Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (207) z dnia 10.07.2024
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 20 (207) z dnia 10.07.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Ujęcie w PKPiR składek ZUS, od których pracodawca potrąca zasiłki chorobowe
Pracodawcy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy, ale również wypłacone przez nich zasiłki chorobowe (gdy są oni płatnikami takich zasiłków). (...)
str. 4
1.2.
Samoidentyfikacja nabywcy na potrzeby KSeF
W dniu 21 marca 2024 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) pojawił się komunikat odnośnie planowanych zmian w systemie KSeF po spotkaniach konsultacyjnych. Wśród (...)
str. 5
2.
Do 31 lipca 2024 r. pracodawcy muszą przekazać do PFR oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników PPE
Pracodawca przekazuje Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) oświadczenia o liczbie pracowników i uczestników zatrudnionych u danego pracodawcy według stanu na dzień 1 stycznia i na dzień (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Nowa propozycja dotycząca zmian w zasadach ustalania składki zdrowotnej
Do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy zmieniającej tzw. ustawę zdrowotną, który dotyczy zmian w zasadach ustalania wysokości składki zdrowotnej (nr SH-020-167/24). W projekcie został (...)
str. 6
2.
Zmiany w JPK_VAT związane z KSeF odroczone
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, termin wprowadzenia obowiązkowego KSeF przesunięto na 1 lutego 2026 r. Jednocześnie utrzymano półroczne odroczenia (do końca lipca 2026 r.) niektórych obowiązków (...)
str. 7
3.
Zgłaszanie naruszeń prawa przez sygnalistów i ich ochrona
W Dzienniku Ustaw z 24 czerwca 2024 r., pod poz. 928, opublikowano ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Wejdzie ona w (...)
str. 8
4.
Nowe obowiązki pracodawcy w związku z narażeniem pracownika na czynniki reprotoksyczne
W dniu 29 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. poz. (...)
str. 13
5.
Projekt zmian w zakresie podatku od nieruchomości
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenie urlopowe wypłacane pracownikom w 2024 r. - rozliczenie podatkowe, składki ZUS i ujęcie księgowe
W okresie letnim pracodawcy przekazują pracownikom środki pieniężne, w celu dofinansowania ich letniego wypoczynku/wczasów. Jedną z form przekazania ww. środków pieniężnych jest np. świadczenie urlopowe (...)
str. 15
1.1.
Wypłata świadczenia urlopowego w 2024 r. - podstawa prawna
Kiedy wypłaca się świadczenie urlopowe? Pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na (...)
str. 15
1.2.
PIT pracownika i składki ZUS z tytułu otrzymania świadczenia urlopowego
PIT pracownika Pracownik, który otrzymuje świadczenie urlopowe, uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy (do tego rodzaju przychodów zalicza się bowiem m.in. wszelkiego rodzaju (...)
str. 16
1.3.
Ujęcie świadczeń urlopowych w kosztach podatkowych pracodawcy
Świadczenia urlopowe a koszty podatkowe pracodawcy Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z (...)
str. 18
1.4.
Ewidencja księgowa świadczeń urlopowych
Wypłacone pracownikom świadczenia urlopowe finansowane są ze środków obrotowych pracodawcy i obciążają jego koszty działalności operacyjnej. Mogą być one ujęte w księgach rachunkowych np. na (...)
str. 19
2.
Sprzedaż vouchera/karty podarunkowej - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa u sprzedawcy
Praktyką jest, że podmioty gospodarcze sprzedają wyemitowane przez siebie vouchery lub karty podarunkowe, uprawniające do ich "wymiany" na sprzedawane przez te podmioty towary/usługi. W tym (...)
str. 21
2.1.
VAT z tytułu sprzedaży voucherów/kart podarunkowych
Ustalając, w jaki sposób rozliczyć sprzedaż voucherów/kart oraz późniejszą "zapłatę" nimi przez klienta, należy rozstrzygnąć, czy dla celów VAT dochodzi tu do sprzedaży bonu, a (...)
str. 21
2.2.
Sprzedaż vouchera/karty podarunkowej a przychód na gruncie CIT/PIT
Moment powstania przychodu - zasada ogólna Za datę powstania przychodu uważa się (z zastrzeżeniem) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego (...)
str. 24
2.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży voucherów/kart podarunkowych
W ustawie o rachunkowości nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania sprzedaży voucherów/kart podarunkowych (czy np. bonów). W praktyce jednostki przyjmują (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
Zbliżone artykuły spożywcze mogą być opodatkowane różnymi stawkami VAT - wyrok WSA
Artykuły spożywcze mogą być opodatkowane różnymi stawkami VAT, nawet jeżeli składają się z tego samego głównego składnika i zaspokajają tę samą potrzebę przeciętnego konsumenta. Wpływ (...)
str. 26
2.
Czasowe przemieszczenie towaru i jego utylizacja na terenie innego kraju UE a nietransakcyjne WDT - interpretacja KIS
Przemieszczenie towaru do innego kraju UE w celu wykonywania usług przez polskiego podatnika, a następnie jego utylizacja na terytorium tego kraju to nietransakcyjna dostawa wewnątrzwspólnotowa (...)
str. 28
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Zwrot VAT w terminie 25 dni w przypadku zapłaty kartą płatniczą
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy przysługuje mi zwrot VAT w terminie 25 dni na rachunek bankowy, jeżeli większość należności na rzecz kontrahentów regulowałem kartą płatniczą (...)
str. 30
3.2.
Wydatki na wynajmowaną nieruchomość należącą do majątku wspólnego małżonków - prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuję lokal użytkowy będący wspólną własnością moją i męża (wystawiam dla najemcy faktury z VAT). Czy (...)
str. 32
3.3.
Usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób fizycznych z Polski i innych krajów UE - opodatkowanie VAT
Czynny podatnik VAT świadczy usługi elektroniczne na rzecz osób prywatnych z Polski i innych krajów UE. Tworzy on program do chiptuning'u i sprzedaje go za (...)
str. 34
3.4.
Zwolnienie z VAT dla usług opiekuńczych
Osoba fizyczna zamierza świadczyć usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Usługi te będą polegały na pomocy w czynnościach niezbędnych (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
W przypadku oszustwa VAT niepodlegający odliczeniu nie może być kosztem podatkowym - wyrok NSA
Podatnik, który uczestniczy w oszustwie (nawet nieświadomie), nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niepodlegającej odliczeniu kwoty VAT z faktury zakupowej. (wyrok NSA z 25 (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatki na naprawę/usunięcie usterek zgłoszonych przez nabywców a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. (opodatkowana "klasycznym" CIT) świadczy usługi budowlane, w związku z czym jest zobowiązana do dokonywania - w ramach gwarancji/rękojmi - napraw i usuwania (...)
str. 39
2.2.
Przychód spółki z o.o. z tytułu aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki
Spółka z o.o. wniosła do innej spółki z o.o. aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Czy w tej sytuacji po stronie spółki wnoszącej aport powstanie (...)
str. 41
2.3.
Dywidenda dla wspólników z zysku netto wypracowanego przed opodatkowaniem estońskim CIT a dochód w estońskim CIT
Spółka z o.o., opodatkowana od 1 stycznia 2024 r. estońskim CIT, dokonała podziału zysku wypracowanego za 2023 r., przeznaczając jego część na wypłatę dywidendy wspólnikom. (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakup robota przemysłowego a koszty odliczane w ramach ulgi na robotyzację - interpretacja KIS
Przepisy regulujące ulgę na robotyzację pozwalają na odliczenie od podstawy opodatkowania maksymalnie 50% wartości odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym, (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot składki zdrowotnej a korekta kosztów uzyskania przychodów
Podatnik opłacający podatek liniowy (PKPiR) w czerwcu 2024 r. otrzymał zwrot składki zdrowotnej w wysokości 2.700 zł, wynikający z jej rocznego rozliczenia za 2023 r. (...)
str. 46
2.2.
Samochód osobowy małżonka wykorzystywany w działalności gospodarczej
Podatniczka wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy - w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest tylko mąż. Z uwagi na to, że nie posiada ona prawa (...)
str. 48
2.3.
Wydatki na zakup odzieży wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej a koszty uzyskania przychodów
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi fitness (zajęcia grupowe, treningi personalne). Poniosła ona wydatki na zakup odzieży sportowej niezbędnej do wykonywania (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Zmiana ryczałtu na zasady ogólne lub podatek liniowy a kontynuacja amortyzacji - interpretacja KIS
W okresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym podatnik przy amortyzacji środków trwałych musi stosować stawki z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych bez możliwości (...)
str. 53
2.
Amortyzacja bilansowa i podatkowa wartości niematerialnej i prawnej powstałej w wyniku prac B+R
Decyzją kierownika spółki z o.o., prace badawczo-rozwojowe zakończone pozytywnym rezultatem należy przyjąć na stan wartości niematerialnych i prawnych. Kierownik określił ponadto okres amortyzacji takiej wartości (...)
str. 54
2.1.
Formy rozliczenia kosztów prac B+R
Prace B+R to prace badawcze (które podlegają rozliczeniu bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów/koszty okresu) oraz prace rozwojowe (które w zależności od osiągniętych efektów mogą być (...)
str. 55
2.2.
Amortyzacja dla celów bilansowych
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości, koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem (...)
str. 55
2.3.
Amortyzacja dla celów podatkowych
Jak wskazano w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOP (odpowiednio art. 22b ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOF), amortyzacji podlegają, niezależnie (...)
str. 56
2.4.
Wspólne odpisy amortyzacyjne - bilansowo-podatkowe
Uwzględniając przywołane regulacje bilansowe i podatkowe należy uznać, że w sytuacji przyjęcia dla celów amortyzacji bilansowej ww. wnip okresu 5 lat, taki okres amortyzacji można (...)
str. 56
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Prawo przedsiębiorcy do jednomiesięcznego zwolnienia z opłacania składek do ZUS
` Na ten temat pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym nr 19 z 1.07.2024 r. na str. 5-6 Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania (...)
str. 57
2.
Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej i udział w kilku spółkach komandytowych a składka zdrowotna - interpretacja ZUS
Ubezpieczony, który prowadzi indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie jest wspólnikiem w kilku spółkach komandytowych, opłaca jedną składkę na ubezpieczenie zdrowotne (...)
str. 59
3.
Kwota nagrody pieniężnej za polecenie i pozyskanie pracownika bez składek ZUS
Pracodawca zamierza zorganizować dla pracowników program poleceń, w ramach którego chce pozyskać nowych pracowników. Za sprowadzenie do firmy nowej osoby, która przepracuje w niej co (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Obowiązki formalne przy zatrudnianiu młodocianych oraz obowiązujące ich normy czasu pracy
1) Od przyszłego roku szkolnego chcemy zatrudnić kilku pracowników młodocianych w celu nauki zawodu (rozpoczną naukę w I klasie szkoły branżowej). Czy są jakieś grupy (...)
str. 63
2.
Odprawa rentowa i ekwiwalent urlopowy po wypłaceniu byłemu pracownikowi nadgodzin i dodatków nocnych
Byłemu pracownikowi zostało zasądzone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz dodatki za pracę nocną, które wypłacone będą pod koniec miesiąca. Czy powinniśmy przeliczyć otrzymany przez tę (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.1.
Obowiązki wynikające z przepisów o rachunkowości i ustawy o CIT
Jak już wielokrotnie przypominaliśmy (m.in. w BI nr 18 czy nr 19 z br.), roczne sprawozdania finansowe za 2023 r. - po ich sporządzeniu, podpisaniu (...)
str. 66
1.2.
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego za 2023 r. do PFRON
W dniu 11 marca 2024 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) na swojej stronie internetowej (www.pfron.org.pl) zamieścił komunikat dotyczący sposobu i terminu składania (...)
str. 67
1.3.
Złożenie do bazy sprawozdań OPP sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na swojej stronie internetowej (www.niw.gov.pl) przedstawił informacje dotyczące obowiązku zamieszczania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego (OPP) (...)
str. 68
2.
Sprawozdanie z dobrowolnego badania a obowiązki wobec KRS
Czy przekazując do KRS roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r. należy załączyć sprawozdanie z badania za ten rok, również w przypadku gdy badanie sprawozdania było (...)
str. 69
3.
Korekta podatku w związku z utratą prawa do 9% stawki CIT - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r.
Mały podatnik (spółka z o.o.) w 2023 r. stosował 9% stawkę CIT. W grudniu 2023 r. przekroczył limit przychodów uprawniający do stosowania ww. preferencyjnej stawki, (...)
str. 70
3.1.
Preferencyjna 9% stawka CIT - możliwość jej stosowania, utrata prawa oraz korekta zeznania
Warunki stosowania preferencyjnej 9% stawki CIT Przy "klasycznym" CIT podstawowa stawka podatku dochodowego wynosi 19%. Podatnicy mogą jednak w określonych przypadkach stosować 9% stawkę podatku (...)
str. 70
3.2.
Korekta wysokości podatku dochodowego za lata ubiegłe - w księgach rachunkowych
W przypadku podatników CIT podatek dochodowy (jako część bieżąca, obok części odroczonej) zmniejsza w rachunku zysków i strat wynik finansowy brutto, doprowadzając go do wartości (...)
str. 71
4.
Tymczasowy brak dokumentu księgowego a ujęcie kosztów z tytułu zakupu usług obcych
Spółka posiada zawarte umowy z kontrahentami na realizację usług płatnych ryczałtowo. Kontrahent wystawia fakturę po zakończeniu miesiąca. Zdarza się, że spółka otrzymuje ją po zamknięciu (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.