Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 13 (1128) z dnia 01.05.2022
Ulgi i preferencje w VAT, PIT, CIT i ZUS
Dodatek nr 15
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13
z dnia 01.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ULGI I ZWOLNIENIA W VAT
1.
Podmiotowe zwolnienie z VAT
Podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, mogą korzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT. Zwolnienie to (...)
str. 3
2.
Prawo do kwartalnego rozliczania VAT
Co do zasady, podatnicy składają deklaracje VAT za okresy miesięczne (obecnie w formie JPK_VAT) do 25. dnia następującego po każdym miesiącu. Niektórzy podatnicy mogą jednak (...)
str. 4
3.
Ulga na złe długi
Ustawa o VAT przewiduje tzw. ulgę na złe długi, czyli prawo wierzyciela do korekty podstawy opodatkowania i VAT należnego oraz obowiązek dłużnika do korekty odliczonego (...)
str. 5
4.
Zwolnienia z kas rejestrujących
Co do zasady, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy (...)
str. 7
II.
PREFERENCJE I ULGI W PODATKU DOCHODOWYM
1.
Prawo do stosowania 9% stawki CIT w 2022 r.
Podstawowa stawka CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podatnicy CIT mogą opłacać preferencyjną 9% stawkę CIT - w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków (...)
str. 9
2.
Możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych
Na gruncie CIT/PIT podatnicy mogą skorzystać z preferencji, polegającej na dokonywaniu jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, w ramach określonych limitów. Jednorazowa amortyzacja - dla małych podatników i (...)
str. 10
3.
Preferencje w opłacaniu zaliczek w CIT/PIT
Zaliczki kwartalne Zasadniczo zaliczki na podatek dochodowy są opłacane za okresy miesięczne. Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie preferencję - w postaci prawa do opłacania (...)
str. 11
4.
Możliwość stosowania tzw. estońskiego CIT
Podatnicy CIT mogą, zamiast opłacania "klasycznego" CIT, skorzystać z preferencji w postaci opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - tzw. estońskim CIT. Rozwiązanie to polega generalnie (...)
str. 13
5.
Tworzenie funduszu na cele inwestycyjne
Kolejną preferencją, przewidzianą dla podatników CIT, jest możliwość tworzenia funduszu na cele inwestycyjne. Podatnik CIT, który zamierza w 2022 r. utworzyć fundusz na cele inwestycyjne, (...)
str. 14
6.
Ulga na złe długi dla celów CIT/PIT
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych (tj. rozpoznawanie dla celów podatku dochodowego tzw. "złych długów"). Kwestie te regulują (...)
str. 15
7.
Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz na dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
Ulga B+R Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) jest ulgą podatkową adresowaną do podmiotów gospodarczych, które w ramach prowadzonej działalności ponoszą koszty na działalność badawczo-rozwojową (zob. (...)
str. 19
8.
Inne ulgi dla przedsiębiorców, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu
W ramach Polskiego Ładu wprowadzono szereg nowych ulg dla przedsiębiorców na gruncie CIT/PIT. Są to m.in. następujące ulgi: na robotyzację, na prototyp, na zwiększenie przychodów (...)
str. 21
9.
Nowa ulga w PIT z tytułu opłacania składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych
Polski Ład wprowadził nową ulgę podatkową pozwalającą na odliczenie od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Ulga ta została uregulowana w art. 26 (...)
str. 21
10.
Ulga termomodernizacyjna
Ogólne zasady dotyczące ulgi termomodernizacyjnej Regulacje dotyczące ulgi termomodernizacyjnej zawiera art. 26h ustawy o PDOF. Z przepisu tego wynika, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem (...)
str. 21
11.
Ulga podatkowa dla tzw. klasy średniej
Od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o PIT wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej. Ulga ta przysługuje pracownikom osiągającym przychody ze stosunku służbowego, stosunku (...)
str. 24
12.1.
Ulga na dzieci
Ulga na dzieci (zwana również ulgą prorodzinną) została uregulowana w art. 27f ustawy o PDOF. Skorzystanie z tej ulgi, co do zasady, polega na odliczeniu (...)
str. 25
12.2.
Ulga dla samotnych rodziców
Polski Ład zlikwidował ulgę dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ulga ta polega na tym, że od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, będącego m.in. panną, kawalerem, (...)
str. 26
12.3.
Wspólne rozliczenie małżonków
Co do zasady, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów (art. 6 ust. 1 ustawy o PDOF). Jednak małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, (...)
str. 26
13.
Ulgi dla powracających z zagranicy, rodzin 4+ oraz seniorów
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zwolnienia z PIT, adresowane do osób powracających z zagranicy, rodzin z co najmniej czwórką dzieci oraz pracujących seniorów. (...)
str. 27
13.1.
Ulga dla osób powracających z zagranicy
Polski Ład wprowadził tzw. ulgę na powrót. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 (...)
str. 27
13.2.
PIT zero dla rodzin 4+
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje tzw. ulga dla rodzin 4+. Zgodnie z nowym art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PDOF, wolne od (...)
str. 28
13.3.
Zerowy PIT dla pracujących seniorów
Ulga dla pracujących seniorów została uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są (...)
str. 29
14.
Ulga dla młodych
Ulga dla osób młodych, tj. w wieku do ukończenia 26. roku życia, polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przychodów: ze stosunku (...)
str. 29
15.
Ulga rehabilitacyjna
Prawo do ulgi rehabilitacyjnej przysługuje podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub podatnikowi, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, który w roku podatkowym poniósł wydatki na cele (...)
str. 30
III.
ULGI W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS
1.
Ulga na start
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie (...)
str. 31
2.
Preferencyjny, dwuletni ZUS
Prawo do preferencyjnego, dwuletniego ZUS-u przysługuje na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. (...)
str. 32
3.
Mały ZUS plus - od 1 stycznia 2022 r.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (dalej: przedsiębiorcy) mogą (...)
str. 33
4.
Zwolnienia i ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę
Niektórzy przedsiębiorcy mogą być zwolnieni z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności. Preferencja taka jest przewidziana dla osób, które: mają (...)
str. 36
5.
Preferencje dla opłacających składki na FP, FS i FGŚP
Ogólne zasady opłacania składek na FP i FGŚP przez płatnika za ubezpieczonych Składki na Fundusz Pracy (FP) ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na (...)
str. 36
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.