Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 20 (572) z dnia 20.10.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 20 (572) z dnia 20.10.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne zmiany w CIT i PIT
Na dzień oddania do druku niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o (...)
str. 4
1.1.
Ulga na złe długi
Nie będzie rozliczania ulgi w zeznaniu Uchylone zostały w art. 18f ust. 19 updop, w art. 26i ust. 19 updof i w art. 11 ust. (...)
str. 4
1.2.
Zagraniczne jednostki kontrolowane
Ustalanie dochodu zagranicznej jednostki kontrolowanej Na podstawie art. 24a ust. 1 updop, ustawodawca nałożył na podatnika objętego w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym obowiązek opodatkowania dochodów (...)
str. 5
1.3.
Podatek od przerzuconych dochodów
Podatek od przerzuconych dochodów wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. Na mocy art. 24aa updop, wynosi on 19% podstawy opodatkowania. Jak czytamy w uzasadnieniu (...)
str. 6
1.4.
Podatek u źródła
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej: "Ogólnym celem projektowanych zmian w przepisach o podatku u źródła (ang. withholding tax) [w skrócie: WHT] jest (...)
str. 9
1.5.
Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek
Używanie składników majątku, w tym samochodów osobowych, do celów prywatnych W zakresie przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek ustawa nowelizująca uregulowała kwestię ustalania dochodu (...)
str. 10
1.6.
Inne zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą
Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych "(...) obowiązek dokumentacyjny w zakresie pośrednich transakcji rajowych dotyczy transakcji kontrolowanych oraz transakcji innych niż (...)
str. 11
2.
Limity na 2023 r. obowiązujące podatników podatku dochodowego
Jak co roku, w październikowym numerze Przeglądu Podatku Dochodowego informujemy o nowych kwotach limitów wyrażonych w euro i przeliczanych na złote według średniego kursu euro (...)
str. 15
2.1.
Status małego podatnika
Małym podatnikiem PIT w rozumieniu art. 5a pkt 20 updof jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła (...)
str. 15
2.2.
Jednorazowa amortyzacja
W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) prawo do jednorazowej amortyzacji, dokonywanej na zasadach określonych w art. 22k (...)
str. 16
2.3.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników PIT
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg u przedsiębiorcy Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek (...)
str. 16
2.4.
Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Dopuszczalność stosowania zryczałtowanej formy opodatkowania Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem (...)
str. 17
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Zaniechanie poboru podatku od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1986 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 18
2.
Jednorazowe świadczenie przyznane w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze - wolne od podatku
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 2014 opublikowana została ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku (...)
str. 18
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Od 2023 r. korzystne zmiany dotyczące zaliczania pracowniczych składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów
Jak jest obecnie? Z art. 22 ust. 6ba updof oraz art. 15 ust. 4g updop wynika, że należności z tytułów, o których mowa w art. (...)
str. 19
2.
Moment uzyskania przychodu z tytułu należności za przedłużenie okresu gwarancji
Spółka z o.o. sprzedaje urządzenia specjalistyczne. Świadczy też usługi w zakresie napraw gwarancyjnych. Niektórzy nabywcy decydują się na wykupienie przedłużonych gwarancji. Ma to miejsce wraz (...)
str. 21
3.
Hipotetyczne odsetki od wniesienia dopłat do spółki
Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o wniesieniu do spółki dopłat do jej kapitału. Zostały one wniesione w drodze kompensaty ze zobowiązaniami spółki z tytułu (...)
str. 22
4.
Wycofanie składników majątku ze spółki cywilnej do majątku osobistego wspólników
Spółka cywilna prowadząca księgi rachunkowe posiada w użytkowaniu wieczystym grunt, na którym buduje halę namiotową. Hala stanowi odrębną własność. Obecnie spółka planuje wycofać prawo wieczystego (...)
str. 24
5.
Nie każda akcja promocyjna to reprezentacja - wyrok NSA
Akcje promocyjne, których celem jest dostarczenie potencjalnym nabywcom informacji o sprzedawanych towarach, ich zaletach, stanowiące zachętę do nabywania towarów nie mają znamion reprezentacji. W związku (...)
str. 26
6.
Koszty z tytułu sporu przegranego w sądzie mogą być kosztem podatkowym - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Odsetki i koszty sądowe opłacone z tytułu przegranej sprawy sądowej, a także koszty obsługi prawnej poniesione w związku z obroną własnego interesu prawnego podatnik ma (...)
str. 27
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Nowe wersje formularzy składanych płatnikom obowiązujące od 2023 r.
Na stronie Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) ukazały się nowe wersje formularzy PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. i mieć zastosowanie (...)
str. 29
1.1.
PIT-2
PIT-2 (9) to formularz obejmujący oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwota zmniejszająca Posługując się tym drukiem, podatnik (...)
str. 29
1.2.
PIT-2A
PIT-2A ( 8) to formularz obejmujący oświadczenia/wnioski dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika: 1) otrzymującego rentę lub emeryturę z (...)
str. 30
1.3.
PIT-3
PIT-3 ( 8) to formularz obejmujący oświadczenia/wnioski dla celów obliczania przez organ rentowy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika otrzymującego: 1) zasiłki (...)
str. 31
2.
Dobrowolne szczepienie przeciw grypie - skutki w PIT i ZUS
Czy skorzystanie przez pracowników z dobrowolnego szczepienia przeciw grypie, którego koszt sfinansował pracodawca, skutkuje u tych pracowników powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu i oskładkowaniu? Skorzystanie przez (...)
str. 32
3.
Zwracane rodzicom przez gminę koszty dowozu dzieci do placówki edukacyjnej nie są przychodem - interpretacja organu podatkowego
Gmina nie jest zobligowana do opodatkowania kwot wypłacanych z tytułu zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do placówek edukacyjnych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej (...)
str. 34
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego
Spółka z o.o. wynajmuje budynek biurowy. Obecnie w pomieszczeniach, w których nie było ścian działowych, montowane są szklane ściany działowe (koszt ok. 100.000 zł). Czy (...)
str. 35
2.
Amortyzacja samochodu po wykupie z leasingu
Firma A zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy na okres 3 lat. Po dwóch latach przekazała w drodze cesji prawa do tej umowy firmie (...)
str. 37
3.
Moment wprowadzenia środka trwałego do ewidencji
Spółka z o.o. wybudowała na swoim terenie farmę fotowoltaiczną. Zgłosiła do starostwa powiatowego zakończenie budowy i otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wciąż jednak trwają prace (...)
str. 37
4.
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie rusztowań - wyrok WSA
Podatnik ma prawo zaliczyć wydatki na zakup pojedynczych elementów rusztowań budowlanych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Tak wynika z wyroku WSA (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Praktyczne aspekty ujmowania składki zdrowotnej w podatku dochodowym - część II - rozliczenie u ryczałtowca i kartowicza
W niniejszym artykule kontynuujemy omawianie zasad rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały wprowadzone mocą ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy (...)
str. 41
1.1.
Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
Do ryczałtowców w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne zastosowanie znajduje art. 11 ust. 1a i 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym (...)
str. 41
1.2.
Podatek w formie karty podatkowej
Od 1 lipca 2022 r. preferencję w zakresie odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o (...)
str. 43
2.
Podatkowe rozliczenie wydatków na dokształcanie przedsiębiorcy
Rynek edukacyjny oferuje wiele różnorodnych szkoleń czy kursów skierowanych do przedsiębiorców. Decydując się na dokształcanie (podnoszenie kwalifikacji), przedsiębiorcy ponoszą w szczególności koszty z tytułu zapłaty (...)
str. 44
2.1.
Kształcenie w kierunku niezgodnym z przedmiotem działalności
Przedsiębiorcy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na kształcenie, jeśli nie pozostają one w związku z prowadzoną działalnością, lecz mają charakter osobisty. Organy (...)
str. 44
2.2.
Związek kosztów z przychodami z prowadzonej działalności
Jako okoliczność uzasadniającą odmowę prawa do rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z dokształcaniem organy podatkowe podnoszą również brak związku tych kosztów z przychodami z (...)
str. 45
2.3.
Wydatki ponoszone w okresie zawieszenia działalności
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 września 2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.370.2018.1 odniósł się do prawa zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na studia (...)
str. 46
2.4.
Rozliczanie kosztów doktoratu
Duża konkurencja na rynku skłania przedsiębiorców do pogłębiania specjalizacji, a potwierdzeniem zdobytej wiedzy może być legitymowanie się tytułem naukowym w danej dziedzinie. Pojawia się więc (...)
str. 46
2.5.
Znajomość języków obcych
Bardziej przychylnie organy podatkowe podchodzą do sytuacji, gdy przedsiębiorcy ponoszą koszty nauki języków obcych. W przypadkach gdy znajomość języka obcego jest wykorzystywana w ramach działalności, (...)
str. 47
3.
Kiedy powstaje wymóg drukowania podatkowej księgi?
Działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT rozliczam na podstawie podatkowej księgi. Od początku 2022 r. księgę prowadzę przy wykorzystaniu programu komputerowego. (...)
str. 47
4.
Zatrzymany zadatek u przedsiębiorcy osiągającego przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z której osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami, tj. 5,5% przychodów z robót budowlanych oraz 3% przychodów (...)
str. 48
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Możliwości odliczenia podatku od odsetek bankowych zapłaconego w państwie źródła
Podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce. Pracuje w Niemczech. Płaci tam podatki, w tym również od odsetek z lokat bankowych. Czy pomimo tego, że jego (...)
str. 50
1.1.
Opodatkowanie zagranicznych odsetek
Na podstawie art. 3 ust. 1 updof, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) (...)
str. 50
1.2.
Odliczanie podatku zapłaconego za granicą
Jak stanowi art. 30a ust. 9 updof, podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który uzyskał poza granicami Polski przychody (dochody) określone w art. 30a ust. 1 (...)
str. 51
2.
Pobór podatku u źródła w świetle najnowszego orzecznictwa
Pojęciem "podatek u źródła" określa się zryczałtowany podatek dochodowy pobierany przez płatników od dochodów (przychodów) osób fizycznych i podatników CIT, mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub (...)
str. 52
2.1.
Samochód jako "urządzenie przemysłowe"
Samochody zastępcze udostępniane klientom spółki przez jej niemieckiego kontrahenta są urządzeniami transportowymi, tym samym należy traktować je jako urządzenia przemysłowe, o których mowa w art. (...)
str. 53
2.2.
Należności za korzystanie z praw wynalazczych, prawa do znaków towarowych oraz know-how
Zapłata za korzystanie z praw wynalazczych, prawa do znaków towarowych, a także z tytułu przeniesienia wiedzy (know-how) to należność licencyjna w rozumieniu ustawy o CIT (...)
str. 53
2.3.
Dzierżawa sprzętu budowlanego
Pojęcie "urządzenia przemysłowego" obejmuje wszelkie urządzenia wykorzystywane w profesjonalnym obrocie, przy czym muszą one być związane z działalnością danego podmiotu. Nie muszą one jednak być (...)
str. 54
2.4.
Usługi ubezpieczeniowe
Usług ubezpieczeniowych nie można uznać za podobne do usług gwarancji. Zatem wynagrodzenie z tego tytułu nie jest opodatkowane w Polsce podatkiem u źródła. Tak wynika (...)
str. 55
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Darowizna dla rady rodziców
Podatnik CIT przekazał darowiznę na rzecz rady rodziców działającej przy szkole podstawowej. Została ona przeznaczona na sfinansowanie ścieżki sensorycznej oraz pokoju wyciszenia, które będą służyły (...)
str. 57
2.
Świadczenie z ZFŚS poza limitem ulgi dla młodych
Podatnik planuje w 2022 r. przyznać pracownikom paczki świąteczne sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wśród pracowników są osoby, które nie ukończyły 26 roku (...)
str. 58
3.1.
Wymiana bramy garażowej
Wydatki poniesione na wymianę bramy, która ułatwia osobie niepełnosprawnej korzystanie z garażu, można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej (...)
str. 59
3.2.
Wykonanie podłogi antypoślizgowej
Podatnik z niepełnosprawnością narządu ruchu może odliczyć w zeznaniu podatkowym wydatki na wykonanie podłogi antypoślizgowej w lokalu (budynku), w którym mieszka. Tak wynika z interpretacji (...)
str. 60
4.
Zwolnienie od podatku stypendiów - wyrok WSA
Stypendia dla studentów przyznawane i wypłacane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie uchwały organu stanowiącego, są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym (...)
str. 60
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Dokumentacja cen transferowych
Czeska spółka akcyjna X posiadała 100% akcji w polskiej spółce akcyjnej ABC, które to akcje sprzedała w 2021 r. czeskiej spółce akcyjnej Y, za kwotę (...)
str. 62
1.1.
Unormowania ustawy o CIT dotyczące cen transferowych
Kwestie związane z cenami transferowymi, w tym dotyczące powstania obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej zostały unormowane w art. 11a-11t updop. Zasadą jest, że podmioty powiązane (...)
str. 62
1.2.
Zakres obowiązku podatkowego w Polsce
Z pytania wynika, że stronami transakcji sprzedaży/kupna akcji polskiej spółki akcyjnej ABC są będące podmiotami powiązanymi dwie czeskie spółki akcyjne (X i Y). Wobec tego (...)
str. 63
2.
Dywidenda wypłacona po okresie stosowania estońskiego CIT
Nowo powstała spółka z o.o. jako formę opodatkowania wybrała estoński CIT. Przez 4 lata wypracowany zysk będzie zostawał w firmie. Jeżeli po upływie tego czasu (...)
str. 64
2.1.
Przedmiot opodatkowania
W przepisach art. 28m updop regulujących przedmiot opodatkowania estońskim CIT określone zostało, że za podlegający opodatkowaniu tym podatkiem uważa się dochód odpowiadający wysokości zysku netto (...)
str. 64
2.2.
Zapłata podatku od dochodu z tytułu zysku netto
Jak wynika z art. 28r ust. 3 updop, podatnik, który osiągnął dochód z tytułu zysku netto i w okresie następującym po zakończeniu stosowania opodatkowania ryczałtem (...)
str. 65
2.3.
Zasady opodatkowania
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaty dywidendy przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT na rzecz jej wspólników (którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne - art. 28j ust. (...)
str. 65
3.
Korekta zeznania wpływa na wysokość uproszczonych zaliczek
Przedsiębiorca (podatnik PIT na skali podatkowej) opłaca w 2022 r. zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie. W celu ich ustalenia uwzględnił dochód wynikający z (...)
str. 67
4.
Podatek komplementariusza z udziału w zysku spółki komandytowej - interpretacja organu podatkowego
W kwocie obniżającej zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, która powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej, nie (...)
str. 68
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wypracowała za 2019 r. zysk netto, który przekazała, zgodnie ze stosowną uchwałą podjętą w (...)
str. 69
2.
Ustalanie limitu kosztów finansowania dłużnego
Od początku 2022 r. funkcjonują nowe zasady limitowania kosztów finansowania dłużnego u podatników CIT. Limit tych kosztów wynosi 3.000.000 zł lub 30% podatkowego EBITDA. Którą (...)
str. 69
3.
Wynajem samochodu a ewidencja przebiegu
Firma wynajęła samochód ciężarowy, którym przewiozła materiały promujące wytwarzane przez nią wyroby. Czy opłatę za wynajem pojazdu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy koszty (...)
str. 70
4.
Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek
Podatnik w 2022 r. uzyskuje dochody ze stosunku pracy oraz dodatkowo z prywatnego najmu opodatkowane według skali podatkowej. Dochody ze stosunku pracy rozliczane są w (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.