Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 5 (341) z dnia 10.05.2024
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 5 (341) z dnia 10.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-11 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Niezłożenie informacji CIT-15J a status spółki jawnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 marca 2024 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.97.2024.1.AS) "(...) Wnioskodawca jest spółką jawną, w której wspólnikami są (...) osoba fizyczna (...)
str. 3
2.
Uwzględnienie czynnych rozliczeń międzyokresowych we wstępnej korekcie przychodów i kosztów w estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.604.2023.1.IN) "(...) Spółka jest spółką kapitałową (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz czynnym i (...)
str. 5
II.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Czy wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej bez wynagrodzenia spowoduje powstanie przychodu?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 marca 2024 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.27.2024.1.AW) "(...) A sp. z o.o. (będąca komplementariuszem w spółce wnioskodawcy) jest podatnikiem (...)
str. 7
2.
Umorzenie subwencji z PFR a wysokość straty podatkowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.628.2023.1.AS ) "(...) Spółka (z o.o. - przyp. red.) zawarła ze starostą, reprezentowanym (...)
str. 9
3.
Przychód podatkowy z tytułu nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.483.2023.4.AW) "(...) Spółka (z o.o. - przyp. red.) prowadzi działalność w zakresie wynajmu (...)
str. 11
4.
Dwa dokumenty do tej samej transakcji a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 grudnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.658.2023.1.MF) "(...) H sp. z o.o. spółka komandytowa, zwana w dalszej części "spółką", (...)
str. 14
III.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodu
1.
Czy kary umowne z tytułu opóźnień w dostawie towaru można zaliczyć do kosztów podatkowych?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 marca 2024 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.27.2024.1.DW) "(...) Wnioskodawca dostarcza swoje produkty (...) do podmiotów (...). Takie dostawy są (...)
str. 17
2.
Różnice kursowe powstałe w związku z zapłatą za nabywane udziały/akcje a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2024 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.44.2024.1.AND) "(...) W przeszłości spółka (A. spółka z o.o. - przyp. red.) nabywała (...)
str. 19
3.
Ujęcie w kosztach podatkowych hipotetycznych odsetek a limit 250.000 zł
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2024 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.697.2023.1.DW) "(...) Spółka przekazuje regularnie część osiągniętego zysku na kapitał zapasowy. W tym (...)
str. 21
4.
Rozliczenie kosztów leasingowanego samochodu osobowego w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.519.2023.1.MF) "(...) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka (z o.o. - przyp. red.) (...)
str. 23
5.
Wynagrodzenie wypłacone udziałowcowi nie stanowi kosztu podatkowego, gdy umowę o pracę uznano za nieważną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2024 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.704.2023.3.ZK) "(...) Jedyny właściciel spółki z o.o. był zatrudniony od 2017 r. do (...)
str. 25
6.
Wydatki na poczęstunek w trakcie spotkań z kontrahentami w kosztach podatkowych spółki
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r., nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 ) "(...) przedstawiam wyjaśnienia w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez (...)
str. 26
IV.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych nie obowiązuje spółek opodatkowanych estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2024 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.646.2023.3.MC) "(...) Spółka wybudowała kilkukondygnacyjny budynek, w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz (...)
str. 29
2.
Opodatkowanie estońskim CIT zlikwidowanego wskutek szkody całkowitej leasingowanego samochodu osobowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2024 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.681.2023.1.END) "(...) Spółka z o.o., będąc podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego ("estoński CIT"), posiada (...)
str. 30
3.
Kontynuacja amortyzacji środka trwałego pomimo przerwy w jego użytkowaniu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.650.2023.1.KS) "(...) A. sp. z o.o. (dalej: "spółka" lub "wnioskodawca") jest spółką kapitałową (...)
str. 33
V.
Do artykułu 17 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Wydatki na używanie samochodu osobowego a zwolnienie z CIT dochodu przeznaczonego na cele statutowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2024 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.16.2024.2.DD) "(...) Wnioskodawca jest uczelnią wyższą niepubliczną wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i (...)
str. 35
VI.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Zaliczenie kosztów pracowniczych do kosztów kwalifikowanych na potrzeby ulgi badawczo-rozwojowej
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 13 lutego 2024 r., nr DD8.8203.1.2021) "(...) Niniejsza interpretacja dotyczy przepisów art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy (...) o (...)
str. 37
2.
Czy wydatki na wynagrodzenia pracownicze można odliczyć w ramach ulgi na ekspansję?
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku z 24 stycznia 2024 r., sygn. akt I SA/Bk 465/23 - orzeczenie prawomocne "(...) W ramach swojej podstawowej działalności (...)
str. 39
3.
Wydłużony rok podatkowy spółki a stosowanie preferencyjnej 9% stawki CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 grudnia 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.536.2023.2.MK ) "(...) Spółka (z o.o., zarejestrowana w KRS 8 lipca 2023 r. (...)
str. 42
4.
Czy wynagrodzenie za licencje na oprogramowanie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2024 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.661.2023.2.EJ) "(...) Spółka (z o.o. - przyp. red.) jest dostawcą (...) (dalej zwane (...)
str. 43
5.
Wydatki marketingowe poniesione w celu zwiększenia przychodów a ulga na ekspansję
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2024 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.41.2024.1.JG) "(...) W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (spółka z o.o. - przyp. red.) (...)
str. 46
VII.
Do artykułu 28c-28t ustawy - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
1.
Wybór estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego - kiedy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania?
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 25 stycznia 2024 r., nr DD8.8203.1.2023) "(...) Na podstawie art. 28j ust. 5 ustawy (...) o podatku dochodowym od osób (...)
str. 49
2.
Wypłata zysku udziałowcom spółki z o.o. a estoński CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 marca 2024 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.39.2024.1.AR) "(...) Udziałowcami spółki z o.o. są dwie osoby fizyczne, posiadające nieograniczony obowiązek (...)
str. 51
3.
Czy mandat za brak opłaty parkingowej podlega estońskiemu CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2024 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.20.2024.2.RH) "(...) Wnioskodawca (dalej: "spółka") w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą (...)
str. 53
4.
Zmiana profilu działalności spółki a prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2024 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.5.2024.2.AR) "(...) Wnioskodawca (dalej również "spółka") jest prostą spółką akcyjną, powstałą z przekształcenia (...)
str. 55
5.
Czy wynagrodzenie za usługi budowlane świadczone przez podmiot powiązany jest ukrytym zyskiem?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2024 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.13.2024.2.BJ ) "(...) Wnioskodawca (dalej również spółka) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z (...)
str. 57
6.
Czy otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki od wspólnika podlega estońskiemu CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2023 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.492.2023.1.AJ) "(...) Sp. z o.o. (...) prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze (...)
str. 60
7.
Czy spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej może wybrać estoński CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2024 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.695.2023.2.MK) "(...) W celu rozwoju firmy (...) (wnioskodawca - przyp. red.) rozważa przekształcenie (...)
str. 63
VIII.
Do artykułu 38eb ustawy - przepisy epizodyczne - ulga na robotyzację
1.
Odliczenie 50% wydatków na nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Warszawie z 21 grudnia 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 1993/23 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Przeważającym przedmiotem działalności skarżącej jest (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.