Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 30 (1145) z dnia 20.10.2022
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 30 (1145) z dnia 20.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, gdy wystąpiła strata z działalności gospodarczej - ZUS wyjaśnia
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub IP Box, za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu (...)
str. 4
2.
Dodatkowe badanie techniczne samochodu a odliczanie 100% VAT - stanowisko KIS wciąż niekorzystne
Przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację i jego odnotowanie w dowodzie rejestracyjnym jest warunkiem, którego niedopełnienie (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Tarcza antyinflacyjna przedłużona do 31 grudnia 2022 r.
W dniu 7 października 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca wprowadza (...)
str. 9
2.
Kasy rejestrujące w myjniach samochodowych obowiązkowo od 1 lutego 2023 r.
W Dzienniku Ustaw z 30 września 2022 r., pod poz. 2029, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 11
3.
Publikacja formularzy interaktywnych TPR-C oraz TPR-P - informacja Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) poinformowano w komunikacie z 29 września 2022 r., że na Portalu Podatkowym opublikowane zostały formularze interaktywne informacji o cenach (...)
str. 11
4.
Jednorazowe wsparcie pieniężne dla płatników znad Odry
Płatnikom składek poszkodowanym w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze przyznano jednorazowe świadczenie pieniężne. Zasady ustalania prawa do tego świadczenia i jego wypłacania zawarte (...)
str. 12
5.
Polski Bon Turystyczny można realizować do 31 marca 2023 r.
Termin na realizację Polskiego Bonu Turystycznego, który miał zakończyć się w dniu 30 września 2022 r., został przesunięty na 31 marca 2023 r. Jest to (...)
str. 15
6.
Nowe zwolnienia i zaniechania poboru PIT dla niektórych podmiotów
Przychody z tytułu odszkodowań, sprzedaży nieruchomości i rent uzyskane na podstawie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym zwolnione z PIT W Dzienniku Ustaw z 1 września (...)
str. 15
7.
Elektronizacja ewidencji wyrobów akcyzowych dopiero w 2024 r.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu prac legislacyjnych (...)
str. 16
8.
Wnioski o wydanie interpretacji będzie można składać w e-Urzędzie Skarbowym
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekty rozporządzeń Ministra Finansów z 6 września 2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (nr (...)
str. 16
9.
Łatwiejszy obrót towarowy z Ukrainą - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący zmian w obrocie towarowym z Ukrainą. Z komunikatu tego wynika, że Ukraina spełniła wszystkie wymagania formalne (...)
str. 17
10.
Nowa umowa między Polską a Brazylią w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat z dnia 29 września 2022 r. o podpisaniu przez Polskę i Brazylię w dniu 20 września br. (...)
str. 17
11.
Dodatek elektryczny i zamrożenie cen energii elektrycznej
Na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Limity podatkowe i bilansowe na 2023 r.
Na gruncie ustaw podatkowych, a także ustawy o rachunkowości, funkcjonują limity wyrażone w euro, które decydują o możliwości skorzystania z pewnych rozwiązań, a niekiedy także (...)
str. 19
1.1.
Limity dla celów CIT/PIT
Status małego podatnika Dla celów podatku dochodowego (CIT/PIT) za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT należnego) (...)
str. 19
1.2.
Limity dla celów VAT
W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro i przeliczane po kursie z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego dotyczą limitu dla tzw. małych podatników (...)
str. 21
1.3.
Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 r.
Obok jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych ze względu na formę prawną (takich jak np. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe), obowiązek prowadzenia ksiąg (...)
str. 23
1.4.
Limity podatkowe i bilansowe na 2023 r. w ujęciu tabelarycznym
Status/prawo/obowiązek Limity w euro Limity w zł Status małego podatnika dla celów CIT/PIT 2.000.000 9.654.000 Limit jednorazowej amortyzacji 50.000 241.000 Prawo do opłacania ryczałtu od (...)
str. 24
2.
Faktura w walucie obcej otrzymana od kontrahenta krajowego - wycena dla celów podatkowych i bilansowych
W praktyce zdarza się, że podmiot gospodarczy otrzymuje od kontrahenta krajowego fakturę w walucie obcej. W tym artykule przedstawiamy, jaki kurs waluty obcej nabywca powinien (...)
str. 24
2.1.
Otrzymanie faktury w walucie obcej a VAT u nabywcy
W przypadku transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi bez względu na to, czy faktura zostanie wystawiona w walucie krajowej, czy obcej, kwoty VAT wykazuje się w złotych. (...)
str. 24
2.2.
Wycena kosztu dla celów CIT/PIT - w przypadku daty wystawienia różniącej się od daty sprzedaży
Na gruncie obu ustaw o podatku dochodowym określono, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z (...)
str. 26
2.3.
Faktura w walucie obcej - wycena dla celów rachunkowych
Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu (...)
str. 26
IV.
PODATEK VAT
1.1.
Zaliczka i dostawa w tym samym okresie rozliczeniowym - zmiana zasad fakturowania
Z obowiązujących obecnie przepisów wynika, że podatnik jest - co do zasady - obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymaną zaliczkę, czyli fakturę zaliczkową (patrz: art. 106b (...)
str. 28
1.2.
Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności
Przywileje związane ze stosowaniem MPP Jeżeli podatnik dokonuje zapłaty zobowiązania wynikającego z otrzymanej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP), to do wysokości kwoty (...)
str. 28
2.
Czy można odzyskać zawyżony VAT wykazany na paragonie? - opinia rzecznika TSUE
Podatnik powinien mieć możliwość skorygowania VAT, jeżeli wystawi paragon na rzecz konsumenta z zawyżonym VAT. Nie można twierdzić, że przez zwrot nadpłaconego podatku podatnik bezpodstawnie (...)
str. 30
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Faktury ustrukturyzowane - wątpliwości dotyczące ich wystawiania i przechowywania
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Zamierzam dobrowolnie wystawiać faktury ustrukturyzowane, aby przygotować się do etapu, gdy będą one obowiązkowe. Zastanawiam się jednak co powinienem zrobić, gdy (...)
str. 31
3.2.
Wywłaszczenie gruntu pod drogę a VAT
Czynny podatnik VAT otrzymał odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia gruntu niezabudowanego przez gminę (pod budowę drogi). Czy odszkodowanie podlega opodatkowaniu VAT? W jaki sposób należy ustalić (...)
str. 33
3.3.
Rozliczenie w VAT i PIT faktury za usługę zagranicznej platformy szkoleniowej
Otrzymaliśmy od platformy szkoleniowej z USA faktury za zakupione szkolenia z naliczonym VAT 23% (firma z USA nie ma w Polsce siedziby ani stałego miejsca (...)
str. 36
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zakup kasku ochronnego dla motocyklisty z logo firmy a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
Wydatki na zakup kasku ochronnego dla motocyklisty, oznaczonego w sposób trwały w widocznym miejscu nazwą firmy, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdy ten (...)
str. 39
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Unijny podatek od wartości dodanej a koszty uzyskania przychodów
W trakcie podróży służbowej pracownika do Niemiec spółka poniosła wydatki na jego nocleg. Wydatek ten został opłacony firmową kartą płatniczą i rozliczony "poza" delegacją. Na (...)
str. 41
2.2.
Anulowanie pierwszej zapłaty oraz ponowna zapłata na rachunek kontrahenta figurujący na białej liście - skutki w CIT
Spółka z o.o. zawarła z kontrahentem krajowym (czynnym podatnikiem VAT) transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł (zakup towaru). Spółka dokonała zapłaty za fakturę na rachunek (...)
str. 42
2.3.
Dywidendy uzyskane od zagranicznej spółki
Spółka będąca podatnikiem CIT podlegającym opodatkowaniu wg stawki 9%, posiada udziały w spółce ABC mającej siedzibę na terytorium USA. W związku z posiadaniem ww. udziałów, (...)
str. 43
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Odsetki od kredytu mieszkaniowego w firmowych kosztach - interpretacja Szefa KAS
Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, przypadające zarówno na pomieszczenie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, jak również na powierzchnię pomieszczeń użytku ogólnego (kuchnia, (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Niezastosowanie przez pracodawcę kwoty zmniejszającej podatek
Pracownik w okresie od lutego do lipca 2022 r. otrzymał zaniżone wynagrodzenie w wyniku omyłkowego niezastosowania przez pracodawcę kwoty zmniejszającej podatek (pracownik wcześniej złożył oświadczenie (...)
str. 47
2.2.
Opłata końcowa w leasingu samochodu osobowego a limit 150.000 zł
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. W umowie leasingu została wyodrębniona opłata wstępna, raty leasingowe (w części kapitałowej i (...)
str. 48
2.3.
Ulga dla rodzin 4+ jako preferencja podatkowa - wybrane zagadnienia
Jesteśmy rodzicami trójki małoletnich dzieci. W grudniu 2022 r. urodzi się nam czwarte dziecko. Mąż prowadzi własną działalność gospodarczą (opodatkowaną podatkiem liniowym), a ja jestem (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Rozwiązanie umowy leasingu przed upływem minimalnego okresu amortyzacji a koszty podatkowe - interpretacja KIS
Mimo, że rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego nastąpi w czasie krótszym od okresu "podstawowego", to nie wystąpi obowiązek skorygowania kosztów uzyskania przychodów o ujęte w nich (...)
str. 53
2.
Rozliczenie sprzedaży uszkodzonego pojazdu w przypadku szkody całkowitej
W maju 2022 r. firmowy samochód ciężarowy (DMC powyżej 3,5 tony) uległ wypadkowi, wskutek czego ubezpieczyciel zakwalifikował powstałą szkodę jako całkowitą. Decyzję o przyznaniu odszkodowania (...)
str. 55
3.
Amortyzacja domu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem
Jednostka zamierza w 2022 r. zakończyć budowę niewielkiego domku na wynajem. Jeżeli taki domek uznamy za mieszkalny, to czy można go amortyzować do końca 2022 (...)
str. 58
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składki ZUS za małżonka wspólnika zatrudnionego w spółce jawnej - interpretacja ZUS
Współmałżonek wspólnika spółki jawnej zatrudniony w tej spółce na umowę o pracę podlega ubezpieczeniom w ZUS jak pracownik, a nie jak osoba współpracująca. (interpretacja indywidualna (...)
str. 59
2.
Składka zdrowotna od premii rocznej wypłaconej członkom zarządu w 2022 r.
Spółka z o.o. zatrudnia osoby w ramach umowy o pracę. Niektóre z nich dodatkowo pełnią funkcję członków zarządu na podstawie aktu powołania i otrzymują z (...)
str. 60
IX.
PRAWO PRACY
1.
Czas pracy obowiązujący pracowników zatrudnionych na pełny etat w 2023 r.
Organizatorem pracy w firmie jest pracodawca. Ustala on systemy i rozkłady czasu pracy swoich pracowników, a także planuje im pracę biorąc pod uwagę obowiązujący w (...)
str. 61
2.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy po wprowadzeniu premii miesięcznych i kwartalnych
W wyniku zmian w regulaminie wynagradzania pracownikom zostało przyznane z dniem 1 września 2022 r. prawo do premii miesięcznych i za okres 3 miesięcy w (...)
str. 63
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Obowiązki kierownika jednostki w zakresie organizacji prac inwentaryzacyjnych za 2022 r.
Jak już wspominaliśmy w BI nr 27 z 20 września 2022 r., od 1 października 2022 r. jednostki mogą rozpocząć prace inwentaryzacyjne dotyczące zapasów (w (...)
str. 66
1.1.
Odpowiedzialność za inwentaryzację drogą spisu
Co do zasady, odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury ponosi kierownik jednostki. Odpowiedzialność taka nie może być scedowana na inną osobę ani inny (...)
str. 66
1.2.
Obowiązki kierownika jednostki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia spisu
W myśl ww. stanowiska KSR w zakres odpowiedzialności kierownika jednostki za inwentaryzację zapasów drogą spisu z natury wchodzi m.in.: a) powołanie komisji inwentaryzacyjnej i wyznaczenie (...)
str. 66
1.3.
Wskazanie osób przeprowadzających inwentaryzację
Kierownik jednostki powołuje stałą albo na potrzeby wykonania określonego zadania komisję inwentaryzacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Następuje to również wtedy, gdy przeprowadzenie spisu z natury (...)
str. 67
1.4.
Dokumentacja związana z przygotowaniem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
Regulacje wewnętrzne to wydane przez kierownika jednostki przepisy dotyczące inwentaryzacji drogą spisu z natury, wynikające z zadań nałożonych na niego przez ustawę. Regulacje wewnętrzne mogą (...)
str. 68
1.5.
Organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
Przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury obejmuje: a) ścisłe (jednoznaczne) określenie w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury (...)
str. 69
2.
Wypłata oraz otrzymanie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.
W jaki sposób ujmować otrzymaną i wypłaconą zaliczkę na poczet dywidend w księgach rachunkowych spółki dokonującej takich opodatkowanych wypłat, jak i spółki będącej jej wspólnikiem, (...)
str. 70
2.1.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.
W myśl art. 194 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.), umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, (...)
str. 70
2.2.
Otrzymanie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.
Jeżeli spółka z o.o. otrzymuje w ciągu roku obrotowego zaliczki na poczet zysku, to ujmuje je na koncie 75-0 "Przychody finansowe". Stosownie bowiem do art. (...)
str. 72
3.
Odliczanie straty podatkowej w ewidencji księgowej
Spółka z o.o. w 2021 r. osiągnęła zysk bilansowy i jednocześnie wykazała stratę podatkową. Strata jest odliczana już w takcie roku, na etapie zaliczek na (...)
str. 73
4.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zapasu wyprodukowanych narzędzi
Firma posiada własny wydział narzędziowni, w którym produkuje na własne potrzeby narzędzia wydawane do produkcji. Na koniec roku nie zawsze zostaną wydane wszystkie wyprodukowane narzędzia (...)
str. 73
5.
Wymiana wodomierzy w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej
Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową. Co pięć lat następuje legalizacja i wymiana wodomierzy w lokalach. W tym roku przypada ten obowiązek i firma wymieniająca wodomierze wystawi fakturę (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.