Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 20 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2023 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 159.023 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
REDAKCJA BIULETYNU INFORMUJE
pokaż fragmenty artykułów
Przekazanie towarów w celach reklamowych a VAT | 20.03.2023
Przekazanie towarów w zamian za ich reklamę (np. w mediach społecznościowych) należy uznać za czynność odpłatną, która podlega opodatkowaniu VAT. W konsekwencji ich zakup uprawnia (...)  »
Podwyższone koszty pracownicze w razie wykonywania pracy zdalnej - stanowisko Min. Fin. | 20.03.2023
Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna będzie mogła być wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W myśl art. 6718 K.p., w brzmieniu obowiązującym od (...)  »
Planowane zmiany w CIT/PIT dotyczące fundacji rodzinnej | 17.03.2023
Z dniem 22 maja 2023 r. wejdą w życie przepisy w zakresie zasad tworzenia i opodatkowania fundacji rodzinnej oraz jej beneficjentów. Planuje się jednak znowelizowanie (...)  »
Skład VAT - nowa propozycja Min. Fin. | 17.03.2023
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) rozważa wdrożenie do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT, przewidzianej w prawie unijnym. Skład VAT może stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i (...)  »
Podatkowe stawki amortyzacyjne w spółkach nieruchomościowych - odpowiedź Min. Fin. na zapytanie naszego Wydawnictwa | 17.03.2023
Z odpowiedzi udzielonej naszemu Wydawnictwu przez Ministerstwo Finansów w dniu 15 marca 2023 r. wynika, że spółki nieruchomościowe mogą dla celów podatkowych ustalać wyższe stawki (...)  »
Slim VAT 3 - od kiedy zmiany w VAT? | 16.03.2023
Kolejny pakiet uproszczeń w VAT, czyli Slim VAT 3, miał wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. (z pewnymi wyjątkami). Termin ten następnie został (...)  »
Składka zdrowotna przy sprzedaży środków - ważne wyjaśnienie ZUS | 14.03.2023
Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej w przypadku sprzedaży środków trwałych nie dokonują odrębnych wyliczeń na potrzeby (...)  »
Ważne terminy w CIT i PIT oraz obowiązki sprawozdawcze przypadające na koniec marca 2023 r. | 13.03.2023
Z końcem marca 2023 r. upływają terminy wypełnienia przez podatników niektórych obowiązków w zakresie CIT, związanych z poprzednim rokiem. Jednostki muszą także wywiązać się z (...)  »
Do końca marca 2023 r. należy przekazać zgłoszenie ZUS ZSWA | 13.03.2023
Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pracodawca przekazuje na formularzu ZUS ZSWA za 2022 r. w terminie do dnia 31 (...)  »
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przy zmianie formy opodatkowania - stanowisko Ministerstwa Zdrowia | 13.03.2023
Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi z początkiem 2022 r. (Polskim Ładem), podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, składkę zdrowotną z (...)  »
Ujęcie zaległych faktur kosztowych w PKPiR - interpretacja ogólna Min. Fin. | 13.03.2023
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), księgowi, biura rachunkowe nie muszą się już zastanawiać, w którym miesiącu ująć w kosztach uzyskania przychodów fakturę (...)  »
Sprzedaż samochodu a aktualizacja informacji VAT-26 - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa | 13.03.2023
Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych (...)  »
Spółki nieruchomościowe a obowiązki informacyjne - interpretacja ogólna Min. Fin. | 13.03.2023
Spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy są zobowiązani złożyć informacje, tj. CIT-N1 i CIT-N2 (oraz odpowiednio PIT-N1 i PIT-N2), w terminie do końca marca 2023 r. (...)  »
Nowa struktura JPK - od 1 lipca 2023 r. | 13.03.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat informujący, że od 1 lipca 2023 r. będzie obowiązywać nowa struktura logiczna JPK_GV(1). Struktura ta została opracowana (...)  »
Wydłużono termin przekazania do organu podatkowego informacji o umowach zawartych z nierezydentami | 13.03.2023
W Dzienniku Ustaw z 6 marca 2023 r., pod poz. 422, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Nowy obowiązek nałożony na notariuszy | 13.03.2023
Zgodnie z art. 84a § 1 Ordynacji podatkowej, notariusze są obowiązani do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o: 1) sporządzonym akcie notarialnym obejmującym: a) (...)  »
Praca zdalna - podstawa prawna i rozliczenie podatkowe w świetle nowych regulacji | 13.03.2023
Od dnia 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna będzie mogła być wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Taką formę świadczenia pracy wprowadziła do regulacji kodeksowych (...)  »
Nieodpłatne udostępnienie pracownikom wynajętych lokali a prawo do odliczenia VAT - wyrok WSA | 13.03.2023
Podatnik ma prawo odliczyć VAT z tytułu wynajmu mieszkań/domów, jeżeli ich nieodpłatne udostępnienie pracownikom ma na celu umożliwienie im świadczenia pracy. Tak orzekł WSA w (...)  »
Zysk spółki jawnej wypracowany przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT a przychód wspólnika | 13.03.2023
Wypłata zysku spółki jawnej wypracowanego przez tę spółkę przed uzyskaniem przez nią statusu podatnika CIT jest neutralna dla wspólnika, który uzyskał taką wypłatę (nie wiąże (...)  »
Zeznania podatkowe PIT za 2022 r. można złożyć bezpłatnie za pomocą PIT GOFIN | 13.03.2023
Podatnicy PIT mogą bezpłatnie skorzystać z programu naszego Wydawnictwa PIT GOFIN i złożyć zeznanie podatkowe za 2022 r. PIT GOFIN to funkcjonalność Programu DRUKI Gofin, (...)  »
Schematy Transakcji Łańcuchowych - nowość Gofinu | 06.03.2023
Na naszej stronie internetowej (www.gofin.pl) udostępniliśmy nowość – serwis "Schematy transakcji łańcuchowych". Jest to aktywne narzędzie, które pomaga przyporządkować transport w ramach transakcji wielostronnych do (...)  »
Komunikaty Min. Fin. dotyczące podatku PIT | 06.03.2023
1) Płatność podatku PIT w e-Urzędzie Skarbowym za pomocą systemu płatności BLIK Ministerstwo Finansów (dalej: MF) w dniu 20 lutego 2023 r. na swojej stronie (...)  »
Jak płatnik powinien ustalić roczną podstawę składki zdrowotnej? - informacja ZUS | 06.03.2023
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy ustalają podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzą oraz od tego, (...)  »
Fundacja rodzinna - zasady tworzenia i opodatkowanie | 06.03.2023
W Dzienniku Ustaw z 21 lutego 2023 r., pod poz. 326, opublikowano ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Ustawa ta reguluje (...)  »
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2022 r. | 06.03.2023
Rozliczenie powstałych podczas prac inwentaryzacyjnych różnic powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych okresu, którego dotyczą te różnice. Efekt takiego rozliczenia wpływa na wynik okresu albo (...)  »
Zawyżona stawka VAT w przypadku sprzedaży paragonowej - stanowisko KIS wciąż niekorzystne | 06.03.2023
W przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym skorygowanie zawyżonej stawki VAT i nienależnie zadeklarowanego podatku nie jest możliwe, gdy podatnik nie jest w stanie zidentyfikować klientów (...)  »
Sprzedaż nieruchomości gruntowej a VAT - wyrok NSA | 06.03.2023
Podział nieruchomości gruntowej przez sprzedających oraz zgoda na przygotowanie działek gruntu przez ich przyszłych nabywców, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży, do pełnienia funkcji gruntów budowlanych (...)  »
Wydatki na zachowanie dobrego stanu zdrowia pracowników a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS | 06.03.2023
Wydatki ponoszone w związku z dbałością o zdrowie pracowników (tj. na: zakup usług fizjoterapeuty/masażysty dla pracowników, zakup materiałów do gabinetu masażu oraz na bieżące utrzymanie (...)  »
Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? | 06.03.2023
Podatnik będący osobą niepełnosprawną lub mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, który w roku podatkowym poniósł wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania (...)  »
Ponowne dokonanie płatności z wykorzystaniem MPP a odpisy amortyzacyjne - interpretacja KIS | 06.03.2023
Korekta błędnie zrealizowanej płatności za zakupy inwestycyjne z pominięciem MPP poprzez jej ponowne dokonanie z zastosowaniem MPP powoduje, że naliczane od opłaconych w taki sposób (...)  »
Rozliczenie PIT za 2022 r. - informacja Min. Fin. | 21.02.2023
Ministerstwo Finansów w dniu 14 lutego 2023 r. na swojej stronie internetowej www.gov.pl zamieściło informację pt. "Rozliczenie PIT za 2022 r. od 15 lutego do (...)  »
Do kiedy przedsiębiorcy na ryczałcie zobowiązani są rozliczyć się z ostatniej płatności oraz złożyć zeznanie podatkowe? | 21.02.2023
Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym dotychczas – tj. przed zmianą przepisów wprowadzoną Polskim Ładem – ryczałt za grudzień/ostatni kwartał opłacali przed upływem terminu określonego na złożenie (...)  »
Termin na złożenie CIT-8 oraz informacji i deklaracji dotyczących estońskiego CIT ma zostać wydłużony | 21.02.2023
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt z dnia 9 lutego 2023 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków (...)  »
Obowiązkowy KSeF dopiero od 1 lipca 2024 r. | 21.02.2023
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-faktury) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest obecnie dobrowolne. (...)  »
Remanent za 2022 r. - w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego i składki zdrowotnej | 21.02.2023
Podatnicy prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) na koniec 2022 r. mieli obowiązek sporządzenia spisu z natury (remanentu) m.in. towarów, materiałów. Spis z natury (...)  »
Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks pracy w zakresie m.in. uprawnień rodzicielskich i umów o pracę | 21.02.2023
W dniu 8 lutego 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest wdrożenie do polskiego (...)  »
Planowane działania związane z ograniczeniem szarej strefy | 21.02.2023
1) Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce przyjęta przez Radę Ministrów Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej efektywność uszczelnienia podatku VAT. Zgodnie z nim banki (...)  »
Obniżona stawka na gaz dla piekarni i cukierni - od 1 kwietnia 2023 r. | 21.02.2023
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) poinformowano, że Rząd chce chronić polskie piekarnie i cukiernie przed wysokimi cenami gazu spowodowanymi agresją Rosji na (...)  »
Zmiany w podatku akcyzowym | 21.02.2023
Nowy wzór deklaracji uproszczonej od WNT wyrobów akcyzowych W Dzienniku Ustaw z 10 lutego 2023 r., pod poz. 278, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia (...)  »
Ustalenie "kilometrówki" po zmianie stawki za 1 km przebiegu pojazdu - stanowisko Ministerstwa Infrastruktury | 21.02.2023
Od 17 stycznia 2023 r. zostały podwyższone stawki za 1 km przebiegu pojazdu, określone w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 (...)  »
Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie sprawozdań za 2022 r. - wybrane wskazówki | 21.02.2023
Celem wydanych rekomendacji Komitetu Standardów Rachunkowości jest pomoc jednostkom przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności za 2022 r. Szczególne warunki związane z "niepewnością" (...)  »
Kontrola trzeźwości w firmie w świetle nowych przepisów - wybrane zagadnienia | 21.02.2023
Przez wiele lat przepisy z zakresu prawa pracy nie dopuszczały możliwości wprowadzenia przez pracodawcę prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Taki stan prawny ulegnie jednak zmianie za (...)  »
Nowe zasady informowania konsumentów o obniżkach cen | 21.02.2023
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w zakresie praw konsumentów i związanych z nimi obowiązków przedsiębiorców. Nowe przepisy w przeważającej części (...)  »
Opodatkowanie budynków mieszkalnych zajętych na działalność gospodarczą - niekorzystne stanowisko Min. Fin. | 21.02.2023
W dniu 12 stycznia 2023 r. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) odpowiadając na interpelację poselską (nr 37882) wyraziło niekorzystne stanowisko w kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości (...)  »
PFR udzielił wyjaśnień dotyczących autozapisu w przypadku zakończenia stosunku pracy | 21.02.2023
W myśl przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46), z dniem 28 lutego (...)  »
Sprawozdanie finansowego za 2022 r. - do kiedy należy je sporządzić i co wchodzi w jego zakres? | 21.02.2023
W przypadku jednostek gospodarczych, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. przypada 31 marca 2023 r. Terminy (...)  »
Zakup telewizora niezbędnego do świadczenia usług w formie zdalnej | 21.02.2023
Wydatki poniesione na zakup telewizora niezbędnego do świadczenia przez podatnika usług w formie zdalnej w jego miejscu zamieszkania, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio (...)  »
Kto wystawia faktury korygujące po zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa? - wyrok WSA | 21.02.2023
W sytuacji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa kupujący nabywa wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki w zakresie VAT. Tylko kupujący ma więc prawo do (...)  »
Wydatki na zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych związane z badaniem rynku a koszty podatkowe | 21.02.2023
Wydatki na zakup alkoholu i wyrobów tytoniowych, ponoszone przez spółkę na potrzeby wykonania zlecenia zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawcy, nie stanowią wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (...)  »
Ekwiwalent za pranie ubioru służbowego pracowników biurowych a zwolnienie z PIT | 21.02.2023
Wypłacany pracownikom biurowym ekwiwalent za pranie ubioru służbowego, niebędącego odzieżą roboczą przydzielaną ze względów bhp, stanowi ich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Tak wyjaśnił (...)  »
Wynajem nieruchomości z fotowoltaiką a podatek akcyzowy - interpretacja Szefa KAS | 21.02.2023
Podatnik wynajmujący nieruchomość wyposażoną w instalację fotowoltaiczną nie płaci podatku akcyzowego z tytułu obciążenia najemców kosztami energii elektrycznej. Podatkiem akcyzowym opodatkowane jest natomiast zużycie tej (...)  »
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za styczeń 2023 r. dla przedsiębiorców, którzy zmienili formę opodatkowania | 20.02.2023
Organ rentowy na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) w komunikacie z dnia 17 lutego 2023 r. wyjaśnił zasady ustalania podstawy wymiaru składki za styczeń 2023 r. (...)  »
Różnice remanentowe w kontekście ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej przez przedsiębiorców | 20.02.2023
ZUS na swojej stronie internetowej w dniu 17 lutego 2023 r. opublikował informację dotyczącą różnic remanentowych w odniesieniu do ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie (...)  »
Nowe druki ZUS RCA i ZUS DRA do rozliczeń z ZUS | 17.02.2023
W Dzienniku Ustaw z dnia 8 lutego 2023 r., pod poz. 258, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 (...)  »
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2023 r. | 06.02.2023
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej u niektórych przedsiębiorców ustalana jest w oparciu o dochód z działalności gospodarczej, u innych zależy od wysokości osiąganych przychodów z takiej (...)  »
Warto złożyć PIT-2 w celu zmniejszenia zaliczki na podatek - komunikat Min. Fin. | 06.02.2023
Ministerstwo Finansów w dniu 25 stycznia 2023 r. na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację pt. "Złóż PIT-2 i otrzymuj wyższą wypłatę na rękę". Jak (...)  »
Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r. | 06.02.2023
W dniu 31 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości pt. "Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za (...)  »
Slim VAT 3 - projekt ustawy nowelizującej przyjęty przez Radę Ministrów | 06.02.2023
W dniu 24 stycznia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Mocą (...)  »
Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników | 06.02.2023
W dniu 27 stycznia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych (...)  »
Przedłużenie preferencji w CIT/PIT w zakresie rozliczania wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy | 06.02.2023
W Dzienniku Ustaw z 27 stycznia 2023 r., pod poz. 185, opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom (...)  »
Wyższe stawki dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w 2023 r. | 06.02.2023
W dniu 25 stycznia 2023 r. weszły w życie (z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.) przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r. (...)  »
Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn znów będą wyższe - ustawa uchwalona przez Sejm trafiła do Senatu | 06.02.2023
W dniu 26 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która wprowadza zmiany m.in. w (...)  »
Kolejne usługi dla komorników w e-Urzędzie Skarbowym | 06.02.2023
Od 1 grudnia 2022 r. w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) funkcjonuje konto komornika. Zasady posługiwania się nim określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada (...)  »
Rozliczanie przejazdów służbowych pojazdami nienależącymi do pracodawcy - w świetle zmian przepisów | 06.02.2023
Przejazdy podjęte w celu wykonania obowiązków służbowych, odbywane pojazdem nienależącym do pracodawcy w granicach miejscowości siedziby pracodawcy lub miejsca pracy określonego w umowie o pracę, (...)  »
Czy od niezrealizowanych bonów różnego przeznaczenia trzeba zapłacić VAT? - wyrok WSA | 06.02.2023
Podatnik, który jako pośrednik sprzedaje bony różnego przeznaczenia, do podstawy opodatkowania usług pośrednictwa nie powinien wliczać wartości niezrealizowanych bonów. Tak orzekł WSA w Warszawie w (...)  »
Warunek wzrostu przychodów na potrzeby ulgi na ekspansję - odpowiedź na interpelację poselską | 06.02.2023
Warunek wzrostu przychodów – na potrzeby ulgi na ekspansję – będzie spełniony, jeśli przyrost przychodów względem dnia odniesienia (tj. ostatniego dnia roku podatkowego poprzedzającego rok (...)  »
Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w formie elektronicznej | 06.02.2023
Przekazanie pracownikom za ich zgodą informacji PIT-11 w formie elektronicznej, zgodnej z obowiązującym wzorem, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania (...)  »
Przyjęcie od nowego roku indywidualnej stawki amortyzacyjnej jako zmiana metody amortyzacji | 06.02.2023
Jeżeli przed rozpoczęciem amortyzacji środków trwałych podatnik dokonał wyboru liniowej metody amortyzacji, to w trakcie ich amortyzowania metody tej nie może zmienić na inną, w (...)  »
Raport o składkach ZUS za 2022 r. | 06.02.2023
Płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonym informacje zawarte w raportach imiennych, które przekazał za nich do ZUS za poprzedni rok kalendarzowy. Stanowi o tym art. (...)  »
Zbliża się termin podjęcia decyzji w sprawie PPK | 03.02.2023
Kwestie uczestnictwa w PPK reguluje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46), dalej: ustawa (...)  »
Gdy płatnik nie założył profilu PUE ZUS | 26.01.2023
Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (pisaliśmy o tym w BI nr 31 (...)  »
Wysokość składki zdrowotnej ryczałtowców i innych osób w 2023 r. | 24.01.2023
Na stronie internetowej GUS zostało ogłoszone przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 r., włącznie z wypłatami z zysku. Wyniosło ono 6.965,94 (...)  »
Kolejność składania podpisów pod sprawozdaniem finansowym – wyjaśnienie Min. Fin. | 24.01.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), dalej: MF, w zakładce "Pytania i odpowiedzi" zamieszczono konsultację dotyczącą zachowania odpowiedniej kolejności przy korzystaniu z uproszczeń przy podpisywaniu (...)  »
Zasady korygowania składki zdrowotnej wykazanej w drukach ZUS – informacja ZUS | 24.01.2023
Na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) zamieszczono informację z dnia 13 stycznia 2023 r. dotyczącą zasad korygowania składki zdrowotnej wykazanej w dokumentach miesięcznych i rocznym rozliczeniu. (...)  »
Zmiany w sposobie przesyłania i podpisywania deklaracji i podań | 24.01.2023
W Dzienniku Ustaw z 10 stycznia 2023 r., pod poz. 67, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Faktury korygujące na przełomie lat - rozliczenie u nabywcy | 24.01.2023
W praktyce nabywcy towarów/usług często po zakończeniu roku, w którym kupili towary/usługi, otrzymują od sprzedawców faktury korygujące, dotyczące tych zakupów, np. w związku z otrzymaniem (...)  »
Udokumentowanie transakcji trójstronnych a uproszczona procedura rozliczania VAT - wyrok TSUE | 24.01.2023
Uproszczona procedura w przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych przysługuje pod warunkiem, że na fakturze zamieszczono adnotację "odwrotne obciążenie". Braku takiego oznaczenia faktury nie można później skorygować. (...)  »
Prawo do odliczenia VAT od zakupu sprzętu zainstalowanego w domu prezesa spółki | 24.01.2023
Zainstalowanie sprzętu w domu prezesa spółki nie daje pewności, że będzie on wykorzystywany tylko do czynności związanych z prowadzeniem opodatkowanej działalności gospodarczej. Powoduje to brak (...)  »
Wybór estońskiego CIT a korzystanie z różnych form wsparcia | 24.01.2023
Korzystanie z różnych form wsparcia dla przedsiębiorców, dofinansowań oraz dotacji, w tym traktowanych jako pomoc de minimis, nie wyłącza możliwości opodatkowania w formie estońskiego CIT (...)  »
Uczestnictwo w spółce cywilnej - czy wyklucza wybór estońskiego CIT? | 24.01.2023
Status wspólnika w spółce cywilnej oraz udział w jej zysku nie uniemożliwi spółce z o.o. wyboru opodatkowania w formie estońskiego CIT. Tak wyjaśnił Dyrektor Krajowej (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.