Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2024 r., godz. 14:59 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI SERWISU PODATKOWEGO NUMER 5 (317) z dnia 10.05.2022
Podatek dochodowy od osób prawnych w wyjaśnieniach i orzecznictwie
Serwis Podatkowy nr 5 (317) z dnia 10.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
Do artykułu 12-14 ustawy - przychody
1.
Skutki podatkowe obniżenia wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki komandytowej
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 15 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1415/19 "(...) Zagadnienie stanowiące przedmiot sporu w rozpoznawanej sprawie (Wnioskodawca - spółka (...)
str. 3
2.
Przedawnione zobowiązanie podatkowe a korekta przychodu w CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.504.2021.1.MF) "(...) Wnioskodawca jest Spółką akcyjną (...). Wnioskodawca (...) dokonał na rzecz innego (...)
str. 5
3.
Ustalenie momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.41.2022.1.EJ) "(...) Wnioskodawca (sp. z o.o. sp. komandytowa - przyp. red.) prowadzi działalność (...)
str. 8
4.
Wartość niespłaconych zobowiązań w spółce z o.o. w likwidacji a przychód podatkowy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.2.2022.1.DD) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") prowadzi (...)
str. 10
5.
Czy zagraniczny VAT stanowi przychód podatkowy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.614.2021.1.BG) "(...) W dniu 19 kwietnia 2019 r. na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników (...)
str. 12
6.
Moment dokonania korekty przychodu uzyskanego w wyniku zawarcia ugody
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.599.2021.1.BKD) "(...) Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca" lub "Sprzedający"), mającą (...)
str. 14
II.
Do artykułu 15-16 ustawy - koszty uzyskania przychodu
1.
Wydatki na prowadzenie bloga jako koszty uzyskania przychodów
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z 11 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1410/21 "(...) Spór w niniejszej sprawie sprowadza się do uznania wydatków wskazanych (...)
str. 17
2.
Wynagrodzenie wspólników spółki z o.o. z tytułu świadczeń niepieniężnych na rzecz tej spółki a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lutego 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.542.2021.2.ŚS) "(...) Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego i (...)
str. 19
3.
Ustalenie wartości najmowanego samochodu osobowego na potrzeby obliczenia limitu 150.000 zł
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.560.2021.1.MK) "(...) Wnioskodawca (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest (...) rezydentem podatkowym w Rzeczypospolitej (...)
str. 21
4.
Wydatki ponoszone przez spółkę z o.o. na zakup nagród w ramach konkursów i programów motywacyjnych a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.682.2021.4.MZA) "(...) Spółka X sp. z o.o. (...) posiada siedzibę działalności gospodarczej w (...)
str. 24
5.
Zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych, gdy weryfikacji rachunku kontrahenta dokonano po zleceniu przelewu
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.417.2021.2.AR) "(...) X Sp. z o.o. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest domem mediowym. (...)
str. 26
6.
Organizacja służbowego spotkania z uczestnikami targów a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.540.2021.2.AW) "(...) Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca") wykonuje serwis i naprawy główne tramwajów (...)
str. 28
7.
Czy wypłata odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy stanowi koszt podatkowy?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.4.2022.1.AT) "(...) Wnioskodawca - Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie (...)
str. 31
8.
Nakłady poniesione na wymianę pokrycia dachowego a koszty uzyskania przychodów
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.706.2021.1.ANK) "(...) Gminna Spółdzielnia (dalej również: "Spółdzielnia" lub "Wnioskodawca") jest właścicielem i użytkuje (...)
str. 33
9.
Rozliczenie rabatu pośredniego w kosztach podatkowych otrzymującego rabat
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.541.2021.2.BS) "(...) Spółka podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce oraz jest (...)
str. 35
10.
Zatrudnienie wspólników spółki z o.o. a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.653.2021.1.BM) "(...) W 2022 r. Spółka rodzinna ulegnie przekształceniu ze spółki komandytowej w (...)
str. 38
11.
Wypłata roszczeń na rzecz pracownika z tytułu zakończenia umowy o pracę w kosztach pracodawcy
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.666.2021.2.ŚS) "(...) Spółka (z o.o. - przyp. red.) postanowiła zlikwidować stanowisko zajmowane przez (...)
str. 40
12.
Niepodlegający odliczeniu VAT od usług gastronomicznych a koszty podatkowe
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.10.2022.1.AW) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także jako: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest (...)
str. 42
13.
Wydatki na ubezpieczenie na życie pracowników/zleceniobiorców w kosztach podatkowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.440.2021.2.EJ) "(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (...) (głównie praktyka lekarska ogólna - przyp. (...)
str. 44
III.
Do artykułu 16a-16m ustawy - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Obniżenie stawek amortyzacyjnych przez podatnika za lata ubiegłe, w których ponosił on straty podatkowe
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Gdańsku z 16 marca 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 1187/21 - orzeczenie nieprawomocne "(...) Głównym przedmiotem działalności Spółki jest (...)
str. 47
2.
Amortyzacja budynku użytkowego indywidualnie ustaloną stawką amortyzacyjną
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lutego 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.680.2021.1.PC) "(...) Głównym przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej jest świadczenie usług związanych (...)
str. 49
3.
Amortyzacja instalacji fotowoltaicznej jako odrębnego środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.26.2022.1.SH) "(...) Wnioskodawca (dalej: "Spółka") jest polską spółką akcyjną będącą podatnikiem CIT o (...)
str. 51
4.
Ustalenie amortyzacji wykorzystywanego sezonowo środka trwałego
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.493.2021.1.PB) "(...) Wnioskodawca zajmuje się wytwarzaniem i przesyłem energii cieplnej. Sezon grzewczy trwa (...)
str. 52
5.
Wydatki na opłatę przyłączeniową a wartość początkowa budynku
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lutego 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.693.2021.1.AW) "(...) Wnioskodawca znajduje się obecnie w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego w postaci (...)
str. 54
6.
Czy w ramach jednego zadania inwestycyjnego mogą być zrealizowane remont i ulepszenie?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.611.2021.2.BD) "(...) Spółka akcyjna (dalej jako: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest podatnikiem podatku dochodowego (...)
str. 56
7.
Czy środek trwały pełniący rolę rezerwową może być zaliczony do środków trwałych?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.597.2021.1.AT) "(...) Zasadniczym przedmiotem działalności wykonywanej przez Spółkę na podstawie zezwolenia jest produkcja (...)
str. 59
IV.
Do artykułu 18-24e ustawy - podstawa opodatkowania i wysokość podatku
1.
Czy spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki komandytowej może w 2022 r. stosować 9% stawkę CIT?
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.537.2021.1.MKU) "(...) Jednoosobowy przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą pod firmą X przekształcił prowadzoną formę (...)
str. 61
V.
Do artykułu 28c-28t ustawy - ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
1.
Ryczałt od dochodów spółki z o.o., gdy w poprzednim roku dokonano połączenia ze spółką komandytową
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2022 r., nr 0111-KDWB.4010.71.2021.1.KK) "(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca") jest polskim rezydentem podatkowym, posiada (...)
str. 63
2.
Ograniczenia w wyborze estońskiego CIT po przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 marca 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.675.2021.2.BS) "(...) Wnioskodawca prowadzi indywidualną jednoosobową działalność gospodarczą. Podstawowym rodzajem tej działalności jest (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.