Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 4 (316) z dnia 10.04.2022
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 4 (316) z dnia 10.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 2 grudnia 2021 r., sygn. akt II FSK 775/19 "(...) Oś sporu w rozpatrywanej sprawie dotyczy wyjaśnienia, czy na gruncie (...)
str. 3
2.
Ustalenie obowiązku podatkowego i opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.1101.2021.2.KR) "(...) Centrum interesów życiowych Wnioskodawcy jest na terenie Anglii. (...) Wnioskodawca do (...)
str. 6
3.
Czy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.1031.2021.2.MAP) "(...) Do 31 stycznia 2019 r. prowadził Pan jednoosobową działalność gospodarczą, z (...)
str. 8
4.
PIT od wynagrodzenia zagranicznego prokurenta
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 grudnia 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.876.2021.1.MKA) "(...) Pan (...) (dalej: Wnioskodawca) jest obywatelem Niemiec i nie jest polskim (...)
str. 11
II.
Do artykułu 10 ustawy -  źródła przychodów
1.
Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności rolniczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2022 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.1114.2021.1.MB) "(...) Wnioskodawca wraz z żoną (ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej) na podstawie umowy (...)
str. 13
III.
Do artykułu 11-17 ustawy - Przychody
1.
Służbowe przejazdy pracowników taksówkami a przychód w PIT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 21 grudnia 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 971/21 - orzeczenie nieprawomocne "(...) U. w G. u jest (...)
str. 15
2.
Czy zwrot wspólnikowi wkładów wniesionych do spółki komandytowej stanowi przychód podatkowy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.955.2021.1.NM) "(...) Jest Pan komandytariuszem w spółce komandytowej. Zgodnie z umową spółki, wniósł (...)
str. 18
3.
Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład pieniężny a przychód z kapitałów pieniężnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2022 r., nr 0115-KDIT1.4011.879.2021.1.MR) "(...) Wnioskodawca jako osoba fizyczna jest przedsiębiorcą, który (...) zamierza dokonać przekształcenia (...)
str. 20
4.
Ryczałt wypłacany z tytułu pracy zdalnej a przychód pracownika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.1095.2021.1.NM) "(...) Sp. z o.o. z siedzibą w (dalej: "Wnioskodawca") prowadzi w Polsce (...)
str. 22
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zwrot wspólnikom dopłat wniesionych do spółki z o.o. a zwolnienie z PIT
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 13 stycznia 2022 r., sygn. akt II FSK 1314/21 "(...) Oś sporu w rozpatrywanej sprawie dotyczy wyjaśnienia, czy na gruncie (...)
str. 25
2.
Spłata na rzecz byłego małżonka jego udziału w nieruchomości a ulga mieszkaniowa
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 18 stycznia 2022 r., sygn. akt I SA/Kr 1408/21 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Wnioskodawczyni i jej były małżonek (...)
str. 27
3.
Rozliczenie podatku z tytułu przejazdu w podróży służbowej prywatnym samochodem elektrycznym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.1172.2021.1.NM) "(...) X jest pracodawcą spoza sfery budżetowej i nie określił warunków wypłacania (...)
str. 29
4.
Otrzymanie odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 grudnia 2021 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.927.2021.1.MN) "(...) W 2021 roku Wnioskodawczyni rozwiązała umowę o pracę z powodu stosowania (...)
str. 32
5.
Zakup mieszkania za granicą - prawo do ulgi mieszkaniowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 listopada 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.935.2021.1.MKA) "(...) Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną będącą polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem (...)
str. 34
6.
Otrzymanie stypendium szkoleniowego współfinansowanego ze środków unijnych a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lutego 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.774.2021.1.KC) "(...) Wnioskodawca na podstawie umowy zawartej z X był jako beneficjent organizatorem (...)
str. 37
V.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Zakup drugiego samochodu do działalności gospodarczej a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2022 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.1077.2021.2.MB) "(...) Od (...) 2015 r. prowadzi Pani jednoosobową działalność w zakresie sprzedaży (...)
str. 39
2.
Czy koszt najmu lokalu mieszkalnego do celów prowadzenia działalności gospodarczej może stanowić koszt podatkowy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.1091.2021.2.RK) "(...) Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz kontrahenta w miejscowości (...). W ramach (...)
str. 41
3.
Wartość samochodu na potrzeby rozliczenia opłat leasingowych w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 grudnia 2021 r., nr 0115-KDWT.4011.284.2021.2.MJA) "(...) Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą od (...) 2006 roku. Jest Pani (...)
str. 43
4.
Wydatki sfinansowane środkami z urzędu pracy przyznanymi na podjęcie działalności gospodarczej a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 października 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.632.2021.2.JS) "(...) Wnioskodawca prowadzi od 2 lipca 2021 r. działalność gospodarczą m.in. w (...)
str. 45
5.
Zakup sejfu biurowego w kosztach firmowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 listopada 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.804.2021.2.JS) "(...) Przedmiotem działalności Wnioskodawcy są usługi doradcze (PKD 70.22.Z) z zakresu Project (...)
str. 47
VI.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe
1.
Amortyzacja lokali mieszkalnych w 2022 r. nabytych przed 1 stycznia 2022 r.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.1223.2021.1.MGR) "(...) Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą od 2 marca 2016 r. Przyjął (...)
str. 49
2.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych od spółki komandytowej przez jej wspólnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.839.2021.1.MAP) "(...) W dniu 22 kwietnia 2021 r., na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawca (...)
str. 50
3.
Wydatki na zakup miejsca postojowego przynależnego do lokalu mieszkalnego jako koszt podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 grudnia 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.944.2021.1.AD) "(...) W dniu 30 kwietnia 2021 r. został podpisany akt notarialny (...), (...)
str. 53
4.
Rozbudowa budynku mieszkalnego na potrzeby częściowego wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 grudnia 2021 r., nr 0115-KDWT.4011.256.2021.3.MK) "(...) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z usługami księgowymi. Jest czynnym (...)
str. 55
VII.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Opodatkowanie dochodu wspólnika spółki jawnej będącej komplementariuszem w spółce komandytowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.1120.2021.1.AK) "(...) Wnioskodawca będący osobą fizyczną (...) zamierza zostać wspólnikiem spółki jawnej, która (...)
str. 59
2.
Dochody uzyskane za granicą zwolnione w polsce z opodatkowania a limit dochodów uprawniających do ulgi prorodzinnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.1005.2021.1.MP) "(...) Wnioskodawczyni rozlicza się wspólnie z małżonkiem na deklaracji PIT-36. Wnioskodawczyni pracuje (...)
str. 61
3.
Skutki podatkowe wypłaty komplementariuszowi zaliczek na poczet zysku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.1087.2021.1.NM) "(...) Wnioskodawczyni jest spółką jawną w trakcie przekształcenia w spółkę komandytową (dalej (...)
str. 63
4.
Adaptacja i wyposażenie mieszkania a ulga rehabilitacyjna
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.939.2021.2.SR) "(...) Jest Pani osobą niepełnosprawną. Posiada Pani orzeczenie o niepełnosprawności wydane na (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.