Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 2 (314) z dnia 10.02.2022
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 2 (314) z dnia 10.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 11a-11t ustawy - ceny transferowe
1.
Określenie Transakcji kontrolowanej na potrzeby lokalnej dokumentacji cen transferowych
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 29 grudnia 2021 r., nr DCT1.8203.4.2020) "(...) Interpretacja dotyczy pojęcia transakcji kontrolowanej w świetle definicji legalnej wyrażonej w art. 11a (...)
str. 3
2.
Pojęcie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 9 grudnia 2021 r., nr DCT2.8203.2.2021) "(...) Interpretacja dotyczy pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, zawartego w art. 23w ust. (...)
str. 5
II.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika a przychód podatkowy
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 26 maja 2021 r., sygn. akt II FSK 3646/18 "(...) Przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie są dwa zagadnienia, po pierwsze: (...)
str. 9
2.
Podatkowe skutki zmiany przeznaczenia niewypłaconego zysku spółki z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 października 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.394.2021.1.AR) "(...) X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") (...)
str. 11
3.
Czy wartość niespłaconych zobowiązań spółki istniejących w momencie wykreślenia jej z KRS stanowi przychód podatkowy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.503.2021.1.MKU) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) prowadziła projekt deweloperski. W 2018 (...)
str. 14
4.
Moment powstania przychodu w przypadku rozliczenia prac etapami
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 grudnia 2021 r., nr 0111-KDWB.4010.72.2021.2.ES) "(...) Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest podmiotem mającym siedzibę na terytorium Polski i (...)
str. 16
5.
Świadczenie usług pośrednictwa handlowego przez internet a powstanie przychodu podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.498.2021.1.MKU) "(...) Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i składa miesięczne pliki (...)
str. 18
6.
Moment powstania przychodu z tytułu wykonywanych usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 października 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.337.2021.2.AN) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianych usług polegających na (...)
str. 19
7.
Sprzedaż karty podarunkowej/vouchera a moment powstania przychodu podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 listopada 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.410.2021.4.JKT) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce oraz jest czynnym podatnikiem VAT. (...)
str. 24
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodu
1.
Zwrot kontrahentowi części kosztów z tytułu nieterminowego wykonania usługi a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 grudnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.509.2021.1.ŚS) "(...) Wnioskodawca - Spółka z o.o. Oddział w Polsce (dalej: "Spółka" lub (...)
str. 27
2.
Nabycie usług od członka zarządu jako koszt podatkowy spółki z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.433.2021.2.EJ) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka", "Wnioskodawca") jest opodatkowana w Polsce (...)
str. 29
3.
Weryfikacja rachunku kontrahenta na inny dzień niż zlecono przelew a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 września 2021 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.179.2021.4.AG) "(...) sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest domem mediowym. Spółka (...)
str. 31
4.
Wstępna opłata leasingowa dotycząca samochodu osobowego jako pośredni koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.538.2021.1.BG) "(...) Firma X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest (...)
str. 33
5.
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 października 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.413.2021.1.MZA) "(...) Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, przesył i dystrybucja ciepła dla (...)
str. 36
6.
Umorzenie nieprzedawnionej wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 grudnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.446.2021.1.IZ) "(...) X sp. z o.o. (dalej: "Spółka", "Wnioskodawca") prowadzi działalność gospodarczą, której (...)
str. 37
7.
Zakup części zamiennych do posiadanych środków trwałych - ujęcie w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2021 r., nr 0111-KDWB.4010.74.2021.1.KP) "(...) Głównym obszarem działalności Spółki jest przeładunek zbóż w porcie morskim w (...)
str. 40
8.
Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków na gwarancje ubezpieczeniowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 października 2021 r., nr 0111-KDWB.4010.24.2021.1.BB) "(...) Wnioskodawca jest spółką utworzoną i działającą zgodnie z przepisami prawa polskiego (...)
str. 42
9.
Wydatki na studia prezesa w kosztach podatkowych spółki kapitałowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2021 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.229.2021.1.KW ) "(...) Przedsiębiorca - spółka z o.o. zamierza skierować prezesa zarządu na (...)
str. 44
10.
Wydatki na rzecz pracowników i zleceniobiorców w kosztach uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 października 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.342.2010.4.EJ) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność w branży budowlanej od 2017 r. Siedziba Firmy (...)
str. 46
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Od kiedy można dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 grudnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.508.2021.1.AW) "(...) Zadano następujące pytania: 1. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania w (...)
str. 49
2.
Wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi a wartość początkowa wytwarzanego budynku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 listopada 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.386.2021.1.AR) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę w Polsce i (...)
str. 51
3.
Kwalifikowanie składników majątku jako odrębnych środków trwałych podlegających amortyzacji
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 grudnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.465.2021.2.MF) "(...) Wnioskodawca w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego wybudował budynek na nieruchomości gruntowej. (...)
str. 54
V.
Do artykułu 18-28a ustawy - podstawa opodatkowania, wysokość podatku oraz jego pobór
1.
Zwolnienie z opodatkowania CIT dochodów wspólników spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami CIT
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15 grudnia 2021 r., nr DD5.8203.2.2021) "(...) Niniejsza interpretacja dotyczy przepisów art. 22 ust. 4 ustawy (...) o podatku dochodowym (...)
str. 57
2.
Przesłanki stosowania 9% stawki CIT w przypadku spółki komandytowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 grudnia 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.476.2021.1.AP) "(...) Spółka z o.o. sp. komandytowa (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest spółką (...)
str. 59
3.
Obowiązek opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. przez największych podatników
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 listopada 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.362.2021.2.BS) "(...) Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w rozumieniu przepisu (...)
str. 61
VI.
Do artykułu 28c-28t ustawy - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
1.
Skutki rezygnacji z opodatkowania estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 października 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.244.2021.4.MZA) "(...) Wnioskodawca, będący sp. z o.o. w związku ze zmianą przepisów ustawy (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.