Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
REDAKCJA BIULETYNU INFORMUJE
pokaż fragmenty artykułów
Wymiar składki zdrowotnej za osoby pracujące w rolnictwie | 28.02.2024
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) poinformowała, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. wynosiło 7.767,85 (...)  »
Składka wypadkowa w nowym roku składkowym 2024/2025 - projekt rozporządzenia | 28.02.2024
W roku składkowym trwającym od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r., najniższa stopa procentowa składki wypadkowej ma wynosić 0,67%, a najwyższa – (...)  »
Możliwe zmiany dla przedsiębiorców w składce zdrowotnej | 28.02.2024
Planowane są zmiany sposobu obliczania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców. Uproszczenie obecnych zasad naliczania tej składki przez przedsiębiorców przedstawiono na posiedzeniu sejmowej (...)  »
Rozliczenie w PIT zwrotu nienależnie pobranego świadczenia | 27.02.2024
W praktyce może się zdarzyć, że pracodawca wypłaci pracownikowi niesłusznie określone świadczenie (np. nadpłaci wynagrodzenie bądź wypłaci nienależny zasiłek chorobowy). W przypadku gdy pracownik dokona (...)  »
Zasiłki pieniężne a koszty uzyskania przychodów - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa | 23.02.2024
Czego dotyczył problem? Z ustaw o podatku dochodowym wynika, że zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów. Ustawodawca wskazał (...)  »
Zmiany w podpisywaniu i przesyłaniu ksiąg podatkowych, deklaracji i podań | 23.02.2024
Przesyłanie ksiąg podatkowych W Dzienniku Ustaw z 16 lutego 2024 r., pod poz. 197, opublikowano rozporządzenie z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie z (...)  »
Opłata za opakowania z tworzyw sztucznych a VAT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa | 22.02.2024
Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w postaci opakowań na napoje lub (...)  »
Portal podatkowy - zmiany od 15 lutego 2024 r. | 22.02.2024
W Monitorze Polskim z 15 lutego 2024 r., pod poz. 125, zamieszczono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zaprzestania udostępniania (...)  »
Od 15 lutego 2024 r. można składać zeznania podatkowe PIT | 21.02.2024
Od 15 lutego 2024 r. podatnicy PIT mogą składać do urzędów skarbowych zeznania podatkowe za 2023 r. Termin na złożenie zeznania za 2023 r. upłynie (...)  »
Konsultacje KSeF - wyjaśnienia Min. Fin. | 21.02.2024
Faktury ustrukturyzowane (e-faktury) są obecnie wystawiane na zasadzie dobrowolności. Od 1 lipca 2024 r. lub 1 stycznia 2025 r. (w zależności od podmiotu) wystawianie e-faktur (...)  »
Wysokość odpisów na ZFŚS w 2024 r. | 21.02.2024
Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) są zobligowani do odprowadzania corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego (...)  »
Składka zdrowotna osób przebywających na urlopie wychowawczym - stanowisko ZUS | 16.02.2024
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z urlopu wychowawczego po dniu 31 grudnia 2023 r. nadal stanowi kwota 620 zł. Dla osób (...)  »
Planowane przedłużenie preferencji w CIT/PIT dotyczące rozliczania wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy | 16.02.2024
Przypomnijmy, że w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, na gruncie ustawy o PDOP i ustawy o PDOF wprowadzono pewne preferencje podatkowe obowiązujące pierwotnie (...)  »
Od 15 lutego 2024 r. można składać zeznania podatkowe PIT | 15.02.2024
Od 15 lutego 2024 r. podatnicy PIT mogą składać do urzędów skarbowych zeznania podatkowe za 2023 r. Termin na złożenie zeznania za 2023 r. upłynie (...)  »
Z końcem lutego 2024 r. mija termin na przekazanie/złożenie informacji/deklaracji PIT | 15.02.2024
Obowiązki płatników PIT W dniu 29 lutego 2024 r. upływa termin przesłania/przekazania podatnikom PIT sporządzonych za 2023 r.: PIT-8C "Informacji o niektórych dochodach z kapitałów (...)  »
Płatnicy niekiedy nie muszą składać deklaracji PIT-4R | 14.02.2024
W podatku PIT płatnicy (m.in. pracodawcy, zleceniodawcy) przekazują w ciągu roku podatkowego kwoty pobranych od dochodów podatników (m.in. wynagrodzeń pracowników czy zleceniobiorców) zaliczek na podatek (...)  »
Minimalny podatek dochodowy w 2024 r. - wyjaśnienia Min. Fin. | 14.02.2024
1. Dalsze funkcjonowanie minimalnego podatku dochodowego – odpowiedź na interpelację poselską Do zapłaty minimalnego podatku dochodowego mogą być zobowiązani podatnicy CIT (tj. spółki będące podatnikami (...)  »
Kwota wolna od podatku PIT ma być wyższa - projekt ustawy zmieniającej | 13.02.2024
W dniu 7 lutego 2024 r. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)  »
W jakim terminie przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne pojazdu dla celów jednorazowej amortyzacji? | 12.02.2024
Generalnie mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność w danym roku mogą dokonywać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od samochodów, dla których przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne i uzyskano stosowny (...)  »
Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy? | 12.02.2024
Obecnie faktury ustrukturyzowane (e-faktury) są wystawiane na zasadzie dobrowolności. Od 1 lipca 2024 r. lub 1 stycznia 2025 r. (w zależności od podmiotu) wystawianie e-faktur (...)  »
Obowiązkowy KSeF - zmiana terminu wymaga uregulowań prawnych | 02.02.2024
W świetle obowiązujących przepisów w obrocie prawnym równolegle funkcjonują faktury papierowe, elektroniczne i ustrukturyzowane. Podatnicy mają zatem możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) za pośrednictwem Krajowego (...)  »
Planowane zmiany w podatkach - informacja Min. Fin. | 02.02.2024
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 23 stycznia 2024 r., dotyczącą odpowiedzi Premiera na pytania posłów zadawane podczas Exposé Premiera. Z informacji (...)  »
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców, wspólników niektórych spółek i osób współpracujących w 2024 r. | 02.02.2024
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej albo podatkiem liniowym ustalana jest w oparciu o dochód z działalności gospodarczej. Miesięczna (...)  »
Zasady składania zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego - interpretacja ogólna Min. Fin. | 02.02.2024
Aby skutecznie wybrać estoński CIT przed upływem przyjętego roku podatkowego, podatnik musi złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, (...)  »
Do 25 marca 2024 r. należy wyjaśnić i rozliczyć różnice inwentaryzacyjne za 2023 r. | 29.01.2024
Różnice inwentaryzacyjne, wynikające z porównania wyników spisu z natury z danymi księgowej ewidencji zapasów, pogrupowane według rodzajów zapasów i osób za nie odpowiedzialnych, księgowy przenosi (...)  »
Prawidłowy identyfikator PESEL lub NIP pracownika w PIT-11 | 25.01.2024
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) w dniu 25 stycznia 2024 r. zamieściło informację przypominającą o obowiązku wpisywania poprawnych danych osób, dla których są (...)  »
Określono nowe wzory urzędowych formularzy wniosków o wpis do KRS | 25.01.2024
W Dzienniku Ustaw z dnia 19 stycznia 2024 r., pod poz. 65, opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w (...)  »
Podstawa wymiaru i składka zdrowotna ryczałtowców oraz wspólników niektórych spółek w 2024 r. | 24.01.2024
1. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od (...)  »
Planowana stopniowa likwidacja obowiązkowych składek społecznych dla niektórych przedsiębiorców | 24.01.2024
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk sejmowy nr 154) zakłada wprowadzenie stopniowej likwidacji obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla niektórych osób prowadzących (...)  »
Komunikat MF dotyczący sposobu składania informacji o cenach transferowych (TPR) dla podmiotów przejętych | 23.01.2024
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z 23 stycznia 2024 r., dotyczący sposobu składania informacji o cenach transferowych (informacja TPR) za rok podatkowy (...)  »
KSeF nie będzie obowiązkowy w 2024 r. | 19.01.2024
W dniu 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów poinformował, że obowiązkowy KSeF nie będzie obowiązywał w 2024 r. Data, od kiedy e-fakturowanie będzie obowiązkowe, zostanie (...)  »
Informacja KRUS w sprawie rozliczenia podatku dochodowego za 2023 r. i sporządzenia PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11 za ten rok | 18.01.2024
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl/web/krus) zamieściła informację w sprawie rozliczenia podatku dochodowego za 2023 r. od większości wypłaconych emerytur i (...)  »
Jednorazowy odpis amortyzacyjny pojazdu uznanego za ciężarowy na podstawie dodatkowego badania technicznego - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa | 17.01.2024
Zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z pytaniem, czy mały podatnik może dokonać w rozliczeniu za grudzień 2023 r. jednorazowej amortyzacji samochodu typu VAN przy założeniu, (...)  »
Nowe planowane rozwiązania dla mikroprzedsiębiorców i pracodawców | 17.01.2024
W dniu 9 stycznia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających: tzw. urlop dla przedsiębiorców oraz opłacanie przez ZUS (...)  »
Ważne terminy w PIT/CIT i ZUS przypadające na koniec stycznia 2024 r. | 16.01.2024
Z końcem stycznia 2024 r., w związku z zakończeniem poprzedniego roku oraz z rozpoczęciem następnego, podatnicy/płatnicy PIT i CIT muszą wywiązać się z określonych obowiązków. (...)  »
Likwidacja działalności a pełnomocnictwo UPL-1 | 12.01.2024
W związku z pytaniami Czytelników w dniu 14 listopada 2023 r. wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z zapytaniem: "Otrzymaliśmy informację, że jeden z urzędów (...)  »
Limit dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 r. | 12.01.2024
Osoby, które prowadzą działalność zarobkową na niewielką skalę, mogą wykonywać ją w ramach tzw. działalności nieewidencjonowanej (bez zgłoszenia jej w CEIDG). Zezwala na to art. (...)  »
Zmiany dotyczące odpadów objętych zgłoszeniem do rejestru SENT | 12.01.2024
W dniu 5 stycznia 2024 r. na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej (www.gov.pl) opublikowano informację dotyczącą zmian w zakresie objęcia monitorowaniem SENT nowej grupy towarów (...)  »
Zmiany w JPK_VAT | 11.01.2024
W Dzienniku Ustaw z 4 stycznia 2024 r., pod poz. 13, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Opłata od jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem na żywność lub napoje - wyjaśnienie Min. Fin. | 11.01.2024
1. Nowe regulacje ustawowe – od 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego (...)  »
Jednomiesięczne wakacje składkowe dla przedsiębiorców | 11.01.2024
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2024 r. przyjęła m.in. informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających tzw. urlop dla przedsiębiorców. Rząd (...)  »
Informacja o stanie rozliczeń na kontach płatników składek za 2023 r. - informacja ZUS | 08.01.2024
ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl) poinformował, że od 5 stycznia 2023 r. rozpoczął przekazywać płatnikom składek informacje o stanie rozliczeń na ich kontach za (...)  »
Umorzenie subwencji z PFR neutralne na gruncie CIT/PIT również w 2024 r. | 05.01.2024
W Dzienniku Ustaw z 28 grudnia 2023 r., pod poz. 2795, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Przedłużono do końca 2024 r. wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund | 04.01.2024
W Dziennikach Ustaw z 28 grudnia 2023 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru (...)  »
Mikrorachunek podatkowy - zmiany od 1 stycznia 2024 r. | 04.01.2024
Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub (...)  »
Zaktualizowano zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie raportowania cen transferowych (TPR) - informacja Min. Fin. | 03.01.2024
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl; dalej: MF) zamieszczono informację z 22 grudnia 2023 r. o zaktualizowaniu zestawienia odpowiedzi na pytania w zakresie raportowania cen (...)  »
Wybór formy opodatkowania dochodów/przychodów na 2024 r. | 02.01.2024
Podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą jako formę opodatkowania dochodów/przychodów z tej działalności na 2024 r. mogą wybrać: skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt od przychodów (...)  »
Zamrożenie cen energii w I półroczu 2024 r. - ustawa opublikowana | 02.01.2024
W Dzienniku Ustaw z 22 grudnia 2023 r., pod poz. 2760, opublikowano ustawę z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia (...)  »
Limit do rozliczenia w PIT składki zdrowotnej opłacanej przez podatnika podatku liniowego w 2024 r. | 29.12.2023
W Monitorze Polskim z 22 grudnia 2022 r., pod. poz. 1456, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty (...)  »
Faktura ustrukturyzowana w KSeF a data wystawienia i jej numer na gruncie podatku PIT | 29.12.2023
Zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT, fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz zdrowotnego osoby, która sprawuje opiekę nad osobą pobierającą świadczenie wspierające - informacja ZUS | 28.12.2023
Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi osoba, która nie będzie podejmowała zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na (...)  »
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie wspierające i członków jej rodziny - informacja ZUS | 28.12.2023
Od 1 stycznia 2024 r. osoby, którym ZUS przyzna świadczenie wspierające, będą zgłaszane z tego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS. Przypomniał o tym organ (...)  »
Zwrot VAT - zmiany od 1 lipca 2024 r. | 22.12.2023
Jeżeli kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za (...)  »
Raport podatnika - nowość w e-US | 21.12.2023
W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl; dalej: MF) poinformowano o wprowadzeniu nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym (dalej: e-US) – tj. raportu podatnika. (...)  »
Minimalny podatek dochodowy - od 1 stycznia 2024 r. | 21.12.2023
Minimalny podatek dochodowy może być płacony przez podatników CIT, którzy w roku podatkowym: ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnęli (...)  »
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wracają „stare” limity zwolnień z PIT | 20.12.2023
Sytuacja związana z COVID-19 spowodowała, że niektóre limity zwolnień z PIT zostały podwyższone na pewien okres. Część z nich przestała już obowiązywać z dniem 1 (...)  »
Wartość darowizny towarów odliczana od dochodu - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa | 20.12.2023
Czego dotyczył problem? Podmioty gospodarcze mogą odliczyć od dochodu niektóre darowizny, m.in. dokonane na określone cele na rzecz organizacji pożytku publicznego. Darowizny te odliczane są (...)  »
Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2024 r. | 19.12.2023
W Monitorze Polskim z 5 grudnia 2023 r., pod poz. 1337, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ogólnej (...)  »
Limity wpłat na IKE, IKZE, PPE i OIPE w 2024 r. | 19.12.2023
Wysokość wpłat na IKE Wpłaty dokonywane na indywidualne konto emerytalne (IKE) w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w (...)  »
Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2024 r. | 18.12.2023
W Monitorze Polskim z 24 listopada 2023 r., pod poz. 1279, opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie stawek karty (...)  »
Ważne terminy upływające w grudniu 2023 r. i na początku stycznia 2024 r. | 15.12.2023
1. Informacja CIT-15J składana przez niektóre spółki jawne chcące pozostać transparentne podatkowo na gruncie CIT Informacja CIT-15J to informacja składana przez spółki jawne (mające siedzibę (...)  »
Projekty rozporządzeń w zakresie poboru podatku od wypłat niektórych należności | 15.12.2023
1. Wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund na potrzeby podatku u źródła ma zostać przedłużone Mechanizm pay & refund dotyczy wypłat niektórych należności (określonych (...)  »
Wiążące Informacje Stawkowe - zmiany od 1 stycznia 2024 r. | 15.12.2023
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT w 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych (dalej: WIS) związane z koncepcją wprowadzenia wyłącznie elektronicznej (...)  »
Zwolnienia z kas rejestrujących w 2024 r. | 14.12.2023
W Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2023 r., pod poz. 2605, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z (...)  »
Będą zmiany w formularzu CIT-8E składanym przez podatników opodatkowanych estońskim CIT | 14.12.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono komunikat – z 4 grudnia 2023 r. – o trwających pracach nad czwartym wariantem formularza podatkowego CIT-8E, tj. deklaracji (...)  »
Obniżone stawki VAT w 2024 r. | 13.12.2023
Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. U. (...)  »
Limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2024 r. | 13.12.2023
Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (...)  »
Nowe kody tytułu ubezpieczeń związane z wprowadzeniem świadczenia wspierającego | 06.12.2023
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2023 r., pod poz. 2529, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające (...)  »
KSeF - planowane regulacje wykonawcze | 05.12.2023
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekty rozporządzeń (z 23 listopada 2023 r.) związanych z wprowadzeniem od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego KSeF, (...)  »
Zaliczki otrzymane na poczet zysku spółki z o.o. - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa | 04.12.2023
W poprzednim numerze BI z 1 grudnia 2023 r. opublikowaliśmy odpowiedź Ministerstwa Finansów (dalej: MF), dotyczącą sposobu ewidencji zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej otrzymanych (...)  »
Zmiany w przepisach o podatku od spadków i darowizn oraz PCC | 04.12.2023
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2023 r., pod poz. 2532, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pobierania podatku (...)  »
Limity zużycia prądu objętego zamrożeniem cen mają obowiązywać także w 2024 r. | 04.12.2023
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 21 listopada 2023 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustaw (...)  »
Sejm przyjął zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni | 01.12.2023
Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2023 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (...)  »
Przedłużono termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) | 01.12.2023
Ustawowy termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) przypada na koniec jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Termin złożenia ww. informacji za (...)  »
Przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń | 01.12.2023
E-Doręczenia miały ruszyć 10 grudnia 2023 r. Pisaliśmy o tym w BI nr 33 z dnia 20 listopada 2023 r. Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się odroczyć (...)  »
Nowe rodzaje pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-US | 30.11.2023
W Dzienniku Ustaw z 14 listopada 2023 r., pod poz. 2476, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2024 r. | 29.11.2023
W Dzienniku Ustaw z 27 października 2023 r., pod poz. 2335, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie norm szacunkowych (...)  »
Zaliczki na poczet zysku w księgach rachunkowych komplementariusza - wyjaśnienie Min. Fin. | 28.11.2023
Od 2021 r. spółki komandytowe uzyskały status podatników CIT. W efekcie zmienił się sposób ich opodatkowania, który obecnie przebiega na dwóch poziomach, tj. spółki oraz (...)  »
Projekt aktualizacji KSR nr 2 "Podatek dochodowy" | 27.11.2023
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl), w zakładce: Konsultacje, Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" (...)  »
Dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza teren UE w celu zastosowania stawki 0% VAT - wyjaśnienie Min.Fin. | 27.11.2023
Organy podatkowe zajmują niejednolite stanowisko w kwestii dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza teren UE i możliwości zastosowania stawki 0% VAT dla eksportu. Czasami dopuszczają możliwość (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.