Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 18 (205) z dnia 20.06.2024
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 18 (205) z dnia 20.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Prezenty przekazywane pracownikom a podatek dochodowy
Otrzymanie prezentu/upominku - przychód czy darowizna? Przychodami ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich (...)
str. 4
1.2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń wypłacanych zleceniobiorcom
Czego dotyczył problem? Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PDOF, nie (...)
str. 6
2.
Z końcem czerwca 2024 r. mija ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2023 r.
Roczne sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w przypadku jednostek, których rok obrotowy jest zgodny (...)
str. 7
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiana płacy minimalnej i świadczeń pochodnych od 1 lipca 2024 r.
Pracownik zatrudniony na pełny etat w ramach stosunku pracy ma prawo do wynagrodzenia na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego proporcjonalnie w przypadku (...)
str. 7
2.
Obowiązkowy KSeF od 2026 r.
Krajowy System e-Faktur (KSeF) miał stać się obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Termin ten jednak odroczono. Dokonano tego ustawą z dnia 9 maja 2024 (...)
str. 9
3.
Od 1 lipca 2024 r. WIS, WIA, WIP i WIT wyłącznie elektronicznie
W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) przypomniano, że od 1 lipca 2024 r. pisma w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji (...)
str. 9
4.
Nowe obowiązki operatorów platform cyfrowych - od 1 lipca 2024 r.
Od 1 lipca 2024 r. mają wejść w życie przepisy nakładające na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach, którzy (...)
str. 9
5.
Zaniechanie poboru PIT od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich
W Dzienniku Ustaw z 7 czerwca 2024 r., pod poz. 847, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 10
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Artykuły spożywcze w firmie - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce pracodawcy ponoszą wydatki na zakup różnych artykułów spożywczych, które nieodpłatnie udostępniają swoim pracownikom, w miejscach ogólnodostępnych (np. w firmowych kuchniach, pomieszczeniach socjalnych) lub (...)
str. 10
1.1.
Obowiązek zapewnienia napoi pracownikom - w świetle przepisów prawa pracy
Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napoi. Jeżeli pracownicy są zatrudnieni stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych, (...)
str. 11
1.2.
Zakup drobnych artykułów spożywczych dla pracowników - prawo do odliczenia VAT
Podstawowe produkty spożywcze dla pracowników Dość powszechne jest stanowisko, że jeżeli pracodawca zapewnia pracownikom napoje w pomieszczeniach ogólnodostępnych (np. w kuchni, pomieszczeniu socjalnym) w ramach (...)
str. 11
1.3.
Udostępnienie artykułów spożywczych a PIT pracownika i składki ZUS
Artykuły spożywcze udostępnione nieodpłatnie a przychód pracownika Zgodnie z zasadą ogólną, dla celów PIT przychodami są generalnie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku (...)
str. 13
1.4.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na artykuły spożywcze dla pracowników
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia (...)
str. 16
1.5.
Ewidencja księgowa zakupu artykułów spożywczych
Dla celów bilansowych wydatki na zakup artykułów spożywczych (tj. kawy, herbaty, wody, cukru itp.) dla pracowników lub na spotkania z kontrahentami obciążają koszty działalności operacyjnej (...)
str. 17
2.
Wymiana/zwrot towaru w ramach reklamacji - podatki i ewidencja księgowa u nabywcy
W praktyce mają miejsce sytuacje, w których podmioty gospodarcze, które nabywają towary od kontrahentów krajowych lub np. z innego kraju UE, dokonują - w ramach (...)
str. 18
2.1.
Rozliczenie wymiany/zwrotu towarów u nabywcy na gruncie VAT
Sposób rozliczenia przez nabywcę - dla celów VAT - zwrotu towarów sprzedawcy jest uzależniony od tego, czy dojdzie do wymiany tego towaru. Zakup od kontrahenta (...)
str. 18
2.2.
Wymiana/zwrot towarów a koszty podatkowe nabywcy
Wymiana towaru w ramach reklamacji W sytuacji gdy nabywca zwróci sprzedawcy wadliwe towary, a w zamian otrzyma "nowe" wolne od wad (w ramach reklamacji), to (...)
str. 21
2.3.
Ewidencja księgowa wymiany/zwrotu towarów
Zwrot sprzedawcy wadliwych towarów Dla celów bilansowych, gdy jednostka (nabywca) zwróci sprzedawcy - w związku ze zgłoszeniem reklamacji - towary wadliwe, to rozchód tych towarów (...)
str. 22
IV.
PODATEK VAT
1.
Używanie kas fiskalnych w jednoosobowej działalności gospodarczej otwartej ponownie - interpretacja KIS
Podatnik może korzystać z posiadanych urządzeń fiskalnych do ewidencjonowania sprzedaży w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej pomimo faktu, że została ona na skutek przekształcenia zamknięta (...)
str. 23
2.
Dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium UE w celu zastosowania stawki 0% VAT - wyrok WSA
Katalog dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE jest otwarty (są nimi nie tylko dokumenty urzędowe). Prawo do zastosowana stawki 0% VAT w eksporcie przysługuje jednak, (...)
str. 25
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy biuro rachunkowe może korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT?
Biuro rachunkowe prowadzi dla klientów księgowość uproszczoną (PKPiR) oraz księgi rachunkowe. Nie świadczy natomiast usług doradczych ani prawniczych. Czy biuro ma prawo korzystać z podmiotowego (...)
str. 28
3.2.
Usługi budowlane - możliwość stosowania procedury OSS do rozliczania VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę drobne usługi budowlane (głównie wykańczanie mieszkań). Obecnie wykonuję je wyłącznie na terytorium kraju. Zamierzam jednak rozszerzyć swoją działalność i będę (...)
str. 30
3.3.
Rekompensata do cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energetycznych na gruncie VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) świadczy usługi związane z dystrybucją i obrotem energią elektryczną na terenie kraju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółka otrzymuje zaliczki (...)
str. 31
3.4.
Usługi fizjoterapii na gruncie VAT i ryczałtu
Prywatny gabinet fizjoterapeutyczny wykonuje konsultacje stanu zdrowia i świadczy usługi fizjoterapeutyczne. Służą one profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Jaką stawkę VAT i ryczałtu (...)
str. 33
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przychód spółki komandytowej z tytułu wypłaty wspólnikom "starego" zysku w formie niepieniężnej - interpretacja KIS
Wypłata wspólnikom spółki komandytowej zysku wypracowanego przed uzyskaniem przez tę spółkę statusu podatnika CIT, dokonana w formie niepieniężnej (poprzez przeniesienie na rzecz wspólników prawa własności (...)
str. 36
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Opłaty za wznowienie umowy leasingu - skutki w CIT i VAT
W związku z przekroczeniem terminu płatności rat leasingowych leasingodawca wypowiedział spółce umowę leasingu operacyjnego. Opóźnienie w spłacie ww. rat wynikało z przejściowych trudności finansowych spółki. (...)
str. 38
2.2.
Wymóg zatrudnienia w pierwszym roku opodatkowania estońskim CIT - u małego podatnika
Spółka z o.o., będąca małym podatnikiem, zamierza wybrać opodatkowanie estońskim CIT od 1 sierpnia 2024 r. (rok podatkowy/obrotowy spółki jest zbieżny z rokiem kalendarzowym; jej (...)
str. 40
2.3.
Rozliczenie wierzytelności nieściągalnej po skorzystaniu z ulgi na złe długi dla celów CIT
Spółka z o.o. posiada nieprzedawnioną wierzytelność (zarachowaną do przychodów należnych w kwocie netto) od kontrahenta krajowego, w stosunku do której skorzystała w poprzednim roku z (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o współpracy zawartej między małżonkami a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wynagrodzenie wypłacane z tytułu umowy o współpracy zawartej między małżonkami prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze, może stanowić koszt uzyskania przychodów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dofinansowanie do wycieczki dzieci pracowników a PIT
Pracodawca kilku pracownikom dofinansował wycieczkę ich dzieci (w wieku do lat 18) zorganizowaną przez biuro turystyczne. Dofinansowanie pochodziło z ZFŚS. Czy świadczenie to podlega opodatkowaniu? (...)
str. 45
2.2.
Zwrot podatku od nieruchomości a przychód wydzierżawiającego
Osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne wydzierżawiła (prywatnie) grunt firmie zajmującej się wytwarzaniem energii elektrycznej. Na gruncie tym dzierżawca wybudował farmę fotowoltaiczną. W umowie dzierżawy postanowiono, (...)
str. 47
2.3.
Alkohol jako materiał do produkcji wyrobów - koszty i VAT
Przedsiębiorca prowadzi piekarnio-cukiernię. W procesie produkcji wyrobów używany jest alkohol (jako materiał bezpośredni). Czy wydatek na alkohol może być w tej sytuacji kosztem uzyskania przychodów? (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego w oparciu o wycenę podatnika - interpretacja KIS
Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego (np. nieruchomości) poprzez wycenę dokonaną przez podatnika dotyczy jedynie przypadków, w których środek trwały został nabyty przed dniem założenia (...)
str. 50
2.
Kolejne w danym roku podatkowym ulepszenie środka trwałego oraz zakup części peryferyjnych
W jednostce na początku 2024 r. dokonano ulepszenia środka trwałego. Ponieważ wartość prac przekroczyła kwotę 10.000 zł, podwyższono jego wartość początkową i rozpoczęto naliczanie odpisów (...)
str. 52
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej - interpretacja ZUS
Należności wypłacane członkom rady nadzorczej tytułem zwrotu kosztów ich dojazdu na posiedzenia rady, zakwaterowania i wyżywienia, nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS. (interpretacja indywidualna ZUS (...)
str. 54
2.
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po ukończeniu przez pracownika 55 lub 60 lat
Pracownik (zatrudniony na pełny etat) w dniu 13 maja 2024 r. ukończył 60 lat. Wynagrodzenie za maj br. wypłaciliśmy mu 10 czerwca br. Od którego (...)
str. 56
3.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przedsiębiorcy po zawieszeniu firmy
Przedsiębiorca zawiesił w CEIDG prowadzenie działalności gospodarczej od 1 czerwca 2024 r. Planuje, iż zawieszenie potrwa 3 miesiące. Czy w tym okresie ma on prawo (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zmiana umowy o pracę, ustalanie podstawy świadczeń i dokonywanie potrąceń po wzroście płacy minimalnej
Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. może oznaczać konieczność wprowadzenia w niektórych przypadkach zmian w umowie o (...)
str. 58
2.
Jak ustalić wysokość wynagrodzenia w razie odpracowania wyjścia prywatnego w kolejnym miesiącu?
W czerwcu 2024 r. pracownik odpracował wyjścia prywatne z maja br. Czy wynagrodzenie za maj br. należało przeliczyć? Jeżeli tak, to jak należało (należy) obliczyć (...)
str. 60
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.1.
W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe
Roczne sprawozdanie finansowe po jego sporządzeniu i podpisaniu przez zobowiązane osoby podlega zatwierdzeniu. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, (...)
str. 62
1.2.
Zatwierdzenie sprawozdania jako warunek skutecznego prawnie podziału wyniku
Jak wynika z art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. (...)
str. 63
1.3.
Inne obowiązki wynikające z ustawowego terminu oraz faktycznego zatwierdzenia sprawozdania
W ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym oraz zatwierdzą swoje sprawozdanie (...)
str. 63
2.
Korekta sprzedaży za 2023 r. w związku z jej nieprawidłowym wykazaniem
Przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego sp. z o.o. za 2023 r. ustalono, że w grudniu 2023 r. błędnie zaewidencjonowano kilka pozycji przychodów z tytułu sprzedaży towarów (...)
str. 65
2.1.
Podstawowe zasady wykazania przychodu wynikające z ustawy o rachunkowości
Ustawa o rachunkowości nie zawiera szczególnych zasad odnoszących się do ujęcia w księgach rachunkowych, a następnie prezentacji w sprawozdaniu finansowym przychodów ze sprzedaży towarów. W (...)
str. 66
2.2.
Kwalifikacja przychodów zgodnie z KSR nr 15
Dla Prenumeratorów GOFIN f Ujednolicone przepisy prawne dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Wskazówki na temat ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień dotyczących przychodów ze sprzedaży zawiera (...)
str. 67
2.3.
Koszty powstałe w związku ze sprzedażą
Zgodnie z ww. zasadą współmierności, jednostka ujmuje w rachunku zysków i strat za dany okres przychody i odpowiadające im koszty (por. art. 6 ust. 2 (...)
str. 67
2.4.
Ewidencja przychodów oraz ich korekta w księgach rachunkowych
W przypadku wpłat, a następnie wystawionych faktur sprzedaży, które dla celów bilansowych dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, zastosowanie znajduje ww. art. 41 ust. 1 ustawy o (...)
str. 68
2.5.
Podatkowe zasady wykazania i korekty przychodów
Inne niż bilansowe zasady dotyczą wykazywania przychodów dla celów podatkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP, za datę powstania przychodu uważa się (...)
str. 70
3.
Uproszczenia w rachunkowości oraz obowiązek badania sprawozdania finansowego P.S.A.
Czy prosta spółka akcyjna powstała w 2023 r. musi poddawać badaniu swoje roczne sprawozdania finansowe, tak jak spółka akcyjna, czyli niezależnie od wielkości osiąganych wyników? (...)
str. 70
3.1.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółki dopiero po osiągnięciu określonych parametrów
Pośród jednostek wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a więc zobowiązanych do badania swoich rocznych sprawozdań finansowych ze względu na formę prawną (...)
str. 71
3.2.
Uproszczenia w zakresie ewidencji i sprawozdawczości
P.S.A. - niebędące spółkami zainteresowania publicznego - na ogólnych zasadach, mają możliwość stosowania uproszczeń w zakresie: klasyfikowania umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych (...)
str. 72
4.
Prezentacja w bilansie zaliczek zapłaconych i otrzymanych dotyczących przyszłych dostaw
W ciągu roku wpłacamy, ale także otrzymujemy, zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów i usług. Nie są to operacje z podmiotami w jakikolwiek sposób powiązanymi (...)
str. 73
4.1.
Zaliczki wpłacone na poczet dostaw
Dla celów rachunkowości zaliczkę traktuje się jako częściową zapłatę ceny świadczenia wynikającego z umowy pomiędzy kontrahentami, zanim zostanie ono zrealizowane. W momencie realizacji umowy zaliczka (...)
str. 73
4.2.
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw
Otrzymaną wpłatę zaliczki na poczet przyszłych dostaw ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem: - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący", - Ma konto 20 "Rozrachunki z (...)
str. 74
5.
Rozliczenie pomiędzy spółką córką a spółką matką
Spółka z o.o. opłaciła opłaty urzędowe w Ministerstwie Zdrowia za spółkę matkę. Opłaty te nie podlegają VAT. W związku z tym nota wystawiona za ww. (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.