Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 6 (1193) z dnia 20.02.2024
Ulgi w podatkach i składkach ZUS w 2024 r.
Dodatek nr 9
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6
z dnia 20.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ULGI W PODATKU DOCHODOWYM - WYBRANE ZAGADNIENIA
1.
Ulga B+R, IP Box, symultaniczna i na innowacyjnych pracowników
Podatnicy PIT i CIT, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z takich preferencji, jak: ulga na działalność badawczo-rozwojową, zwana ulgą B+R (...)
str. 3
1.1.
Ulga B+R
Ulga B+R polega na odliczeniu kosztów uzyskania przychodów dotyczących prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, zwanych kosztami kwalifikowanymi. Koszty te podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania/obliczenia podatku ustalanej zgodnie: (...)
str. 3
1.2.
Ulga IP Box
Ulga IP Box uprawnia podatników CIT i PIT do obliczenia podatku od osiągniętego kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5% podstawy opodatkowania. (...)
str. 4
1.3.
Ulga symultaniczna
Od 1 stycznia 2022 r. (na skutek zmiany przepisów w ramach Polskiego Ładu) podatnicy CIT i PIT mają możliwość odliczania od dochodu z kwalifikowanych praw (...)
str. 5
1.4.
Ulga na innowacyjnych pracowników
Regulacje dotyczące ulgi na innowacyjnych pracowników zostały wprowadzone do ustaw o podatku dochodowym (CIT i PIT) z dniem 1 stycznia 2022 r. (art. 18db ustawy (...)
str. 6
2.
Ulga na prototyp
Podatnicy CIT i PIT mogą korzystać z ulgi na nowy produkt, zwanej ulgą na prototyp, uregulowanej w art. 18ea ustawy o PDOP i art. 26ga (...)
str. 7
3.
Ulga na ekspansję
Ulga na ekspansję funkcjonuje w podatku CIT i PIT od 1 stycznia 2022 r. (art. 18eb ustawy o PDOP i art. 26gb ustawy o PDOF). (...)
str. 9
4.
Ulga na sponsoring
W ramach Polskiego Ładu, z dniem 1 stycznia 2022 r. do obu ustaw o podatku dochodowym (CIT i PIT) wprowadzono tzw. ulgę na sponsoring. Została (...)
str. 11
5.
Ulga na robotyzację
Kolejną ulgą, z której mogą skorzystać podatnicy CIT i PIT, jest ulga na robotyzację, uregulowana w art. 38eb ustawy o PDOP i art. 52jb ustawy (...)
str. 12
6.
Ulga na złe długi - u wierzyciela
W sytuacji gdy dłużnik nie ureguluje należności w określonym terminie, wierzyciel może skorzystać w odniesieniu do tej należności z tzw. ulgi na złe długi. W (...)
str. 14
7.
Ulga dla osób młodych
Ulga dla osób młodych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) niektórych przychodów osiąganych przez osoby w wieku do ukończenia 26. roku (...)
str. 17
8.
Ulga dla rodzin 4+
Ulga dla rodzin 4+ została uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PDOF. W ramach tej ulgi wolne od podatku dochodowego są (...)
str. 22
9.
Ulga dla pracujących seniorów
Ulga dla pracujących seniorów została uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są (...)
str. 23
10.
Ulga na powrót
Polski Ład wprowadził tzw. ulgę na powrót adresowaną do osób powracających z zagranicy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PDOF (w (...)
str. 24
11.
Ulga rehabilitacyjna
Prawo do ulgi rehabilitacyjnej przysługuje podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub podatnikowi, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, który w roku podatkowym poniósł wydatki na cele (...)
str. 25
12.
Ulga termomodernizacyjna
Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym) lub od przychodu (w przypadku podatników (...)
str. 27
13.1.
Ulga na dzieci
Ulga na dzieci (zwana również ulgą prorodzinną) została uregulowana w art. 27f ustawy o PDOF. Skorzystanie z tej ulgi, co do zasady, polega na odliczeniu (...)
str. 31
13.2.
Preferencyjne rozliczenie dochodów samotnego rodzica
Ulga dla samotnych rodziców polega na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci (na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym). (...)
str. 33
13.3.
Wspólne rozliczenie małżonków
Co do zasady, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów (art. 6 ust. 1 ustawy o PDOF). Jednak małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, (...)
str. 34
II.
ULGI I ZWOLNIENIA W VAT
1.1.
Podmiotowe zwolnienie z VAT
Podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, mogą korzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT. Zwolnienie to (...)
str. 35
1.2.
Przedmiotowe zwolnienia z VAT
Oprócz zwolnienia podmiotowego ustawodawca przewidział także tzw. przedmiotowe zwolnienia z VAT, tj. zwolnienia przysługujące w przypadku sprzedaży określonych towarów i usług. Katalog towarów i usług (...)
str. 37
2.
Kwartalne rozliczanie VAT
Podatnicy mogą po spełnieniu określonych wymogów rozliczać VAT za okresy kwartalne, tj. mogą składać deklaracje VAT i opłacać VAT w terminie do 25. dnia miesiąca (...)
str. 37
3.
Przyspieszony termin zwrotu VAT
Jeżeli kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za (...)
str. 38
3.1.
Zwrot VAT w terminie 15 dni
Podatnik ma prawo wnioskować o zwrot VAT w terminie 15 dni. Przyczyną wprowadzenia tego terminu była chęć popularyzacji obrotu bezgotówkowego poprzez stworzenie zachęty podatkowej adresowanej (...)
str. 38
3.2.
Zwrot VAT w terminie 25 dni
Zwrot VAT w przyspieszonym terminie 25 dni może być dokonany na rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub na rachunek VAT. • Zwrot na rachunek bankowy/w (...)
str. 40
3.3.
Zwrot VAT w terminie 40 dni
Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu VAT w terminie 40 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki: 1) (...)
str. 41
4.
Zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących
Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. (...)
str. 42
4.1.
Zwolnienie podmiotowe
Zwolnienie podmiotowe z ewidencjonowania to zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży dokonaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przysługuje ono, gdy (...)
str. 42
4.2.
Zwolnienia przedmiotowe
Zwolnienia przedmiotowe z ewidencjonowania to zwolnienia ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Zostały one wymienione w załączniku do ww. rozporządzenia. Zaprezentowano je w poniższej tabeli. (...)
str. 43
4.3.
Zwolnienie ze względu na strukturę sprzedaży
Minister Finansów przewidział także zwolnienie z ewidencjonowania, które jest uzależnione od struktury sprzedaży. Jak bowiem wynika z § 3 ust. 1 pkt 3-4 ww. rozporządzenia, (...)
str. 46
4.4.
Kiedy zwolnień z ewidencjonowania nie stosuje się?
Jak już wskazano, są przypadki, gdy żadnych zwolnień z ewidencjonowania stosować nie można. Zostały one określone w § 4 ww. rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, (...)
str. 47
III.
ULGI W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS
1.
Ulga na start
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.), (...)
str. 49
2.
Preferencyjny dwuletni ZUS
Prawo do preferencyjnego dwuletniego ZUS-u przysługuje na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. (...)
str. 50
3.
Mały ZUS plus
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (dalej: przedsiębiorcy) mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy (...)
str. 51
4.
Zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej przez niektórych przedsiębiorców
Niektórzy przedsiębiorcy mogą być zwolnieni z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności. Preferencja taka jest przewidziana dla osób, które (art. (...)
str. 53
5.
Preferencje dla opłacających składki na FP, FS i FGŚP
Określona grupa płatników może korzystać z preferencji w opłacaniu za ubezpieczonych składek na FP, FS i FGŚP. Prawo takie przysługuje za osoby: Mające ukończone 55 (...)
str. 53
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.