Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 12 (324) z dnia 10.12.2022
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 12 (324) z dnia 10.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Sprzedaż nieruchomości poprzedniemu właścicielowi a obowiązek naliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 października 2022 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.396.2022.2.MG) "(...) W grudniu 2011 r. Spółka (z o.o. - przyp. red.) zakupiła (...)
str. 3
2.
Czy opłaty dodatkowe związane z zakończeniem umowy leasingu podlegają opodatkowaniu VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2022 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.476.2022.1.IG) "(...) A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi działalność (...)
str. 6
3.
Zwrot nakładów poniesionych na budowę budynku na cudzym gruncie jako czynność opodatkowana VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.171.2022.3.AB) "(...) Wnioskodawca od 2013 r. dzierżawi od osoby fizycznej (wspólnika wnioskodawcy) nieruchomość (...)
str. 8
4.
Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i przekazanie go na cele prywatne oraz jego późniejsza sprzedaż
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2022 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.270.2022.2.ALN) "(...) W 2018 r. kupił Pan samochód dostawczy (wpis w dowodzie rej. (...)
str. 10
5.
Skutki podatkowe otrzymania przedsiębiorstwa w drodze darowizny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lipca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.336.2022.2.JS) "(...) Ojciec Wnioskodawczyni prowadził jednoosobową działalność gospodarczą na wpisie do ewidencji z (...)
str. 12
II.
Do artykułu 19a ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Dostawa towaru za pośrednictwem kuriera a moment powstania obowiązku podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2022 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.423.2022.1.EG) "(...) Spółka prowadzi działalność handlową - zajmuje się sprzedażą dodatków paszowych - (...)
str. 15
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego od usługi najmu udokumentowanej e-fakturą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2022 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.169.2022.1.PM) "(...) W związku z obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF od (...)
str. 17
III.
Do artykułu 29a ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Opłatę recyklingową należy wliczyć do podstawy opodatkowania VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 19 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Po 70/22 - orzeczenie nieprawomocne "(...) skarżąca (...) prowadzi sprzedaż za (...)
str. 19
2.
Prawo do odzyskania nadpłaconego VAT od sprzedaży na rzecz konsumentów opodatkowanej błędną stawką VAT
(opinia rzecznika TSUE z 8 września 2022 r., w sprawie C-378/21) "(...) Strona skarżąca przed sądem odsyłającym (zwana dalej P GmbH) jest spółką z ograniczoną (...)
str. 21
3.
Prawo do obniżenia VAT przy zwrocie towaru, gdy klient nie posiada paragonu fiskalnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.161.2022.2.KP) "(...) Sp. z o.o. (...) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi (...)
str. 24
IV.
Do artykułu 41-43 ustawy - stawki podatku i zwolnienia od podatku
1.
Zwolnienie z VAT usług udzielania korepetycji przez osobę nieposiadającą wykształcenia kierunkowego
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 2 sierpnia 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 289/22 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Wnioskodawca (...) jest polskim rezydentem (...)
str. 27
2.
Udokumentowanie eksportu towarów wywożonych przez nabywcę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 października 2022 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.498.2022.1.RM) "(...) Jesteście Państwo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą siedzibę i zarząd na (...)
str. 29
V.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego pojazdu jako warunek pełnego odliczania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 września 2022 r., nr 0112-KDIL3.4012.273.2022.2.MBN) "(...) Posiada Pan samochód (...) oznaczony w dowodzie rejestracyjnym jako samochód ciężarowy (...)
str. 31
2.
Usługa kateringowa dla przedsiębiorcy a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.430.2022.1.MC) "(...) Jest Pan zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT (JDG, ryczałt 8,5%). Wykonuje Pan (...)
str. 34
3.
Wpłata kaucji na poczet przyszłych zobowiązań a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 października 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.574.2022.2.IK) "(...) Spółka (...) zajmuje się głównie produkcją i sprzedażą armatury (...). W (...)
str. 37
4.
Koszty usunięcia wypadku drogowego a prawo do odliczenia VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 października 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.519.2022.3.PRP) "(...) W roku 2019 świadczył Pan swoje usługi transportowe głównie dla firmy (...)
str. 39
5.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu sprzętu do działalności zwolnionej z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 października 2022 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.519.2022.2.MGO) "(...) prowadzi Pan działalność gospodarczą związaną z hotelarstwem, gastronomią i hodowlą (...). (...)
str. 40
6.
Odliczenie VAT z faktur zastrzegających użytek wyłącznie osobisty
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 października 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.613.2022.1.IK) "(...) Spółka od 17.06.2021 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej (...)
str. 42
VI.
Do artykułu 90-91 ustawy - odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
1.
Korekta VAT w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 września 2022 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.284.2022.4) "(...) Prowadzą Państwo działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego towarów. Są Państwo (...)
str. 45
2.
Sprzedaż samochodu a korekta nieodliczonego VAT od jego zakupu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2022 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.307.2022.2.ALN) "(...) Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Wnioskodawca jest dealerem samochodowym (...)
str. 48
VII.
Do artykułu 106a-108 ustawy - faktury
1.
Brak prawa do wystawienia faktury do paragonu z NIP będącego fakturą uproszczoną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lipca 2022 r., nr 0112-KDIL3.4012.229.2022.1.MS) "(...) Prowadzi Pan działalność hotelarską i gastronomiczną, świadcząc usługi hotelarskie i gastronomiczne (...)
str. 51
2.
Rozliczenie VAT z faktur błędnie wystawionych w okresie przekształcenia prowadzonej działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 listopada 2022 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.375.2022.1.NF) "(...) Wnioskodawca (...) prowadził jednoosobową działalność gospodarczą (...). Przeważającym przedmiotem działalności była (...)
str. 54
VIII.
Do artykułu 111-111b ustawy - kasy rejestrujące
1.
Zwolnienie z kasy rejestrującej gdy zapłata za usługę następuje przelewem lub blikiem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 października 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.501.2022.1.JG) "(...) Planujecie Państwo rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach której będziecie m.in. świadczyć (...)
str. 57
2.
Czy przesłanie faktury w formie PDF za pośrednictwem aplikacji mobilnej można uznać za wydanie faktury?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 października 2022 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.687.2022.1.DK) "(...) Sp. jawna (dalej: Wnioskodawca) prowadzi współpracę w ramach umowy franczyzy (...). (...)
str. 60
IX.
Do artykułu 113-120 ustawy - procedury szczególne
1.
Sprzedaż używanego samochodu - środka trwałego a prawo do zastosowania procedury VAT marża
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.356.2022.1.LK) "(...) W 2018 roku Spółka nabyła od udziałowca używane auto (rocznik 2007). (...)
str. 63
2.
Limit zwolnienia podmiotowego z VAT w związku z zawieszeniem i wznowieniem działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 września 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.538.2022.1.) "(...) Wartość sprzedaży w ciągu roku podatkowego nigdy nie przekroczyła kwoty 200.000 (...)
str. 64
3.
Brak możliwości zastosowania procedury VAT marża przy odsprzedaży towaru handlowego nabytego w ramach WNT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2022 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.360.2022.2.AKS) "(...) Jest Pan zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zajmować (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.