Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - klasyfikacja, wartość początkowa oraz amortyzacja
Dodatek nr 30
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30
z dnia 20.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Ocieplenie ścian budynku - remont czy ulepszenie?
W celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku biurowego zamierzamy dokonać jego ocieplenia. Czy poniesione wydatki, które znacznie przekroczą kwotę 10.000 zł, można uznać za remont, czy (...)
str. 3
2.
Kwalifikacja nakładów poniesionych w związku z remontem najmowanego lokalu
W lokalu, który najmujemy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zamierzamy przeprowadzić remont. Czy poniesione w związku z tym nakłady mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów (...)
str. 4
3.
Amortyzacja w 2022 r. budynku mieszkalnego nabytego w 2021 r.
1) W grudniu 2021 r. nabyliśmy budynek mieszkalny. W tym samym miesiącu został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Czy w związku ze zmianą przepisów (...)
str. 5
4.
Koszty transportu zakupionego środka trwałego
Spółka z o.o. zakupiła środek trwały, który wymagał przewiezienia od sprzedawcy na miejsce jego docelowego wykorzystania na specjalnej platformie. Za transport przewoźnik wystawił odrębną fakturę. (...)
str. 7
5.
Modernizacja środka trwałego nieprzekraczająca 10.000 zł
W lipcu 2022 r. dokonaliśmy ulepszenia środka trwałego. Czy ze względu na niską wartość wydatków (8.000 zł) możemy zwiększyć wartość początkową takiego środka trwałego, czy (...)
str. 7
6.
Amortyzacja środków trwałych w estońskim CIT
Od 1 stycznia 2022 r. spółka wybrała opodatkowanie w formie estońskiego CIT. Ponieważ w latach wcześniejszych dla celów podatkowych do amortyzacji środków trwałych były stosowane (...)
str. 8
7.
Rozliczenie odsetek i różnic kursowych od pożyczki uzyskanej od innego podmiotu na zakup środków trwałych
Spółka otrzymała od innej spółki pożyczkę na sfinansowanie zadania inwestycyjnego, którego największa część dotyczy zakupu środków trwałych, m.in. od zagranicznych podmiotów. Do operacji związanych z (...)
str. 11
7.1.
Odsetki od pożyczki a wartość początkowa środków trwałych
W razie odpłatnego nabycia środka trwałego za jego wartość początkową uważa się cenę nabycia - określoną w art. 16g ust. 3 ustawy o PDOP oraz (...)
str. 12
7.2.
Rozliczenie różnic kursowych zrealizowanych oraz niezrealizowanych
Dokonując ustalenia i rozliczenia różnic kursowych dotyczących zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zakupu lub wytworzenia środka trwałego należy przywołać art. 16g ust. 5 ustawy o (...)
str. 13
8.
Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej po wykupie leasingowanego samochodu osobowego
W 2021 r. podatnik podpisał umowę leasingu operacyjnego używanego samochodu osobowego. Zanim podpisano umowę, pojazd był używany przez innego podatnika przez okres przekraczający 6 miesięcy. (...)
str. 14
9.
Otrzymanie pakietów serwisowych przy zakupie środka trwałego a jego wartość początkowa
Kupujemy samochody i różnego rodzaju maszyny, na które dostajemy w pakiecie (w cenie) określone ilości darmowych przeglądów serwisowych. Ich przeprowadzenie następuje po ustalonej liczbie przejechanych (...)
str. 16
10.
Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej a zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych
W związku z chorobą podatnik zamierza zawiesić na 6 miesięcy wykonywanie działalności gospodarczej. Czy powinien zatem zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych od posiadanych środków trwałych? Jeżeli (...)
str. 16
11.1.
Wydatki na instalację do ładowania pojazdu elektrycznego a koszty podatkowe i VAT
W wynajmowanym garażu wykonaliśmy instalację oraz zamontowaliśmy zakupioną ładowarkę na potrzeby obsługi elektrycznego samochodu osobowego, wykorzystywanego do celów firmowych i prywatnych (mieszanych). Jak rozliczyć w (...)
str. 18
11.2.
Rozliczenie wydatków z tytułu ładowania firmowego samochodu elektrycznego
Kupiliśmy elektryczny samochód (osobowy), którego baterie będą ładowane z firmowego gniazdka. Samochód będzie wykorzystywany do celów mieszanych. Czy od zużytej energii VAT naliczony będzie podlegał (...)
str. 21
12.
Nakłady ponoszone na koszty prac rozwojowych - rozliczenie podatkowe i bilansowe
Jednostka poniosła jednorazowy koszt prac rozwojowych. Czy dla celów podatku dochodowego koszt taki można ująć w kosztach uzyskania przychodów w dacie poniesienia, nie uznając efektu (...)
str. 23
13.
Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w spadku oraz w drodze działu spadku
W 2019 r., na skutek śmierci ojca, syn nabył 1/3 przedsiębiorstwa. W takiej samej części firmę odziedziczyła żona oraz córka. Pozostała część przedsiębiorstwa została nabyta (...)
str. 26
13.1.
Ustalenie wartości początkowych środków trwałych
Środki trwałe nabyte w drodze spadku Sposób ustalenia wartości początkowych środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa nabytego w drodze spadku został określony w art. 22g (...)
str. 26
13.2.
Odpisy amortyzacyjne a koszty uzyskania przychodów
Odpisy amortyzacyjne podatnik powinien naliczać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji. Jednocześnie z uwagi na to, (...)
str. 27
14.
Ustalenie wartości początkowej oraz rozpoczęcie amortyzacji środka trwałego otrzymanego w formie aportu
Spółka z o.o. otrzymała od udziałowca, w formie aportu, maszynę produkcyjną, którą przyjęła do używania i wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Maszyna wcześniej była wykorzystywana (...)
str. 28
II.
WYJAŚNIENIA ORGANÓW PODATKOWYCH
1.1.
Opłata przyłączeniowa farmy fotowoltaicznej a jej wartość początkowa
Wydatek na opłatę przyłączeniową farmy fotowoltaicznej nie zwiększa jej kosztu wytworzenia, a tym samym nie stanowi elementu jej wartości początkowej, lecz podlega zaliczeniu do kosztów (...)
str. 29
1.2.
Stawka amortyzacyjna instalacji fotowoltaicznej jako odrębnego środka trwałego
Instalacja fotowoltaiczna podlega amortyzacji, jako odrębny środek trwały, według stawki 10%. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.26.2022.1.SH) Stan (...)
str. 30
2.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i rolniczej
Odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych wykorzystywanych zarówno w działalności rolniczej, jak i pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w pełnej (...)
str. 31
3.
Różnice w amortyzacji podatkowej i bilansowej znaku towarowego w przypadku przejścia na estoński CIT
Różnica wynikająca z odmiennego okresu amortyzacji znaku towarowego (stanowiącego wartość niematerialną i prawną) na potrzeby bilansowe i podatkowe, mająca charakter przejściowy, powinna być uwzględniana w (...)
str. 32
4.
Kwalifikacja podatku od nieruchomości dotyczącego inwestycji budowlanej do kosztów uzyskania przychodów
Wydatki dotyczące podatku od nieruchomości nie są bezpośrednio związane z procesem realizacji inwestycji budowlanej, lecz dotyczą ogólnej działalności podatnika. Podlegają one bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów (...)
str. 34
5.
Amortyzacja środków trwałych przejmowanych w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
W odniesieniu do środków trwałych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymanej w drodze aportu, należy kontynuować zasady amortyzacji przyjęte przez podmiot wnoszący taki wkład. (...)
str. 35
6.
Uznanie licencji na program komputerowy za wartość niematerialną i prawną
Nabyta przez podatnika na potrzeby własnej działalności gospodarczej licencja na program komputerowy o przewidywanym okresie wykorzystania dłuższym niż rok spełnia warunki uznania jej za wartość (...)
str. 36
7.
Czy rezerwowy środek trwały podlega amortyzacji?
Rezerwowy transformator, który nie jest wykorzystywany w prowadzonej działalności, lecz pełni jedynie rolę rezerwową z możliwością jego wykorzystania w przyszłości, nie spełnia jednej z podstawowych (...)
str. 38
8.
Kontynuacja amortyzacji po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
Spółka z o.o., powstała z przekształcenia przedsiębiorcy (osoby fizycznej) wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, kontynuuje metodę amortyzacji na zasadach przyjętych przez podmiot przekształcany z (...)
str. 39
9.
Ujęcie kosztu zakupu części zamiennych w środkach trwałych a koszty podatkowe
Wydatki na zakup części zamiennych zarówno montowanych od razu, jak i przechowywanych w celu ich montażu w późniejszym okresie, należy uznać za koszty inne niż (...)
str. 40
10.
Wydatek na remont środka trwałego - moment zaliczenia do kosztów podatkowych
Dla celów podatkowych kosztów remontu nie uznaje się za powiązane z okresem przekraczającym rok podatkowy. Odnosi się je w koszty uzyskania przychodów na bieżąco, czyli (...)
str. 42
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.