Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 4 (340) z dnia 10.04.2024
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 4 (340) z dnia 10.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-9a ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Rozliczenie energii wytworzonej przez prosumenta a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2023 r., nr 0115-KDIT1.4011.655.2023.1.MK) "(...) Spółka jawna zrealizowała inwestycję polegającą na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych (...)
str. 3
2.
Sprzedaż roślin ozdobnych z własnej kolekcji a opodatkowanie PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.1029.2023.3.LS) "(...) Jest Pani osobą fizyczną, posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej (...)
str. 5
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Darowizna poleasingowego samochodu członkowi rodziny a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.1002.2023.3.JK3) "(...) Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą - usługi transportowe i pośrednictwo handlowe. (...)
str. 7
2.
Okazjonalny najem nieruchomości a opodatkowanie ryczałtem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.1056.2023.1.MR) "(...) Od maja 2022 r. wraz z mężem wynajmują Państwo okazjonalnie dom. (...)
str. 9
3.
Sprzedaż nieruchomości "odzyskanej" w wyniku odwołania poprzedniej umowy sprzedaży
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 stycznia 2024 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.938.2023.2.MKA) "(...) Nabycie nieruchomości od dziadków, na podstawie umowy darowizny i ustanowienia służebności (...)
str. 11
4.
Kwalifikacja przychodów biegłego sądowego do właściwego źródła
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 listopada 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.632.2023.2.MM) "(...) Jest Pani rzeczoznawcą majątkowym i w ramach działalności gospodarczej wykonuje Pani (...)
str. 14
5.
Sprzedaż samochodu będącego przedmiotem masy spadkowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lutego 2024 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.1069.2023.1.MS2) "(...) Przez cały czas trwania małżeństwa, czyli od czerwca 1978 r. do (...)
str. 16
III.
Do artykułu 11-20 ustawy - przychody
1.
Pokrycie kosztów noclegu, biletów lotniczych oraz ubezpieczenia a przychód przedsiębiorcy wykonującego zlecenie
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 29 maja 2023 r., sygn. akt II FSK 1093/22 "(...) Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: (...) w świetle przedstawionego (...)
str. 19
2.
Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej nabytej w drodze spadku, wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2024 r., nr 0115-KDIT3.4011.39.2024.2.AD) "(...) Jest Pani osobą fizyczną prowadzącą od 1 kwietnia 2003 r. jednoosobową (...)
str. 20
3.
Wypłata zysku wspólnikom z tytułu przekształcenia spółki jawnej w sp. z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2024 r., nr 0115-KDIT1.4011.817.2023.1.MN) "(...) Wnioskodawcą jest spółka jawna (...), której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne (...)
str. 23
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Zwolnienie z PIT zwrotu pracownikowi kosztów najmu lokalu mieszkalnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.932.2023.1.JM) "(...) Z dniem 15 czerwca 2023 r. pracodawca - na podstawie art. (...)
str. 25
2.
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lutego 2024 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.913.2023.2.MB) "(...) W 2022 r. w kancelarii notarialnej aktem darowizny otrzymał Pan gospodarstwo (...)
str. 27
3.
Zwrot wydatków związanych z podróżą służbową pracownika pozamiejscowego pracującego zdalnie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2023 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.908.2023.1.JK3) "(...) Jesteście Państwo osobą prawną (sp. z o.o. - przyp. red.) - (...)
str. 29
V.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Wydatki przedsiębiorcy na usługi rehabilitacyjne
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lutego 2024 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.945.2023.2.AP) "(...) W ramach prowadzonej działalności jako lekarz dentysta, regularnie korzysta Pani z (...)
str. 33
2.
Wydatki związane z korekcją wzroku przedsiębiorcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 stycznia 2024 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.767.2023.2.AP) "(...) Prowadzi Pan działalność gospodarczą jako doradca podatkowy (...). Specyfika pracy doradcy (...)
str. 35
3.
Odliczenie kosztów faktycznie poniesionych w związku z wykonywaniem umowy zlecenia
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lutego 2024 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.34.2024.1.KF) "(...) Jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze (...)
str. 37
4.
Zaliczenie umorzonej wierzytelności do kosztów podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.1051.2023.1.EC) "(...) Posiada Pani wierzytelność za sprzedany towar do firmy X. Na skutek (...)
str. 39
5.
Sprzedaż nagrody wygranej w loterii a koszty uzyskania przychodu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 listopada 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.713.2023.1.KF) "(...) W okresie od (...) kwietnia 2023 r. do (...) czerwca 2023 (...)
str. 41
VI.
Do artykułu 22a-22o ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Czy można amortyzować budynek mieszkalny użytkowany na cele firmowe?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 stycznia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.748.2023.3.MAP) "(...) Jest Pan wspólnikiem spółki jawnej, której wspólnicy są opodatkowani podatkiem dochodowym (...)
str. 43
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny instalacji fotowoltaicznej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 listopada 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.668.2023.3.MM) "(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a (...)
str. 45
VII.
Do artykułu 24 ustawy - szczególne zasady ustalania dochodu
1.
Sprzedaż samochodu osobowego otrzymanego w darowiźnie i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 grudnia 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.583.2023.3.AWO) "(...) Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Jest Pan podatnikiem podatku dochodowego od (...)
str. 47
VIII.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w spółce opodatkowanej estońskim CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 stycznia 2024 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.1077.2023.4.BS) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) rozpoczęła działalność w 2022 r., osiągając (...)
str. 49
2.
Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, gdy budynek formalnie nie został oddany do użytkowania
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2024 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.907.2023.1.AKU) "(...) Jest Pani właścicielką budynku jednorodzinnego wolnostojącego w rozumieniu przepisów ustawy z (...)
str. 51
3.
Odliczenie 100% ulgi prorodzinnej przez rodzica, który w większości czasu sprawuje opiekę nad dzieckiem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 stycznia 2024 r., nr 0115-KDIT2.4011.568.2023.2.MM) "(...) Posiada Pani dziecko ze związku nieformalnego (...). Ma Pani wraz z (...)
str. 53
4.
Zastosowanie kwoty wolnej od podatku po przekroczeniu limitu ulgi dla młodych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 listopada 2023 r., nr 0115-KDIT2.4011.448.2023.1.KC) "(...) Jest Pan osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, uzyskującą przychody ze stosunku (...)
str. 55
5.
Kwota wolna od podatku w trakcie roku stosowana z kilku tytułów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 grudnia 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.743.2.KP) "(...) W pierwszej połowie roku ze względu na nieukończony 26 rok życia (...)
str. 56
6.
Koszty promocji i reklamy produktów a ulga na ekspansję
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 grudnia 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.684.2023.3.MC) "(...) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 lipca 2020 r. (...) (...)
str. 58
IX.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Zapłata przez spółkę jawną zaliczek na PIT wspólnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 stycznia 2024 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.801.2023.2.IM) "(...) Wnioskodawca - jako osoba fizyczna zamieszkująca na terenie RP i rozliczająca (...)
str. 61
2.
Pracownicze świadczenia pozapłacowe a zaliczki na PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 listopada 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.651.2023.2.MKA) "(...) Spółka z o.o. oddział w Polsce działa na terytorium RP i (...)
str. 62
X.
Do artykułu 45 ustawy - zeznania podatkowe
1.
Zmiana formy opodatkowania ze skali podatkowej na podatek liniowy a korekta zeznania podatkowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2024 r., nr 0115-KDIT3.4011.752.2023.3.JS) "(...) Złożył Pan w 2022 r. informację/wniosek do CEIDG o zmianie opodatkowania (...)
str. 65
2.
Zbycie nieruchomości uzyskanej w wyniku podziału majątku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 stycznia 2024 r., nr 0115-KDIT3.4011.785.2023.1.AD) "(...) Małżeństwo Pani zostało rozwiązane przez rozwód na podstawie prawomocnego wyroku sądu (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.