Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 7 (319) z dnia 10.07.2022
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 7 (319) z dnia 10.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-7 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Dochody małoletniego dziecka a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.49.2022.3.AC) "(...) Pani małoletni syn prowadzi swój kanał w serwisie internetowym (...). Z (...)
str. 3
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Umorzone zobowiązanie jako przychód z nieodpłatnych świadczeń
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 18 stycznia 2022 r., sygn. akt II FSK 952/19 "(...) w kontrolowanej sprawie (podatnik był uczestnikiem wypadku drogowego, w wyniku (...)
str. 5
2.
Forma opodatkowania działalności prowadzonej indywidualnie i w ramach spółki osobowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2022 r., nr 0114-KDIP2-1.4011.126.2022.2.JS) "(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą ("JDG") pod firmą A. oraz jest (...)
str. 7
3.
Refakturowanie mediów przez podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 maja 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.1057.2021.3.RR) "(...) Wnioskodawca (dalej także: podatnik) jest wspólnikiem w spółce jawnej X (dalej: (...)
str. 10
4.
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości nabytych w spadku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 maja 2022 r., nr 0114-KDIP2-1.4011.349.2022.1.PD) "(...) W 1991 r. zmarł (...) dziadek Wnioskodawczyni (dalej: "Spadkodawca"). Wnioskodawczyni dziedziczyła (...)
str. 11
5.
Przychody uzyskiwane z tytułu umowy dzierżawy znaku towarowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 maja 2022 r., nr 0115-KDIT1.4011.172.2022.1.JG) "(...) Wnioskodawca posiada w majątku prywatnym prawo ochronne na znak towarowy i (...)
str. 14
6.
Stawka ryczałtu dla pośrednictwa w świadczeniu usług na zlecenie klienta
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lutego 2022 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.918.2021.2.AG) "(...) Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim (...)
str. 15
III.
Do artykułu 11-14 ustawy - przychody
1.
Nieodpłatny transport i zakwaterowanie w przychodach pracownika
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 16 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1435/19 "(...) spółka jest pracodawcą grupy osób będących technikami (dalej jako: "technicy" (...)
str. 17
2.
Używanie samochodu służbowego przez pracownika, który płaci za paliwo zużyte do jazd prywatnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 maja 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.75.2022.1.KC) "(...) Wnioskodawca (dalej także Spółka) jest spółką akcyjną, której przeważającym przedmiotem działalności (...)
str. 19
3.
Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej i przekazanie ich do majątku prywatnego a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.1035.2021.2.KS) "(...) Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej X (...). X została założona w (...)
str. 22
4.
Koszty mediów pobierane od najemców a przychód przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 kwietnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.1269.2021.2.KR) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest jedynym właścicielem (...)
str. 24
5.
Udział pracownika w wyjeździe integracyjnym zorganizowanym przez pracodawcę a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2022 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.336.2022.1.MZ) "(...) Wnioskodawca zamierza zorganizować wycieczkę dla pracowników oraz członków rodzin pracowników w (...)
str. 27
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Realizacja celu mieszkaniowego jako przesłanka do zastosowania ulgi mieszkaniowej
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 1 kwietnia 2022 r., nr DD2.8202.5.2020) "(...) Niniejsza interpretacja dotyczy kwalifikacji na gruncie przepisów ustawy (...) o podatku dochodowym od (...)
str. 29
2.
Zwrot pracownikom kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.1043.2021.1.GG) "(...) Za zgodą pracodawcy (...) kilku pracowników wykorzystuje do celów służbowych (jazdy (...)
str. 34
3.
Zwolnienie z PIT ekwiwalentu wypłacanego pracownikom z tytułu użytkowania własnych komputerów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 kwietnia 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.867.2021.1.ES) "(...) Spółka X SA (dalej: "spółka" lub "Wnioskodawca") jest polską spółką akcyjną (...)
str. 36
4.
Nagrody otrzymane w sprzedaży premiowej a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2022 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.1136.2021.1.JK) "(...) Sp. z o.o. (dalej "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest podmiotem świadczącym usługi (...)
str. 38
5.
Przychody ze stosunku pracy seniora a ulga podatkowa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.161.2022.1.JM) "(...) Uzyskuje Pani przychody ze stosunku pracy. Jest Pani kobietą, która ukończyła (...)
str. 41
6.
Przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski przed 2022 r. a ulga na powrót z zagranicy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 kwietnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.77.2022.2.AKU) "(...) W sierpniu 2015 r. opuścił Pan terytorium Polski i przeniósł się (...)
str. 43
V.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Koszt najmu lokalu mieszkalnego jako koszt podatkowy w prowadzonej działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 maja 2022 r., nr 0114-KDIP2-1.4011.267.2022.3.KW) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie inżynierii i związanego z nią (...)
str. 45
2.
Czy wypłacone wynagrodzenie małżonka i opłacone składki ZUS od tego wynagrodzenia stanowią koszty podatkowe?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.276.2022.1.MG) "(...) Prowadzi Pani jednoosobową działalność (usługi księgowe) opodatkowaną w 2022 r. podatkiem (...)
str. 46
3.
Wydatki na internet poniesione w celu wykonywania działalności gospodarczej prowadzonej w domu a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 kwietnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.88.2022.2.MM) "(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (fotograf, grafik komputerowy, filmowiec) w miejscu (...)
str. 48
4.
Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 marca 2022 r., nr 0115-KDIT3.4011.178.2022.1.AD) "(...) Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów (PKD (...)
str. 50
5.
Zaliczenie wydatków na urządzenie mobilnego biura w samochodzie do kosztów podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 marca 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.1088.2021.4.JM) "(...) Planuje Pani rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz planuje być czynnym podatnikiem (...)
str. 52
6.
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu dwóch umów o pracę u jednego pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.19.2022.1.KS) "(...) U swojego pracodawcy - X z siedzibą w W - jest (...)
str. 55
VI.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Wydatki na klimatyzację z funkcją grzania a ulga termomodernizacyjna
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2022 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.1091.2021.3.AKU) "(...) Wraz z żoną jest Pan właścicielem domu jednorodzinnego. Budynek został ukończony, (...)
str. 57
2.
Odliczenie zapłaconych z góry w 2021 r. składek ZUS za 2022 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2022 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.151.2022.4.MZ) "(...) Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą i podatek dochodowy rozliczał na zasadach (...)
str. 59
3.
Wydatki poniesione na indywidualne sesje terapeutyczne a ulga rehabilitacyjna
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2022 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.1142.2021.2.SR) "(...) Jest Pani osobą posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. (...)
str. 61
VII.
Do artykułu 31-44 ustawy - Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Dobrowolne umorzenie udziałów spółki z o.o. - obowiązki podatnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.1159.2021.2.MS) "(...) ze względu na znaczne ograniczenie działalności wspólnicy (...) Sp. z o.o. (...)
str. 63
2.
Wypłata w trakcie roku zaliczek na poczet zysku komplementariusza będącego osobą fizyczną a obowiązek w PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.176.2022.1.RR) "(...) X Spółka Komandytowa (dalej: "Spółka") jest spółką prawa handlowego działającą od (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.