Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 16 (1203) z dnia 01.06.2024
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 16 (1203) z dnia 01.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Aport nieruchomości w zamian za akcje a podstawa opodatkowania VAT - wyrok TSUE
Podstawę opodatkowania VAT wniesienia aportem nieruchomości w zamian za akcje należy ustalić na podstawie wartości emisyjnej tych akcji, jeżeli uzgodniono, że zapłatę za ten wkład (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Trwają prace nad wprowadzeniem w Polsce tzw. globalnego minimalnego podatku dochodowego - informacja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację z 16 maja 2024 r. o trwających pracach nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup (...)
str. 6
2.
Nowy sposób prezentacji w księgach przychodów oraz wyniku jednostek nieprowadzących działalności - projekt zmian
W poprzednich numerach Biuletynu Informacyjnego (nr 14 i 15) przedstawiliśmy projektowane zamiany ustawy o rachunkowości dotyczące poinflacyjnego podwyższenia limitów określających obowiązki w zakresie stosowania prawa (...)
str. 6
3.
Planuje się określenie wysokości kosztów zwracanych pracownikom z tytułu używania prywatnych pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym
Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie (...)
str. 7
4.
Wzrosną kwoty dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad przepisami zwiększającymi kwoty dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wypłacanego ich pracodawcom. Jak wskazuje resort, od 2022 r. (...)
str. 8
5.
Część prowadzących lombardy musi uzyskać wpis do KNF
Od 7 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1285 (...)
str. 8
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wydatki na remont/ulepszenie cudzej nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej użytkują cudzą nieruchomość (budynek/lokal użytkowy) na podstawie umowy najmu, ponoszą niekiedy - za zgodą właściciela nieruchomości - (...)
str. 10
1.1.
Rozliczenie dla celów CIT/PIT wydatków poniesionych na cudzą nieruchomość
Na gruncie podatku dochodowego sposób rozliczenia wydatków poniesionych na cudzą (najmowaną) nieruchomość jest uzależniony od tego, z jakiego rodzaju nakładami mamy do czynienia, tj. czy (...)
str. 10
1.2.
Odliczanie VAT od wydatków na cudzą nieruchomość
Prawo do odliczania VAT W ustawie o VAT nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do odliczania VAT od ponoszonych przez podatnika wydatków (...)
str. 13
1.3.
Ewidencja księgowa wydatków na remont/ulepszenie cudzej nieruchomości
Sposób ujęcia w księgach rachunkowych jednostki wydatków na cudzą nieruchomość użytkową (budynek/lokal), wykorzystywaną na podstawie umowy najmu, jest uzależniony od tego, czy są to wydatki (...)
str. 14
2.
Prywatne pojazdy członków zarządu wykorzystywane do celów firmowych - skutki podatkowe
Niekiedy członkowie zarządu spółki z o.o. w ramach pełnionej funkcji wykorzystują swoje prywatne samochody osobowe na potrzeby spółki. W tym artykule wyjaśniamy, jakie powoduje to (...)
str. 15
2.1.
Wykorzystanie samochodu prywatnego członka zarządu a VAT
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia towarów/usług wykorzystywanych do opodatkowanej działalności gospodarczej. W (...)
str. 15
2.2.
Wydatki związane z samochodem prywatnym członka zarządu jako koszty uzyskania przychodów
Jak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP, w sytuacji gdy samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością (...)
str. 16
2.3.
Nieodpłatne wykorzystanie prywatnego samochodu członka zarządu a przychód spółki
W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, co do zasady, przychód podatnika stanowi również wartość otrzymanych przez niego nieodpłatnych lub częściowo (...)
str. 17
IV.
PODATEK VAT
1.
Sprzedaż środka trwałego po rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT - interpretacja KIS
Podatnik korzystający z podmiotowego zwolnienia z VAT dokonuje sprzedaży środków trwałych bez doliczania do ceny ich sprzedaży podatku VAT (pomimo, iż nabył je, posiadając status (...)
str. 18
2.
Instalacja systemów OZE oraz usuwanie azbestu przez JST a VAT - interpretacja ogólna Min. Fin.
Na gruncie ustawy o VAT powstawały rozbieżności w stanowiskach podatników i organów podatkowych dotyczące opodatkowania wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego czynności polegających na: dostarczaniu i (...)
str. 20
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Przekazanie firmowych samochodów do majątków osobistych wspólników spółki cywilnej - skutki podatkowe
W spółce cywilnej są dwa samochody osobowe całkowicie zamortyzowane. Wspólnicy zamierzają wycofać te samochody ze spółki (nieodpłatnie) i przekazać je na cele prywatne. Każdy wspólnik (...)
str. 22
3.2.
Nieaktualny adres nabywcy na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zmieniłem ostatnio adres siedziby działalności. Wszystko prawidłowo zgłosiłem w CEIDG. Pod poprzednim adresem siedziby jednak nadal prowadzę działalność. Niestety pomimo poinformowania (...)
str. 24
3.3.
Czy w spisie z natury trzeba wykazać budynek, gdy od wydatków adaptacyjnych odliczono VAT?
Otrzymałem od rodziców w darowiźnie używany budynek użytkowy. Zamierzałem go wykorzystywać do czynności opodatkowanych. Przed przyjęciem do używania poniosłem znaczne wydatki adaptacyjne na ten budynek (...)
str. 27
3.4.
Rezygnacja ze zwolnienia z VAT dla usług finansowych
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) świadczy usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, które są zwolnione z VAT. Spółka rozważa wybranie opodatkowania tych usług. Jak (...)
str. 28
3.5.
Usługi dotyczące świadectw/audytów energetycznych dla budynków a zwolnienie z VAT
Rozpoczynam działalność gospodarczą. Będę świadczył usługi w zakresie wykonywania audytów energetycznych i wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Działalność ta nie będzie obejmowała usług w zakresie (...)
str. 29
3.6.
Eksport towarów - ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT
Spółka z o.o. dokonuje eksportu towarów (na warunkach Incoterms DAP). W dniu 30 kwietnia 2024 r. spółka wystawiła fakturę eksportową. Czy postąpiła prawidłowo wystawiając tę (...)
str. 30
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Kara umowna za opóźnienie w dostawie towarów a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Kara umowna z tytułu opóźnienia w dostawie towaru nie stanowi kosztu uzyskania przychodów także wtedy, gdy do opóźnienia doszło bez winy podatnika, również gdy transport (...)
str. 31
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dopłaty zwrotne wnoszone przez wspólników spółki komandytowej - skutki w CIT w spółce
Wspólnicy spółki komandytowej (opodatkowanej "klasycznym" CIT) wnieśli do tej spółki dopłaty zwrotne. Czy z tytułu otrzymania tych dopłat spółka powinna wykazać przychód podatkowy, czy też (...)
str. 34
2.2.
Część odsetkowa raty leasingowej w leasingu operacyjnym a koszty finansowania dłużnego
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu podatkowo-operacyjnego maszyny. Czy część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt finansowania dłużnego dla celów CIT? Zdaniem organów podatkowych, część odsetkowa (...)
str. 36
2.3.
Wydatki na spotkania integracyjne z kontrahentami a estoński CIT
Spółka z o.o. opodatkowana estońskim CIT, z różnych okazji (np. jubileuszu firmy, ważnych wydarzeń w firmie, świąt itp.), organizuje spotkania z udziałem kontrahentów (podmiotów niepowiązanych). (...)
str. 38
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wydatki przedsiębiorcy na sesje psychoterapeutyczne a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na prywatne sesje u psychoterapeuty przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą obarczoną wysokim poziomem stresu, przeciwdziałające ryzyku wypalenia zawodowego, powstania zespołu stresu pourazowego czy (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wartość samochodu osobowego na potrzeby rozliczania opłat leasingowych w kosztach podatkowych
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (podatnik VAT czynny) zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Samochód ten będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej i w celach (...)
str. 42
2.2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika delegowanego na kilka dni do pracy za granicę
Pracownik, w ramach delegowania, w kwietniu 2024 r. pracował w Niemczech przez 5 dni. Łącznie za pracę w Niemczech i pozostałe dni w Polsce uzyskał (...)
str. 43
2.3.
Zwrot z tytułu ulgi na dziecko i nadpłata składki zdrowotnej - skutki w PIT
Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej w zeznaniu podatkowym za 2023 r. odliczyła ulgę na dziecko w wysokości 1.112,04 zł. Ulga ta została (...)
str. 46
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu refinansowania wydatków inwestycyjnych - interpretacja KIS
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu refinansowania wydatków inwestycyjnych, naliczone lub zapłacone przed oddaniem środków trwałych do używania, zwiększają ich wartość początkową, od której dokonywane (...)
str. 48
2.
Wydatki poniesione na nieruchomość przez jej współwłaściciela - rozliczenie podatkowe
Dwaj bracia (X i Y) otrzymali w darowiźnie od rodziców budynek użytkowy. Budynek ten ma być w całości wykorzystywany przez jednego z braci (X) w (...)
str. 50
VIII.
PORADY DLA FIRM
1.
Księgowi i doradcy podatkowi mogą załatwiać urzędowe sprawy klientów on-line
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zamieściło na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) komunikat dotyczący możliwości załatwiania urzędowych spraw i ułatwień w obsłudze klientów przez księgowych i doradców (...)
str. 52
2.
Podatek od sprzedaży detalicznej może objąć też sprzedaż dla firm - w świetle wyjaśnień KIS
Podatek od sprzedaży detalicznej - regulacje ustawowe Podatek od sprzedaży detalicznej (zwany też podatkiem handlowym) generalnie dotyczy dużych sieci handlowych. Obowiązek podatkowy powstaje bowiem z (...)
str. 53
IX.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wynagrodzenie wspólnika spółki jawnej za prowadzenie spraw spółki a składki ZUS - interpretacja ZUS
Wynagrodzenie wspólnika spółki jawnej za prowadzenie spraw spółki wypłacane na podstawie umowy spółki nie podlega oskładkowaniu. (interpretacja indywidualna ZUS Oddział w Gdańsku z 7 maja (...)
str. 55
2.
Składki ZUS zleceniobiorcy w okresie urlopu bezpłatnego
Z tytułu wykonywanej umowy zlecenia opłacamy za zleceniobiorcę składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba ta jest pełnoetatowym pracownikiem w innej firmie). Zleceniobiorca dostarczył nam oświadczenie informujące, (...)
str. 57
3.
Naliczenie składek ZUS od kwoty wypłaconego pracownikowi ekwiwalentu
Po długotrwałej niezdolności do pracy z powodu choroby potwierdzonej e-ZLA pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. Na koniec czerwca 2024 r. osobie tej firma (...)
str. 58
X.
PRAWO PRACY
1.
Udzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę a wynagrodzenie w dłuższym okresie rozliczeniowym
Pracownik zatrudniony na pełny etat i świadczący pracę w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku, w niedzielę 28 kwietnia 2024 r. na polecenie (...)
str. 59
2.
Urlop dodatkowy bezpośrednio po rodzicielskim - rozpatrzenie wniosku urlopowego i ustalenie wynagrodzenia
Pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim wystąpiła z wnioskiem o udzielenie bezpośrednio po jego zakończeniu urlopu dodatkowego z tytułu posiadanego stopnia niepełnosprawności. Czy mamy obowiązek udzielenia (...)
str. 61
XI.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Czy sprawozdanie finansowe oddziału może być sporządzone w innej formie niż elektroniczna?
Czy oddział spółki z o.o. powinien sporządzić na koniec roku obrotowego odrębne sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej? Czy wystarczającym będzie sporządzenie papierowej wersji takiego sprawozdania, (...)
str. 63
2.
Monitoring GPS służbowych samochodów osobowych - VAT, koszty i ujęcie księgowe
Spółka otrzymuje faktury za monitoring GPS służbowych samochodów osobowych. Jak należy zaksięgować te faktury? Czy uwzględniając fakt, że samochody są używane do celów mieszanych, należy (...)
str. 64
3.
Ewidencja księgowa wydatków ułatwiająca rozliczenie estońskiego CIT
Spółka z o.o. wybrała opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. W trakcie roku ponoszone są wydatki stanowiące ukryte zyski, jak również wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. (...)
str. 65
3.1.
Prowadzenie ksiąg na potrzeby opodatkowania estońskim CIT
Podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT, obowiązany jest - zgodnie z art. 28d ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP - (...)
str. 65
3.2.
Dochód z tytułu ukrytych zysków i dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
Dochody podlegające opodatkowaniu w estońskim CIT Jak wynika z art. 28m ust. 1 ustawy o PDOP, opodatkowaniu estońskim CIT podlega ją następujące kategorie dochodów: 1) (...)
str. 66
3.3.
Ewidencja księgowa ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
Przepisy o rachunkowości nie zawierają regulacji, które w jakikolwiek sposób określałyby ewidencję księgową wydatków stanowiących - na gruncie estońskiego CIT - ukryte zyski czy wydatki (...)
str. 68
4.
Wycena zagranicznego VAT od wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość - ujęcie księgowe
Sprzedajemy towary konsumentom z innych krajów UE (wykazujemy WSTO). VAT należny od tej sprzedaży rozliczamy w ramach procedury OSS - składamy deklaracje VIU-DO. Kwotę podatku (...)
str. 70
5.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za opinię niezgodną ze znanym stanem faktycznym - wyrok SN
Jeśli biegły rewident posiada wiedzę o okolicznościach, które świadczą o innej ocenie sytuacji podmiotu gospodarczego niż wynika to z przekazanej mu dokumentacji, to taką wiedzę (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.