Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (1126) z dnia 10.04.2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 11 (1126) z dnia 10.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Czy diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym nadal stanowią koszty podatkowe?
Od 2 lutego 2022 r. obowiązuje przepis, na mocy którego kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w (...)
str. 4
2.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy prowadzącego kilka pozarolniczych działalności
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające podatek dochodowy według skali podatkowej, podatek liniowy lub IP Box (odpowiednio na podstawie art. 27, art. 30c lub art. 30ca (...)
str. 5
3.
Komisja Europejska wyraziła zgodę na obowiązkową e-fakturę
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy rodzaj faktur, tj. faktury ustrukturyzowane (dalej również: e-faktury) wystawiane przy użyciu Krajowego (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zapowiadane zmiany w systemie podatkowym - korekta Polskiego Ładu
Ministerstwo Finansów w dniu 24 marca 2022 r. na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację dotyczącą kolejnych zmian w systemie podatkowym. Zapowiadane zmiany (propozycje) dotyczą (...)
str. 7
2.
Usługi wynajmowania nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego będą zwolnione z VAT
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków (...)
str. 8
3.1.
Zmiany w zwolnieniach z PIT/CIT związane ze służbą wojskową
W Dzienniku Ustaw z 23 marca 2022 r., pod. poz. 655, opublikowano ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Regulacja ta swym (...)
str. 9
3.2.
Rozszerzenie zakresu zwolnienia z PIT o niektóre umorzone wierzytelności
W Dzienniku Ustaw z 21 marca 2022 r., pod. poz. 646, opublikowano ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji (...)
str. 10
4.
Zmiana w zakresie wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 marca 2022 r., pod poz. 654, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 11
5.
Składanie deklaracji akcyzowych w świetle zmienionych przepisów
Od 1 lipca 2021 r. obowiązują niektóre zmiany w podatku akcyzowym. Wprowadzono m.in. obowiązek składania deklaracji w akcyzie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie za (...)
str. 12
6.1.
E-Urząd Skarbowy - automatyzacja załatwiania spraw
W dniu 29 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Finansów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw (...)
str. 13
6.2.
Program Współdziałania podatników z Szefem KAS
Program Współdziałania to forma współpracy KAS z dużymi podmiotami gospodarczymi (osiągającymi przychody powyżej 50 mln euro - ustalone w oparciu o zeznanie CIT-8 za poprzedni (...)
str. 13
7.
Przedłużenie terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych - opublikowano rozporządzenie
W Dzienniku Ustaw z 30 marca 2022 r., pod poz. 709, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktury kosztowe na przełomie miesięcy - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce podatnicy otrzymują faktury kosztowe po zamknięciu miesiąca, w którym usługa została wykonana/towar został nabyty. W artykule przedstawiamy, jak taką fakturę rozliczyć dla celów (...)
str. 15
1.1.
Odliczanie VAT z faktury dokumentującej zakupy w poprzednim miesiącu
Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania (...)
str. 15
1.2.
Rozliczenie dla celów CIT faktur kosztowych na przełomie miesięcy
Zasady potrącalności kosztów podatkowych W pierwszej kolejności należy wskazać, że podatnicy (prowadzący księgi rachunkowe) "dzielą" koszty uzyskania przychodów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i (...)
str. 15
1.3.
Ewidencja księgowa faktur kosztowych na przełomie miesięcy
Zgodnie z zasadą memoriału wyrażoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz (...)
str. 18
2.
Upominek dla pracownika/zleceniobiorcy - podatki i ewidencja księgowa
Częstą praktyką jest przekazywanie przez pracodawców swoim pracownikom lub zleceniobiorcom upominków (np. zegarków, statuetek) z okazji ważnych wydarzeń w ich życiu, czy w związku z (...)
str. 19
2.1.
Otrzymanie upominku przez pracownika/zleceniobiorcę a PIT i składki ZUS
Upominek otrzymany przez pracownika Zasadą jest, że do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze (...)
str. 19
2.2.
Rozliczenie VAT od upominków dla pracowników/zleceniobiorców
Odliczanie VAT od zakupionych upominków Zasadą jest (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), że podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów w takim (...)
str. 21
2.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na upominki
Zasadniczo podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie (...)
str. 22
2.4.
Ewidencja księgowa zakupu upominków i ich przekazania
Wydatki ponoszone na zakup upominków dla pracowników/zleceniobiorców (sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy), zasadniczo powinny obciążać koszty działalności operacyjnej pracodawcy. W związku z tym faktura dokumentująca (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Czy zawsze trzeba wystawiać fakturę zaliczkową? - interpretacja KIS
Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym, podatnik może zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej. (interpretacja (...)
str. 24
2.
Ładowanie samochodów elektrycznych na gruncie VAT - pytanie prejudycjalne do TSUE
TSUE rozstrzygnie, czy ładowanie samochodów elektrycznych jest na gruncie przepisów o VAT dostawą towarów, czy świadczeniem usług. (postanowienie NSA z 23 lutego 2022 r. sygn. (...)
str. 26
3.
System e-paragonów jest dostępny - odpowiedź Min. Fin.
W dniu 18 lutego 2022 r. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) udzieliło odpowiedzi na pytanie, czy system e-paragonów jest opóźniony. MF wskazało, że od 31 marca (...)
str. 27
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Budowa hotelu pracowniczego i użyczanie miejsc noclegowych a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę działalność sezonową w małej miejscowości. Ze względu na brak miejsc zakwaterowania i kłopoty ze znalezieniem sezonowych pracowników w okolicy zamierzam (...)
str. 28
4.2.
Odliczanie VAT przez podatnika stosującego kasową metodę rozliczania VAT
Posiadam status małego podatnika VAT. Rozliczam VAT metodą kasową. Składam deklaracje kwartalne. W styczniu 2022 r. kupiłem od kontrahenta (czynnego podatnika VAT) towar handlowy i (...)
str. 31
4.3.
Pośrednictwo w obrocie walutami wirtualnymi a zwolnienie z VAT
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi pośrednictwa w zakresie wymiany walut wirtualnych na rzecz polskich kontrahentów (czynnych podatników VAT). Miejscem świadczenia (...)
str. 32
4.4.
Sprzedaż na rzecz osób prywatnych a kasa fiskalna
Czynny podatnik VAT korzysta z podmiotowego zwolnienia z kasy rejestrującej. Planuje on sprzedać używane w działalności środki trwałe (samochody firmowe) oraz rozszerzyć działalność o handel (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności a estoński CIT - interpretacja KIS
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej może wybrać opodatkowanie estońskim CIT, o ile spełnia warunki do stosowania tej formy opodatkowania. (interpretacja indywidualna (...)
str. 35
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dotacja na zakup środka trwałego w CIT-8 za 2021 r.
Spółka z o.o. otrzymała w 2021 r. dotację na zakup środka trwałego, w jego wartości netto (kwota VAT od zakupu środka trwałego podlegała odliczeniu). Dotacja (...)
str. 36
2.2.
Odpis aktualizujący należności od kontrahentów z Ukrainy, Rosji i Białorusi a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. posiada niezapłacone należności z tytułu sprzedaży towarów od kontrahentów z Ukrainy, Rosji oraz Białorusi (należności te były zaliczone do przychodów podatkowych). W (...)
str. 38
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Moment zapłaty minimalnego podatku dochodowego
Czy minimalny podatek dochodowy płacony jest w trakcie roku, czy dopiero po jego zakończeniu? Z dniem 1 stycznia 2022 r., w związku z nowelizacją przepisów (...)
str. 40
3.2.
Niepodlegający odliczeniu VAT a koszty uzyskania przychodów
W ramach ciążących na spółce obowiązków w zakresie bhp, spółka ponosi wydatki (ze środków obrotowych) na zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników. Z uwagi na to, (...)
str. 42
3.3.
Limit przychodów na potrzeby statusu małego podatnika CIT a umorzenie subwencji z PFR
Czy w limicie przychodów branych pod uwagę przy ustalaniu w 2022 r. statusu małego podatnika dla celów CIT, bierze się pod uwagę przychód z tytułu (...)
str. 42
3.4.
Ujęcie w kosztach podatkowych przedawnionej wierzytelności
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą wierzytelność od kontrahenta krajowego. Wierzytelność ta uległa przedawnieniu. Czy możemy jej wartość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Zasadą jest, że (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zwrot wspólnikom dopłat wniesionych do spółki dokonany po zbyciu udziałów a zwolnienie z PIT - wyrok NSA
W sytuacji, gdy w treści uchwały o zwrocie dopłat wskazano wspólnika spółki z o.o. jako osobę uprawnioną do otrzymania takiego zwrotu, to mimo utraty statusu (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Korekta składki zdrowotnej przedsiębiorcy a zeznania podatkowe za lata ubiegłe
Przedsiębiorca (rencista) opłacał składkę zdrowotną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od 2016 r. Zorientował się, iż zgodnie z przepisami tzw. ustawy zdrowotnej w niektórych miesiącach (...)
str. 46
2.2.
Rozliczenie niepobranej nadwyżki zaliczki na PIT od wynagrodzenia pracownika
Spółka naliczając pensje pracowników porównuje zaliczki na podatek obliczone według zasad obowiązujących na koniec 2021 r. do zaliczek obliczonych według zasad Polskiego Ładu i potrąca (...)
str. 47
2.3.
Sprzedaż pelletu produkowanego przez rolnika - PIT i VAT
Rolnik, czynny podatnik VAT, chciałby niewykorzystaną słomę z produkcji zbóż przetwarzać w pellet (granulat opałowy) i go sprzedawać. Aby wyprodukować pellet, słomę należy rozdrobnić oraz (...)
str. 48
2.4.
Obowiązki podatkowe w związku z wypłatą świadczeń po zmarłym pracowniku
Niedawno zmarł nasz pracownik. Jego tata dostarczył nam zarejestrowany notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, na podstawie którego rodzice po połowie nabyli spadek. Należności po zmarłym pracowniku (...)
str. 51
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rezerwowy środek trwały a prawo do jego amortyzacji - interpretacja KIS
Rezerwowy transformator, który nie jest wykorzystywany w prowadzonej działalności, lecz pełni jedynie rolę rezerwową z możliwością jego wykorzystania w przyszłości, nie spełnia jednej z podstawowych (...)
str. 53
2.
Zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesiona do spółki z o.o.
W jaki sposób należy amortyzować środki trwałe wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wydzielonej z prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej i wniesionej aportem do spółki z (...)
str. 54
3.
Wykonanie instalacji i zakup urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego
W wynajmowanym garażu wykonaliśmy instalację oraz zamontowaliśmy zakupioną ładowarkę na potrzeby obsługi elektrycznego samochodu osobowego, wykorzystywanego do celów firmowych i prywatnych (mieszanych). Jak rozliczyć w (...)
str. 55
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Sprzedaż przez internet napojów słodzonych na rzecz konsumenta bez opłaty cukrowej - wyjaśnienie Min. Fin.
Opłata cukrowa, zwana również podatkiem od cukru, obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Jest to opłata od napojów z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami (...)
str. 58
2.
Dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill) a opodatkowanie PCC - uchwała siedmiu sędziów NSA
Dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill), rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w (...)
str. 59
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Płatnik opłacający za siebie do ZUS tylko składkę zdrowotną rozlicza ją w ZUS RCA
Podatnik (płatnik składek) prowadzi działalność gospodarczą i opłaca za siebie z tego tytułu tylko składkę zdrowotną (korzysta z ulgi na start). Czy rozliczenia tej składki (...)
str. 61
2.
Składki ZUS męża zatrudnionego w firmie żony na podstawie umowy o pracę
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniam męża na podstawie umowy o pracę, z wynagrodzeniem minimalnym. Składki ubezpieczeniowe do ZUS opłacam za niego jako osobę współpracującą. (...)
str. 62
X.
PRAWO PRACY
1.
Wykorzystanie środków ZFŚS po jego likwidacji oraz warunki wypłaty świadczenia urlopowego
1) Jesteśmy małą spółką z o.o. Podjęliśmy decyzję o nietworzeniu od stycznia 2022 r. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wypłacaniu jedynie świadczenia urlopowego. Czy możemy (...)
str. 64
2.
Wpływ urlopu bezpłatnego oraz zmiany etatu na wymiar urlopu wypoczynkowego
Przez kilka miesięcy 2021 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. Jednocześnie w trakcie ubiegłego roku kalendarzowego zmieniono mu wymiar czasu pracy. Jak w takiej sytuacji (...)
str. 65
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Dokumenty przekazywane do KRS oraz badanie sprawozdań finansowych w nowych formatach - wyjaśnienie Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) opublikowano kolejne konsultacje dotyczące sprawozdań finansowych za 2021 r. Wskazano w nich, jakie dokumenty podlegają złożeniu do Krajowego Rejestru (...)
str. 67
1.1.
Dokumenty przekazywane do KRS
"Jakie dokumenty i w jakim formacie zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostka mająca siedzibę na terytorium RP powinna złożyć do KRS? Kierownik jednostki składa we (...)
str. 67
1.2.
Obowiązki biegłego rewidenta w przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych w nowych formatach
"Jakie są obowiązki biegłego rewidenta w związku z badaniem ustawowym sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z jednolitym elektronicznym formatem raportowania (format ESEF)? W przypadku sprawozdań finansowych (...)
str. 68
2.
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej rozrachunków
Różnice kursowe powstałe w wyniku wyceny bilansowej rozrachunków podlegają rozliczeniu w kolejnym roku obrotowym na jeden z trzech sposobów, tj. mogą zostać: 1) wystornowane pod (...)
str. 69
2.1.
Wycena rozrachunków i powstanie różnic kursowych
Rozrachunki (tj. należności i zobowiązania) podlegają wycenie na dzień ich wprowadzenia do ksiąg rachunkowych oraz na dzień bilansowy (o ile nie zostaną uregulowane do końca (...)
str. 70
2.2.
Sposoby rozliczania różnic z wyceny bilansowej
Ustawa o rachunkowości nie reguluje kwestii, w jaki sposób dokonać rozliczenia różnic kursowych powstałych w wyniku wyceny bilansowej. Zgodnie z wypracowaną praktyką dokonuje się tego (...)
str. 70
3.
Przekształcenie spółki jawnej w komandytową
Jesteśmy spółką jawną i dobrowolnie prowadzimy księgi rachunkowe. Właściciele spółki podjęli decyzję o jej przekształceniu w spółkę komandytową. Sporządziliśmy na dzień podpisania umowy o przekształceniu (...)
str. 72
4.
Zestawienie obrotów i sald oraz rozliczenie inwentaryzacji a przesunięcie terminów sprawozdawczych
Czy na podstawie rozporządzenia w sprawie przesunięcia terminów sprawozdawczych za 2021 r. należy uznać, że w spółce, której dzień bilansowy przypada na 31 grudnia 2021 (...)
str. 73
5.
Rozliczenie księgowe rocznej korekty VAT
Ponieważ mamy sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną z VAT jesteśmy zobowiązani do dokonywania rocznej korekty VAT naliczonego, odliczonego od dokonanych w danym roku zakupów. W jaki (...)
str. 74
6.
W jakiej formie sporządzić oświadczenie członków zarządu akceptujące sprawozdanie?
Czy ustawa o rachunkowości określa szczególną formę, w jakiej należy sporządzić oświadczenie członków wieloosobowego zarządu potwierdzające, iż sprawozdanie spełnia przewidziane ustawą wymogi? Ustawa o rachunkowości (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.