Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (1136) z dnia 20.07.2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Diety przedsiębiorcy-kierowcy w kosztach firmowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 2 lutego 2022 r. kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77 5 § (...)
str. 4
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Planowane zmiany w CIT modyfikujące Polski Ład - informacja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) poinformowano o skierowaniu do uzgodnień i konsultacji publicznych projektu zmian w CIT, generalnie modyfikującego zmiany w CIT, wprowadzone w (...)
str. 5
2.
Opublikowano rozporządzenia w sprawie poboru podatku u źródła przez tzw. płatników technicznych
W Dziennikach Ustaw z 30 czerwca 2022 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia (...)
str. 6
3.
Podwyższono wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty pobranego PIT
W Dzienniku Ustaw z 30 czerwca 2022 r., pod poz. 1377, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika (...)
str. 7
4.
Zmiany w VAT związane z obronnością
Stawka 0% VAT W Dzienniku Ustaw z 30 czerwca 2022 r., pod poz. 1379, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające (...)
str. 7
5.
Nowy wzór VAT-R
W Dzienniku Ustaw z 7 lipca 2022 r., pod poz. 1437, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 8
6.
Automatyzacja załatwiania spraw przez KAS
6.1. E-Urząd Skarbowy - zasady korzystania W Dzienniku Ustaw z 6 lipca 2022 r., pod poz. 1426, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca (...)
str. 9
7.
Sposób uwierzytelniania użytkownika na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
W Dzienniku Ustaw z 7 lipca 2022 r., pod poz. 1434, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie uwierzytelniania użytkowników (...)
str. 13
8.
Od 1 lipca 2022 r. szerszy dostęp do informacji o kontach bankowych podatników
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813 ze zm.) - (...)
str. 13
9.
Przedłużono okres ważności znaków akcyzy
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) zamieściło na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) komunikat, z którego wynika, że do 31 grudnia 2023 r. przedłużono okres ważności starych znaków (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wczasy pracownika sfinansowane ze środków ZFŚS - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
W okresie wakacyjnym pracownicy otrzymują dofinansowanie do wypoczynku własnego lub członków ich rodzin, podchodzące ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Może to być dofinansowanie (...)
str. 14
1.1.
Otrzymanie z ZFŚS dofinansowania do wczasów a PIT pracownika
Przychód pracownika z tytułu otrzymanego dofinansowania Pracownik, który otrzymuje dofinansowanie do wypoczynku własnego lub członków jego rodziny, niewątpliwie uzyskuje z tego tytułu przysporzenie majątkowe. Uzyskuje (...)
str. 15
1.2.
Oskładkowanie dofinansowania do wczasów pracowników i członków ich rodzin
Zasadniczo podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Na podstawie § (...)
str. 20
1.3.
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników sfinansowane ze środków ZFŚS a koszty podatkowe pracodawcy
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o ZFŚS, z wyjątkami, które nie mają zastosowania (...)
str. 20
1.4.
Ewidencja księgowa przekazania pracownikom dofinansowania ze środków ZFŚS do letniego wypoczynku
Dofinansowanie (dopłata) do letniego wypoczynku pracownika (członków jego rodziny) może zostać ujęte w księgach rachunkowych pracodawcy w następujący sposób: 1. Dofinansowanie przyznane z ZFŚS: - (...)
str. 21
2.
Dywidenda/zaliczka na dywidendę wypłacona przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT - wybrane zagadnienia
Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT), przeznaczając zysk na wypłatę dywidendy (wypłacając zaliczki na dywidendę) wypłatę tę muszą odpowiednio rozliczyć (...)
str. 21
2.1.
Dywidenda/zaliczka na dywidendę - podstawa prawna
Co do zasady, wspólnik (udziałowiec) spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału. Kwota przeznaczona (...)
str. 21
2.2.
Estoński CIT przy wypłacie dywidendy/zaliczki na dywidendę
Dywidenda/zaliczki na dywidendę a estoński CIT Jak wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, w przypadku wyboru estońskiego CIT podatnicy nie ustalają podstawy opodatkowania na zasadach (...)
str. 22
2.3.
Zasady opodatkowania PIT wypłaty dywidendy/zaliczki na dywidendę w estońskim CIT
Wypłata dywidendy Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaty dywidendy przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT na rzecz jej wspólników (którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne - art. (...)
str. 24
2.4.
Wypłata dywidendy/zaliczki na poczet dywidendy w księgach rachunkowych
Ujęcie zatwierdzonego wyniku finansowego w księgach rachunkowych Do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, wynik roku ubiegłego (w postaci osiągniętego zysku lub poniesionej straty) pozostaje na (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.
Prawo do wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku wpłat na poczet WDT - interpretacja KIS
Zaliczka otrzymana od kontrahenta unijnego na poczet WDT nie powinna być dokumentowana fakturą zaliczkową. Natomiast jeżeli podatnik wystawi taką fakturę, to i tak nie będzie (...)
str. 28
2.
Pomoc obywatelom z Ukrainy a VAT - odpowiedź na interpelację poselską
Autor interpelacji poselskiej nr 33417 zainteresował się kwestią pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy. Podkreślił on, że Polacy (zwłaszcza osoby fizyczne niebędące podatnikami VAT) zapewniają pomoc (...)
str. 30
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Faktury ustrukturyzowane - wybrane zagadnienia
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-faktury) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Faktury te są udostępniane i otrzymywane za pomocą (...)
str. 31
3.2.
Czy oznaczenie GTU_07 w JPK_VAT należy stosować wyłącznie do towarów handlowych?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę firmę transportową. Na potrzeby prowadzonej działalności wykorzystuję samochody osobowe i ciągniki siodłowe. Zamierzam sprzedać niektóre z nich. Czy w JPK_VAT (...)
str. 32
3.3.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego i przeróbka konstrukcyjna na samochód specjalny - VAT i akcyza
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę zakład pogrzebowy. W czerwcu 2022 r. kupiłem od podatnika z Niemiec używany samochód osobowy (masa całkowita poniżej 3,5 tony). Przywiozłem (...)
str. 33
3.4.
Myjnia samoobsługowa a kasa rejestrująca
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę stację paliw i samoobsługową myjnię samochodową. W kasie rejestrującej ewidencjonuję wyłącznie sprzedaż paliw. Z myjni można obecnie korzystać wrzucając monety (...)
str. 36
3.5.
Świadczenie usług opodatkowanych na zasadzie marży a import usług
Świadczę usługi turystyki opodatkowane na zasadzie marży. Kupuję od kontrahentów zagranicznych usługi dla bezpośredniej korzyści turysty. Czy od ich zakupu muszę rozliczyć import usług? Świadczenie (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Rozliczanie dla celów CIT/PIT wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy - odpowiedź na interpelację poselską
Czego dotyczył problem? Na podstawie art. 38w ustawy o PDOP (i art. 52zf ustawy o PDOF), kosztem uzyskania przychodów są: koszty wytworzenia lub cena nabycia (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Utworzenie funduszu inwestycyjnego a przejście na estoński CIT
W 2021 r. spółka z o.o. utworzyła fundusz inwestycyjny, który w tym samym roku w znacznej części został wykorzystany na cele inwestycyjne. Od 2022 r. (...)
str. 40
2.2.
Otrzymanie przez spółkę z o.o. przypadającego na nią zysku spółki komandytowej a CIT
Spółka z o.o., będąca komplementariuszem spółki komandytowej, otrzymała w 2022 r. wypłatę zysku spółki komandytowej za 2021 r. Od ww. wypłaty nie został pobrany zryczałtowany (...)
str. 43
2.3.
Otrzymanie przez dysponenta ZFRON środków z PFRON a CIT
Czy środki otrzymane przez dysponenta ZFRON ze środków PFRON podlegają opodatkowaniu CIT? Środki, o których mowa w pytaniu, mogą korzystać ze zwolnienia z CIT. Zgodnie (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ustalenie ryczałtu za jazdy prywatne służbowym autem, gdy koszty paliwa finansuje pracownik - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy koszty paliwa w jazdach prywatnych służbowym samochodem są finansowane przez pracownika, ustalając wartość nieodpłatnego świadczenia (ryczałtu) z tytułu używania tego auta, należy (...)
str. 46
2.
Zmiana formy opodatkowania po zmianach w Polskim Ładzie 2.0
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, Polski Ład 2.0 wprowadził wiele zmian w przepisach. W tym artykule poruszamy niektóre kwestie, które mogą być (...)
str. 47
2.1.
Kwota wolna od podatku i I próg podatkowy po rezygnacji z ryczałtu w trakcie roku
Polski Ład 2.0 wprowadził możliwość zmiany formy opodatkowania m.in. z ryczałtu na skalę podatkową. Czy taka zmiana w połowie 2022 r. spowoduje, że podatnik będzie (...)
str. 47
2.2.
Rezygnacja z opodatkowania podatkiem liniowym a korekta odliczonych składek ZUS
Po wejściu w życie ustawy Polski Ład 2.0 podatnik stosujący opodatkowanie podatkiem liniowym może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane z (...)
str. 48
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Koszty eksploatacyjne lokalu wykorzystywanego w dwóch firmach
Małżonkowie są właścicielami lokalu mieszkalnego. Przez pewien czas był on wprowadzony do ewidencji środków trwałych w firmie żony, lecz w 2021 r. został wycofany do (...)
str. 49
3.2.
Ustalenie stawki ryczałtu ewidencjonowanego - wybrane zagadnienia
Prowadzę działalność gospodarczą - jestem opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. Jaką stawkę ryczałtu stosować do usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU 46.1), usług sprzątających (PKWiU 81.2), czy (...)
str. 52
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wartość początkowa budynku i gruntu, gdy w akcie notarialnym wskazano jedną cenę - interpretacja KIS
Jeżeli w akcie notarialnym, dotyczącym zakupu nieruchomości składającej się z gruntu i posadowionych na nim budynków wykazano łączną cenę nabycia (bez podziału na grunt i (...)
str. 53
2.
Klimatyzator zamontowany w firmowym budynku - czy stanowi odrębny środek trwały?
W celu poprawy warunków pracy, w budynku biurowym został zainstalowany zestaw klimatyzacyjny składający się z dwóch nawiewów i jednostki zasilającej (kompresora). Urządzenia nie wbudowano na (...)
str. 55
3.
Estoński CIT - korekta wstępna dotycząca środków trwałych używanych na podstawie umowy leasingu
Spółka z o.o. w trakcie 2022 r. "przeszła" na opodatkowanie estońskim CIT. Czy należy dokonać tzw. korekty wstępnej? Jak potraktować środki trwałe będące przedmiotem leasingu, (...)
str. 57
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w przypadku sporządzenia remanentu w trakcie roku
Przedsiębiorca opodatkowany według skali podatkowej (prowadzący PKPiR) w lutym 2022 r. sprzedał towar handlowy, który został zakupiony w 2021 r. Podatnik w lutym br. sporządził (...)
str. 59
2.
Składki zleceniobiorcy po osiągnięciu rocznego limitu podstawy wymiaru składek
Za 61-letniego zleceniobiorcę opłacamy składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotną do ZUS. Jest on też zatrudniony na etacie w innej firmie (umowy zlecenia nie (...)
str. 61
3.
Wynagrodzenie komandytariusza za prowadzenie spraw spółki bez ZUS - interpretacja indywidualna NFZ
Ustalone w umowie spółki wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki komandytowej należne komandytariuszom nie stanowi dla takiej osoby tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. (interpretacja indywidualna (...)
str. 62
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w aktach osobowych
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest założenie, a następnie prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. Realizacja tego obowiązku następuje według zasad określonych w rozporządzeniu (...)
str. 63
2.
Wymiar urlopu kodeksowego i dodatkowego po czasowym obniżeniu etatu
W okresie od 1 lutego do 31 maja 2022 r. pracownik uprawniony do urlopu dodatkowego z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miał obniżony wymiar czasu pracy (...)
str. 65
3.
Tryb czasowej zmiany miejsca pracy, w tym opiekunów małoletnich dzieci i osób w wieku przedemerytalnym
Z uwagi na spiętrzenie zamówień w jednym z oddziałów firmy chcemy skierować do niego część pracowników gwarantując im bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Przewidujemy, że będzie (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Składanie dokumentów do KRS
Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS oraz SP ZOZ składają do KRS swoje sprawozdania finansowe wraz z określonymi dokumentami w ciągu 15 dni od daty (...)
str. 68
1.1.
Jakie podmioty zobowiązane są do złożenia dokumentów do KRS?
Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych do KRS dotyczy, co do zasady, podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, ale także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a zatem: (...)
str. 68
1.2.
Jakie dokumenty należy złożyć do KRS i w jakim terminie?
Stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym (KRS): roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało (...)
str. 69
1.3.
Sposób przekazania dokumentów do KRS
Dokumenty, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, składane są do repozytorium dokumentów finansowych (RDF). Takie repozytorium w systemie teleinformatycznym prowadzi się bowiem (...)
str. 69
1.4.
Wymagane formaty przekazywanych dokumentów
Do repozytorium (RDF) podlega złożeniu: a) roczne sprawozdanie finansowe - tak jak jest sporządzane, tj. w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej, b) sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z (...)
str. 70
1.5.
Kto może dokonać przekazania dokumentów?
Zgłoszenia dokonuje co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisana jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania (...)
str. 70
2.
Ewidencja podatku od wartości dodanej w księgach jednostki występującej o jego zwrot
Podczas zagranicznych delegacji pracownicy dokonują drobnych zakupów towarów i usług, dokumentując je fakturami zawierającymi podatek od wartości dodanej. W jaki sposób ewidencjonować tego typu wydatki (...)
str. 70
3.
Zatrzymanie kaucji na poczet odsetek z tytułu zaległości w zapłacie
Firma wynajmowała lokal, na poczet którego została wpłacona kaucja. Najemca nie zapłacił czynszu za 6 miesięcy, w związku z czym kaucja została zatrzymana, a sprawa (...)
str. 71
4.
Zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego na sprzedaż
Firma zakupiła grunt pod zabudowę mieszkalną celem jej sprzedaży. Na jakim koncie zaewidencjonować ten zakup do czasu rozpoczęcia prowadzenia prac budowlanych? W jaki sposób rozliczyć (...)
str. 73
5.
Budowa bazy rehabilitacyjnej ze środków ZFRON
Jesteśmy ZPChr i prowadzimy inwestycję finansowaną m.in. ze środków zgromadzonych na ZFRON oraz środków własnych. ZFRON tworzony jest z zaliczek na podatek dochodowy oraz ulgi (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.