022 r. zamierza podjąć (...)
str. 49
2.3.
Stawka ryczałtu dla usług prawnych świadczonych wspólnie z innym prawnikiem
Podatnik (radca prawny) prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. W ramach tej działalności świadczy usługi prawne (PKWiU dział 69). Przychody z tego tytułu opodatkowuje 17% stawką (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Obniżenie stawek amortyzacyjnych ze skutkiem wstecznym jest dopuszczalne - orzeczenie NSA
Podatnik jest uprawniony do obniżenia do dowolnej wysokości (nawet bliskiej zeru) stawek amortyzacyjnych ze skutkiem wstecznym. Może tego dokonać dla wybranych lub wszystkich środków trwałych, (...)
str. 52
2.
Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą wynajął kilka lat temu lokal na działalność usługową. Poniósł nakłady inwestycyjne na przystosowanie lokalu do potrzeb działalności, a efekt prac jako (...)
str. 54
2.1.
Likwidacja inwestycji - rozliczenie podatkowe
W praktyce przyjmuje się, że pod pojęciem inwestycji w obcych środkach trwałych rozumie się ulepszenia w obcych środkach trwałych. Inwestycje takie dla celów podatku dochodowego (...)
str. 55
2.2.
Nieumorzona wartość inwestycji a podstawa wymiaru składki zdrowotnej
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo IP Box ustalana jest w oparciu o dochód (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - informacja ZUS
W wyniku zmiany w przepisach od 1 stycznia 2022 r. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, m.in. osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, ustaje w dwóch przypadkach, tj.: 1) od (...)
str. 56
2.
FP, FS i FGŚP za zleceniobiorcę dodatkowo pracującego na etacie
Zawarliśmy umowę zlecenia z osobą, która w innej firmie pracuje na pełnym etacie. Umowy tej nie będzie wykonywać na rzecz pracodawcy. Miesięcznie będziemy wypłacać zleceniobiorcy (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Stosowanie niektórych regulacji specustawy po odwołaniu stanu epidemii
Z dniem 16 maja 2022 r. na terenie Polski został odwołany stan epidemii wprowadzony w związku z COVID-19. Od wskazanej daty obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. (...)
str. 59
2.
Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej przy przejściu na emeryturę
Pracownik zatrudniony na pełny etat z dniem 24 czerwca 2022 r. rozwiąże stosunek pracy za porozumieniem stron i przejdzie na emeryturę. W związku z tą (...)
str. 61
3.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownikowi obniżono wymiar czasu pracy
Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego wystąpił z wnioskiem o obniżenie na ten okres obowiązującego go wymiaru czasu pracy - z pełnego na 3/4 etatu. Zmiana (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ujemne saldo na koncie przychodów powstałe w wyniku storna wyceny bilansowej - ewidencja oraz prezentacja w sprawozdaniu
Wskutek "odwrócenia" bilansowej wyceny rozrachunków, na początek kolejnego roku obrotowego powstają ujemne salda na kontach przychodów lub kosztów. Jak zaprezentować saldo przychodów (ze znakiem "-") (...)
str. 64
2.
Sprzedaż akcji - rozliczenie bilansowe i podatkowe
W dniu 20 maja 2022 r. spółka z o.o. sprzedała za pośrednictwem rachunku maklerskiego akcje zakupione w latach ubiegłych w różnych okresach i po różnych (...)
str. 67
2.1.
Zakup akcji i ich wycena w ewidencji księgowej i bilansie
Wycena bieżąca Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje, w tym akcje, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według (...)
str. 68
2.2.
Sprzedaż akcji - ewidencja w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Wynik operacji finansowych stanowi m.in. zysk ze zbycia lub strata ze zbycia inwestycji innych niż nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji (por. (...)
str. 70
2.3.
Rozliczenie sprzedaży akcji dla celów podatku dochodowego
Wydatki na nabycie akcji Wydatki na nabycie akcji mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich odpłatnego zbycia (por. art. 16 ust. 1 (...)
str. 71
3.
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby w rachunku zysków i strat oraz w rozliczeniu podatkowym
Spółka z o.o. sporządza rachunek wyników w wariancie porównawczym. W przychodach wykazywany jest "Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki". Czy przychód ten jest również (...)
str. 72
4.
Wydatki na wykończenie i utrzymanie mieszkań zakupionych w celu odprzedaży
Jednostka zakupiła mieszkanie w stanie deweloperskim w celu jego sprzedaży. Przed jego zbyciem zamierza mieszkanie "wykończyć" (wyszpachlować i pomalować ściany, wykonać podłogi, położyć kafelki i (...)
str. 73
5.
Elektroniczne jednostki doładowania - ewidencja księgowa i skutki w VAT
Jesteśmy spółką z o.o. i podpisaliśmy umowę na sprzedaż elektronicznych jednostek doładowania w sklepie detalicznym. Przy sprzedaży dane są przesyłane na specjalnie do tego przeznaczony (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.