Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (1128) z dnia 01.05.2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 13 (1128) z dnia 01.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Choroba kierownika jednostki wyłączająca możliwość podpisu sprawozdania finansowego - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o rachunkowości wprowadzono uproszczenia w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych przez organy wieloosobowe. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy (...)
str. 4
2.
Brexit - Informacja Min. Fin. dotycząca przepisów o podatkach dochodowych po zakończeniu okresu przejściowego
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 1 kwietnia 2022 r., dotyczącą obowiązywania przepisów od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 kwietnia 2022 r., pod poz. 807, opublikowano ustawę z dnia 9 lutego o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (...)
str. 7
2.
Zmiany korygujące Polski Ład po konsultacjach społecznych
W poprzednim numerze naszego czasopisma ( BI nr 12 z 20 kwietnia 2022 r. ) opisaliśmy niektóre zmiany korygujące Polski Ład (m.in. obniżenie najniższej stawki (...)
str. 8
3.
Przesunięto termin publikacji sprawozdań organizacji pożytku publicznego
W Dzienniku Ustaw z 11 kwietnia 2022 r., pod poz. 797, opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 7 kwietnia 2022 r. (...)
str. 9
4.
Zmieniono rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych
W Dziennikach Ustaw z 7 kwietnia 2022 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów: z dnia 2 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych (...)
str. 9
5.
Opublikowano rozporządzenia w sprawie przesyłania informacji przez spółki nieruchomościowe w zakresie CIT i PIT
W Dzienniku Ustaw z 12 kwietnia 2022 r., pod poz. 806, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji (...)
str. 10
6.
Zmiany w ustawie PIT/CIT związane z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
W Dzienniku Ustaw z 14 kwietnia 2022 r., pod poz. 830, opublikowano ustawę z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom (...)
str. 11
7.
Zakaz importu węgla i koksu z Rosji i Białorusi
Prezydent podpisał ustawę z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ustawa wprowadza (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Bon jako nagroda otrzymana w ramach akcji promocyjnej kontrahenta - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce mają miejsce sytuacje, w których podmioty gospodarcze otrzymują od kontrahentów - w ramach zorganizowanych akcji promocyjnych/marketingowych (dalej: promocyjnych) - nagrody w związku ze (...)
str. 14
1.1.
Otrzymanie nagrody w postaci bonu a przychód dla celów CIT/PIT
Dla podmiotu gospodarczego otrzymanie od kontrahenta nagrody, w ramach akcji promocyjnej kontrahenta, wiąże się generalnie z uzyskaniem przysporzenia majątkowego, a w konsekwencji - przychodu podatkowego. (...)
str. 14
1.2.
Nieodpłatne otrzymanie bonów a odliczanie VAT
Otrzymanie bonu a VAT Ustawa o VAT zawiera definicję bonu. Dla celów VAT przez bon rozumie się instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia (...)
str. 17
1.3.
Ewidencja księgowa nieodpłatnego otrzymania od kontrahenta bonów w ramach akcji promocyjnej
Również dla celów bilansowych nieodpłatne otrzymanie od kontrahenta bonów (w ramach akcji promocyjnej), uprawniających do ich wymiany na towary/usługi w innej jednostce niż kontrahent (organizator (...)
str. 18
2.
Likwidacja środka trwałego - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa
W praktyce mają miejsce sytuacje, w których składnik majątku (środek trwały), dotychczas wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, jest likwidowany np. w związku z jego zużyciem, (...)
str. 18
2.1.
Rozliczenie dla celów VAT likwidacji środka trwałego
Likwidacja środka trwałego a korekta odliczonego VAT Kwestię dokonywania korekt VAT naliczonego reguluje w art. 91 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że obowiązek (...)
str. 19
2.2.
Likwidacja środka trwałego - skutki w CIT/PIT
Zasadą jest, że wydatki na zakup/wytworzenie środka trwałego składają się na wartość początkową tego składnika majątku i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów generalnie poprzez (...)
str. 20
2.3.
Likwidacja środka trwałego w ewidencji księgowej
Wyksięgowanie likwidowanego środka trwałego z ewidencji Dla celów bilansowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Kasy on-line w świetle interpretacji KIS
Od 1 maja 2019 r. weszły w życie regulacje dotyczące nowego rodzaju kas rejestrujących, tj. kas on-line. Ustawodawca nałożył na podatników z niektórych branż obowiązek (...)
str. 25
1.1.
Dwa typy kas do ewidencjonowania sprzedaży
Wprowadzenie przepisów dotyczących obowiązku wymiany kas z papierowym/elektronicznym zapisem kopii na kasy on-line wywołało wiele wątpliwości. Jedna z nich dotyczy możliwości jednoczesnego stosowania w prowadzonej (...)
str. 26
1.2.
Kasa on-line w przypadku kateringu
W interpretacji indywidualnej z 20 stycznia 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.690.2021. 2.AMA Dyrektor KIS wypowiedział się na temat konieczności wymiany kasy "starego" typu w przypadku prowadzenia (...)
str. 27
1.3.
Świadczenie usług w zakresie opieki medycznej a kasa on-line
Podmioty lecznicze świadczące usługi w zakresie opieki medycznej nie miały obowiązku wymiany używanych dotychczas kas rejestrujących (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy on-line (...)
str. 27
1.4.
Treningi sportowe - brak obowiązku wymiany kasy
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 20 stycznia 2022 r., nr 0114-KDIP1-3. 4012.11.2022.1.JG odniósł się do obowiązku wymiany kasy "starego typu" na kasę on-line przez (...)
str. 27
1.5.
Sprzedaż pelletu drzewnego bez kasy on-line
W interpretacji indywidualnej z 10 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.223.2020.2.KP Dyrektor KIS rozstrzygnął wątpliwości, czy działalność w zakresie sprzedaży pelletu wykonanego z biomasy drzewnej obligowała (...)
str. 28
2.
Współwłaściciele gospodarstwa rolnego jako podatnicy VAT - wyrok TSUE
W świetle przepisów unijnych, małżonkowie mogą być odrębnymi podatnikami VAT w ramach wspólnego gospodarstwa rolnego, jeżeli każdy z tych małżonków prowadzi działalność gospodarczą w sposób (...)
str. 29
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Faktury ustrukturyzowane przekazywane poza KSeF
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam dobrowolnie wystawiać faktury ustrukturyzowane. W jaki sposób powinienem jednak przekazać nabywcy fakturę poza KSeF, jeżeli nie wyrazi on zgody na (...)
str. 30
3.2.
Rejestracja dla celów VAT z datą wsteczną
Złożyłem wniosek o wpis do CEIDG i 15 stycznia 2022 r. rozpocząłem działalność gospodarczą. Przez niedopatrzenie nie dokonałem rejestracji jako podatnik VAT. Od początku wystawiałem (...)
str. 31
3.3.
Zakup towaru w trybie licytacji komorniczej - skutki w VAT i CIT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar na licytacji komorniczej. Fakturę sprzedaży wystawił komornik. Jako sprzedawcę komornik wskazał spółkę z o.o., która nie jest już czynnym (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Odszkodowanie za nienależyte wykonanie usługi wypłacone na podstawie ugody sądowej a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Odszkodowanie z tytułu nienależycie wykonanej usługi, wypłacone na podstawie ugody sądowej, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Nienależyte wykonanie umowy stanowi bowiem wadę wykonanej usługi. (interpretacja (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ujęcie umorzenia subwencji z PFR w zeznaniu CIT-8 za 2021 r.
Spółka z o.o. otrzymała w 2021 r. decyzję z Polskiego Funduszu Rozwoju o umorzeniu otrzymanej subwencji. W jakiej pozycji zeznania podatkowego CIT-8 należy wykazać to (...)
str. 38
2.2.
Koszty pośrednie produkcji - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Spółka z o.o., prowadząca działalność produkcyjną, na potrzeby tej działalności ponosi bezpośrednie koszty produkcji (zakup materiałów bezpośrednich) oraz koszty pośrednie produkcji. Drugie z tych kosztów (...)
str. 40
2.3.
Wynagrodzenia z tytułu zlecenia wypłacane po przejściu na estoński CIT
Spółka z o.o., będąca małym podatnikiem, od 1 lutego 2022 r. została opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek. Przed przejściem na ryczałt, wynagrodzenia z tytułu umowy (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatek na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na zbywaną nieruchomość - interpretacja ogólna MF
Wydatek na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość - w stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. - również był wydatkiem na własne cele mieszkaniowe. (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek u pracownika będącego rencistą (emerytem)
Zatrudniamy pracownika na umowę o pracę, który otrzymuje rentę w wysokości 1.200 zł. Organ rentowy naliczając podatek od tego świadczenia, nie ma możliwości potrącenia całej (...)
str. 44
2.2.
Rozliczenia pomiędzy spółką komandytową a jej wspólnikami
W skład majątku spółki komandytowej wchodzą m.in.: nieruchomość, którą spółka zakupiła w 2016 r. od wspólników oraz nieruchomość, którą w 2017 r. komandytariusz wniósł w (...)
str. 46
2.3.
Zwrot wynagrodzenia nienależnie pobranego przez członków fundacji - skutki w PIT
Członkowie zarządu fundacji w 2021 r. dokonali zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia w latach 2015-2020. Od wynagrodzeń tych zostały pobrane zaliczki na podatek. Członkowie zarządu otrzymywali (...)
str. 49
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Nieruchomości uznane za inwestycje dla celów bilansowych a amortyzacja podatkowa - interpretacja KIS
Jeżeli spółka nieruchomościowa nie dokonuje od posiadanych nieruchomości (budynków przemysłowo-magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą) odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) na podstawie przepisów o rachunkowości, nie będzie uprawniona (...)
str. 51
2.
Rozliczenie wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego
Kwota wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego jest niższa od 10.000 zł. Czy uwzględniając fakt, iż dla celów bilansowych jest to leasing finansowy, kwota wykupu (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ubezpieczenie zdrowotne osób pełniących funkcję na podstawie powołania - interpretacje NFZ
Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (...)
str. 55
1.1.
Składka zdrowotna od diety wypłaconej członkom rady fundacji
Osoby pełniące na podstawie powołania funkcję członka rady fundacji i otrzymujące z racji jej pełnienia dietę, która stanowi ich przychód, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. (interpretacja (...)
str. 55
1.2.
Objęcie prokurenta ubezpieczeniem zdrowotnym
Osoba powołana do pełnienia funkcji prokurenta i pobierająca z tego tytułu wynagrodzenie, która nie zawarła ze spółką żadnej innej umowy w związku z pełnioną funkcją, (...)
str. 56
2.
Świadczenie na Święta Wielkanocne przekazane pracownikom a ZUS
Na początku kwietnia 2022 r. pracodawca przekazał zatrudnionym w firmie pracownikom świadczenia pieniężne (ze środków ZFŚS) na zbliżające się Święta Wielkanocne. Czy przekazane pracownikom świadczenie (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w większości przypadków następuje z inicjatywy pracodawcy. Jednak również pracownik może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę o pracę, jeżeli druga (...)
str. 58
2.
Zryczałtowane składniki wynagrodzenia kierowcy
1) W umowach o pracę kierowców zawodowych (prowadzących pojazdy powyżej 3,5 tony) często określa się wynagrodzenie zasadnicze i ryczałty za pracę w nocy, w nadgodzinach (...)
str. 60
3.
Przerwy na karmienie dziecka bez zaświadczeń lekarskich, ale z wynagrodzeniem
Pracownica wystąpiła do nas z wnioskiem o udzielenie przerw na karmienie dziecka piersią. Czy możemy zażądać od niej zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego taką konieczność? Jak ustalić (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące sprawozdawczości w warunkach wojny w Ukrainie
W związku z nadzwyczajną sytuacją, jaką jest wojna w Ukrainie, Komitet Standardów Rachunkowości opracował przewodnik/wskazówki pt. "Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej (...)
str. 64
1.1.
Założenie kontynuacji działalności z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym
Rosyjska agresja na Ukrainę może przekładać się na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostek gospodarczych nie tylko w perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych, ale także (...)
str. 64
1.2.
Ujęcie w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym pomocy dla Ukrainy w formie otrzymanych darowizn
W rekomendacjach przedstawiono sposób ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym pomocy dla Ukrainy w formie otrzymanych darowizn. Wskazano, iż uzależniony (...)
str. 66
1.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym kosztów wsparcia dla Ukrainy
Podobnie jak przychody, również bieżąco ujmowane koszty wsparcia oraz ich prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym uzależnione są od rodzaju działalności jednostek. I tak, w (...)
str. 66
1.4.
Ostrożna wycena, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych - w sprawozdaniach z dniem bilansowym przypadającym po 24 lutego br.
W opracowaniu wskazano ponadto kwestie, jakie wymagają rozważenia przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego (w tym również skonsolidowanego) przy przyjęciu założenia o kontynuacji działalności, gdy dzień (...)
str. 66
1.5.
Sprawozdanie z działalności - informacje w związku z rosyjską agresją na Ukrainę
Rekomendacje odnoszą się również do jednostek, które mają obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności (dalej: szd), czy szd grupy kapitałowej i których dzień bilansowy przypadł do (...)
str. 67
2.
Otrzymanie w 2022 r. rabatu dotyczącego sprzedanego towaru
W kwietniu 2022 r. otrzymaliśmy od dostawcy fakturę korygującą (w związku z przyznaniem rabatu) dotyczącą towaru zakupionego w grudniu 2021 r. i w tym samym (...)
str. 68
2.1.
Korekty kosztów bilansowych - zasady ogólne
Ustawa o rachunkowości nie określa zasad rozliczania faktur korygujących koszty ani momentu ujęcia ich w księgach rachunkowych. W takich przypadkach przyjmuje się więc zasady ogólne, (...)
str. 68
2.2.
Korekty otrzymane na przełomie lat obrotowych
Na przełomie lat obrotowych o możliwości zastosowania ww. generalnych zasad decyduje moment otrzymania informacji o występujących korektach. Jak wskazano w art. 54 ustawy o rachunkowości (...)
str. 68
3.
Przekazanie dokumentów dotyczących sprawozdania finansowego do Szefa KAS
Czy podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają obowiązek przekazania do Szefa KAS sprawozdania z badania sprawozdania finansowego oraz odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającego to sprawozdanie? (...)
str. 71
4.
Ewidencja skupu złomu
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na skupie złomu. W tym celu kupuje od firm części maszyn bądź maszyny przemysłowe. Dostawca wystawia fakturę, w (...)
str. 72
5.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia procesu likwidacji spółdzielni pracy
Na dzień 31 maja 2022 r. planowane jest zamknięcie procesu likwidacji spółdzielni pracy. Cały majątek spółdzielni zostanie sprzedany. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco, nie (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.