Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (1120) z dnia 10.02.2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 5 (1120) z dnia 10.02.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Polski Ład - wyjaśnienia resortowe
1.1.
Naliczanie ulgi dla klasy średniej przez pracodawców po przekroczeniu rocznego limitu
Ulga dla klasy średniej w przypadku pracowników przysługuje za miesiące, w których pracownik uzyskał w danym zakładzie pracy przychody ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) w (...)
str. 4
1.2.
Ulga dla rodzin 4+
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje tzw. ulga dla rodzin 4+. Została ona uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PDOF. Ulga (...)
str. 5
2.
Pożyczka antyinflacyjna - informacja Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)
Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (www.pfr.pl) zamieszczono informację w sprawie pożyczki antyinflacyjnej z częściowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki gwarancją portfelową, której koszt ponosi Agencja Rozwoju (...)
str. 5
3.
Nowy wzór JPK_VAT - począwszy od rozliczenia VAT za styczeń 2022 r.
Przypominamy, że obowiązują już nowe wzory struktur JPK_VAT z deklaracją, tj. JPK_V7M(2) dla rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K(2) dla rozliczeń kwartalnych. Pisaliśmy na ten temat w (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zmiany w Polskim Ładzie
1.1.
Przeniesienie treści rozporządzenia w sprawie zaliczek na podatek do ustawy o PIT
W dniu 27 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz (...)
str. 6
1.2.
Zmiany dotyczące oświadczenia PIT-2
Ustawą nowelizującą z dnia 27 stycznia 2022 r. (druk sejmowy nr 1960) proponuje się zmianę brzmienia art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF, stanowiącym o (...)
str. 7
1.3.
Rozszerzenie ulgi dla klasy średniej
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację z 21 stycznia 2022 r. na temat planowanych nowych rozwiązań Polskiego Ładu. Mają one polegać m.in. (...)
str. 8
1.4.
Zmiany w uldze dla samotnych rodziców
Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21 stycznia 2022 r. zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o planowanych zmianach dotyczących ulgi dla samotnych rodziców. Jak (...)
str. 8
1.5.
Wsparcie dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami
Ustawą nowelizującą z dnia 27 stycznia 2022 r. (druk sejmowy nr 1960) planuje się zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (...)
str. 8
2.
Od 1 lutego 2022 r. obniżenie stawek VAT na żywność, paliwa i energię - tarcza antyinflacyjna 2.0
W Dzienniku Ustaw z 27 stycznia 2022 r., pod poz. 196, opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od (...)
str. 9
3.
Wydłużenie terminów sporządzania sprawozdań finansowych/zeznań podatkowych - informacja Min. Fin.
Ministerstwo Finansów (MF) na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację z 31 stycznia 2021 r., w której poinformowało o trwających pracach mających m.in. na celu (...)
str. 11
4.
SLIM VAT 3 - kolejny pakiet uproszczeń w VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący nowego pakietu uproszczeń w VAT, tzw. pakietu Slim VAT 3. Z komunikatu tego wynika, że zmiany (...)
str. 11
5.
Zmiany w katalogu przychodów/dochodów wolnych od PIT w 2022 r.
Za sprawą przepisów Polskiego Ładu oraz innych ustaw, w 2022 r. katalog przychodów /dochodów zwolnionych z PIT uległ rozszerzeniu o nowe zwolnienia podatkowe, a część (...)
str. 12
6.
Procedura unijna OSS - nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego
Przedsiębiorca, który ma zamiar korzystać z procedury unijnej OSS, musi dopełnić formalności rejestracyjnych. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono nowy wzór zgłoszenie rejestracyjnego do (...)
str. 16
7.
Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w ramach Systemu
W Dzienniku Ustaw z 31 stycznia 2022 r., pod poz. 221, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie danych umieszczanych (...)
str. 16
8.
Zmiany w przepisach dotyczących zakazu pracy w handlu w niedziele i święta
Z dniem 1 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Zaliczki na podatek dochodowy oraz VAT - formy opłacania w 2022 r.
Zaliczki na podatek dochodowy mogą być opłacane za okresy miesięczne lub kwartalne, mogą też być opłacane w uproszczonej formie. Także VAT może być opłacany miesięcznie (...)
str. 18
1.1.
Formy opłacania zaliczek na CIT/PIT w 2022 r.
W 2022 r. formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są takie same, jak w roku poprzednim. Ustawodawca nie wprowadził bowiem (...)
str. 18
1.2.
Terminy opłacania VAT w 2022 r.
Zasadniczo VAT opłacany jest za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwego urzędu (...)
str. 22
1.3.
Ewidencja księgowa zaliczek na podatek dochodowy
W przypadku jednostek posiadających status podatników CIT podatnikiem podatku dochodowego jest jednostka (w tym np. spółka kapitałowa, spółka komandytowa czy będąca takim podatnikiem spółka jawna). (...)
str. 22
2.
Najem prywatny w 2022 r. po zmianach w ramach Polskiego Ładu - wybrane zagadnienia
Osoby fizyczne, które w 2022 r. wynajmują składniki prywatnego majątku, muszą ten prywatny najem odpowiednio rozliczyć dla celów podatkowych. W artykule poruszamy wybrane kwestie związane (...)
str. 23
2.1.
Najem w świetle regulacji kodeksowych
Kwestie związane z najmem reguluje art. 659-679 Kodeksu cywilnego (K.c.). Z przepisów tam zawartych wynika m.in., że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy (...)
str. 23
2.2.
Rozliczenie prywatnego najmu dla celów PIT
Najem prywatnego składnika majątku a źródło przychodów Od pewnego czasu wątpliwości budzi to, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować przychody z wynajmu prywatnego składnika majątku: (...)
str. 24
2.3.
Najem prywatny a VAT
Dla celów VAT najem prywatny jest rozliczany analogicznie, jak w latach poprzednich. Wynajem prywatnych składników majątku (w ramach prywatnego najmu) nadal jest uznawany dla celów (...)
str. 28
IV.
PODATEK VAT
1.
Zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej w 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu (...)
str. 30
2.
Uwolnienie środków z rachunku VAT, gdy stwierdzono nieprawidłowości w rozliczaniu podatków przez kontrahenta - wyrok WSA
Organ podatkowy nie może odmówić uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT wyłącznie z uwagi na kwestionowanie rozliczeń podatkowych kontrahenta podatnika. (wyrok WSA w Łodzi z (...)
str. 33
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Świadczenie usług na rzecz kontrahentów polskich i unijnych a podmiotowe zwolnienie z VAT
Korzystam z podmiotowego zwolnienia z VAT, nie jestem zarejestrowany jako podatnik unijny. Świadczę usługi montażu maszyn (związane i niezwiązane z nieruchomościami) na rzecz kontrahentów (podatników) (...)
str. 34
3.2.
Usługa wykonania i montażu instalacji elektrycznej - oznaczenia w JPK_VAT i na fakturze
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi wykonania i montażu instalacji elektrycznych. Wykonałem ostatnio usługę na rzecz czynnego podatnika VAT. Wystawię z tego tytułu fakturę - (...)
str. 35
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Opodatkowanie VAT usług finansowych w 2022 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi finansowe. Z uwagi na zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, 31 grudnia 2021 r. złożyłem do urzędu skarbowego zawiadomienie (...)
str. 37
4.2.
Zasady rozliczania faktur korygujących "in minus" w 2022 r.
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dotychczas dokonywałem sprzedaży wyłącznie na rzecz dwóch kontrahentów. W 2021 r. zawarliśmy porozumienia, aby stosować "stare" zasady rozliczania faktur "in minus". (...)
str. 38
4.3.
Czy obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych zależy od rodzaju używanej kasy rejestrującej?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonuję w kasie z elektronicznym zapisem kopii. Czy muszę przyjmować należności przy użyciu instrumentu płatniczego? Tak. (...)
str. 39
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Przedawnienie zobowiązania podatkowego a możliwość skorygowania przychodu podatkowego - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, wystawiona faktura korygująca nie może zmniejszyć przychodu podatkowego. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 stycznia 2022 (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Minimalny podatek dochodowy - określanie udziału dochodów w przychodach
Jak obliczyć rentowność 1% w celu określenia, czy spółka z o.o. objęta jest regulacjami o podatku minimalnym? W ramach Polskiego Ładu do ustawy o PDOP (...)
str. 41
2.2.
Zysk wypłacony przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki cywilnej - skutki w CIT
Spółka komandytowa, w której wspólnikiem (komplementariuszem) jest m.in. spółka z o.o., powstała z przekształcenia spółki cywilnej. Zarówno przed przekształceniem, jak i po przekształceniu, spółka wypracowała (...)
str. 43
2.3.
Konsekwencje podatkowe wnoszenia wkładów do zagranicznej spółki
Spółka B z siedzibą w Niemczech jest dłużnikiem polskiej spółki A z tytułu otrzymanej pożyczki. Celem umożliwienia spłaty przez spółkę B wierzytelności wobec spółki A (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Komunikaty Ministerstwa Finansów
1.1.
E-deklaracje PIT za 2021 r. będą dostępne od 15 lutego 2022 r.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że zeznania roczne do rozliczenia za 2021 r. zostaną udostępnione w e-urzędzie skarbowym 15 lutego 2022 r. Przypominamy, że zeznania roczne PIT (...)
str. 46
1.2.
Prawidłowy identyfikator PESEL lub NIP pracownika
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) zamieściło informację z 26 stycznia 2022 r. przypominającą o obowiązku wpisywania przez płatników w informacjach PIT prawidłowych identyfikatorów (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wynagrodzenia pracowników w świetle Polskiego Ładu - wybrane problemy praktyczne
Jak już wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zasady ustalania zaliczek na PIT m.in. od wynagrodzeń pracowników. Obowiązuje (...)
str. 47
2.2.
Śmierć przedsiębiorcy a rozliczenie podatku dochodowego
Zmarła osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu, opodatkowaną podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Działalność nie będzie kontynuowana (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja w spółce z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy - interpretacja KIS
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia przedsiębiorcy (osoby fizycznej) wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, kontynuuje metodę amortyzacji na zasadach przyjętych przez podmiot przekształcany z (...)
str. 53
2.
Metoda degresywna - pierwszy odpis amortyzacyjny w 2022 r.
W 2021 r. nabyliśmy maszynę produkcyjną i rozpoczęliśmy jej amortyzację przy zastosowaniu metody degresywnej. Czy odpisy w kolejnym roku podatkowym (tj. w 2022 r.) należy (...)
str. 54
3.
Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a ograniczenia w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
Rok obrotowy spółki z o.o. jest inny niż kalendarzowy i kończy się 30 kwietnia 2022 r. Od którego miesiąca spółka powinna stosować wprowadzony od 1 (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2022 r.
W obwieszczeniu Prezesa GUS z 21 stycznia 2022 r. zostało ogłoszone przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami (...)
str. 56
2.
Składka zdrowotna za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej
Rozpocząłem prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej od 1 lutego 2022 r., z której podlegam obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dochody z tej działalności będę opodatkowywał (...)
str. 58
3.
Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika korzystającego z ulgi dla seniorów
Zatrudniamy osobę w wieku 66 lat, która ma ustalone prawo do emerytury, jednak z uwagi na kontynuowanie pracy, nie pobiera jej. Na początku lutego 2022 (...)
str. 59
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przed zakończeniem okresu rozliczeniowego albo nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego konieczne jest ustalenie wymiaru czasu pracy w (...)
str. 61
2.
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb dodatkowego wynagrodzenia rocznego
1) Pracownik urzędu gminy w 2021 r. przebywał na zasiłku chorobowym i świadczeniu rehabilitacyjnym (łącznie przez 9 miesięcy). Dwa miesiące przepracował, a przez miesiąc był (...)
str. 62
3.
Udzielanie dni wolnych dla pracownika - ozdrowieńca oddającego osocze
Pracownik będący ozdrowieńcem po przebytym zakażeniu COVID-19, wystąpił z wnioskiem o udzielenie dwóch dni wolnych na oddanie osocza. Wiemy, że takie zwolnienie przysługuje, ale czy (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, odmowa podpisu sprawozdania finansowego składana przez m.in. osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga wskazania w jej treści (...)
str. 66
2.
Przejście z PKPiR na księgi rachunkowe - obowiązki rejestracyjne oraz ewidencja faktur na przełomie roku
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podatkowej księdze przychodów i rozchodów (metodą uproszczoną) od 1 stycznia 2022 r. została zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W (...)
str. 66
3.
Dostawa zrealizowana w grudniu 2021 r. potwierdzona fakturą wystawioną w styczniu 2022 r.
Pod koniec grudnia 2021 r. przyjęliśmy do magazynu zamówione materiały. Faktura dotycząca tej dostawy została wystawiona i dostarczona w styczniu 2022 r. Jak zaewidencjonować taką (...)
str. 68
4.
Moment rozliczenia opłat rocznych - wybrane przykłady
W praktyce podatnicy często ponoszą roczne opłaty, które dotyczą zakupu usług czy umożliwiają korzystanie z nich w okresie 12 miesięcy przypadających na przełomie dwóch lat (...)
str. 71
5.
Wsparcie dla przewoźników związane z koronawirusem
Na podstawie ustawy o zapobieganiu COVID-19 otrzymaliśmy wsparcie przeznaczone dla przewoźników wykonujących regularne przewozy. Czy otrzymane środki należy traktować jako dopłaty do przewozów i księgować (...)
str. 73
6.
Rozliczenie i prezentacja funduszu celowego
Jesteśmy spółdzielnią spożywczą. W 2021 r. na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, z podziału zysku netto za 2020 r i zysków z lat poprzednich został utworzony (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.