Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (565) z dnia 01.07.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowelizacja podatku dochodowego - Polski Ład 2.0
Po raz kolejny odnosimy się do nowelizacji przepisów podatkowych, która wprowadza szereg zmian w obowiązujących od 2022 r. uregulowaniach Polskiego Ładu dotyczących m.in. podatku dochodowego. (...)
str. 4
1.1.
Od lipca 2022 r. 17% stawkę PIT zastąpiono 12% stawką
Obniżono stawkę podatku przewidzianą w skali podatkowej dla pierwszego progu podstawy opodatkowania, tj. dla kwoty nie wyższej niż 120.000 zł. Od 1 lipca 2022 r. (...)
str. 4
1.2.
Zlikwidowano ulgę dla klasy średniej
Z dniem 1 lipca 2022 r. uchylono przepisy o uldze dla klasy średniej. Nie stosuje się jej do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 (...)
str. 5
1.3.
Zniesiono obowiązek podwójnego liczenia zaliczek
Z dniem 1 lipca 2022 r. uchylono art. 53a updof. Płatnicy nie będą już musieli liczyć zaliczki dwukrotnie, tj. według zasad z 31 grudnia 2021 (...)
str. 5
1.4.
Złagodzono skutki braku możliwości odliczania składki zdrowotnej
Od 1 stycznia 2022 r. zniesiono prawo do pomniejszania podatku o składki zdrowotne. Podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej ustawodawca rekompensuje tę stratę obniżeniem stawki (...)
str. 5
1.5.
Uproszczono zasady składania oraz wycofywania oświadczeń i wniosków płatnikowi
Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzone do ustawy o PIT przepisy (nowy art. 31a updof) w znacznym stopniu uproszczą i ujednolicą zasady składania płatnikowi oświadczeń (...)
str. 6
1.6.
Umożliwiono stosowanie kwoty zmniejszającej przez kilku płatników
Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać nowe zasady uwzględniania przez płatników 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, która po zmianach wynosi 300 zł (3.600 zł : (...)
str. 7
1.7.
Podatnik będzie mógł upoważnić płatnika do niepobierania zaliczek na podatek
Od 1 stycznia 2023 r. na wniosek podatnika płatnik (m.in. pracodawca, organ rentowy, zleceniodawca) nie będzie pobierał w danym roku podatkowym zaliczek na podatek. Podatnik (...)
str. 7
1.8.
Zmieniono zasady korzystania z preferencji podatkowych przez osoby samotnie wychowujące dzieci
Przywrócono mechanizm wspólnego rozliczania się z dzieckiem obowiązujący do końca 2021 r. i w związku z tym uchylono art. 27ea updof, który przewidywał ulgę dla (...)
str. 7
1.9.
Podwyższono zarobki dziecka nieskutkujące utratą preferencji podatkowych przez rodziców
Podwyższono limit przychodów, jaki może uzyskać pełnoletnie uczące się dziecko, aby rodzice nie utracili prawa do: opodatkowania dochodów jako osoby samotnie wychowującej dzieci, skorzystania ze (...)
str. 8
1.10.
Umożliwiono niektórym podatnikom zmianę formy opodatkowania za 2022 r.
Podatnicy, którzy wybrali na 2022 r. opodatkowanie podatkiem liniowym, mogą zmienić tę formę opodatkowania na skalę podatkową za cały 2022 r. Obowiązani będą poinformować o (...)
str. 8
1.11.
Inne zagadnienia
Umożliwiono rezygnację z podwyższonych kosztów pracowniczych Od 2023 r. podatnik będzie mógł zrezygnować z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. (...)
str. 9
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
14 emerytura wolna od PIT
Na podpis Prezydenta RP oczekuje ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (...)
str. 13
2.
Nowe terminy na złożenie informacji TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową (...)
str. 13
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Estoński CIT - dochód z tytułu ukrytych zysków
Spółka z o.o. na estońskim CIT zawarła umowę zlecenia ze swoim wspólnikiem, który będzie świadczył na jej rzecz usługę w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej (...)
str. 14
2.
Spadek przychodów w związku z pandemią koronawirusa a skutki podatkowe nieuregulowanych płatności
Spółka z o.o. posiada sieć hoteli. W wyniku pandemii koronawirusa jej przychody w latach 2020-2021 były znacznie niższe od przychodów uzyskanych w 2019 r. Składając (...)
str. 15
3.
Niespłacona pożyczka nie może być u pożyczkodawcy kosztem uzyskania przychodów
Spółka komandytowa udzieliła pożyczki innemu podmiotowi gospodarczemu (osobie fizycznej). Osoba ta została wykreślona z CEIDG. Zamierza ogłosić upadłość konsumencką. Czy w tej sytuacji wartość udzielonej (...)
str. 17
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego - CIT
4.1.
Moment zaliczenia kary umownej do kosztów
Spółka z o.o. obciążyła kontrahenta karą umowną, wystawiając na tę okoliczność notę obciążeniową. Zapłata kary została rozłożona na dwie raty. Pierwsza była uiszczona w grudniu (...)
str. 18
4.2.
Ulga na zakup kasy fiskalnej
Spółka otrzymała z urzędu skarbowego kwotę 700 zł z tytułu ulgi na zakup kasy rejestrującej on-line. Czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu CIT? Otrzymana z urzędu (...)
str. 18
4.3.
Zaliczka na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego
Spółka z o.o. wpłaciła na poczet zakupu fabrycznie nowego środka trwałego dwie zaliczki. Pierwszą z nich uiściła w listopadzie 2021 r., a drugą w lutym (...)
str. 19
4.4.
Darowizna pieniężna na rzecz uchodźców z Ukrainy
Spółka komandytowa za pośrednictwem starostwa powiatowego przekazała środki pieniężne na rzecz uchodźców z Ukrainy. Czy przekazaną kwotę ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Niestety (...)
str. 20
4.5.
Koszty płatnych autostrad mieszczą się w "kilometrówce"
Pracownik odbył podróż służbową prywatnym samochodem osobowym. Czy koszty za przejazd płatną autostradą, jakie poniósł w trakcie tej podróży zwrócone mu przez spółkę, są w (...)
str. 20
4.6.
Dochód ze sprzedaży gruntu rolnego
Do spółki z o.o. w 2005 r. wniesiono aport w postaci gospodarstwa rolnego (grunt plus budynki i budowle), które służy wyłącznie działalności rolniczej. Obecnie spółka (...)
str. 21
5.
Wydatki na posiłki dla pracowników zapewniane dobrowolnie są kosztem podatkowym - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wydatki na zakup ciepłych posiłków dla pracowników mogą stanowić koszty podatkowe nawet wówczas, gdy obowiązujące przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku ich zapewnienia. Tak wynika (...)
str. 21
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej pracownika
Pracownik naszej firmy pojedzie w zagraniczną podróż służbową. Na poczet tego wyjazdu zostanie mu wypłacona zaliczka w złotych, na co wyraził zgodę. Jak powinniśmy rozliczyć (...)
str. 23
1.1.
Uznanie wyjazdu za podróż służbową
Stosownie do art. 77 5 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub (...)
str. 23
1.2.
Podatkowe rozliczenie kosztów podróży
Jak już wspomnieliśmy, na niezbędne koszty podróży zagranicznej pracownik powinien otrzymać zaliczkę w walucie obcej (lub w walucie polskiej, jeżeli wyraził na to zgodę). Zaliczka (...)
str. 24
1.3.
Składki ZUS
Co do zasady, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jest przychód osiągnięty z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku (...)
str. 25
2.
Koszty uzyskania przychodów uwzględniane przy obliczaniu zaliczki na podatek u pracownika
Część pracowników mieszka poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Dojeżdżają do pracy prywatnymi samochodami lub pociągiem. Czy pracodawca przy obliczaniu im zaliczki na (...)
str. 26
3.
Pobór pracowniczej zaliczki i wpłata jej do urzędu skarbowego
Czy zaliczka na podatek pobrana od pracowniczego wynagrodzenia może być przez płatnika wpłacana do urzędu skarbowego kwartalnie? Pracowniczej zaliczki na podatek nie można wpłacać do (...)
str. 27
4.
Interpretacje indywidualne organu podatkowego
4.1.
Uwzględnianie przez płatnika oświadczenia PIT-2
Jeżeli pracownik złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2, to jest on obowiązany przy obliczaniu zaliczki na podatek stosować kwotę zmniejszającą podatek także wtedy, gdy jest świadomy, że (...)
str. 27
4.2.
Odprawa emerytalna zwolniona od podatku w ramach ulgi dla seniorów
Odprawa emerytalna jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 updof, tj. w ramach ulgi dla seniorów. Zastosowanie tego zwolnienia nie (...)
str. 28
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Wyłączenie z amortyzacji nieruchomości mieszkalnych a zasada ochrony praw nabytych - odpowiedź na interpelację poselską
W ramach Polskiego Ładu wprowadzono zmiany, w efekcie których amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (...)
str. 30
2.
Instalacja centralnego ogrzewania w budynku jako odrębny środek trwały
W nowo wybudowanej hali magazynowej został wykonany system ogrzewania. Składa się on z rur i grzejników. Może być zdemontowany, a następnie ponownie zainstalowany w innym (...)
str. 31
3.
Amortyzacja wartości firmy
Dwa lata temu spółka z o.o. kupiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wartość składników aktywów była niższa od zapłaconej ceny zakupu. Spółka przyjęła do używania środki trwałe (...)
str. 34
3.1.
Wartość początkowa
Stosownie do art. 16g ust. 2 updop, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (albo nominalną wartością akcji (...)
str. 34
3.2.
Odpisy amortyzacyjne
Jeżeli w omawianym przypadku cena nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest wyższa niż wartość rynkowa składników majątkowych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, to podatnik jako nabywca (...)
str. 36
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Składki z tytułu ubezpieczenia na życie jako koszty podatkowe
Zabezpieczenie życia przedsiębiorcy, pracowników czy osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, może mieć istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy. W tym kontekście pojawia się (...)
str. 37
1.1.
Ochrona życia przedsiębiorcy
Koszty z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na życie osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą nie zostały wymieniowe w katalogu kosztów nieuważanych za koszty uzyskania przychodów zamieszczonym w (...)
str. 37
1.2.
Polisa dla pracowników
Nie wszystkie wydatki na rzecz pracowników (tzw. koszty pracownicze) stanowią u przedsiębiorcy (pracodawcy) koszty uzyskania przychodów. Kwalifikując je do kosztów podatkowych, należy uwzględniać obowiązujące wyłączenia (...)
str. 37
1.3.
Ubezpieczenie zleceniobiorcy
Przedmiotem regulacji zawartej w art. 23 ust. 1 pkt 57 updof są składki na ubezpieczenia opłacone przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów na (...)
str. 38
2.
Konsekwencje naruszenia zasad (warunków) dofinansowania objętego zwolnieniem podatkowym
Podatnik otrzymał dofinansowanie, które korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego. Ponieważ stwierdzono naruszenie zasad przyznanej pomocy, podatnik musi zwrócić część otrzymanych środków. Zwrot będzie dokonywany (...)
str. 39
3.
Rozliczenie przez przedsiębiorcę bonusu w postaci pakietu medycznego
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, oprócz wynagrodzenia za wykonane zlecenia, będzie nieodpłatnie otrzymywał od swojego kontrahenta świadczenia medyczne (sfinansowany pakiet medyczny). W jaki sposób powinien wykazać (...)
str. 41
4.
Zakup klimatyzatora - ujęcie w podatkowej księdze
Aby poprawić warunki pracy pracownikom biurowym kupiłem klimatyzator. Urządzenie ma charakter przenośny, chociaż wymaga zamontowania na ścianie. Wartość urządzenia po doliczeniu kosztów montażu nie przekracza (...)
str. 42
5.
Koszty u przedsiębiorcy korzystającego z ulgi dla rodzin wielodzietnych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Koszty związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika uprawnionego do tzw. ulgi dla rodzin wielodzietnych, ponoszone w okresie, gdy przychody z tej działalności korzystają ze (...)
str. 43
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Obowiązek podatkowy przedsiębiorcy wykonującego usługi za granicą
Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach tej działalności wykonuje usługi w Niemczech na (...)
str. 45
1.1.
Ustalenie miejsca zamieszkania
Zgodnie z art. 3 ust. 1 updof, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) (...)
str. 45
1.2.
Dochód z działalności prowadzonej za granicą i w Polsce
Zasadę nieograniczonego obowiązku podatkowego stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a updof). W przypadku polskich rezydentów (...)
str. 46
2.1.
Zasady poboru podatku
Spółka kupiła usługę reklamową od kontrahenta z Niemiec (spółki GmbH). Nie dysponuje jego certyfikatem rezydencji. Czy kontrahentowi powinna przekazać wynagrodzenie pomniejszone o 20% podatku? Wypełniając (...)
str. 47
2.2.
Otrzymanie certyfikatu rezydencji po terminie zapłaty podatku
Czy w sytuacji gdy w terminie odprowadzania podatku u źródła płatnik tego podatku nie był w posiadaniu certyfikatu rezydencji niemieckiej spółki GmbH (właściciela wypłacanych należności (...)
str. 49
2.3.
Obowiązki informacyjne
Jakie obowiązki informacyjne wobec urzędu skarbowego ma płatnik podatku u źródła (podatnikiem jest niemiecka spółka GmbH)? Płatnik podatku u źródła sporządza i przekazuje do urzędu (...)
str. 50
2.4.
Wpłata podatku
Na jaki numer rachunku należy wpłacić podatek u źródła? Z wyjaśnienia resortu finansów wynika, że płatnik powinien wpłacić pobraną kwotę podatku u źródła na swój (...)
str. 51
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Chronologia wypłaty należności ze stosunku pracy i pierwszej emerytury a zwolnienie z PIT
Pracownik w marcu 2022 r. ukończył 65 lat i złożył płatnikowi oświadczenie, że spełnia warunki do korzystania z ulgi dla pracujących seniorów. Z końcem czerwca (...)
str. 52
2.
Po odwołaniu stanu epidemii świadczenia za pracę zdalną nadal bez PIT
W okresie kiedy obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, pracodawca zlecił pracownikom wykonywanie pracy w trybie zdalnym. W związku z tym wypłacał im co (...)
str. 53
3.
Zastosowanie ulgi na innowacyjnych pracowników - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej jest istotny dla określenia, czy dany pracownik powinien być uwzględniany przy wyznaczaniu limitu ulgi na innowacyjnych pracowników. Nie (...)
str. 55
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Ceny transferowe - informacja TPR
Spółka komandytowa Y i spółka z o.o. X są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Spółka Y sprzedaje spółce X usługi najmu budynku (...)
str. 58
2.
Kwalifikacja podatkowa odsetek od obligacji nabytych przez spółkę
Spółka jawna, której wspólnikami są dwie osoby fizyczne, założyła rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim, za którego pośrednictwem nabyła obligacje skarbowe. Wraz z upływem terminu wykupu (...)
str. 60
3.
Niekorzystne konsekwencje podatkowe niezgłoszenia zmian w zakresie prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej - orzeczenie NSA
W przypadku gdy podatnik, który wybrał ustalanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych, naruszy termin na zgłoszenie zmian dotyczących rozmiaru produkcji (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Upadłość dłużnika wyklucza możliwość rozliczenia ulgi na złe długi
Spółka z o.o. sprzedała towary kontrahentowi, wobec którego toczy się postępowanie upadłościowe. Nie uregulował on zobowiązania we wskazanym terminie i przekroczył 90 dni od terminu (...)
str. 64
2.
Ujęcie w kosztach wydatków na zakup gadżetów reklamowych
Przedsiębiorca wręcza klientom gadżety reklamowe oznaczone firmowym logo, np. długopisy, smycze, czy breloczki. Czy wydatki poniesione na ich zakup stanowią koszty uzyskania przychodów? Tak. Wydatki (...)
str. 65
3.
Data powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
Spółka z o.o. zawarła umowę sprzedaży nieruchomości, na mocy której nabywca będzie uiszczał należność w ratach. W którym momencie powinna wykazać przychód z tytułu sprzedaży (...)
str. 65
4.
Ewidencja w podatkowej księdze kosztu transportu sprzedanego towaru
Sprzedany towar handlowy dostarczyliśmy kontrahentowi wynajętym przez nas busem. W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy wykazać koszt wynajmu busa? Koszt wynajmu busa (...)
str. 66
5.
Podatkowe aspekty dotyczące wynajmu domku letniskowego
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamierza wynajmować domek letniskowy typu holenderskiego. Czy do celów podatku dochodowego najem takiego składnika majątku prywatnego stanowić będzie tytuł do (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.