Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 6 (318) z dnia 10.06.2022
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 6 (318) z dnia 10.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy -  zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Kara za parkowanie niezgodne z regulaminem parkingu a VAT
WYROK TSUE z 20 stycznia 2022 r., w sprawie C-90/20 "(...) Głównym przedmiotem działalności Apcoa, spółki prawa duńskiego, jest prowadzenie parkingów na prywatnych nieruchomościach, w (...)
str. 3
2.
Nieodpłatne udostępnianie hotelu pracowniczego wybudowanego w celu zakwaterowania pracowników sezonowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2022 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.14.2022.1.MM) "(...) Jest Pan rolnikiem indywidualnym prowadzącym działalność w zakresie produkcji owoców jagodowych, (...)
str. 5
II.
Do artykułu 15 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Małżonkowie prowadzący gospodarstwo rolne jako odrębni podatnicy VAT
WYROK TSUE z 24 marca 2022 r., w sprawie C-697/20 "(...) W dniu 31 grudnia 2010 r. W.G., która prowadziła hodowlę kurcząt rzeźnych w dwóch (...)
str. 9
2.
Czy jednorazowa sprzedaż własnego gruntu podlega opodatkowaniu VAT?
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 18 stycznia 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 1397/21 - orzeczenie nieprawomocne "(...) W dniu 8 kwietnia 2019 (...)
str. 11
III.
Do artykułu 29a ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Dostawa towaru i usługa transportowa jako świadczenia kompleksowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2022 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.10.2022.1.AR) "(...) Uczelnia sprzedaje publikacje książkowe kontrahentom, którym wystawia faktury VAT. Sprzedawany towar (...)
str. 13
2.
Prawo do obniżenia VAT Z tytułu udzielenia rabatu pośredniego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.932.2021.2.ICZ) "(...) X. SA, zwana dalej Spółką lub Podatnikiem, zajmuje się produkcją sałatek (...)
str. 15
IV.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Wynajem nieruchomości mieszkalnych nie zawsze jest zwolniony z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2022 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.870.2021.2.RR) "(...) Głównym przedmiotem działalności Spółki (z o.o. - przyp. red.) jest sprzedaż (...)
str. 17
2.
Zwolnienie z VAT usług pośrednictwa w obrocie walutami wirtualnymi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lutego 2022 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.665.2021.1.JK) "(...) Jest Pan polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, (...)
str. 19
3.
Usługi konsultacji medycznych świadczone on-line a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 kwietnia 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.128.2022.2.RG) "(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...) od 12 października 2018 r., (...)
str. 21
4.
Udzielenie przez podatnika oprocentowanej pożyczki jako czynność zwolniona z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.923.2021.4.WN) "(...) Państwa Spółka jest spółką z siedzibą w Polsce pełniącą funkcję podmiotu (...)
str. 23
5.
Zwolnienie z VAT usługi wynajmu lokalu użytkowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2022 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.59.2022.2.MKA) "(...) Wnioskodawca jako firma posiada mieszkanie 36 m 2 w apartamentowcu przeznaczonym (...)
str. 25
V.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Wynagrodzenie za przedłużenie umowy najmu a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2022 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.102.2022.1.WH) "(...) W 2019 r. A. Sp. z o.o. (dalej: "A.") oraz B. (...)
str. 27
2.
Rozliczenie VAT od czynności wykonywanych przez wspólnika na rzecz spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2022 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.75.2022.2.WH) "(...) Jesteście Państwo spółką akcyjną (dalej: "Wnioskodawca" bądź "Spółka") będącą czynnym podatnikiem (...)
str. 29
3.
Brak prawa do odliczenia VAT, gdy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2022 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.850.2021.1.AA) "(...) Wnioskodawca będący Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) prowadzi działalność w (...)
str. 31
4.
Parkowanie samochodu pod domem podatnika a pełne odliczenie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2022 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.803.2021.3.MB) "(...) prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych (głównie (...)
str. 33
5.
Odliczenie VAT z tytułu montażu fotowoltaiki wykorzystywanej do działalności gospodarczej i na cele prywatne
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 stycznia 2022 r., nr 0114-KDIP4-1.4012.698.2021.2.DP) "(...) wniosek dotyczy prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z realizacji (...)
str. 36
6.
Brak NIP na fakturze a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 marca 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.42.2022.1.KP) "(...) Wnioskodawczyni od 14 maja 2012 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...), (...)
str. 38
7.
Prawo do odliczenia VAT z faktur przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2022 r., nr 0112-KDIL3.4012.101.2022.1.MC) "(...) sp. z o.o. (...) jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku (...)
str. 40
8.
Obciążanie najemców opłatami za media a odliczanie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.68.2022.1.ABU) "(...) Wnioskodawca jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zarejestrowanym w rejestrze podmiotów (...)
str. 42
9.
Odliczanie VAT z tytułu zakupów dokonanych przed rejestracją działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2022 r., nr 0112-KDIL3.4012.483.2021.2.AK) "(...) Wnioskodawca - osoba fizyczna rozpoczęła jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 3 (...)
str. 44
VI.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Rozliczenie VAT w związku z wycofaniem nieruchomości z działalności gospodarczej i dalszego jej wynajmu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2022 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.77.2022.2.OS) "(...) 27 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, (...)
str. 47
2.
Przeniesienie budynku na właściciela gruntu a korekta VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.44.2022.2.AB) "(...) Wnioskodawcą jest spółką cywilną. Wnioskodawca zawarł umowę użyczenia z właścicielem gruntu (...)
str. 50
3.
Zaniechanie inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej a obowiązek korekty odliczonego VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2022 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.810.2021.4.WH) "(...) A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) jest czynnym podatnikiem VAT. We (...)
str. 52
VII.
Do artykułu 96-98 ustawy - rejestracja
1.
Możliwość dokonania rejestracji dla celów VAT z datą wsteczną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.755.2021.2.MH) "(...) W dniu 01.03.2021 r. został złożony przez Pana wniosek w formie (...)
str. 55
VIII.
Do artykułu 106a-108 ustawy - faktury
1.
Wystawianie faktur za najem nieruchomości użyczonej podatnikowi przez jej współwłaścicieli
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 kwietnia 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.69.2022.1.KP) "(...) Wnioskodawczyni rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie apartamentu (samodzielny budynek (...)
str. 57
2.
Otrzymanie zaliczki i dostawa towarów w jednym miesiącu a obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lutego 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.1016.2021.1.KO) "(...) Działalność Spółki polega na sprzedaży drobnego asortymentu elektrycznego do hurtowni elektrycznych. (...)
str. 58
IX.
Do artykułu 111-111b ustawy - kasy rejestrujące
1.
Świadczenie usług w zakresie opieki medycznej a obowiązek stosowania kasy on-line
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2022 r., nr 0112-KDIL3.4012.427.2021.1.LS) "(...) Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług medycznych (stacjonarne, całodobowe świadczenia (...)
str. 61
X.
Do artykułu 113-114 ustawy - szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców
1.
Wynajem nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków, gdy jeden z nich jest czynnym podatnikiem VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 kwietnia 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.54.2022.4.KP) "(...) Wnioskodawczyni jest zatrudniona na etacie. (...) Wnioskodawczyni wynajmuje w najmie prywatnym (...)
str. 63
2.
Usługi świadczone poza terytorium polski a obowiązek uwzględnienia ich wartości w limicie 200.000 zł
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.136.2022.2.PRP) "(...) Podatnik świadczy usługi elektryczne (nowe instalacje elektryczne "na" i "w" budynkach (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.