Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 3 (1190) z dnia 20.01.2024
KSeF - nowe zasady fakturowania elektronicznego w 2024 r.
Dodatek nr 6
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3
z dnia 20.01.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
W świetle obowiązujących przepisów, do 30 czerwca 2024 r. w obrocie prawnym będą równolegle funkcjonowały faktury papierowe, elektroniczne i ustrukturyzowane. Podatnicy mają (będą mieli) zatem (...)
str. 3
1.
Od kiedy obowiązkowe e-fakturowanie
Jak już wskazaliśmy, podatnicy będą mieli - co do zasady - obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lipca 2024 r. (lub w niektórych przypadkach od (...)
str. 3
2.
Zwolnienia z wystawiania faktur ustrukturyzowanych
Od 1 lipca 2024 r. podatnicy będą obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF (patrz: art. 106ga ust. 1 ustawy o VAT). Ustawodawca przewidział jednak (...)
str. 4
2.1.
Podatnicy i czynności wyłączone z e-fakturowania
Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych nie będzie dotyczył: 1) podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium kraju, 2) podatnika nieposiadającego siedziby (...)
str. 4
2.2.
Fakultatywne wystawianie e-faktur - niejasne przepisy i odpowiedź MF
Podatnicy zwolnieni z wystawiania e-faktur będą wystawiali faktury elektroniczne lub papierowe. Ustawodawca dopuszcza przy tym możliwość wystawiania e-faktur przez podatników, o których mowa wcześniej w (...)
str. 5
2.3.
Przejściowe zwolnienia z e-fakturowania
Do końca 2024 r. z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych zwolnieni będą podatnicy: u których sprzedaż jest zwolniona od podatku z uwagi na niskie obroty (na (...)
str. 5
3.
Krajowy System e-Faktur
Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi KSeF i jest administratorem danych w nim zawartych.
str. 6
3.1.
Do czego służy system
Zgodnie z art. 106nd ust. 2 ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2024 r. - KSeF jest/będzie systemem teleinformatycznym służącym do: (...)
str. 6
3.2.
Uprawnienia do KSeF
] Wzór zawiadomienia ZAW-FA dostępny w dziale Podatek VAT w serwisie www.druki.gofin.pl » Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania (...)
str. 7
3.3.
Środowisko testowe, przedprodukcyjne i produkcyjne KSeF
W celu ułatwienia podatnikom przygotowania do obowiązkowego wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF Ministerstwo Finansów udostępniło środowisko testowe, przedprodukcyjne i produkcyjne. Środowisko testowe i przedprodukcyjne (Demo) (...)
str. 11
4.
Faktura ustrukturyzowana
4.1.
Definicja ustawowa
Fakturą ustrukturyzowaną jest obecnie (oraz będzie od 1 lipca 2024 r.) faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) wraz z przydzielonym numerem identyfikującym (...)
str. 12
4.2.
Programy/aplikacje do wystawiania e-faktur
Fakturę ustrukturyzowaną można wystawić: 1) przy użyciu programów komercyjnych ( uwaga! w naszym Wydawnictwie trwają prace nad dostosowaniem programu DRUKI Gofin do obsługi faktur ustrukturyzowanych (...)
str. 12
4.3.
Wersja e-faktury
Od 1 stycznia 2022 r., tj. od momentu wprowadzenia KSeF w wersji fakultatywnej, stosowany był wzór faktury ustrukturyzowanej FA(1). Natomiast od 1 września 2023 r. (...)
str. 12
5.
Wystawianie i dostęp do faktur ustrukturyzowanych
Jak już wspominaliśmy, do 30 czerwca 2024 r. faktury ustrukturyzowane są/będą wystawiane przy użyciu KSeF na zasadzie dobrowolności. Z przepisów wynika m.in., że: fakturę ustrukturyzowaną (...)
str. 14
5.1.
Udostępnianie e-faktur
Faktura ustrukturyzowana będzie udostępniana nabywcy w sposób z nim uzgodniony (patrz: art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2024 (...)
str. 15
5.2.
Wystawienie/otrzymanie e-faktury na gruncie VAT i PIT
Od 1 lipca 2024 r. fakturę ustrukturyzowaną będzie się uznawało - tak jak obecnie - za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF oraz za (...)
str. 16
6.
Faktury VAT RR w formie ustrukturyzowanej
Od 1 lipca 2024 r. czynni podatnicy VAT nabywający produkty rolne/usługi rolnicze od rolników ryczałtowych będą mogli wystawiać faktury VAT RR oraz korekty faktur VAT (...)
str. 17
7.
Brak możliwości wystawienia e-faktury
W stanie prawnym obowiązującym od 1 lipca 2024 r., czyli w etapie obowiązkowego wystawiania faktur ustrukturyzowanych, uregulowano zasady postępowania w przypadku awarii, niedostępności lub braku (...)
str. 18
7.1.
Awaria KSeF
W przypadku awarii KSeF Minister Finansów będzie zamieszczał komunikaty o wystąpieniu i zakończeniu awarii KSeF (które wyznaczą okres trwania tej awarii) w: 1) BIP na (...)
str. 18
7.2.
Niedostępność KSeF lub niemożność wystawienia e-faktury
Od 1 lipca 2024 r. MF będzie zamieszczał w BIP komunikaty dotyczące okresu trwania niedostępności KSeF. W okresie trwania niedostępności KSeF oraz w przypadku, gdy (...)
str. 19
8.
Zaginięcie i zniszczenie faktury ustrukturyzowanej
Co do zasady, faktury ustrukturyzowane nie będą ulegały zniszczeniu, ani nie zaginą. Z art. 106l ust. 1, 4 i 5 ustawy o VAT (w brzmieniu (...)
str. 20
9.
KSeF - zmiany dotyczące zwrotu VAT
Jeżeli kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za (...)
str. 20
9.1.
Skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT
Po wprowadzeniu obowiązkowego e-fakturowania, tj. od 1 lipca 2024 r. podstawowy termin zwrotu VAT zostanie skrócony - z 60 do 40 dni. W związku z (...)
str. 20
9.2.
Zmiany w przedłużaniu terminu zwrotu VAT
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 87 ust. 6j ustawy o VAT) - w ramach tzw. fikcji doręczenia - jeżeli postanowienie o przedłużeniu terminu, o (...)
str. 21
9.3.
Od kiedy stosować nowe terminy zwrotu VAT?
Zgodnie z przepisem przejściowym ustawy nowelizującej ww. zmiany dotyczące zwrotu VAT będą miały zastosowanie do okresów rozliczeniowych przypadających począwszy do 1 lipca 2024 r., tj. (...)
str. 21
10.
Rozliczanie faktur korygujących "in minus" przez sprzedawcę i nabywcę
10.1.
Obecne regulacje ustawowe
Z obowiązujących obecnie przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnik (sprzedawca) może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z (...)
str. 21
10.2.
Zmiany od 1 lipca 2024 r.
W związku z wprowadzeniem obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące rozliczania faktur korygujących "in minus" zarówno po stronie sprzedawcy, jak (...)
str. 23
11.
MPP - podawanie numeru e-faktury
Od 1 lipca 2024 r. wraz z obowiązkowym e-fakturowaniem wprowadzono zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP). Przypominamy, że zapłata z zastosowaniem MPP dokonywana (...)
str. 25
12.
Zmiany obowiązujące od 2025 r.
12.1.
Kary pieniężne za nieprzestrzeganie nowych obowiązków
Od 1 lipca 2024 r. podatnicy będą mieli obowiązek wystawiania e-faktur. Przepisy regulujące kary za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z e-fakturowaniem (patrz: art. 106ni ustawy o (...)
str. 26
12.2.
Podawanie numeru identyfikującego fakturę w KSeF przy dokonywaniu płatności
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT, w przypadku płatności dokonywanych od 1 stycznia 2025 r. nabywca towaru lub usługi, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, (...)
str. 26
13.
KSeF - planowane regulacje wykonawcze
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekty rozporządzeń związanych z wprowadzeniem od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego KSeF, tj. projekt rozporządzenia Ministra Finansów: (...)
str. 27
13.1.
Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur
Projektowane rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur ma określać zasady korzystania z obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. Obecnie obowiązujące rozporządzenie w (...)
str. 28
13.2.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur
Projekt dostosowuje dotychczasowe przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur do zmian w ustawie o VAT związanych z obowiązkowym KSeF. Planowane rozwiązania polegają na dodaniu od (...)
str. 28
13.3.
Szczegółowy zakres danych zawartych w JPK_VAT
Celem zmian zaproponowanych w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku (...)
str. 29
14.
Korzyści z obowiązkowego e-fakturowania
W komunikacie z 30 czerwca 2023 r. zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) wskazano, że ujednolicenie zasad fakturowania oraz cyfryzacja rozliczeń oznacza szereg korzyści (...)
str. 30
15.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
15.1.
Bezpieczeństwo e-faktur wystawianych w KSeF
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od 1 lipca 2024 r. zostanę objęty obowiązkiem wystawiania e-faktur. Czy wystawianie faktur w tym systemie będzie bezpieczne? Ministerstwo Finansów zapewnia, (...)
str. 31
15.2.
Podatnicy zwolnieni z VAT a KSeF
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Korzystam ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Czy od 1 lipca 2024 r. będzie mnie dotyczył (...)
str. 32
15.3.
Obowiązek e-fakturowania a termin wystawiania faktur
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od 1 lipca 2024 r. zostanę objęty obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Czy wpłynie to na termin wystawiania faktur? Nie. Obowiązek wystawiania (...)
str. 32
15.4.
Faktury ustrukturyzowane odrzucone przez KSeF
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Od 1 lipca 2024 r. będę objęty obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Co powinienem zrobić, gdy z jakiegoś względu KSeF odrzuci fakturę? (...)
str. 33
15.5.
Przygotowanie do e-fakturowania poprzez dobrowolne przystąpienie do KSeF
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) zamierza przygotować się do obowiązkowego e-fakturowania. Czy złożenie zawiadomienia ZAW-FA w lutym 2024 r. spowoduje, że spółka musi stosować (...)
str. 34
15.6.
Wystawianie e-faktur w ramach samofakturowania
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Wystawiam faktury w imieniu kontrahenta w trybie samofakturowania. Czy po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF - w ramach samofakturowania - będę musiał wystawiać (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.