Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 1 (313) z dnia 10.01.2022
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 1 (313) z dnia 10.01.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 1-6 ustawy - podmiot i przedmiot opodatkowania
1.
Zawieszenie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym a rozliczenie z małżonkiem
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 10 czerwca 2021 r., sygn. akt II FSK 3816/18 "(...) Spór w rozpoznawanej sprawie sprowadza się do oceny, czy skarżący (...)
str. 3
2.
Prawo do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia PIT osoby samotnie wychowującej dziecko
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 listopada 2021 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.153.2018.8 ) "(...) Wnioskodawca jest ojcem sześcioletniego syna, osobą rozwiedzioną od 2017 r., (...)
str. 6
II.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Opodatkowanie zysków wypracowanych przed przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z o.o.
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku z 5 maja 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 165/21 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Przedmiotem sporu w przedmiotowej sprawie (...)
str. 9
2.
Sprzedaż samochodu po zakończeniu umowy leasingu i przeznaczeniu go na cele prywatne a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2021 r., nr 0115-KDIT3.4011.627.2021.1.JS) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę (...)
str. 11
3.
Skutki podatkowe udzielenia członkowi rodziny nieoprocentowanej pożyczki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.445.2021.2.AP) "(...) Wnioskodawczyni zawarła w dniu 20 kwietnia 2021 r. umowę pożyczki na (...)
str. 13
4.
Czy można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym przychody z tytułu dzierżawy znaku towarowego?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 października 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.529.2021.1.MN) "(...) Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dysponuje autorskimi prawami (...)
str. 15
5.
Zapłata przez płatnika zaległych składek ZUS za byłego pracownika a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2021 r., nr 0113-KDWPT.4011.71.2021.2.MG) "(...) W latach 2014-2015 Wnioskodawczyni była zatrudniona w firmie (...), w której (...)
str. 17
6.
Wytwarzanie wyrobów na indywidualne zamówienie klienta a stawka ryczałtu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 września 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.450.2021.2.MK) "(...) Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji z własnego materiału (formy (...)
str. 19
III.
Do artykułu 11-14 ustawy - przychody
1.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników otrzymane w związku z COVID-19 a przychody podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.598.2021.2.ISL) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do (...)
str. 21
2.
Ryczałt za wykorzystywanie prywatnego samochodu elektrycznego w celach służbowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.606.2021.2.ID) "(...) Wnioskodawca posiada status państwowej jednostki budżetowej i nie posiada osobowości prawnej. (...)
str. 23
3.
Rekompensata za pracę zdalną w przychodach pracowniczych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.616.2021.1.IR) "(...) spółka akcyjna (...) Oddział w Polsce (dalej jako: Wnioskodawca lub Podatnik) (...)
str. 25
4.
Zwrot kosztów dojazdów członków rady nadzorczej na posiedzenia rady a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 września 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.430.2021.2.MD) "(...) X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) posiada organ sprawujący nadzór, jakim (...)
str. 27
5.
Sprzedaż biletów po obniżonej cenie a przychód u nabywcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.632.2021.1.MKA) "(...) Spółka (...) planuje udostępnić pule biletów na zwiedzanie po zniżkowych cenach (...)
str. 29
IV.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Odliczanie od dochodu wydatków na własne cele mieszkaniowe w ramach ulgi mieszkaniowej
(interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 13 października 2021 r., nr DD2.8202.4.2020) "(...) Niniejsza interpretacja dotyczy kwalifikacji na gruncie przepisów ustawy (...) (...)
str. 31
2.
Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania za szkody powstałe w środku trwałym
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 października 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.645.2021.2.MGR) "(...) Wnioskodawca od 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi (...)
str. 34
3.
Sprzedaż mieszkania należącego do jednego małżonka i zakup mieszkania wspólnego a zwolnienie z PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 listopada 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.557.2021.2.KC) "(...) W styczniu 2021 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem podpisała umowę na (...)
str. 36
V.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Leasing samochodu osobowego - ujmowanie opłat leasingowych w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 czerwca 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.331.2021.2.DJD) "(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...). Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów (...)
str. 39
2.
Zwrot wydatków na adaptację wynajmowanego budynku a odpisy amortyzacyjne
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.522.2021.2.GG) "(...) Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych (...)
str. 45
3.
Rozliczenie wydatków na przystosowanie mieszkania do wynajmu w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.489.2021.1.AS) "(...) Wnioskodawca w wyniku nabycia spadku wszedł w posiadanie nieruchomości - mieszkania (...)
str. 47
4.
Nabycie używanych palet udokumentowanych dowodem wewnętrznym a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 listopada 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.727.2021.2.MGR) "(...) Wnioskodawca planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej ze skupem i sprzedażą palet (...)
str. 50
VI.
Do artykułu 26-30g ustawy - podstawa obliczenia i wysokość podatku
1.
Opodatkowanie podatkiem liniowym usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2021 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.795.2021.1.KO) "(...) Wnioskodawca jest zatrudniony na etacie na umowę o pracę na stanowisku (...)
str. 53
2.
Odliczanie wydatków poniesionych na usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 listopada 2021 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.813.2021.1.AKU) "(...) Wnioskodawczyni jest właścicielką budynku mieszkalnego (ustawowa wspólność majątkowa małżeńska). Przedmiotowy budynek, (...)
str. 55
3.
Zakup samochodu z automatyczną skrzynią biegów a ulga rehabilitacyjna
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.193.2021.2.MD) "(...) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla Wnioskodawcy wydał dnia 25 stycznia 2021 (...)
str. 59
4.
Zakup smartfona jako urządzenia niezbędnego dla potrzeb życiowych osoby niepełnosprawnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 października 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.536.2021.1.DS) "(...) Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną, posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - (...)
str. 62
VII.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Przekazanie pracownikom bonów podarunkowych a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 września 2021 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.647.2021.1.MKA) "(...) Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) (...) świadczy kompleksowe usługi szeroko rozumianego (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.