Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 27 (1142) z dnia 20.09.2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 27 (1142) z dnia 20.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Strata na sprzedaży środka trwałego a podstawa wymiaru składki zdrowotnej - interpretacja ZUS
Ustalając podstawę wymiaru składki zdrowotnej, dochodu uzyskanego z "podstawowej" działalności gospodarczej nie można pomniejszyć o "stratę" z tytułu sprzedaży środka trwałego. (interpretacja indywidualna ZUS z (...)
str. 4
2.
30 września 2022 r. mijają ważne terminy dla firm
2.1.
Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 r.
W dniu 30 września 2022 r. upływa ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021 r. jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czyli (...)
str. 7
2.2.
Upływają "przedłużone" terminy na gruncie podatku dochodowego
Złożenie CIT-8E przez podatników opodatkowanych estońskim CIT Podatnicy opodatkowani estońskim CIT są zobowiązani do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego złożyć do urzędu skarbowego deklarację o (...)
str. 7
2.3.
Do końca września 2022 r. odprowadzenie II raty odpisu na ZFŚS
Na pracodawcach zobowiązanych do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) ciąży obowiązek odprowadzenia odpisu na ZFŚS za dany rok w dwóch ustawowych terminach. Zostały one (...)
str. 8
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Podstawa wymiaru składek społecznych w 2023 r. będzie znacznie wyższa
Od 1 stycznia 2023 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ma wynieść 6.935 zł. Tak (...)
str. 8
2.
Przesunięto terminy dotyczące oświadczeń składanych na potrzeby poboru podatku u źródła
W odniesieniu do niektórych należności (np. odsetek, należności licencyjnych, niektórych usług niematerialnych) wypłacanych kontrahentom zagranicznym (nierezydentom) polski podmiot jest zobowiązany - jako płatnik - do (...)
str. 9
3.
Nowe zwolnienie z CIT dotyczące niektórych dochodów przedsiębiorstw społecznych - od 2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 29 sierpnia 2022 r., pod poz. 1812, opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Mocą tej ustawy (...)
str. 11
4.
Nowości w e-Urzędzie Skarbowym dotyczące składania pism i wydawania zaświadczeń
W Dzienniku Ustaw z 7 września 2022 r., pod poz. 1887, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 11
5.
Informacja PFR o terminie zwrotu subwencji z tarczy finansowej PFR 2.0 po wstrzymaniu decyzji o jej rozliczeniu
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) zamieszczono informację z 30 sierpnia 2022 r., dotyczącą zmiany terminu zwrotu subwencji z tarczy finansowej PFR 2.0 w (...)
str. 12
6.
Wsparcie dla niektórych płatników poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze
Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (druk sejmowy nr 2548). Projektodawcy (...)
str. 13
7.
Termin na realizację Polskiego Bonu Turystycznego ponownie przesunięty
Wsparcie polskich rodzin w postaci Polskiego Bonu Turystycznego zostało wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1038). Przypomnijmy (...)
str. 14
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Pakiety medyczne/karnety sportowe przekazywane nieodpłatnie - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze ponoszą ze środków obrotowych wydatki na zakup różnego rodzaju świadczeń, np. "nieobowiązkowych" pakietów medycznych czy karnetów sportowych, które następnie nieodpłatnie przekazują swoim pracownikom, (...)
str. 14
1.1.
Nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych/karnetów sportowych a VAT należny
Dla celów VAT nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych czy karnetów sportowych pracownikom, zleceniobiorcom czy kontrahentom należy rozpatrywać przez pryzmat art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. (...)
str. 14
1.2.
Przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania karnetów sportowych/pakietów medycznych
Pakiety/karnety przekazane nieodpłatnie pracownikowi Dla pracownika nieodpłatne otrzymanie od pracodawcy "nieobowiązkowego" pakietu medycznego czy karnetu sportowego (sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy) generalnie wiąże się z (...)
str. 16
1.3.
Wydatki na pakiety medyczne/karnety sportowe w kosztach podatkowych podmiotu przekazującego świadczenie
Zgodnie z zasadą ogólną do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 18
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków na przekazane nieodpłatnie pakiety medyczne/karnety sportowe
Wydatki na zakup pakietów medycznych czy karnetów sportowych, w celu ich nieodpłatnego przekazania pracownikom, zleceniobiorcom czy kontrahentom obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (podmiotu przekazującego nieodpłatnie (...)
str. 19
2.
Przedłużona gwarancja na sprzedawany towar - podatki i ewidencja księgowa
Sprzedawcy udzielają niekiedy za dodatkową odpłatnością przedłużonej (dodatkowej) gwarancji na sprzedawane przez siebie produkty/towary (dalej: towary). W okresie trwania takiej gwarancji sprzedawcy zobowiązują się m.in. (...)
str. 20
2.1.
VAT z tytułu sprzedaży przedłużonej gwarancji
Rozliczając dla celów VAT sprzedaż przedłużonej gwarancji na towary sprzedawane przez danego podatnika należy w pierwszej kolejności ustalić, czy jest to świadczenie odrębne od sprzedaży (...)
str. 20
2.2.
Rozliczenie sprzedaży przedłużonej gwarancji dla celów CIT/PIT
Przychód z tytułu sprzedaży usługi (przedłużonej gwarancji) Na gruncie CIT/PIT nie ma regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do rozliczania sprzedaży usług polegających na (...)
str. 22
2.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży przedłużonej gwarancji i zakupu ubezpieczenia od napraw gwarancyjnych
Przychód z tytułu sprzedaży przedłużonej gwarancji W sytuacji, gdy jednostka sprzedaje przedłużoną gwarancję na towar, to również dla celów bilansowych wykazuje z tego tytułu przychód, (...)
str. 24
IV.
PODATEK VAT
1.
Obowiązek wystawiania paragonu - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący wystawiania/otrzymywania paragonów fiskalnych. Ministerstwo Finansów (dalej: MF) podkreśliło, że obowiązek wystawienia paragonu ma zdecydowana większość podmiotów (...)
str. 27
2.
Planowane zmiany w proporcjonalnym odliczaniu VAT - Slim VAT 3
W poprzednich numerach Biuletynu Informacyjnego pisaliśmy o planowanych zmianach w VAT objętych pakietem uproszczeń Slim VAT 3 (projekt ustawy nowelizującej, nr druku UD411), tj. na (...)
str. 28
3.
Sprzedaż samochodu demonstracyjnego a korekta VAT naliczonego - interpretacja KIS
Podatnik, który nabył pojazd samochodowy - o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł - z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia VAT, a następnie w okresie (...)
str. 30
4.
Stawka VAT właściwa dla usługi zagospodarowania terenu zieleni
Kompleksowa usługa zagospodarowania terenu zieleni podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT. (wiążąca informacja stawkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 sierpnia 2022 r., nr 0111-KDSB1-2.440.175.2022.2.LSP) Stan (...)
str. 31
5.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
5.1.
Prawo do odliczenia VAT w przypadku późniejszej rejestracji kontrahenta na potrzeby VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W lipcu 2022 r. otrzymałem od kontrahenta fakturę za wykonaną usługę (data wykonania usługi to 30 czerwca br., a data wystawienia (...)
str. 33
5.2.
Sprzedaż złomu stalowego a oznaczenia GTU w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupuję pręty stalowe oznaczone na fakturach symbolem GTU_08. W toku prowadzonej produkcji powstają odpady, które sprzedaję. Czy sprzedaż złomu stalowego powinna (...)
str. 35
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego
6.1.
Ulga na zakup kasy on-line w przypadku dobrowolnej wymiany kasy
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep zoologiczny. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii. Zamierzam kupić kasę on-line. Czy (...)
str. 36
6.2.
Metoda kasowa - prawo do odliczenia VAT i oznaczenie w JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kupiłem towar od kontrahenta - na fakturze znajduje się oznaczenie "metoda kasowa". Kiedy mogę odliczyć VAT z takiej faktury i czy (...)
str. 37
6.3.
Zapłata zobowiązania podatkowego z rachunku VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Na moim rachunku VAT zgromadziła się znaczna kwota, gdyż kontrahenci stosowali mechanizm podzielonej płatności. Czy mogę z niej zapłacić VAT do (...)
str. 37
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Darowizna na rzecz fundacji na cele wsparcia studentów a zwolnienie z CIT - interpretacja KIS
Dochód wydatkowany przez uczelnię (w związku z realizacją celów statutowych), na rzecz fundacji na cele wsparcia studentów osiągających wysokie wyniki w nauce lub pozostających w (...)
str. 38
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wydatek udokumentowany paragonem a koszty uzyskania przychodów
W trakcie zagranicznej podróży służbowej pracowników spółki zostały poniesione wydatki udokumentowane paragonami, a także fakturami niezawierającymi danych nabywcy (firmy). Wydatki te zostały opłacone firmową kartą (...)
str. 40
2.2.
Usługi świadczone na rzecz spółki przez wspólnika a ukryte zyski w estońskim CIT
Spółka z o.o. jest w 2022 r. opodatkowana estońskim CIT. Jeden ze wspólników spółki, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach tej działalności świadczy na rzecz (...)
str. 41
2.3.
Faktura korygująca dotycząca przedawnionego zobowiązania podatkowego - skutki w CIT
Spółka z o.o. świadczyła w 2014 r. usługi budowlane na rzecz kontrahenta krajowego. Kontrahent zakwestionował jakość wykonanych przez spółkę usług, w związku z czym spółka (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Wynagrodzenie ze zlecenia młodych informatyków może być zwolnione z PIT - interpretacja KIS
Wynagrodzenie z umowy zlecenia, w którym nie zostało wyodrębnione kwotowo honorarium autorskie, może w całości korzystać ze zwolnienia z PIT w ramach ulgi dla młodych (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Nieodpłatne szczepienia przeciw grypie zapewnione pracownikom a PIT i ZUS
W zakładzie pracy pod koniec września 2022 r. odbędą się bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla chętnych pracowników (pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia takich szczepień). Czy (...)
str. 47
2.2.
Świadczenie stałej obsługi prawnej - moment powstania obowiązku w podatku dochodowym i w VAT
Podatnik (PKPiR) wykonuje stałą obsługę prawną w okresie rozliczeniowym od 15 danego miesiąca do 14 kolejnego miesiąca. Co miesiąc wystawia fakturę na jedną kwotę (np. (...)
str. 48
2.3.
Zapewnienie badań profilaktycznych i szkoleń bhp dla menedżera spółki komunalnej
Członek zarządu spółki komunalnej, zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego (wynikającego z ustawy kominowej) ma zapewnione w tym kontrakcie bezpłatne badania okresowe i kontrolne oraz szkolenia (...)
str. 50
2.4.
Środki pieniężne przekazane sponsorowanemu a PIT
Spółka zawarła umowę sponsoringu z osobą fizyczną (zawodowym sportowcem). Osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach tej umowy sponsorowany będzie reklamował logo spółki podczas (...)
str. 53
2.5.
Danina solidarnościowa
Osoba fizyczna, która ma obywatelstwo polskie i amerykańskie, prowadzi w Polsce działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (PIT-36L). Dochody z tej działalności przekroczyły 1.000.000 zł, a (...)
str. 55
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Podwyższenie stawki amortyzacyjnej w związku z intensywnym użytkowaniem środka trwałego - interpretacja KIS
Ponieważ ustawodawca nie określił przesłanek, jakie powinny być spełnione, aby uznać, że środki trwałe są używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych, zatem sformułowanie (...)
str. 57
2.
Wydatki na ocieplenie ścian budynku
W celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku biurowego zamierzamy dokonać jego ocieplenia. Czy poniesione wydatki, które znacznie przekroczą kwotę 10.000 zł można uznać za remont, czy (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Mały ZUS plus po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Mały ZUS plus Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. małego ZUS plus może opłacać przedsiębiorca, o którym mowa w art. 18c ustawy z dnia (...)
str. 59
2.
ZUS od wartości grupowego ubezpieczenia dla pracownicy na wychowawczym - interpretacja ZUS
Świadczenie w postaci grupowego ubezpieczenia na życie finansowane pracownicy przez pracodawcę w okresie przebywania przez nią na urlopie wychowawczym, nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS. (...)
str. 61
3.
Sprzedaż środka trwałego po zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową a składka zdrowotna
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody w 2020 r. i 2021 r. opodatkowywał ryczałtem ewidencjonowanym. W 2022 r. zmienił formę opodatkowania na zasady ogólne (...)
str. 62
IX.
PRAWO PRACY
1.
Odprowadzenie II raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1) Jesteśmy spółką i prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy moglibyśmy w drodze zapisu w regulaminie Funduszu przesunąć termin odprowadzania drugiej raty odpisu na ZFŚS (...)
str. 63
2.
Warunki zatrudnienia po przywróceniu pracownika do pracy
1) Pracownik złożył odwołanie od wypowiedzenia i wygrał sprawę w sądzie. Na mocy wyroku został przywrócony do pracy. Czy po jego powrocie mamy obowiązek zapewnić (...)
str. 64
3.
Zatrudnienie pracownika w ramach działalności gospodarczej i gospodarstwa rolnego
Osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (sprzedaż sprzętu/akcesoriów rolniczych) prowadzi jednocześnie gospodarstwo rolne. Przy pomocy środka transportu zakupionego do działalności przewozi płody rolne (...)
str. 66
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2021 r.
Do 30 września 2022 r. jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a tym samym dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2021 r., (...)
str. 67
2.
Księgowe ujęcie zobowiązania wobec ZUS i zapłaty składek dotyczących wspólników spółki jawnej
Proszę o przedstawienie schematów księgowań zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek społecznych, zdrowotnych i FP wspólników spółki jawnej oraz ich zapłaty z firmowego oraz prywatnego (...)
str. 70
3.
Zwrot kosztów najmu mieszkania dla pracownika
Spółka z o.o. najmuje mieszkanie od osoby fizycznej dla pracownika, który w umowie o pracę ma klauzulę, że pracodawca zapewnia mieszkanie, ale koszty najmu pokrywa (...)
str. 72
4.
Rozrachunki z właścicielem a trwałe wycofanie środków z przedsiębiorstwa
Na koniec 2021 r. w księgach rachunkowych osoby fizycznej skorygowano kapitał podstawowy (właściciela), m.in. o uregulowane za właściciela zobowiązania publicznoprawne, a także inne prywatne jego (...)
str. 73
5.
Faktura dokumentująca usługi recyklingu za cały rok, wystawiona w trakcie roku
Firma, której rok obrotowy/podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, otrzymała w lipcu 2022 r. fakturę za przejęcie obowiązków recyklingu opakowań (papier i tworzywo), jakie spółka (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.