Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 8 (320) z dnia 10.08.2022
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 8 (320) z dnia 10.08.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Przeniesienie znaku towarowego w celu uregulowania zobowiązań a źródło przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.176.2022.1.PB) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w A (dalej: "Spółka" albo (...)
str. 3
2.
Przychód z tytułu nabycia nieruchomości przez zasiedzenie - skutki w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.170.2022.1.EJ) "(...) Wnioskodawca - Kółko Rolnicze (...) jest społeczno-zawodową organizacją rolników. W 2018 (...)
str. 5
II.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Otrzymanie w darowiźnie gruntu, na którym podatnik wybudował budynek
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.209.2022.1.PB) "(...) Spółka z o.o. (dalej jako: "Spółka") jest podmiotem prowadzącym działalność w (...)
str. 7
2.
Otrzymanie aportu w postaci własności intelektualnej a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.160.2022.3.BJ) "(...) Spółka akcyjna jest start-upem, który powstał w celu wprowadzenia na rynek (...)
str. 8
3.
Otrzymanie karty podarunkowej za symboliczną kwotę z tytułu udziału w akcji promocyjnej - skutki w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.207.2022.1.MZA) "(...) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca (spółka komandytowa - przyp. red.) (...)
str. 10
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodów
1.
Odszkodowanie wypłacone pracownikowi z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę a koszty podatkowe
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 12 kwietnia 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 1283/21 - orzeczenie prawomocne "(...) W związku z prowadzoną działalnością (...)
str. 13
2.
Ustalenie wartości najmowanego samochodu osobowego a limit kosztów podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.268.2022.1.MKU) "(...) Wnioskodawca (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest w rozumieniu ustawy (...) o (...)
str. 17
3.
Odpisy amortyzacyjne od nieruchomości, która dla celów bilansowych nie stanowi środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.209.2022.1.ANK) "(...) Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest polskim rezydentem (...)
str. 19
4.
Korekta VAT dokonana z tytułu sprzedaży nieruchomości jako koszt uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.130.2022.2.AN) "(...) Spółka z o.o. (...) (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest czynnym podatnikiem (...)
str. 21
5.
Wydatki na pomoc rzeczową przekazaną bezpośrednio uchodźcom z Ukrainy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.117.2022.2.BK) "(...) W związku z wojną toczącą się w Ukrainie Wnioskodawca ponosi wydatki (...)
str. 23
6.
Czy zapłacona kara umowna może być kosztem podatkowym?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.207.2022.1.AP) "(...) Wnioskodawca jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce, która prowadzi działalność (...)
str. 25
7.
Czy pakiet benefitów dla współpracowników przy umowach B2B może stanowić koszt podatkowy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.78.2022.1.AP ) "(...) Wnioskodawca (dalej jako: "Spółka") (...) jest polskim rezydentem podatkowym, rozliczającym (...)
str. 28
8.
Niezamortyzowana część nakładów na obcą nieruchomość jako koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 marca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.640.2021.1.PB ) (...) Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako: (...)
str. 30
9.
Rozliczenie dla celów CIT kosztów związanych z firmową integracją
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.42.2022.1.SH ) "(...) Wnioskodawca (dalej zwany jako: "Spółka") jest w rozumieniu ustawy (...) (...)
str. 31
10.
Umorzona należność w kosztach podatkowych wierzyciela
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.55.2022.1.ŚS) "(...) M. sp. z o.o. (dalej: "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem (...)
str. 34
11.
Strata powstała na skutek utylizacji towaru a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 kwietnia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.27.2022.3.DD ) "(...) Spółka (Wnioskodawca) jest jedną z firm sektora paliwowego, zajmującą się (...)
str. 36
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Czy dopuszczalne jest obniżanie stawek amortyzacyjnych ze skutkiem wstecznym?
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 3 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1413/19 "(...) Wyrokiem z 11 grudnia 2018 r., III SA/Wa 566/18, Wojewódzki (...)
str. 39
2.
Wydatki na zestawy komputerowe i urządzenia peryferyjne - ujęcie w kosztach uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.150.2022.2.SH) "(...) Wnioskodawca (dalej także: "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym. Podstawowy przedmiot działalności (...)
str. 41
3.
Czy demontaż i odtworzenie części budynku może stanowić ulepszenie środka trwałego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.208.2022.1.AP) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji szerokiej gamy (...)
str. 43
4.
Ujęcie w kosztach podatkowych inwestycji w obcym budynku mieszkalnym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.622.2021.2.BK ) "(...) Wnioskodawca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (...) (dalej: "podatnik", (...)
str. 46
5.
Modyfikacja stawek amortyzacyjnych od środków trwałych wprowadzonych do ewidencji przed 1 stycznia 2021 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.185.2022.1.PC) "(...) Wnioskodawca jest przedsiębiorcą z siedzibą w Polsce, podlegającym w Polsce nieograniczonemu (...)
str. 49
6.
Czy podatek od nieruchomości powinien zwiększać wartość inwestycji w nieruchomość?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.228.2022.1.MKU ) "(...) X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana do realizacji projektu (...)
str. 51
7.
Amortyzacja licencji na program komputerowy jako wartości niematerialnej i prawnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 kwietnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.35.2022.5.BM) "(...) Wnioskodawca (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (...)
str. 54
8.
Rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym po jej wykupie na własność
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 maja 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.106.2022.1.EJ ) "(...) Spółka wynajmuje nieruchomość od 2009 r. W okresie najmu, zgodnie (...)
str. 57
V.
Do artykułu 28c-28t ustawy - ryczałt od dochodów spółek
1.
Sprzedaż praw nabytych od podmiotu posiadającego prawa autorskie a estoński CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.198.2022.1.BJ) "(...) Wnioskodawca jest spółką z o.o. sp.k., podatnikiem podatku dochodowego od osób (...)
str. 59
2.
Możliwość wyboru estońskiego CIT dla usług pośrednictwa w zakresie kredytów konsumenckich
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.167.2022.1.SG) "(...) Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest polskim rezydentem podatkowym i (...)
str. 61
3.
Wypłata należności z tytułu najmu a ukryte zyski w estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.158.2022.2.MK) "(...) "X." Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest polskim rezydentem (...)
str. 63
4.
Zaliczki na dywidendę w estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.67.2022.4.BS) "(...) Wnioskodawca (dalej: "Spółka") prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji części i (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.