Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 16 (1131) z dnia 01.06.2022
Rozliczanie wydatków z tytułu podróży służbowych - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Dodatek nr 18
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16
z dnia 01.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Zasady odbywania i rozliczania podróży służbowych pracowników wynikają z Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w (...)
str. 3
I.
ROZLICZANIE DIET W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
1.
Rozliczanie diet w podróży krajowej i zagranicznej - regulacje prawne
Rozliczanie diet w podróży krajowej Aktualnie dieta z tytułu krajowej podróży służbowej wynosi 30 zł za dobę podróży. Dieta z tytułu krajowej podroży służbowej ma (...)
str. 3
2.1.
Wypłata diety a przychód pracownika
Diety wypłacane pracownikom z tytułu odbywania przez nich podróży służbowych (krajowych lub zagranicznych) stanowią ich przychód ze stosunku pracy. Za przychody takie uważa się bowiem (...)
str. 6
2.2.
Diety z tytułu podróży służbowych pracowników w kosztach pracodawcy
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o (...)
str. 8
2.3.
Diety wypłacone pracownikom a składki ZUS
Podstawę wymiaru składek ZUS pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez nich u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w (...)
str. 9
II.
NOCLEGI W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA
1.
Regulacje prawne
Z rozporządzenia w sprawie podróży służbowej wynika, że z tytułu podróży krajowej oraz zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje m.in. (...)
str. 10
2.
Rozliczenie noclegu pracownika - PIT i składki ZUS
Nocleg w podróży służbowej a PIT pracownika Zasadniczo do przychodów ze stosunku pracy zalicza się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika czy też wartość innych (...)
str. 12
3.
VAT od zakupu usługi noclegowej
Prawo do odliczenia VAT od noclegu w krajowej podróży służbowej Zasadą jest, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabytych towarów lub usług w (...)
str. 13
4.
Wydatki na noclegi pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Kwalifikacja wydatków na noclegi pracowników do kosztów podatkowych Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do możliwości ujmowania w (...)
str. 14
5.
Ewidencja księgowa wydatków na noclegi pracowników
Wydatki na noclegi dla pracowników, ponoszone w trakcie ich podróży służbowych, obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca zakup usługi noclegowej może zostać ujęta w (...)
str. 16
III.
WYDATKI NA SAMOCHÓD ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI
1.
Podróż służbowa pracownika
W podróżach służbowych pracowników wykorzystywane są samochody osobowe, stanowiące własność pracodawcy (środki trwałe), wynajęte, leasingowane lub prywatne samochody pracowników. W tym artykule poruszamy wybrane zagadnienia (...)
str. 16
1.1.
Regulacje prawne
Środek transportu w podróży służbowej W rozporządzeniu delegacyjnym (z dnia 29 stycznia 2013 r., Dz. U. poz. 167) wskazano, że środek transportu właściwy do odbycia (...)
str. 16
1.2.
Zwrot wydatków związanych z podróżą służbową dokonaną prywatnym samochodem pracownika a PIT
Zasadniczo otrzymane przez pracownika należności z tytułu podróży służbowych stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy (por. art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF). Może (...)
str. 19
1.3.
Odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi w podróży służbowej pracowników
Samochód służbowy pracodawcy Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi (...)
str. 19
1.4.
Wydatki związane z samochodami wykorzystywanymi w podróżach służbowych pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Rozliczając wydatki związane z podróżą służbową dla celów CIT/PIT istotne znaczenie ma to, czy podróż ta odbyła się służbowym samochodem osobowym (stanowiącym składnik majątku pracodawcy, (...)
str. 20
1.5.
Ewidencja księgowa wydatków na samochody wykorzystywane w podróżach służbowych pracowników
Wydatki dotyczące używania samochodów osobowych w podróżach służbowych pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Tak jest niezależnie od tego, czy w podróży służbowej jest (...)
str. 22
2.1.
Prywatny samochód osobowy używany w podróży służbowej przedsiębiorcy a VAT
Prawo do odliczenia VAT Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów lub usług w takim zakresie, w jakim te towary i (...)
str. 23
2.2.
Wydatki związane z podróżą służbową przedsiębiorcy prywatnym samochodem osobowym - w kosztach podatkowych
Wydatki związane z podróżami służbowymi przedsiębiorcy z reguły wykazują związek z jego przychodami, tj. celem ich poniesienia jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła (...)
str. 24
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych wydatków związanych z prywatnym samochodem przedsiębiorcy
U przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe wydatki związane z używaniem prywatnego samochodu osobowego w podróży służbowej obciążają koszty działalności operacyjnej. Faktura dokumentująca te wydatki (np. za (...)
str. 25
IV.
WYDATKI NA AUTOSTRADY I PARKINGI W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
Podmioty gospodarcze ponoszą wydatki związane z przejazdami autostradami czy postojami na płatnych parkingach. W artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem takich wydatków na gruncie (...)
str. 25
1.
Rozliczenie dla celów VAT opłat za autostrady i parkingi
Prawo do odliczenia VAT za autostrady/parkingi Jak już wcześniej pisaliśmy (w dziale III), podatnicy mają prawo odliczyć VAT od nabytych usług w takim zakresie, w (...)
str. 25
2.
Opłaty za autostrady i parkingi w kosztach uzyskania przychodów
W obu ustawach o podatku dochodowym nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w kosztach podatkowych wydatków na autostrady czy parkingi, w tym zagraniczne. (...)
str. 27
3.
Ewidencja księgowa opłat za przejazdy autostradami i parkingi
Dla celów bilansowych opłaty za autostrady/parkingi (w tym zagraniczne) obciążają generalnie koszty działalności operacyjnej jednostki. Ewidencję księgową takich opłat przedstawiamy na przykładzie liczbowym, odnosząc się (...)
str. 30
V.
PODRÓŻE SŁUŻBOWE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Rozliczenie faktur za noclegi podczas cotygodniowego wyjazdu służbowego pracowników
Jesteśmy firmą prowadzącą roboty oddalone od naszej siedziby o 400 km. Pracownicy wyjeżdżają do pracy w poniedziałek i wracają w piątek. Otrzymujemy od nich faktury (...)
str. 31
2.
Rozliczenie wydatków na noclegi podczas podróży służbowych przedsiębiorcy w celu poszukiwania zleceniodawców
Przedsiębiorca prowadzi usługową działalność gospodarczą. Jego rolą jest poszukiwanie firm, które zlecą wykonanie określonych produktów kontrahentowi, na rzecz którego przedsiębiorca świadczy usługi. Charakter takiej działalności (...)
str. 33
3.
Rozliczenie VAT z tytułu podróży służbowej pracownika zorganizowanej przez firmę zagraniczną
Czynny podatnik VAT podpisał umowę z firmą zagraniczną (z Anglii, zarejestrowaną do VAT w Holandii) na organizację służbowych podróży pracowników. W grudniu 2021 r. firma (...)
str. 34
4.
Zwrot pracownikowi opłaty parkingowej poniesionej w podróży służbowej prywatnym samochodem
Za naszą zgodą pracownik odbył podróż służbową swoim prywatnym samochodem. Rozliczając delegację, oprócz kosztów przejazdu, diet oraz ryczałtów za noclegi, wykazał także opłatę za parking (...)
str. 35
5.
Koszty weekendowych powrotów do domu w podróży służbowej pracownika
Pracownik przebywał w trzytygodniowej delegacji, która objęła dni weekendowe, dla niego wolne i którą odbył swoim prywatnym samochodem. Rozliczając delegację, osoba ta zażądała także zwrotu (...)
str. 36
6.
Posiłek wliczony w usługę hotelową a wysokość diety delegacyjnej
Rozliczając podróż służbową pracownik przedłożył m.in. rachunek z hotelu, w którym wyszczególniona jest pozycja "lunch". Jak ustalić w takiej sytuacji wysokość przysługującej diety? Wysokość przysługującej (...)
str. 38
7.
Wydatki związane z podróżami osób współpracujących w celu wykonania usług na rzecz spółki a koszty podatkowe
Spółka zamierza zawrzeć z handlowcami (osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarcze) umowy o współpracy, w których zobowiąże się do pokrywania wszelkich kosztów związanych z podróżami tych (...)
str. 39
VI.
WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH
Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg 1 Afganistan EUR 47 140 2 Albania EUR 41 120 3 Algieria EUR 50 200 4 (...)
str. 41
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.