Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (1127) z dnia 20.04.2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Dnia 2 maja 2022 r. upływa termin na złożenie zeznań podatkowych PIT za 2021 r.
Podatnicy PIT są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia (...)
str. 4
2.
Obywatele Ukrainy mogą potwierdzić polską rezydencję podatkową na podstawie oświadczeń - komunikat Min. Fin.
Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.gov.pl), w dniu 11 kwietnia 2022 r. poinformowało, że obywatele Ukrainy mogą potwierdzić polską rezydencję podatkową (...)
str. 5
3.
Projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych - metoda ceny odprzedaży
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 6: metoda ceny (...)
str. 6
4.
Sprawozdanie finansowe sporządzone w związku z przejściem na estoński CIT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 1 stycznia 2022 r. z przepisów ustawy o PDOP wynika, że podatnicy CIT mają możliwość przejścia w trakcie roku podatkowego na alternatywną formę opodatkowania, (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Dochód na potrzeby składki zdrowotnej z uwzględnieniem różnic remanentowych - ustawa podpisana przez Prezydenta
W dniu 4 kwietnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych (...)
str. 8
2.
Slim VAT 3 - proponowane zmiany
Ministerstwo Finansów (dalej: MF) opracowało kolejny pakiet zmian mających na celu uproszczenie rozliczania podatku VAT, tj. Slim VAT 3. Zdaniem MF, proponowane rozwiązania - z (...)
str. 9
3.
Obniżka najniższej stawki PIT i inne zmiany korygujące Polski Ład
Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) w dniu 4 kwietnia 2022 r. poinformowało, że zakończyło konsultacje w sprawie obniżki PIT i (...)
str. 12
4.
Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości dla sprawozdań w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę
Komitet Standardów Rachunkowości, w celu pomocy w przygotowaniach przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności oraz bieżącym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w okresie wojny w (...)
str. 17
5.
Aktualizacja VAT-R - planowane zmiany
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od (...)
str. 18
6.
Szczegółowy zakres danych zawartych w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2022 r., pod poz. 713, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu (...)
str. 19
7.1.
Znowelizowano przepisy dotyczące wsparcia związanego z zakupem odbiornika cyfrowego
W Dzienniku Ustaw z 29 marca 2022 r., pod. poz. 689, opublikowano ustawę z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw (...)
str. 19
7.2.
Sprzedaż dekoderów naziemnej telewizji cyfrowej przez operatorów pocztowych zwolniona z kasy rejestrującej
W Dzienniku Ustaw z 4 kwietnia 2022 r., pod poz. 724, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 20
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Samochód osobowy w podróży służbowej pracownika - wybrane zagadnienia
W podróżach służbowych pracowników wykorzystywane są samochody osobowe, stanowiące własność pracodawcy (środki trwałe), wynajęte, leasingowane lub prywatne samochody pracowników. W artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane (...)
str. 20
1.1.
Należności pracowników z tytułu podróży służbowych - podstawa prawna
Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów (...)
str. 20
1.2.
Zwrot wydatków związanych z podróżą służbową pracownika dokonaną samochodem osobowym a PIT
Zasadniczo otrzymane przez pracownika należności z tytułu podróży służbowych stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy (por. art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF). Może (...)
str. 23
1.3.
Odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi w podróży służbowej pracowników
Samochód służbowy pracodawcy Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary i usługi (...)
str. 24
1.4.
Wydatki związane z samochodami wykorzystywanymi w podróżach służbowych pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
Rozliczając wydatki związane z podróżą służbową dla celów CIT/PIT istotne znaczenie ma to, czy podróż ta odbyła się służbowym samochodem osobowym (stanowiącym składnik majątku pracodawcy, (...)
str. 25
1.5.
Ewidencja księgowa wydatków na samochody wykorzystywane w podróżach służbowych pracowników
Wydatki dotyczące używania samochodów osobowych w podróżach służbowych pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Tak jest niezależnie od tego, czy w podróży służbowej jest (...)
str. 27
2.
Dywidenda w formie niepieniężnej - VAT, CIT i ewidencja księgowa w spółce z o.o.
Spółki z o.o. wypłacają swoim udziałowcom (wspólnikom) dywidendy najczęściej w formie pieniężnej. Zdarza się jednak, że np. w związku z brakiem środków pieniężnych, dywidenda jest (...)
str. 28
2.1.
Przekazanie dywidendy niepieniężnej - skutki w VAT
Przekazanie dywidendy rzeczowej (niepieniężnej) jako czynność opodatkowana VAT Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez taką dostawę rozumie się przeniesienie prawa (...)
str. 28
2.2.
Przychody oraz koszty podatkowe w spółce z o.o. przekazującej dywidendę niepieniężną
Przychody z tytułu "wypłaty" dywidendy niepieniężnej W przypadku, gdy spółka wypłaca dywidendę w formie pieniężnej, to taka wypłata jest dla niej neutralna podatkowo. Inaczej jest (...)
str. 31
2.3.
Ewidencja księgowa przekazania dywidendy niepieniężnej
W przepisach ustawy o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do sposobu ujęcia w księgach rachunkowych dywidendy "wypłaconej" w formie niepieniężnej - poprzez przeniesienie (...)
str. 32
IV.
PODATEK VAT
1.
Dokumentowanie najmu nieruchomości użyczonej podatnikowi przez współwłaścicieli - interpretacja KIS
Czynny podatnik VAT wystawia i rozlicza faktury za najem nieruchomości, jeżeli współwłaściciele tej nieruchomości użyczyli mu udziały dające prawo do dysponowania jej całością. (interpretacja indywidualna (...)
str. 33
2.
Rozłożenie płatności na raty a obowiązek podatkowy w VAT - wyrok TSUE
Jeżeli podatnik rozłoży na raty zapłatę wynagrodzenia za usługę wykonaną jednorazowo, nie odroczy z tego powodu terminu zapłaty podatku ani nie obniży podstawy opodatkowania VAT. (...)
str. 34
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Korekta faktury, gdy dostawa nie zostanie zrealizowana
Czynny podatnik VAT wystawił i przekazał kontrahentowi fakturę na zamówiony przez niego towar. Faktura została wystawiona 20 dni przed ustaloną datą dostawy. Kontrahent nie wywiązał (...)
str. 36
3.2.
Czy usługa wynajmu mieszkania może być zwolniona z VAT, gdy ma ono status lokalu użytkowego?
Czynny podatnik VAT posiada mieszkanie w apartamentowcu przeznaczonym do najmu długo- i krótkoterminowego. Mieszkanie ma status lokalu użytkowego (jak wszystkie w apartamentowcu). Podatnik zamierza wynająć (...)
str. 38
3.3.
Napełnianie klimatyzacji samochodowych a JPK_VAT
Czynny podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na napełnianiu klimatyzacji samochodowych. Czy usługa taka powinna być oznaczona w JPK_VAT kodem GTU_11? Nie. Czytelnik nie (...)
str. 39
3.4.
Zmiana przeznaczenia auta wykorzystywanego na podstawie leasingu operacyjnego
Czynny podatnik VAT prowadzi działalność transportową. Zawarł on umowę leasingu operacyjnego auta osobowego. Początkowo miało ono służyć wyłącznie celom firmowym i podatnik odliczał 100% VAT (...)
str. 40
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Wydatki na nagrody w konkursach/programach motywacyjnych a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Wydatki na zakup różnego rodzaju nagród przekazanych kontrahentom (pośrednikom) w konkursach czy programach motywacyjnych, mających na celu zwiększenie motywacji oraz produktywności kontrahentów, mogą zostać zaliczone (...)
str. 42
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Niezapłacona faktura korygująca a przepisy o złych długach dla celów CIT
Spółka z o.o. wystawiła kontrahentowi w 2021 r. fakturę korygującą "in minus" za zwrócony towar. Kwota wynikająca z faktury korygującej miała zostać uwzględniona przez kontrahenta (...)
str. 45
2.2.
Estoński CIT - wybrane zagadnienia
Spółka z o.o. za 2021 r. rozliczała różnice kursowe zgodnie z metodą podatkową na podstawie art. 15a ustawy o PDOP. Od 1 stycznia 2022 r. (...)
str. 46
2.3.
Koszty spółki komunalnej sfinansowane z otrzymanej dopłaty do kapitału
Spółka z o.o. z wyłącznym udziałem gminy otrzymuje co miesiąc, zgodnie z umową spółki, dopłatę do kapitału na realizację zadań powierzonych. Czy koszty zakupów finansowanych (...)
str. 47
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ulga termomodernizacyjna - interpretacje KIS
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W ramach tej ulgi odliczeniu podlegają wydatki poniesione w roku podatkowym na (...)
str. 49
1.1.
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku znajdującym się na sąsiedniej działce należącej do członka rodziny
Wydatki poniesione przez podatnika na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku znajdującym się na sąsiedniej działce członka rodziny, nie podlegają odliczeniu przez ww. podatnika w ramach (...)
str. 49
1.2.
Wydatki na klimatyzację z funkcją grzania
Wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania, spełniającego funkcję pompy ciepła, można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 50
1.3.
Wymiana okien w budynku stanowiącym własność jednego z małżonków
Wydatki poniesione na zakup i montaż okien w budynku jednorodzinnym stanowiącym własność jednego z małżonków, nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej przez drugiego małżonka (...)
str. 51
2.
Rozliczenie roczne PIT za 2021 r. - wybrane zagadnienia
2.1.
Dochody małoletniego dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
W 2021 r. moja 16-letnia córka pracowała na umowę zlecenia. Dochód z tej umowy przekroczył kwotę 3.089 zł. Czy przekroczenie tego limitu powoduje, że jako (...)
str. 51
2.2.
Dochody rodzica zwolnione z PIT w ramach ulgi dla młodych a ulga prorodzinna
Czy dochody rodzica zwolnione z PIT w ramach ulgi dla młodych wlicza się do limitu dochodów uprawniających do ulgi prorodzinnej na jedno dziecko (tj. limitu (...)
str. 52
2.3.
Limit dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika
Niepełnosprawne dziecko podatnika w 2021 r. uzyskało nieznaczne dochody. W jakiej wysokości osoba niepełnosprawna w 2021 r. mogła uzyskać dochody, aby podatnik mający na utrzymaniu (...)
str. 53
2.4.
Opodatkowanie podatkiem liniowym wyklucza odliczenie niektórych darowizn
Podatnik od roku prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2021 r. dokonał darowizny pieniężnej na rzecz fundacji (niezwiązanej z COVID-19). Czy kwotę przekazanej darowizny (...)
str. 54
3.
Wykup samochodu z leasingu na cele prywatne a koszty jego późniejszego używania w działalności gospodarczej
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą wykupił z leasingu operacyjnego samochód osobowy i przekazał go na cele prywatne. Czy taki wykup samochodu z leasingu wyklucza możliwość jego (...)
str. 55
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja instalacji fotowoltaicznej - interpretacja KIS
Instalacja fotowoltaiczna podlega amortyzacji, jako odrębny środek trwały, według stawki 10%. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.26.2022.1.SH) Stan (...)
str. 57
2.
Ulepszenie leasingowanego samochodu osobowego
Spółka podpisała umowę leasingu operacyjnego dotyczącą samochodu osobowego o wartości znacznie przekraczającej kwotę 150.000 zł. Przed wydaniem pojazdu do użytku, w celu wydłużenia trwałości powłoki (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej - odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytanie naszego Wydawnictwa
Od 1 stycznia 2022 r. w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają (...)
str. 60
2.
Dochód ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia sklepu w okresie zawieszenia firmy - bez składki zdrowotnej
Od dochodu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia sklepu, w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, płatnik nie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne. (interpretacja indywidualna (...)
str. 61
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przyznawanie pomocy socjalnej z ZFŚS, w tym zapomóg pieniężnych
1) Pracownik zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie z ZFŚS zakupu aparatu słuchowego (pracownik ma niedosłuch ucha, przeszedł dwie operacje). Zakład pracy chce w związku (...)
str. 62
2.
Wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy w związku ze śmiercią pracodawcy
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniający dwóch pracowników, zmarł w pierwszej połowie lutego 2022 r. Żona zmarłego zrezygnowała z sukcesji z zamiarem odrzucenia spadku (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Uproszczenia przy podpisywaniu sprawozdań finansowych
Od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o rachunkowości zostały wprowadzone regulacje umożliwiające stosowanie uproszczeń w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych podmiotów posiadających wieloosobowe organy kierownicze. (...)
str. 66
2.
Wypłata w 2022 r. zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. powiększonej o środki pochodzące z kapitałów rezerwowych
W lutym 2022 r. zarząd spółki z o.o. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. Czy kwota takich wypłat może być (...)
str. 67
3.
Ewidencja opłaty "małpkowej"
Spółka z o.o. jest producentem wódek. Od 1 stycznia 2021 r. spółka zobowiązana jest do uiszczania dodatkowej opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, (...)
str. 71
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Przychód z tytułu umorzenia subwencji z PFR - prezentacja w nocie podatkowej
Jako podatnik CIT mamy obowiązek sporządzenia noty podatkowej wskazującej różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto za 2021 r. W jakiej (...)
str. 73
4.2.
Rezerwy pracownicze w sprawozdaniu finansowym
W jakiej pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać rezerwy na świadczenia pracownicze w przypadku jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe w oparciu o załącznik nr 1 (...)
str. 74
4.3.
Obowiązek przekazania do Szefa KAS sprawozdania z badania
Jednostka zobowiązana jest do przekazywania sprawozdań finansowych do Szefa KAS. Do rozliczania różnic kursowych również dla celów podatkowych stosuje zasady rachunkowe. Czy w związku z (...)
str. 75
4.4.
Zmiana adresu siedziby jednostki dokonana po dniu bilansowym
Spółka z o.o. zmieniła adres siedziby w lutym 2022 r. Zmiana została wpisana do KRS przed sporządzeniem sprawozdania za 2021 r. Czy we wprowadzeniu do (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.