Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 9 (321) z dnia 10.09.2022
Podatek VAT w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 9 (321) z dnia 10.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 5-12 ustawy - zakres opodatkowania, dostawa towarów i świadczenie usług
1.
Spłata wierzytelności poprzez przeniesienie prawa własności rzeczy w wyniku ugody a VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lipca 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.349.2022.1.ICZ) "(...) Wnioskodawca (... dalej również jako "Spółka") jest spółką komandytową prowadzącą działalność (...)
str. 3
2.
Udzielenie pożyczki przez przedsiębiorcę jako czynność opodatkowana VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lipca 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.338.2022.4.AMA) "(...) Działając jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca czynnym płatnikiem VAT, (...)
str. 5
3.
Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do nowopowstałej spółki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 lipca 2022 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.389.2022.1.DK) "(...) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "S." spółka jawna (dalej: "Spółka") została zarejestrowana w Krajowym (...)
str. 7
4.
Wydanie kontrahentom materiałów reklamowych - obowiązek w VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2022 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.229.2022.1.AKS) "(...) A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem (...)
str. 10
5.
Faktura bez NIP a rozliczenie transakcji z zagranicznym kontrahentem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2022 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.229.2022.2.RST) "(...) Prowadzi Pan działalność gospodarczą zakwalifikowaną w PKD jako 4673Z - sprzedaż (...)
str. 11
6.
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - skutki w VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.107.2022.1.WR) "(...) Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą (...) (dalej: JDG). Jest Pani zarejestrowana (...)
str. 13
II.
Do artykułu 15 ustawy - podatnicy i płatnicy
1.
Sprzedaż przez osobę fizyczną nieruchomości niezabudowanej otrzymanej w darowiźnie
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gliwicach z 24 marca 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 1465/21 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nieprowadzącą (...)
str. 15
2.
Sprzedaż drewna z gospodarstwa rolnego a obowiązek w VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.203.2022.2.LK) "(...) Prosi Pan o interpretację wysokości naliczania podatku od sprzedaży drewna opałowego (...)
str. 18
3.
Ustalenie statusu podatkowego rolnika ryczałtowego na potrzeby VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.98.2022.1.KP) "(...) Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (...) od 22 października 2011 r. w (...)
str. 20
4.
Opodatkowanie sprzedaży działki z rozpoczętą budową domu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lipca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.169.2022.1.JM) "(...) Wnioskodawca planuje nabyć działkę na potrzeby budowlane. (...) Wnioskodawca planuje zrealizować (...)
str. 22
III.
Do artykułu 19a ustawy - obowiązek podatkowy
1.
Przedpłata na poczet przyszłych, nieokreślonych zamówień a obowiązek podatkowy w VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 maja 2022 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.133.2022.1.ALN) "(...) Wnioskodawca (...) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą (...) (dalej zwana (...)
str. 25
IV.
Do artykułu 28a-28o ustawy - miejsce świadczenia usług
1.
Ustalenie miejsca świadczenia usług związanych z wyposażeniem nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lipca 2022 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.171.2022.2.MAZ) "(...) Jako polski przedsiębiorca wykonuje Pani usługi na rzecz zarejestrowanych podatników z (...)
str. 27
V.
Do artykułu 41-42 ustawy - stawki podatku
1.
Stawka VAT dla usługi montażu markiz
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 21 kwietnia 2022 r., sygn. akt I FSK 1262/20 "(...) Strona jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, świadczy usługi instalacyjnych (...)
str. 29
2.
Dokumenty potwierdzające dokonanie eksportu towarów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.386.2022.1.JS) "(...) Spółka dokonuje dostaw towarów, które są transportowane z Polski poza Unię (...)
str. 31
3.
Ustalenie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na potrzeby zastosowania do sprzedaży 8% stawki VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.132.2022.2.AB) "(...) Spółka (Wnioskodawca) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Spółka w ramach (...)
str. 33
VI.
Do artykułu 43 ustawy - zwolnienia od podatku
1.
Sprzedaż towarów wykorzystywanych w przeważającym stopniu w działalności zwolnionej z VAT
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 12 kwietnia 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 1699/21 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Wnioskodawca jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych (...)
str. 35
2.
Pomoc obywatelom Ukrainy a zwolnienie z VAT
(odpowiedź Ministra Finansów z 30 maja 2022 r. na interpelację poselską nr 33417, sygn. PT3.054.1.2022) "(...) Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i (...)
str. 38
3.
Zwolnienie z VAT sprzedaży lokalu użytkowanego przez poprzedniego właściciela
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lipca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.428.2022.1.MGO) "(...) Spółka planuje zakup lokalu od Spółki (...), która jest obecnie czwartym (...)
str. 38
4.
Świadczenie usług organizacji kolonii a zwolnienie z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.349.2022.2.MG) "(...) Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółka cywilna (...), której przeważającym (...)
str. 40
VII.
Do artykułu 86-89 ustawy - odliczenie i zwrot VAT
1.
Zaniechanie inwestycji a obowiązek korekty odliczonego VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 czerwca 2022 r., nr 0111-LDIB3-2.4012.246.2022.1.AZ) "(...) W związku z rozwojem sprzedaży przez internet, firma A sp. z (...)
str. 43
2.
Odliczenie VAT z faktury pro forma
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.67.2022.1.KO) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwana Wnioskodawcą, dokonała w listopadzie 2021 (...)
str. 45
3.
VAT od zakupu i nieodpłatnego przekazania produktów spożywczych pracownikom
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.193.2022.1.ICZ) "(...) Spółka (...) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka (...)
str. 46
VIII.
Do artykułu 89a-89b ustawy - rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
1.
Czy ulga na złe długi w VAT przysługuje po upływie ustawowego terminu?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lipca 2022 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.251.2022.1.HW) "(...) Spółka (jawna - przyp. red.) (...) dokonała sprzedaży towarów w latach (...)
str. 49
IX.
Do artykułu 106a-108 ustawy - faktury
1.
Zaliczka otrzymana na poczet WDT a obowiązek wystawienia faktury
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 czerwca 2022 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.145.2022.1.WR) "(...) Spółka (dalej zwana: "Wnioskodawcą" lub "Dostawcą") specjalizuje się w sprzedaży okien (...)
str. 51
2.
Usługi kompleksowe - sposób ujęcia na fakturach
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2022 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.106.2022.2.ICZ) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Wnioskodawca, Spółka) posiada siedzibę działalności (...)
str. 52
X.
Do artykułu 111-111b ustawy - kasy rejestrujące
1.
Obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych przez przedsiębiorców stosujących kasy rejestrujące
(odpowiedź Ministra Finansów z 24 marca 2022 r. na interpelację poselską nr 30957, sygn. PT7.054.1.2022) "(...) Każda kasa rejestrująca on-line posiada funkcję łączenia się z (...)
str. 55
2.
Zwolnienie z ewidencji w kasie rejestrującej zaliczek na poczet dostawy nieruchomości
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lipca 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.236.2022.1.AMA) "(...) Spółka w ramach działalności deweloperskiej realizuje budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a (...)
str. 56
3.
Sprzedaż usług myjni samochodowej a obowiązek stosowania kasy rejestrującej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 czerwca 2022 r., nr 0112-KDIL3.4012.227.2022.1.MS) "(...) Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności (...)
str. 58
4.
Kasa on-line przy sprzedaży artykułów spożywczych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 maja 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.135.2022.2.KP) "(...) W związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą polegającą na produkcji (...)
str. 60
XI.
Do artykułu 113-119 ustawy - procedury szczególne
1.
Transport pasażerów wraz z usługą wstępu do zwiedzanego obiektu jako usługa turystyki
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2022 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.156.2022.2.PRP) "(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...). Przeważającą działalnością Wnioskodawcy jest działalność (...)
str. 63
2.
Zwolnienie z VAT usług dotyczących doradztwa rolniczego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2022 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.168.2022.2.MH) "(...) Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą (...). (...) jest Pan czynnym podatnikiem (...)
str. 65
3.
Sprzedaż nieruchomości a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2022 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.94.2022.2.AMA) "(...) Wnioskodawca prosi o interpretację skarbową, której przedmiotem jest sprzedaż lokalu usługowo-handlowego, (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.