Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 13:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 57.374 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 28 (1143) z dnia 01.10.2022
Świadczenia dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
Dodatek nr 28
do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28
z dnia 01.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.
Firmowe imprezy integracyjne pracowników i ich rodzin
Firmy organizują różnego rodzaju imprezy (np. festyny, pikniki m.in. z okazji Dnia Dziecka), w których udział biorą zarówno dzieci pracowników, jak i sami pracownicy, a (...)
str. 3
1.1.
Udział w firmowej imprezie - PIT i składki ZUS
PIT pracownika Ustalając, czy po stronie pracownika powstanie przychód z tytułu uczestnictwa w imprezie (np. pikniku/festynie) zorganizowanej przez pracodawcę należy przywołać wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) (...)
str. 3
1.2.
Impreza firmowa a VAT
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z organizacją imprezy Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, (...)
str. 4
1.3.
Wydatki na imprezę firmową a koszty uzyskania przychodów
Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 6
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków na organizację imprezy firmowej
Wydatki na organizację zakładowej imprezy sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Faktura dokumentująca te wydatki może zostać ujęta w księgach rachunkowych (...)
str. 7
2.
Wygrane w konkursach zorganizowanych dla pracowników przez pracodawcę
Podmioty gospodarcze organizują niekiedy dla swoich pracowników różnego rodzaju konkursy w celu zintegrowania załogi, wzmocnienia więzi pracowników z pracodawcą, zmotywowania pracowników do jak najwydajniejszej pracy, (...)
str. 7
2.1.
PIT pracownika z tytułu nagród otrzymanych w konkursie
Źródło przychodu pracownika W sytuacji, gdy pracodawca przekazuje pracownikowi nagrodę, wygraną w zorganizowanym przez pracodawcę konkursie, to pracownik uzyskuje z tego tytułu przysporzenie majątkowe, a (...)
str. 7
2.2.
Oskładkowanie wygranej w konkursie zorganizowanym przez pracodawcę
W przypadku pracownika składkom na ubezpieczenia społeczne podlega przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. (...)
str. 10
2.3.
Rozliczenie VAT z tytułu nagród przekazanych jako wygrane w konkursach
Prawo do odliczenia VAT od zakupu nagrody dla pracownika Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, (...)
str. 10
2.4.
Wydatki na nagrody w konkursie zorganizowanym dla pracowników a koszty uzyskania przychodów
Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 12
2.5.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup nagród w konkursie zorganizowanym dla pracowników
Wydatki na zakup nagród dla pracowników w zorganizowanym przez pracodawcę konkursie obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (pracodawcy). Faktura dokumentująca zakup nagrody może zostać zaewidencjonowana w (...)
str. 12
3.
Pakiety medyczne/karnety sportowe przekazywane nieodpłatnie pracownikom oraz innym osobom
Podmioty gospodarcze ponoszą ze środków obrotowych wydatki na zakup różnego rodzaju świadczeń, np. "nieobowiązkowych" pakietów medycznych czy karnetów sportowych, które następnie nieodpłatnie przekazują swoim pracownikom, (...)
str. 13
3.1.
Nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych/karnetów sportowych a VAT należny
Dla celów VAT nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych czy karnetów sportowych pracownikom, zleceniobiorcom czy kontrahentom należy rozpatrywać przez pryzmat art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. (...)
str. 13
3.2.
Przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania karnetów sportowych/pakietów medycznych
Pakiety/karnety przekazane nieodpłatnie pracownikowi Dla pracownika nieodpłatne otrzymanie od pracodawcy "nieobowiązkowego" pakietu medycznego czy karnetu sportowego (sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy) generalnie wiąże się z (...)
str. 15
3.3.
Wydatki na pakiety medyczne/karnety sportowe w kosztach podatkowych podmiotu przekazującego świadczenie
Zgodnie z zasadą ogólną do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 17
3.4.
Ewidencja księgowa wydatków na przekazane nieodpłatnie pakiety medyczne/karnety sportowe
Wydatki na zakup pakietów medycznych czy karnetów sportowych, w celu ich nieodpłatnego przekazania pracownikom, zleceniobiorcom czy kontrahentom obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki (podmiotu przekazującego nieodpłatnie (...)
str. 18
4.
Nieodpłatne udostępnienie mieszkania zamiejscowym pracownikom oraz zleceniobiorcom
Podmioty gospodarcze ponoszą różnego rodzaju wydatki związane z pracownikami i zleceniobiorcami. Niekiedy osobom zamiejscowym nieodpłatnie zapewniają wynajęte w tym celu mieszkanie (w miejscowości, w której (...)
str. 18
4.1.
Nieodpłatne zakwaterowanie a PIT i ZUS
Nieodpłatne zakwaterowanie a PIT W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF przychodami, co do zasady, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w (...)
str. 19
4.2.
Wydatki na noclegi dla pracowników i zleceniobiorców w kosztach
Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 21
4.3.
Najem mieszkania dla pracowników i zleceniobiorców a VAT
W sytuacji, gdy pracodawca wynajmuje lokale mieszkalne dla pracowników/zleceniobiorców, to należy mieć na uwadze, że zwolniono z VAT usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości (...)
str. 22
4.4.
Ewidencja księgowa świadczeń dla pracowników/zleceniobiorców
Wydatki poniesione na noclegi dla pracowników/zleceniobiorców obciążają koszty działalności operacyjnej jednostki i mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych jednostki zapisem (pomijamy VAT): - Wn konto (...)
str. 22
5.
Upominki okazjonalne wręczane pracownikom/zleceniobiorcom
Częstą praktyką jest przekazywanie przez pracodawców swoim pracownikom lub zleceniobiorcom upominków (np. zegarków, statuetek) z okazji ważnych wydarzeń w ich życiu, czy w związku z (...)
str. 23
5.1.
Otrzymanie upominku przez pracownika/zleceniobiorcę a PIT i składki ZUS
Upominek otrzymany przez pracownika Zasadą jest, że do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze (...)
str. 23
5.2.
Rozliczenie VAT od upominków dla pracowników/zleceniobiorców
Odliczanie VAT od zakupionych upominków Zasadą jest (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), że podatnicy mogą odliczyć VAT od nabytych towarów w takim (...)
str. 25
5.3.
Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na upominki
Zasadniczo podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie (...)
str. 26
5.4.
Ewidencja księgowa zakupu upominków i ich przekazania
Wydatki ponoszone na zakup upominków dla pracowników/zleceniobiorców (sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy), zasadniczo powinny obciążać koszty działalności operacyjnej pracodawcy. W związku z tym faktura dokumentująca (...)
str. 27
6.
Artykuły spożywcze i napoje udostępnione nieodpłatnie zleceniobiorcom
Niekiedy podmioty gospodarcze, zlecając wykonanie usług, oprócz wypłaty wynagrodzenia za te usługi, zapewniają zleceniobiorcom możliwość korzystania z artykułów spożywczych (np. wody, kawy, herbaty, mleka, cukru, (...)
str. 28
6.1.
PIT i składki ZUS od nieodpłatnych świadczeń dla zleceniobiorców
Przychody dla celów PIT Dla celów PIT przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych (...)
str. 28
6.2.
Wydatki na świadczenia dla zleceniobiorców - w kosztach podatkowych zleceniodawcy
Zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i (...)
str. 29
6.3.
VAT naliczony/należny w związku z nieodpłatnymi świadczeniami dla zleceniobiorców
Prawo do odliczenia VAT naliczonego Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są (...)
str. 30
6.4.
Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców w księgach rachunkowych zleceniodawcy
Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla zleceniobiorców (tu: do ponoszenia których zleceniodawca nie jest zobligowany żadnymi przepisami) obciążają koszty jego działalności operacyjnej. Wydatki te mogą (...)
str. 31
II.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
1.
Wycieczka pracowników i ich rodzin dofinansowana z ZFŚS a przychód podatkowy
Zakład pracy zamierza zorganizować wycieczkę dla pracowników oraz członków ich rodzin. Koszty wycieczki zostaną pracownikom częściowo sfinansowane z ZFŚS (pozostałą część kosztów pokryją pracownicy). Udział (...)
str. 32
2.
Świadczenia świąteczne przekazane pracownikom a składki ZUS
Na początku kwietnia 2022 r. pracodawca przekazał zatrudnionym w firmie pracownikom świadczenia pieniężne (ze środków ZFŚS) z okazji Świąt Wielkanocnych. Czy przekazane pracownikom świadczenie jest (...)
str. 33
3.
Zorganizowanie imprezy integracyjnej pracowników a VAT
Firma (czynny podatnik VAT) zorganizowała wyjazd integracyjny dla pracowników. Jednym z punktów tego wyjazdu było wejście do muzeum, firma opłaciła bilety wstępu. Ponadto firma nabyła (...)
str. 34
4.
Zakup posiłków pracownikom w celu zwiększenia ich wydajności
Spółka zakupuje dla pracowników magazynu posiłki (w celu podniesienia ich wydajności). Jest to decyzja pracodawcy. Nie wynika to z przepisów BHP ani nie ma na (...)
str. 36
5.
Korzystanie z firmowego parkingu a powstanie przychodu u pracownika
Firma wykupiła teren mieszczący się w pobliżu zakładu pracy, który został przeznaczony na parking. Z parkingu tego będą korzystali zarówno właściciele, kontrahenci, jak i pracownicy (...)
str. 38
6.
Upominki na Dzień Dziecka wręczane dzieciom pracowników a składki ZUS
Dzieciom naszych pracowników w dniu 1 czerwca 2022 r. wręczyliśmy słodkie upominki, które zostały sfinansowane ze środków obrotowych firmy. Czy ich wartość mamy oskładkować? Tak. (...)
str. 39
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.