Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (562) z dnia 20.05.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zeznanie podatkowe CIT-8 za 2021 r. - pytania i odpowiedzi
Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. (...)
str. 4
1.1.
Podmioty zobowiązane (lub nie) składać CIT-8
1) W 2021 r. podatnik CIT nie miał żadnych przychodów i nie poniósł kosztów. Czy w tej sytuacji też musi rozliczyć się z podatku dochodowego, (...)
str. 4
1.2.
Zasady składania
1) Jaką wersję formularza CIT-8 składa się za 2021 r.? Za 2021 r. składa się CIT-8 (31) . 2) Spółka komandytowa prowadzi działalność gospodarczą od (...)
str. 5
1.3.
Przychody i koszty
1) Spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. Czy w CIT-8 powinna wykazać tylko przychody uzyskane (koszty poniesione) od tego (...)
str. 7
1.4.
Wsparcie uzyskane w związku z COVID-19
1) Jak wykazać w CIT-8 umorzoną subwencję z PFR? Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w (...)
str. 9
1.5.
Dochody wolne lub zwolnione od podatku, odliczenia od dochodu i od podatku
1) W 2021 r. firma zobligowana była do nabycia urządzeń służących do poboru opłat drogowych w systemie e-TOLL. W którym miejscu załącznika CIT-8/O należy wykazać (...)
str. 10
2.
Projekt uproszczenia przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu (wersja po konsultacjach publicznych)
W Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 8 z 2022 r., w artykule pt. "Projekt nowelizacji ustaw podatkowych - uproszczenie przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu" omówiliśmy (...)
str. 12
2.1.
Podwyższenie kwoty świadczeń wolnych od PIT
W art. 21 ust. 1 pkt 38 updof, na podstawie którego wolne od podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym (...)
str. 12
2.2.
Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci
Jak sygnalizowaliśmy w artykule powołanym na wstępie, projekt zakłada przywrócenie mechanizmu wspólnego rozliczania się z dzieckiem, który polega na opłacaniu podatku w podwójnej wysokości od (...)
str. 12
2.3.
Możliwość zmiany formy opodatkowania w 2022 r.
W poprawionym projekcie przewidziano również, że podatnicy, którzy wybrali na 2022 r. opodatkowanie podatkiem liniowym, będą mogli zmienić tę formę opodatkowania na skalę podatkową za (...)
str. 12
2.4.
Moment potrącalności składek opłacanych do ZUS
W związku z tym, że od 1 stycznia 2022 r. zmianie uległy terminy opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w projekcie zmieniono treść art. 22 (...)
str. 13
2.5.
Zmiany w ulgach podatkowych
Podwyższenie kwoty składek członkowskich odliczanych od dochodu Z 300 zł do 500 zł ma ulec podwyższeniu kwota składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych możliwych (...)
str. 14
2.6.
Obowiązki płatnika
Oświadczenia/wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki PIT W stosunku do pierwotnego projektu w zakresie oświadczeń/wniosków dotyczących ustalania zaliczki na podatek przez płatnika, zrezygnowano z obowiązku (...)
str. 14
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Sposób przesyłania informacji w zakresie PIT i CIT przez spółki nieruchomościowe
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 806 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek (...)
str. 15
2.
Zmiany w podatkach dochodowych w związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, (...)
str. 15
3.
Podatnicy PIT sprawozdania finansowe składają Naczelnikowi Zachodniopomorskiego US w Szczecinie
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 814 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji (...)
str. 16
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Zapewnienie opieki medycznej kontrahentowi
Czy pakiet usług medycznych, który spółka z o.o. finansuje osobie świadczącej na jej rzecz usługi w ramach prowadzonej przez nią jednoosobowej działalności gospodarczej, jest w (...)
str. 17
2.
Użyczenie rzeczy a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. użyczyła na miesiąc byłemu członkowi zarządu samochód osobowy, którym dysponuje na podstawie umowy najmu. Czy spółka może zaliczyć do kosztów czynsz najmu (...)
str. 18
3.
Rozwiązanie rezerwy bez skutków w podatku dochodowym
Czy kwota rozwiązanej rezerwy na nagrody jubileuszowe dla pracowników, której kwota utworzenia została zaksięgowana w straty lat ubiegłych, podlega opodatkowaniu CIT? Kwota rozwiązanej rezerwy na (...)
str. 19
4.
Abonament radiowo-telewizyjny opłacony na potrzeby firmowe
Czy opłaty RTV są w spółce z o.o. kosztami uzyskania przychodów? Należy zaznaczyć, że są one dokumentowane blankietami opłat pocztowych. Opłaty RTV są kosztami uzyskania (...)
str. 20
5.
Współwłasność samochodu nie ogranicza kosztów eksploatacyjnych
Podatnik PIT wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy, którego jest współwłaścicielem. Pojazd został zaliczony do składników wyposażenia firmy. Ponieważ jest używany do celów mieszanych, (...)
str. 21
6.
Bezpłatny przejazd do zakładu pracy
Spółka z o.o. kupuje pracownikom bilety okresowe na przejazd komunikacją miejską, z której korzystają w celu dojazdu do pracy. Czy wartość tych biletów jest w (...)
str. 23
6.1.
Koszty w firmie
Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 23
6.2.
Przychód u pracownika
Obowiązek ponoszenia kosztów dojazdu do pracy ciąży na pracowniku. Przepisy Kodeksu pracy nie nakładają takiego obowiązku na pracodawcę. Jeśli więc pracodawca podejmie decyzję o pokrywaniu (...)
str. 24
7.
Skutki zrzeczenia się wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej - interpretacja organu podatkowego
Pełnienie w spółce funkcji członka rady nadzorczej bez wynagrodzenia nie przysparza tej spółce przychodu podatkowego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z (...)
str. 25
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Podatkowo-składkowe rozliczenie pracowniczej podróży służbowej
W maju 2022 r. pracownik odbył krajową podróż służbową, za którą zgodnie z obowiązującym w zakładzie pracy regulaminem wynagradzania wypłacimy mu diety w wysokości 70 (...)
str. 27
2.
Ryczałt za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych
Pracownik gminnego ośrodka pomocy społecznej jest zatrudniony na 3/4 etatu jako asystent rodziny i na 1/4 etatu jako pracownik socjalny koordynujący "Klub Senior+". Pracownik ten (...)
str. 29
2.1.
Kwestia powstania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT
Stosownie do art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź (...)
str. 29
2.2.
Przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b updof, wolny od podatku jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, (...)
str. 30
3.
Nagrody rektora uczelni wypłacone za osiągnięcia sportowe studentów
Za uzyskanie wysokich osiągnięć w zawodach sportowych rektor uczelni przyznał nagrody pieniężne studentom, którzy reprezentowali tę uczelnię. Uczelnia nie była organizatorem tych zawodów. Wśród nagrodzonych (...)
str. 31
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Obowiązki związane z upływem przewidywanego okresu używania składnika majątku
1.1.
Konsekwencje rozliczenia w kosztach całości ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego
Spółka kwalifikując nabyte lub wytworzone składniki majątku do środków trwałych, kieruje się m.in. kryterium przewidywanego okresu używania. Jeżeli nie przekracza on roku, wydatki na nabycie (...)
str. 33
1.2.
Ujawnienie środka trwałego
Jesteśmy dealerem samochodów (podatnikiem CIT). Samochody demonstracyjne (testowe) i zastępcze księgujemy na konto towarów handlowych. Dwa samochody testowe są używane dłużej niż rok. Czy mamy (...)
str. 35
2.
Faktura zwiększająca wartość nakładów inwestycyjnych otrzymana z opóźnieniem
Podatnik zrealizował inwestycję (termomodernizację budynku). Po jej zakończeniu otrzymał fakturę dokumentującą koszt, który powinien był zwiększyć wartość początkową ulepszonego środka trwałego. Faktura została wystawiona po (...)
str. 36
2.1.
Zwiększenie wartości początkowej ulepszonego środka trwałego
Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł (...)
str. 36
2.2.
Korekta odpisu amortyzacyjnego
W opisanej sytuacji podatnik otrzymał fakturę dokumentującą koszt związany z ulepszeniem środka trwałego z opóźnieniem, tj. w czasie, kiedy są już dokonywane odpisy amortyzacyjne od (...)
str. 37
3.
Amortyzacja w działalności podjętej po przerwie
Dwa lata temu zlikwidowałem działalność gospodarczą. Obecnie ją wznawiam. W działalności wykorzystywałem i teraz też będę wykorzystywać lokal użytkowy. Chcę ponownie zaliczyć tę nieruchomość do (...)
str. 38
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Zwolnienie od PIT dla pracujących przedsiębiorców-seniorów
Reforma podatkowa przeprowadzona w ramach programu Polski Ład wprowadziła nowe rozwiązanie podatkowe dla pracujących seniorów, którzy, mimo nabycia uprawnień do emerytury, czasowo zrezygnują z jej (...)
str. 39
2.
Wymóg prowadzenia przez ryczałtowców ewidencji w formie elektronicznej
Czy podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązani do prowadzenia i przesyłania w formie elektronicznej ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)
str. 41
3.
Zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na posiłki/artykuły spożywcze
Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 23 (...)
str. 42
3.1.
Koszty pracownicze
Obowiązki pracodawców w związku z zatrudnianiem pracowników określają przepisy prawa pracy. Nie wynika z nich generalny obowiązek zapewniania pracownikom wyżywienia, natomiast wprowadzają one wymóg zapewnienia (...)
str. 42
3.2.
Świadczenia dla zleceniobiorców
Na zasadzie dobrowolności przedsiębiorca może ponosić także wydatki na zapewnienie artykułów spożywczych (np. kawy, herbaty, cukru, pieczywa, jogurtów, słodyczy itp.) zleceniobiorcom w trakcie wykonywania przez (...)
str. 43
4.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia a powstanie przychodu
Nowy kontrahent przesłał e-maila z zamówieniem dostawy towaru. Jednocześnie poprosił o przesłanie tą samą drogą informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Czy wystawiając takie potwierdzenie, podatnik musi (...)
str. 44
5.
Koszty mediów pobierane od najemców są przychodem przedsiębiorcy opłacającego ryczałt ewidencjonowany - interpretacja organu podatkowego
Opłaty eksploatacyjne wynikające ze zużycia prądu i gazu uiszczane przez najemców na podstawie refaktur wystawianych przez przedsiębiorcę wynajmującego nieruchomości stanowią jego przychód z prowadzonej działalności (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Ogólne zasady opodatkowania cudzoziemców pracujących w Polsce
Rezydencja podatkowa a obowiązek w zakresie PIT Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce mogą być traktowani przez polskie prawo podatkowe jako rezydenci lub jako nierezydenci. Mówiąc (...)
str. 47
1.2.
W czasie wojny rezydencję podatkową obywatela Ukrainy dokumentuje jego oświadczenie
Zasady opodatkowania obywatela Ukrainy zależą m.in. od formy zatrudnienia i od rezydencji podatkowej. Jak już wcześniej wyjaśniliśmy, w przypadku umowy o pracę nierezydenci są opodatkowani (...)
str. 50
2.
Zasady opodatkowania zagranicznego profesora
Uczelnia zatrudnia na umowę o pracę, na stanowisku profesora wizytującego, osobę mającą rezydencję podatkową w Danii. Profesor będzie świadczył pracę w Polsce. Czy jego wynagrodzenie (...)
str. 51
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulga na terminal
W ramach Polskiego Ładu, do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) wprowadzono art. (...)
str. 53
1.1.
Adresaci odliczenia
Nowa preferencja jest skierowana do: podatników PIT uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatników (...)
str. 53
1.2.
Istota ulgi
Ulga na terminal polega na odliczaniu od dochodu (przychodu) wydatków: poniesionych na nabycie terminala płatniczego (czyli urządzenia umożliwiającego dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej (...)
str. 54
1.3.
Zasady dokonywania odliczenia
W kwocie odliczenia nie mogą być uwzględniane wydatki, które w jakiejkolwiek formie zostały podatnikom zwrócone. W przypadku podatników PIT nie jest też możliwe odliczanie wydatków: (...)
str. 55
2.
Preferencje dostępne dla przedsiębiorcy-podatnika PIT w związku z darowizną na rzecz Ukraińców
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą przekazał na rzecz stowarzyszenia niebędącego organizacją pożytku publicznego, lecz działającego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, darowiznę (...)
str. 55
2.1.
Darowizny odliczane od dochodu
Darowizny pieniężne przekazywane na wsparcie uchodźców z Ukrainy, podatnicy PIT mogą odliczać na ogólnych zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a (...)
str. 55
2.2.
Darowizny rozliczane w kosztach podatkowych
Art. 52zf updof odnosi się wprost do darowizn i nieodpłatnych świadczeń dokonywanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Na podstawie (...)
str. 56
3.
Zwolnienie od PIT tylko dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci własnych i przysposobionych - interpretacja organu podatkowego
Mimo faktycznego wychowywania czworga dzieci podatnik nie skorzysta z ulgi dla rodzin wielodzietnych, jeżeli nie jest rodzicem (biologicznym lub zastępczym) albo opiekunem prawnym wszystkich tych (...)
str. 57
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Wypłata z kapitału zapasowego spółki komandytowej
Spółka komandytowa posiada kapitał zapasowy (zgromadzony w okresie, kiedy jeszcze nie była opodatkowana CIT). W najbliższym czasie ze środków tego kapitału zostanie dokonana wypłata na (...)
str. 59
1.1.
Uregulowania kodeksowe
Spółka komandytowa jest spółką osobową, której zasady funkcjonowania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Wynika z nich m.in., że spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, może (...)
str. 59
1.2.
Zyski wypracowane przed uzyskaniem statusu podatnika CIT
Od 1 stycznia 2021 r. (lub od 1 maja 2021 r.) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Jednocześnie przychody uzyskiwane przez wspólników z tytułu uczestnictwa (...)
str. 59
1.3.
Zyski wypracowane po uzyskaniu statusu podatnika CIT
Wypłata z kapitału zapasowego zysków wypracowanych przez spółkę komandytową po uzyskaniu statusu podatnika CIT, spowoduje powstanie u wspólnika (komandytariusza) przychodu z kapitałów pieniężnych, o których (...)
str. 60
2.
Zwolnienie z CIT dochodu uzyskanego w związku z nową inwestycją
Spółka z o.o. otrzymała pod koniec 2020 r. decyzję o wsparciu nowych inwestycji. Nowa inwestycja skutkować będzie zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa. Od połowy 2021 (...)
str. 61
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Korekta kosztów uzyskania przychodów przy zmianie w opodatkowaniu spółki komandytowej
Spółka komandytowa od 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem CIT. Przed tą zmianą jej dochód opodatkowany był na poziomie wspólników (osób fizycznych), proporcjonalnie do (...)
str. 63
2.
Opodatkowanie umowy zlecenia, gdy wprost nie określono w niej wynagrodzenia
Strony umowy zlecenia nie określiły w niej konkretnego wynagrodzenia za świadczoną usługę, tylko w postaci iloczynu stawki godzinowej i godzin czasu pracy. W jaki sposób (...)
str. 64
3.
Otrzymanie dywidendy a limit przychodów uprawniający do stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o. jest małym podatnikiem na rok 2022, gdyż wartość jej przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w 2021 r. równowartości 2 mln euro. W (...)
str. 64
4.
Ujęcie do kosztów wartości niewykorzystanego biletu
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik PIT nawiązał kontakty z firmą zagraniczną. Uzgodniony został termin spotkania mającego na celu ustalenie zasad współpracy i podpisanie umowy. (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - CZERWIEC 2022 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.06.2022 r. (wtorek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za maj 2022 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.