Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 34 (1149) z dnia 01.12.2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 34 (1149) z dnia 01.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej, gdy wystąpiła strata - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
O kontrowersjach w zakresie ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, gdy wystąpiła strata z działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali lub podatkiem liniowym) pisaliśmy już wielokrotnie na (...)
str. 4
2.1.
Oświadczenie w sprawie gwarantowanych maksymalnych cen energii elektrycznej
Na łamach naszego czasopisma informowaliśmy już o nowych rozwiązaniach polegających na stosowaniu maksymalnych cen sprzedaży energii elektrycznej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, wprowadzonych ustawą z (...)
str. 5
2.2.
Wniosek o dodatek dla podmiotów wrażliwych
Ministerstwo w ww. komunikacie przypomniało również, że do 30 listopada 2022 r. tzw. podmioty wrażliwe mogą składać wnioski o dodatki na zakup opału: ] Wniosek (...)
str. 7
2.3.
Dodatki na ogrzewanie dla gospodarstw domowych
Dnia 30 listopada 2022 r. mija również termin na złożenie wniosku o: wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego (dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowe wzory formularzy obowiązujące w PIT od 2023 r.
Na stronie Ministerstwa Finansów dostępne są nowe wzory formularzy mających wpływ na obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2, PIT-2A i PIT-3), (...)
str. 8
1.1.
PIT-2 pracownika/zleceniobiorcy
Od 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywał nowy PIT-2 (9) . Jest to formularz zawierający oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (...)
str. 8
1.2.
PIT-2A składany bankom, organom zatrudnienia i innym płatnikom
PIT-2A (8) w 2023 r. będzie służył do złożenia oświadczenia/wniosku dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika: 1) otrzymującego rentę (...)
str. 11
1.3.
PIT-3 składany organowi rentowemu
PIT-3 (8) to formularz zawierający oświadczenia/wnioski dla celów obliczania przez organ rentowy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika otrzymującego: 1) zasiłki pieniężne (...)
str. 11
2.
Podwyższono diety krajowe i zagraniczne oraz inne świadczenia delegacyjne
W Dzienniku Ustaw z dnia 14 listopada 2022 r., pod pozycją 2302, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. (...)
str. 12
3.
Więcej opłat będzie dokonywanych na mikrorachunek podatkowy
Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub (...)
str. 13
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Święta w firmie - wybrane zagadnienia
W okresie świątecznym wiele firm organizuje dla swoich pracowników, a niekiedy także członków ich rodzin imprezy świąteczne czy imprezy podsumowujące rok (dalej: imprezy świąteczne), finansując (...)
str. 15
1.1.
Przychód pracownika z tytułu udziału w imprezie świątecznej
Organizując dla pracowników (członków ich rodzin) imprezę świąteczną należy ustalić, czy z tego tytułu powstanie u pracownika przychód z nieodpłatnych świadczeń. Co do zasady nieodpłatne (...)
str. 15
1.2.
Udział pracownika w imprezie świątecznej a ZUS
Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi, co do zasady, przychód pracownika uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Uwzględniając fakt, iż udział pracowników oraz członków (...)
str. 16
1.3.
Rozliczanie VAT od wydatków na imprezę świąteczną
Prawo do odliczania VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnikom przysługuje prawo do odliczenia VAT od dokonanych zakupów (towarów lub usług) w takim zakresie, w jakim (...)
str. 16
1.4.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na organizację imprezy świątecznej
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 18
1.5.
Ewidencja księgowa wydatków na organizację imprezy świątecznej
Wydatki na organizację imprezy świątecznej obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki. Przykładowo faktura dokumentująca zakup usługi organizacji takiej imprezy może zostać zaksięgowana: a) wartość brutto wydatku: (...)
str. 19
2.
Sprzedaż towaru za symboliczną złotówkę - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
W ramach różnych akcji promocyjnych/reklamowych podmioty gospodarcze sprzedają towary po cenie znacznie niższej od rynkowej, niekiedy za symboliczną złotówkę. Takie działanie jest dopuszczalne, bowiem strony (...)
str. 20
2.1.
Rozliczenie sprzedaży za symboliczną złotówkę dla celów VAT
Dokonując sprzedaży towarów za symboliczną złotówkę podatnik powinien ustalić, czy ta symboliczna cena może stanowić podstawę opodatkowania VAT oraz czy podatnik ma prawo odliczyć cały (...)
str. 20
2.2.
Przychody i koszty podatkowe w przypadku sprzedaży towaru za symboliczną złotówkę
Przychód ze sprzedaży towarów za symboliczną złotówkę Zarówno u podatników CIT, jak i PIT sprzedaż towaru handlowego za symboliczną złotówkę wiąże się z uzyskaniem z (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży za symboliczną złotówkę
Również dla celów bilansowych w przypadku sprzedaży towarów za symboliczną złotówkę przychodem jest ta symboliczna cena (netto, tj. cena bez kwoty VAT należnego). Wykazując przychód (...)
str. 23
IV.
PODATEK VAT
1.
Zapłata należności po upływie 90 dni od terminu płatności a prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS
W przypadku uregulowania należności po 90 dniach od upływu terminu płatności podatnik ma prawo odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. (...)
str. 25
2.
Korygowanie deklaracji składanych na potrzeby procedur szczególnych OSS i IOSS - planowane zmiany SLIM VAT 3
W ramach tzw. pakietu VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r. wprowadzono procedurę szczególną One Stop Shop - OSS (procedurę unijną i nieunijną) oraz procedurę (...)
str. 27
2.1.
Unijna i nieunijna procedura OSS - korygowanie deklaracji
Przypominamy, że procedury unijna i nieunijna umożliwiają rozliczanie VAT należnego z tytułu określonych czynności państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. Procedura unijna jest (...)
str. 27
2.2.
Korygowanie deklaracji składanych w procedurze importu - IOSS
Od 1 lipca 2021 r. podatek z tytułu importu towarów kupionych przez internet jest płatny od wszystkich towarów importowanych do UE, niezależnie od ich wartości. (...)
str. 29
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ewidencja przebiegu pojazdu jako warunek odliczenia 100% VAT od wydatków na samochody
Czynny podatnik VAT posiada samochód osobowy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Aby odliczać 100% VAT od zakupów z nim związanych złożył on VAT-26 i prowadzi (...)
str. 30
3.2.
Zakup usługi od kontrahenta zagranicznego przez podatnika zwolnionego z VAT
Spółka korzystająca z podmiotowego zwolnienia z VAT nabyła od zagranicznego kontrahenta subskrypcję oprogramowania biurowego. Opłaty naliczane są za okresy miesięczne (od trzeciego dnia danego miesiąca, (...)
str. 32
3.3.
Import towarów rozliczany w deklaracji VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności dokonuję zakupu towarów handlowych, także w ramach importu. Jakie warunki muszę spełnić, abym mógł rozliczać VAT z (...)
str. 33
3.4.
Czy towary kupione w procedurze marży należy ująć w remanencie likwidacyjnym?
W związku z kłopotami finansowymi i nieopłacalnością prowadzenia restauracji czynny podatnik VAT, prowadzący dotychczas jednoosobową działalność gospodarczą, jest zmuszony ją zlikwidować. Na stanie pozostał mu (...)
str. 35
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zapłata za towary wekslem własnym a koszty finansowania dłużnego - wyrok NSA
Za koszty finansowania dłużnego nie może zostać uznana zapłata za zakupione przez podatnika towary dokonana wekslem własnym. Taka zapłata nie stanowi bowiem kosztu związanego z (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
Jako szpital niepubliczny mamy zawarte umowy z NFZ oraz wojewodą na przyznanie środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych. Czy otrzymane (...)
str. 38
2.2.
Najem nieruchomości wspólnika a estoński CIT
Spółka z o.o., opodatkowana estońskim CIT, wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomość wspólnika (podmiotu powiązanego), na podstawie umowy najmu. Czynsz za najem został ustalony (...)
str. 39
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Ujęcie w kosztach podatkowych niepodlegającego odliczeniu VAT od usługi noclegowej
Spółka z o.o. poniosła wydatki na nocleg pracowników w związku z ich krajową podróżą służbową. Zgodnie z przepisami o VAT, spółka nie odliczyła VAT od (...)
str. 41
3.2.
Wartość umorzonej wierzytelności w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. posiada niezapłaconą wierzytelność z tytułu sprzedaży towaru, którą zamierza umorzyć kontrahentowi (dłużnikowi); nie uległa ona przedawnieniu i nie był na nią utworzony (...)
str. 41
3.3.
Czy napiwki dla pracowników stanowią przychód pracodawcy?
Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie usług restauracyjnych. Klienci przekazują obsługującym ich pracownikom spółki napiwki; są one dobrowolne, a ich wysokość zależy wyłącznie od (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Opodatkowanie dochodów obywateli Ukrainy - odpowiedź Min. Fin. na wystąpienie RPO
Ministerstwo Finansów nie planuje wprowadzenia szczególnych rozwiązań prawnych modyfikujących obecne zasady opodatkowania dochodów obywateli Ukrainy. (odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 28 września 2022 r., nr (...)
str. 43
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Jak obliczyć dochód pracownika na potrzeby ustalenia progu 120.000 zł, gdy stosowano ulgę dla klasy średniej?
Niektórym z naszych pracowników w pierwszej połowie 2022 r. stosowaliśmy ulgę dla klasy średniej (złożyli oni wnioski o niestosowanie przepisów dotyczących tzw. rolowania zaliczek na (...)
str. 46
2.2.
Towar handlowy otrzymany nieodpłatnie - skutki w PIT
Jako zakład wulkanizacyjny zajmujemy się wymianą opon. Klienci czasem pozostawiają stare komplety opon, które nadają się jeszcze do użytku. Takie opony traktujemy jako towar handlowy (...)
str. 47
2.3.
Sprzedaż towarów przez internet w ramach dropshippingu a koszty uzyskania przychodów
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (sprzedaż towarów w sklepie stacjonarnym). Zamierzam poszerzyć tę działalność o sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w ramach dropshippingu (...)
str. 48
2.4.
Dokumentacja transakcji dokonywanych z firmami z rajów podatkowych
Na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej uzyskałam informację, że każdy, kto dokonuje transakcji z rajami podatkowymi musi sporządzać odpowiednią dokumentację dotyczącą cen transferowych. Proszę o opinię, (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja nieruchomości zakwalifikowanych jako niemieszkalne - interpretacja KIS
Wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczy jedynie nieruchomości mieszkalnych. Nie ma ono zastosowania do budynków (...)
str. 53
2.
Faktura zaliczkowa i końcowa wyrażona w walucie dotycząca zakupu środka trwałego
Jak rozliczyć fakturę zaliczkową i końcową wyrażoną w walucie obcej, dotyczącą nabycia środka trwałego od kontrahenta krajowego? Czy od zaliczki należy ustalać różnice kursowe i (...)
str. 54
2.1.
Otrzymanie faktury zaliczkowej i faktury końcowej
Zaliczka dotycząca zakupu, co do zasady, stanowi częściową zapłatę ceny za nabywany produkt, towar czy usługę. Płatności takiej dokonuje się przed realizacją transakcji. Natomiast już (...)
str. 54
2.2.
Rozliczenie wpłaty zaliczki dla celów podatku dochodowego
Wartość początkową zakupionych środków trwałych ustala się w oparciu o cenę ich nabycia, przy czym cenę tę koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia (...)
str. 55
3.
Zakup samochodu w celu odsprzedaży i jego przekwalifikowanie na środek trwały
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami (PKPiR) zakupiła w listopadzie 2022 r. od unijnego dostawcy uszkodzony samochód osobowy w celu jego remontu, (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Miesięczny limit podstawy wymiaru składki chorobowej w 2023 r.
Generalnie podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Wynika tak z art. 20 ust. (...)
str. 59
2.
ZUS zleceniobiorcy korzystającego z urlopu bezpłatnego w innej firmie
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorcę do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Praca na etacie (z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego) powoduje, że obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy w 2023 r. dla pracowników personelu medycznego
Normy czasu pracy dla medyków Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, w tym m.in. pielęgniarek i lekarzy, uregulowany jest w przepisach odrębnych, tj. w (...)
str. 62
2.
Coroczny przegląd danych osobowych gromadzonych w związku z działalnością ZFŚS
1) Prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy przegląd danych osobowych z ZFŚS obejmuje wszystkie dane osobowe związane z działalnością ZFŚS, czy tylko te, które dotyczą (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja zapasów w małej jednostce zatrudniającej jednego pracownika
Proszę o wskazówki, w jaki sposób można przeprowadzić inwentaryzację w małej jednostce zatrudniającej, poza prezesem zarządu, jednego pracownika. Pracownik ten jest handlowcem odpowiedzialnym za gospodarkę (...)
str. 66
2.
Ewidencja faktury importowej oraz zapłaconego przez eksportera cła i VAT należnego
Zakupiliśmy od chińskiego dostawcy towar. Import towarów rozliczamy w zgłoszeniu celnym. Na fakturze zamieszczono informację, iż wszystkie koszty odprawy celnej ponosi sprzedawca. Agencja celna przekazała (...)
str. 68
2.1.
Wycena towarów nabytych z importu a cło opłacane przez eksportera
Jak wynika z art. 28 ust. 11 ustawy o rachunkowości, nabyte towary ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia według cen nabycia. Ceną (...)
str. 68
2.2.
Ujęcie księgowe VAT naliczonego podlegającego odliczeniu
W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, kwota podatku wynikająca z dokumentu celnego jest jednocześnie kwotą podatku naliczonego i (...)
str. 69
2.3.
Wycena i ujęcie w księgach rachunkowych faktury importowej
Faktura importowa podlega wycenie według zasad ogólnych, tj. z zastosowaniem kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia. Jej ujęcie w księgach rachunkowych może (...)
str. 70
3.
Kompensata pożyczki z należnością ze sprzedaży składnika majątku
Spółka ma zobowiązanie wobec dwóch wspólników z tytułu uzyskanej wcześniej pożyczki i naliczonych odsetek. Czy jest możliwe rozliczenie takiego zobowiązania poprzez jego kompensatę z należnością (...)
str. 71
4.
Przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego
W 2021 r. podpisaliśmy z firmą audytorską pierwszą umowę o badanie sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022. Obowiązek w tym zakresie został ustalony na (...)
str. 72
5.
Zwrot spółce z o.o. udziałów spółki komandytowej po jej rozwiązaniu
Spółka komandytowa jednomyślną zgodą wszystkich udziałowców została rozwiązana bez likwidacji, a jej udziały wypłacone udziałowcom w kwocie wpłaconej. Spółka z o.o. miała wkład pieniężny w (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.