Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 10 (114) z dnia 01.04.2022
Koszty podatkowe - kwalifikacja i moment ich rozliczenia
Dodatek nr 12
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10
z dnia 01.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
REGULACJE USTAWOWE
1.
Definicja kosztów uzyskania przychodów
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych (...)
str. 3
2.
Wydatki wyłączone z kosztów podatkowych
Katalog kosztów niestanowiących kosztów podatkowych zawarty jest w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP i odpowiednio w art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF. (...)
str. 3
3.
Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodów
W obu ustawach o podatku dochodowym ustawodawca określił zasady dotyczące momentu ujmowania w kosztach uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika wydatków/kosztów. W tym dodatku przedstawiamy najważniejsze (...)
str. 6
3.1.
Koszty bezpośrednio związane z przychodami
Podatnicy CIT i PIT prowadzący księgi rachunkowe generalnie "dzielą" koszty uzyskania przychodów na bezpośrednio związane z przychodami oraz na koszty inne niż bezpośrednio związane z (...)
str. 6
3.2.
Koszty pośrednio związane z przychodami
Definiowanie kosztów pośrednich Ustawodawca nie określił także, co należy rozumieć przez koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tzw. koszty pośrednie. Przyjęło się, że są (...)
str. 8
3.3.
Ujmowanie kosztów uzyskania przychodów w PKPiR
Przepisy dopuszczają dwie metody ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR), tj.: metodę uproszczoną albo metodę memoriałową. O metodzie uproszczonej stanowi (...)
str. 9
3.4.
Należności ze stosunku pracy i składki ZUS
Wynagrodzenia pracowników Wynagrodzenia pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów pracodawcy w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika (...)
str. 10
3.5.
Wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Zasadą jest, że wydatki na zakup/wytworzenie środków trwałych (oraz wartości niematerialnych i prawnych) nie mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te podlegają (...)
str. 11
3.6.
Koszty zaniechanych inwestycji
Dla celów podatku dochodowego inwestycje to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj. zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich (...)
str. 11
3.7.
Odsetki od pożyczek/kredytów
Ujmując w kosztach podatkowych odsetki od pożyczek/kredytów, zaciągniętych na potrzeby prowadzonej działalności, należy mieć na uwadze, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in.: (...)
str. 13
3.8.
Odpisy na ZFŚS
Odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość (...)
str. 13
II.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego
Prowadzę działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy. Podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych. W działalności wykorzystuję samochód osobowy, którego jestem współwłaścicielem (drugim jest żona). Samochód ten (...)
str. 14
2.
Wydatki na zakup usługi transportowej a koszty podatkowe
Spółka komandytowa (posiadająca status podatnika CIT od 1 maja 2021 r.) kupuje towary od kontrahentów krajowych, w związku z czym ponosi również wydatki na zakup (...)
str. 15
3.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych opłat leasingowych
Wstępna opłata leasingowa Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu podatkowo i bilansowo operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. W którym momencie spółka może ująć w (...)
str. 17
4.
Wynagrodzenie i składki ZUS żony zatrudnionej w firmie męża w kosztach uzyskania przychodów
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody rozlicza według zasad ogólnych. Do pomocy przy prowadzeniu działalności zatrudnił na umowę o pracę swoją żonę (z którą (...)
str. 19
5.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów cła dotyczącego importowanych towarów
Spółka z o.o. nabywa towary handlowe od kontrahentów zagranicznych, z krajów spoza UE. W związku z tym poniosła wydatki na cło. Czy wartość tego cła (...)
str. 20
6.
Wydatki na badania okresowe urządzeń - moment ujęcia w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. ponosi wydatki na badania okresowe urządzeń (środków trwałych), które są przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego. Badania te są ważne 3 lata. Kwalifikujemy (...)
str. 21
7.
Ujęcie w kosztach podatkowych czynszu za najem nieruchomości od wspólnika
Spółka z o.o. podpisała z jednym ze wspólników umowę najmu nieruchomości; nieruchomość ta będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Czynsz za najem został określony (...)
str. 22
8.
Wydatki na studia pracownika w kosztach podatkowych
Spółka z o.o., w związku z podpisaną z pracownikiem umową o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, ponosi wydatki (czesne) na jego studia. Spółka zapłaciła czesne "z góry" (...)
str. 23
9.
Zapłata na rachunek spoza białej listy w ramach dobrowolnego MPP oraz poprzez kompensatę
Spółka z o.o. kupiła towary od kontrahenta krajowego, będącego czynnym podatnikiem VAT. Wartość transakcji przekroczyła 15.000 zł. Spółka dokonała zapłaty za ww. towar częściowo poprzez (...)
str. 24
10.
Przekazanie towarów między firmami małżonków a koszty podatkowe
W styczniu br. rozpoczęłam prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej (PKPiR). W marcu br. otrzymałam od mojego męża, który prowadzi odrębną działalność gospodarczą, (...)
str. 26
11.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup towaru od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
Kupiliśmy towary od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za kwotę 17.000 zł. Spółka dokonała zapłaty przelewem, na rachunek bankowy nieznajdujący się na białej liście. Czy (...)
str. 27
12.
Towary otrzymane w darowiźnie a koszty podatkowe
Od niedawna prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Otrzymałem od mojego szwagra towary handlowe. Zostały one przekazane w formie darowizny. Czy wartość tych towarów mogę ująć w (...)
str. 28
13.
Wydatki ponoszone w związku z przyszłą działalnością spółki z o.o.
Spółka z o.o., prowadząca działalność gospodarczą, zamierza w przyszłości ją rozszerzyć, w związku z czym ponosi określone wydatki. Czy może je zaliczyć do kosztów uzyskania (...)
str. 29
III.
KOSZTY PODATKOWE W WYJAŚNIENIACH ORGANÓW PODATKOWYCH
1.
Zmiana w harmonogramie spłat leasingu samochodu osobowego będąca skutkiem COVID-19
Jeśli w związku z COVID-19 zmienił się harmonogram spłat - w przypadku umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego zawartej w 2018 r. - skutkujący zmianą wysokości (...)
str. 31
2.
Moment zaliczenia do kosztów wydatków remontowych
Dla celów podatkowych kosztów remontu nie uznaje się za powiązane z okresem przekraczającym rok podatkowy. Odnosi się je w koszty uzyskania przychodów na bieżąco, czyli (...)
str. 33
3.
Weryfikacja rachunku kontrahenta dokonana po zleceniu przelewu a koszty uzyskania przychodów
Podatnik może zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów (w przypadku transakcji przekraczającej 15.000 zł), gdy dokonał zapłaty na rachunek kontrahenta znajdujący się na dzień (...)
str. 34
4.
Koszty podatkowe dokumentowane skanami dokumentów papierowych
Czego dotyczył problem? Przyjmuje się, że jednym z warunków zaliczania wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest jego właściwe udokumentowanie. W ustawie o PDOP nie określono (...)
str. 36
5.
Kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi a koszty podatkowe
Kara umowna zapłacona z tytułu nieterminowej usługi naprawy nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Nie ma tu znaczenia okoliczność, czy odpowiedzialność za szkodę jest oparta o (...)
str. 38
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.