Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 6 (342) z dnia 10.06.2024
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 6 (342) z dnia 10.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-8 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Wykup samochodu osobowego z leasingu do majątku prywatnego i jego późniejsza sprzedaż
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2024 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.826.2023.2.IK) "(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Planuje wykupić samochód osobowy z leasingu. (...)
str. 3
2.
Podział i sprzedaż niezabudowanej działki stanowiącej majątek prywatny
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2024 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.564.2023.2.SST) "(...) Nabył Pan 6 marca 2020 r. w drodze darowizny od rodziców (...)
str. 5
3.
Czy otrzymanie zadatku niezaliczanego na poczet ceny podlega opodatkowaniu VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 grudnia 2023 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.600.2023.1.MB) "(...) Wnioskodawca (sp. z o.o. - przyp. red.) zajmuje się sprzedażą nieruchomości, (...)
str. 8
4.
Zakup produktów spożywczych dla pracowników a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.684.2023.1.MKA) "(...) A. S.A. (dalej: "wnioskodawca" lub "A.") jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku (...)
str. 10
5.
Skutki udostępnienia pracownikom ubrań w celu ich reklamowania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.627.2023.3.KOM) "(...) Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) planuje w przyszłości podjąć (...)
str. 13
II.
Do artykułu 15 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Dzierżawa działki budowlanej po zakończeniu działalności gospodarczej
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 30 stycznia 2024 r., sygn. akt I SA/Gl 1047/23 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Wnioskodawca jest właścicielem działki budowlanej, (...)
str. 15
2.
Brak opodatkowania VAT czynności JST w zakresie instalacji systemów OZE oraz usuwania azbestu
(interpretacja ogólna z 2 maja 2024 r., nr PT1.8101.1.2023) "(...) Niniejsza interpretacja dotyczy traktowania na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) (...)
str. 17
III.
Do artykułu 29a ustawy - podstawa opodatkowania
1.
Opłata produktowa w podstawie opodatkowania VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 kwietnia 2024 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.135.2024.1.KP) "(...) Działalność spółki (akcyjnej - przyp. red.) obejmuje prowadzenie sprzedaży towarów za (...)
str. 19
2.
Określenie podstawy opodatkowania w przypadku wniesienia aportem składnika majątku do spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 stycznia 2024 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.781.2023.1.OS) "(...) Wnioskodawczyni (jdg i podatnik VAT czynny - przyp. red.) rozważa wniesienie (...)
str. 21
IV.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Brak prawa do zwolnienia z VAT czynności wydawania zaświadczeń
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 lutego 2024 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.528.2023.1.IG) "(...) A - S.A. (dalej "bank" lub "wnioskodawca") jest bankiem krajowym prowadzącym (...)
str. 23
2.
Czy udzielenie pożyczki między podmiotami powiązanymi jest usługą zwolnioną z VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 marca 2024 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.897.2023.3.KW) "(...) Pożyczkodawca (A - przyp. red.) prowadzi działalność opodatkowaną, a jego przeważającą (...)
str. 26
V.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Brak należytej staranności a prawo do odliczenia VAT
(wyrok TSUE z 11 stycznia 2024 r., w sprawie C-537/22) "(...) Global Ink Trade prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego na Węgrzech. W okresie od (...)
str. 29
2.
Nabycie usługi najmu mieszkania udostępnionego nieodpłatnie pracownikowi
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 12 grudnia 2023 r., sygn. akt I FSK 281/23 "(...) Przedmiotem sporu była kwestia, czy w sytuacji gdy wnioskująca spółka (...)
str. 31
3.
Odliczenie VAT, gdy zapłaty dokonano po 90 dniach od terminu płatności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2024 r., nr 0114-KDIP4-2.4012.657.2023.2.MC) "(...) W związku z prowadzoną działalnością spółka na terytorium kraju nabywa różnego (...)
str. 33
4.
Faktura z błędną stawką VAT i kursem waluty a odliczenie VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2024 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.838.2023.1.KT) "(...) Spółka nabywa towary i usługi, które wykorzystuje do wykonywania czynności opodatkowanych (...)
str. 35
5.
Odliczanie VAT od wydatków na dodatkowe atrakcje podczas szkoleń
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie z 28 września 2023 r., sygn. akt I SA/Kr 758/23 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Przedmiotem działalności spółki jest produkcja (...)
str. 37
6.
Przedawnienie uniemożliwia odliczenie VAT i korektę w tym zakresie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 stycznia 2024 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.971.2023.1.ICZ) "(...) W dniu 29.06.2017 r. została wystawiona faktura VAT dotycząca budowy hali (...)
str. 40
7.
Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych poza KSEF
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 marca 2024 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.3.2024.2.KK) "(...) "A" Sp. z o.o. (...) świadczy (...) kompleksowe usługi szeroko rozumianego (...)
str. 42
VI.
Do artykułu 89a-89b ustawy - rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
1.
Powrotna korekta w uldze na złe długi u dłużnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 grudnia 2023 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.573.2023.1.HW) "(...) Na podstawie umowy o roboty budowlane (zwanej dalej: "umową") zawartej pomiędzy (...)
str. 45
VII.
Do artykułu 96-104 ustawy - rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
1.
Czy ładowarka kołowa jest środkiem transportu i od jej zakupu w ramach WNT trzeba zapłacić VAT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lutego 2024 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.493.2023.2.SST) "(...) Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT, (...)
str. 47
VIII.
Do artykułu 106a-108 ustawy - faktury
1.
Skutki wystawiania fikcyjnych faktur przez nieuczciwego pracownika
(wyrok TSUE z 30 stycznia 2024 r., w sprawie C-442/22) "(...) W latach 2001-2014 spółka P, będąca podatnikiem VAT, prowadziła między innymi działalność w zakresie (...)
str. 49
2.
Wystawianie faktur i paragonów podczas zawieszenia działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2024 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.6.2024.4.JG) "(...) Pan (...) jako jednoosobowa działalność gospodarczą prowadzi kancelarię radcy prawnego (...), (...)
str. 51
IX.
Do artykułu 111-111b ustawy - kasy rejestrujące
1.
Świadczenie usług związanych z samochodami a zwolnienie z kasy rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2024 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.30.2024.1.AMA) "(...) Jest Pan osobą fizyczną, podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczy (...)
str. 53
2.
Czy sprzedaż energii elektrycznej osobom fizycznym wymaga ewidencji w kasie rejestrującej?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.692.2023.2.JG) "(...) Spółka, dokonując sprzedaży energii elektrycznej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, (...)
str. 54
3.
Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej a kasa rejestrująca
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 kwietnia 2024 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.50.2024.3.KP) "(...) Sprzedaż dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (...)
str. 55
4.
Ewidencjonowanie w kasie rejestrującej usług świadczonych na rzecz członków zarządu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 marca 2024 r., nr 0112-KDIL3.4012.70.2024.1.AK) "(...) Spółka (z o.o. - przyp. red.) prowadzi obsługę inwestorską (...). Spółka (...)
str. 58
5.
Obowiązek zwrotu otrzymanej ulgi na zakup kasy rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2024 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.591.2023.2.AR) "(...) Otrzymał Pan zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej - 700 zł, (...)
str. 61
X.
Do artykułu 113-120 ustawy - procedury szczególne
1.
Stosowanie procedury VAT marża do sprzedaży towarów używanych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 kwietnia 2024 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.73.2024.2.KW) "(...) Wnioskodawca (osoba fizyczna - przyp. red.) zajmuje się sprzedażą detaliczną sprzętu (...)
str. 63
2.
Zwolnienie podmiotowe z VAT dla usług projektowania wnętrz i mebli
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2024 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.32.2024.2.MPA) "(...) Chce Pani założyć jednoosobową działalność gospodarczą z PKD 74.10.Z i projektować (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.