Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 10 (322) z dnia 10.10.2022
Podatek dochodowy od osób fizycznych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 10 (322) z dnia 10.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 10 ustawy - źródła przychodów
1.
Sprzedaż prywatnych nieruchomości jako pozarolnicza działalność gospodarcza
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z 19 lipca 2022 r., sygn. akt SK 20/19 "(...) Trybunał orzekł, że art. 5a pkt 6 w związku z art. 10 (...)
str. 3
2.
Przychody z tytułu świadczenia usług szkoleniowych - stawka ryczałtu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.495.2022.1.AP) "(...) prowadzi Pani działalność gospodarczą zakwalifikowaną pod PKD 85.59.B jako "Pozostałe (pozaszkolne (...)
str. 4
3.
Sprzedaż przez ryczałtowca nakładów inwestycyjnych poczynionych na farmę fotowoltaiczną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.447.2022.2.MZ) "(...) Prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Firmę założył (...)
str. 6
4.
Zbycie lokalu mieszkalnego otrzymanego w darowiźnie i wniesionego do małżeńskiej wspólności ustawowej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2022 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.531.2022.2.AC) "(...) Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania (...)
str. 8
5.
Podatek od nieruchomości zwracany wydzierżawiającemu a podstawa opodatkowania w ryczałcie
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2022 r., nr 0115-KDIT1.4011.418.2022.2.MN) "(...) Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo rolne jako osoba fizyczna, jest właścicielem nieruchomości gruntowych (...)
str. 11
II.
Do artykułu 11-14 ustawy - przychody
1.
Zapłata zaległych składek ZUS a przychód obecnych i byłych pracowników
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gorzowie Wlkp. z 26 maja 2022 r., sygn. akt I SA/Go 66/22 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Skarżąca złożyła wniosek o (...)
str. 13
2.
Obciążenie pracownika ryczałtowymi kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 sierpnia 2022 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.443.2018.13.ŁS) "(...) Wnioskodawca zamierza zmienić zasady użytkowania samochodów firmowych przez pracowników. Według dotychczasowych (...)
str. 15
3.
Przychody z najmu w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, gdy najemca zwraca opłaty za media
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.417.2022.2.ISL) "(...) Prowadzi Pan działalność gospodarczą od 1994 r. i jest płatnikiem VAT-7. (...)
str. 18
4.
Zapewnienie pracownikom zakwaterowania za częściową odpłatnością a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 września 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4011.510.2022.2.ASK) "(...) Spółka zatrudnia pracowników (cudzoziemców - przyp. red.) (...) i wykonuje usługi (...)
str. 19
5.
Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika na ładowanie samochodu elektrycznego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.233.2022.2.RS) "(...) Wnioskodawca (dalej: Spółka) prowadzi działalność w zakresie realizacji robót budowlanych związanych (...)
str. 22
6.
Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład pieniężny niższy od wartości rynkowej obejmowanych udziałów a PIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2022 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.523.2022.1.JK) "(...) Pan (zwany dalej "Wnioskodawcą") posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na (...)
str. 24
7.
Otrzymanie przez ryczałtowca zwrotu wydatków związanych z wyjazdami służbowymi
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 czerwca 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.376.2022.1.MGR) "(...) Jest Pan osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie (...)
str. 26
8.
Środki pieniężne otrzymane z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 sierpnia 2022 r., nr 0115-KDIT3.4011.564.2022.1.AD) "(...) Jest Pan podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania (...)
str. 29
III.
Do artykułu 21 ustawy - zwolnienia przedmiotowe
1.
Ryczałt za używanie przez pracowników prywatnych samochodów w jazdach lokalnych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 sierpnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.496.2022.1.MS) "(...) Za zgodą pracodawcy (...) pracownik wykorzystuje do celów służbowych (jazdy lokalne (...)
str. 31
2.
Wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu a ulga mieszkaniowa
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2022 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.246.2022.2.MKA) "(...) 2 września 2021 r. Pan oraz Pana żona (...) nabyliście nieruchomość (...)
str. 33
3.
Aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej po zmianie formy prowadzenia działalności
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 sierpnia 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4011.390.2022.2.AP) "(...) Wnioskodawca (...) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (...). Działalność ta polega w (...)
str. 35
4.
Ulga dla seniora w przypadku przejścia na emeryturę
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 czerwca 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.316.2022.1.HD ) "(...) ma Pani 63 lata. Jest Pani zatrudniona na umowę o (...)
str. 37
5.
Faktycznie sprawowana opieka nad dziećmi a ulga 4+
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.900.2021.1.RS) "(...) w Pana przypadku 3 dzieci jest Pana dziećmi biologicznymi, pozostają we (...)
str. 39
IV.
Do artykułu 22 i 23 ustawy - koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów
1.
Leasing samochodu osobowego i jego późniejszy wykup w celu amortyzacji a limit 150.000 zł
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.451.2022.2.MZ) "(...) Od 2013 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą. W związku z tym, (...)
str. 41
2.
Rozliczenie wydatków związanych z leasingowanym samochodem, gdy leasingobiorca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2022 r., nr 0115-KDIT3.4011.403.2022.2.AD) "(...) Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą "Indywidualna Praktyka Pielęgniarska", nie zatrudnia pracowników. (...)
str. 43
3.
Towary handlowe zakupione w indywidualnej działalności a koszty wspólnika spółki cywilnej
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.416.2022.2.AP) "(...) Od 20 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni prowadzi w Polsce działalność gospodarczą (...)
str. 45
4.
Zaliczenie wydatków na utrzymanie kondycji fizycznej przez sportowca do kosztów podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 sierpnia 2022 r., nr 0114-KDIP2-1.4011.415.2022.4.MW) "(...) jest Pan zakontraktowanym zawodnikiem drużyny koszykarskiej i gra w tę dyscyplinę (...)
str. 46
5.
Ulga dla rodzin 4+ stosowana przez przedsiębiorcę a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4011.243.2022.1.IN) "(...) Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest polskim rezydentem dla potrzeb (...)
str. 49
6.
Diety przedsiębiorcy prowadzącego transport krajowy i międzynarodowy a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 sierpnia 2022 r., nr 0115-KDIT3.4011.572.2022.1.AD) "(...) Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu towarów (...)
str. 51
7.
Opłaty za udzielenie informacji o użytkowniku leasingowanego pojazdu a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 sierpnia 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.615.2022.2.MT) "(...) Jest Pan czynnym podatnikiem VAT oraz polskim rezydentem podatkowym. Zawarł Pan, (...)
str. 53
8.
Zaliczenie wydatków na szkolenie przedsiębiorcy do kosztów podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lipca 2022 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.429.2022.1.KP) "(...) W dniu 6 sierpnia 2020 r. rozpoczął Pan wykonywanie działalności gospodarczej (...)
str. 54
9.
Przekazanie klientom bonów pieniężnych w ramach programu lojalnościowego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 sierpnia 2022 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.376.2022.3.MM) "(...) Prowadzi Pan działalność gospodarczą od 01.06.2006 r., głównie sprzedaży detalicznej z (...)
str. 56
10.
Wydatki poniesione na budowę prototypu domku a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 sierpnia 2022 r., nr 0112-KDWL.4011.513.2022.4.AKR) "(...) Przychody z działalności gospodarczej firmy opodatkowane są na zasadach ogólnych. Działalność (...)
str. 58
V.
Do artykułu 31-44 ustawy - pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
1.
Wypłata w trakcie roku komplementariuszom zaliczek na poczet zysku a obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Poznaniu z 22 kwietnia 2022 r., sygn. akt I SA/Po 701/21 - orzeczenie nieprawomocne "(...) skarżąca wskazała, że jest mającą (...)
str. 61
2.
Złożenie przez zleceniobiorcę wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek - obowiązki płatnika
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 czerwca 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.1202.2021.2.KS) "(...) Wnioskodawca, X sp.j. jest Agencją Pracy Tymczasowej (...). Świadczy głównie usługi (...)
str. 64
3.
Prowadzenie działalności gospodarczej i umowa o pracę a kwota zmniejszająca podatek
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.489.2022.2.MR) "(...) Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracuje Pani na pełnym etacie (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.