Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 12 (564) z dnia 20.06.2022
Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie CIT i PIT
Dodatek nr 10
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12
z dnia 20.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
NABYCIE SAMOCHODU
1.
Samochód osobowy nabyty prywatnie a następnie przekazany do firmy
Podatnik zakupiony w 2017 r. do celów prywatnych samochód w 2022 r. zamierza wprowadzić na stan środków trwałych w działalności gospodarczej. Posiada fakturę zakupu tego (...)
str. 3
2.
Nabycie samochodu zaliczonego do wyposażenia
Firma zamierza nabyć samochód osobowy o wartości wyższej niż 150 tys. zł, który będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności. Z uwagi na przewidywany okres (...)
str. 4
3.
Uznanie za środek trwały samochodu stanowiącego własność małżonka
Prowadzę działalność gospodarczą, w której zamierzam wykorzystywać samochód osobowy zarejestrowany na żonę. W naszym małżeństwie panuje ustrój umownej rozdzielności majątkowej. Czy samochód żony mogę wprowadzić (...)
str. 5
4.
Wydatki na doposażenie firmowego samochodu osobowego
Na potrzeby działalności gospodarczej nabyto nowy samochód osobowy, który będzie używany dla celów mieszanych. Został on doposażony w dywaniki i opony letnie. Poniesiono też wydatek (...)
str. 6
4.1.
Koszty związane z zakupem
Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 22g ust. 1 pkt 1 updof i art. 16g ust. 1 pkt 1 updop, wartość początkową środka trwałego (...)
str. 6
4.2.
Wydatki poniesione po oddaniu środka trwałego do używania
Stosownie do art. 22g ust. 17 updof i art. 16g ust. 13 updop, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, wartość początkową tych środków powiększa się o (...)
str. 7
5.
Upływ rocznego okresu używania składnika niezaliczonego do środków trwałych u ryczałtowca
W 2021 r. nabyłem samochód o wartości przekraczającej 10.000 zł i wprowadziłem go do majątku firmy jako wyposażenie, a koszty zakupu jednorazowo ująłem do kosztów (...)
str. 8
5.1.
Zasady przekwalifikowania składnika majątku
W myśl regulacji zawartych w art. 22e updof, jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku wymienione w art. 22a ust. 1 i (...)
str. 8
5.2.
Obowiązki podatnika opłacającego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
W przypadku stosowania opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy nie ustalają kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie stanowią one elementu konstrukcyjnego tego podatku. Na mocy art. (...)
str. 9
II.
ODPISY AMORTYZACYJNE
1.
Zastosowanie stawki amortyzacyjnej wynoszącej 0%
W 2022 r. podatnik kupi samochód ciężarowy i wprowadzi go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stawka amortyzacyjna z Wykazu wynosi w (...)
str. 10
2.
Zmiana rodzaju pojazdu na skutek dokonanych przez podatnika przeróbek konstrukcyjnych
Prowadzę działalność gospodarczą, na potrzeby której wykorzystuję samochód typu pickup. Pojazd jest samochodem ciężarowym (KŚT 742). Jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)
str. 11
3.
Odpisy amortyzacyjne po wykupieniu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykupił w 2022 r. z leasingu operacyjnego samochód osobowy. Jak rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów poniesiony z tego tytułu wydatek? Sposób (...)
str. 12
4.
Amortyzacja samochodu osobowego w przypadku współwłasności
Wraz z bratem kupiliśmy na współwłasność samochód osobowy (niebędący pojazdem elektrycznym) o wartości przekraczającej 150.000 zł. Udziały we własności samochodu są równe. Auto będę wykorzystywać (...)
str. 14
5.
Czy limity w amortyzacji dotyczą samochodów z napędem hybrydowym?
Spółka z o.o. kupiła samochód osobowy hybrydowy o wartości powyżej 150.000 zł. Ma wątpliwość, jaka część jego amortyzacji może zostać zaliczona do kosztów. Czy obowiązują (...)
str. 15
6.
Wprowadzenie na stan środków trwałych prywatnego samochodu kupionego za gotówkę
W 2021 r. osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, kupiła za granicą samochód osobowy z przeznaczeniem do celów prywatnych. Jego wartość (po przeliczeniu na złote według (...)
str. 16
7.
Moment rozpoczęcia amortyzacji samochodu ciężarowego wniesionego do spółki aportem
W celu dokapitalizowania spółki z o.o. i powiększenia jej majątku wspólnik tej spółki wniósł do niej wkład niepieniężny (samochód ciężarowy). Zmiana kapitału zakładowego wymagała zmiany (...)
str. 17
III.
WYDATKI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ SAMOCHODU
1.
Dwa samochody używane przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
Podatnik jest jednoosobowym przedsiębiorcą, który nie zatrudnia pracowników. Czy może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki z tytułu leasingu dwóch samochodów osobowych oraz ich używania (...)
str. 18
2.
Otrzymanie faktury zaliczkowej za powypadkową naprawę firmowego samochodu osobowego
Firmowy samochód osobowy w maju 2022 r. został uszkodzony w wyniku wypadku samochodowego. Warsztat samochodowy w maju br. wystawił mi fakturę zaliczkową na poczet wykonania (...)
str. 19
3.
Wydatki poniesione na leasingowane auto o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł
Spółka z o.o. zamierza objąć w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł. Będzie go wykorzystywać zarówno do celów związanych, jak i niezwiązanych (...)
str. 19
4.
Opłata za rejestrację prywatnego samochodu wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej
Prowadzę działalność gospodarczą. Prywatnie kupiłem samochód osobowy, który jest przeze mnie używany także na potrzeby tej działalności. Czy 20% opłaty za rejestrację tego samochodu mogę (...)
str. 21
5.
Koszty używania w działalności wynajętego pojazdu specjalnego
Prowadzę działalność gospodarczą związaną z organizacją imprez plenerowych. W tej działalności zamierzam korzystać nieodpłatnie z kampera, który stanowi wyłączną własność męża. Samochód w trakcie imprez (...)
str. 22
6.
Zryczałtowana opłata za udostępnienie parkingu przy budynku wynajmowanym przez przedsiębiorcę
Podatnik PIT wynajmuje budynek, w którym magazynuje swoje towary. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym parkowane są samochody firmowe podatnika. Z miejsc parkingowych korzystają (...)
str. 22
7.
Opłaty leasingowe uiszczane za elektryczny samochód osobowy o wartości przekraczającej 225.000 zł
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy (elektryczny) o wartości przekraczającej 225.000 zł (kwota bez VAT). Samochód ten będzie wykorzystywany (...)
str. 23
8.
Wydatki na przegląd techniczny samochodu osobowego używanego do celów mieszanych
Samochód osobowy będący środkiem trwałym wykorzystuję do celów mieszanych, tzn. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do celów prywatnych. Muszę w tym roku dokonać przeglądu (...)
str. 24
9.
Zakup opon do prywatnego pojazdu wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, na potrzeby której wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy. Czy może ująć w kosztach część wydatku na zakup opon zimowych do samochodu? (...)
str. 24
IV.
KOSZTY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
1.
Konieczność corocznego ustalania wartości samochodu przy obliczaniu wysokości składki na ubezpieczenie AC
Spółka z o.o. posiada samochód osobowy o wartości przekraczającej 150.000 zł. Samochód jest objęty m.in. ubezpieczeniem AC. Czy ustalając wysokość składek ubezpieczeniowych zaliczanych do kosztów (...)
str. 25
2.
Ustalenie wysokości składek na ubezpieczenie auta wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego
Spółka z o.o. wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Samochód jest objęty ubezpieczeniem AC. Czy do wyliczenia limitu kosztów (...)
str. 26
3.
Inna wartość samochodu uwzględniona w polisie ubezpieczenia GAP
Wykupiłem polisę ubezpieczenia GAP dla samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150.000 zł wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W polisie na (...)
str. 27
4.
Ustalenie proporcji do wyliczenia składki na ubezpieczenie AC stanowiącej koszt uzyskania przychodów
Podatnik na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupił samochód osobowy i wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartość początkowa samochodu ustalona z (...)
str. 27
5.
Ubezpieczenie OC prywatnego samochodu stanowiącego współwłasność przedsiębiorcy
1) Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję prywatny samochód, którego jestem współwłaścicielem. Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłacone składki na ubezpieczenie OC? Jeśli (...)
str. 28
V.
SPRZEDAŻ SAMOCHODU
1.
Koszty poniesione w związku ze sprzedażą samochodu będącego środkiem trwałym
Czy koszty z tytułu sprzedaży samochodu osobowego, który jest środkiem trwałym w spółce z o.o., np. koszty ogłoszenia w prasie, wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, należy (...)
str. 30
2.
Odpłatne zbycie firmowego samochodu uprzednio wykorzystywanego do celów prywatnych
Podatnik nabył samochód osobowy, który przez dwa lata używał do celów prywatnych. W 2021 r. uznał go za środek trwały i wykorzystywał na potrzeby działalności (...)
str. 31
3.
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego na potrzeby prywatne
Wykorzystuję w działalności gospodarczej samochód osobowy, który objąłem na podstawie umowy leasingu operacyjnego. W lipcu 2022 r. umowa leasingu się kończy. W tym też miesiącu (...)
str. 32
4.
Zwrot składki ubezpieczeniowej należnej za okres po sprzedaży firmowego samochodu
Podatnik w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej użytkował samochód osobowy będący środkiem trwałym. W kwietniu 2022 r. zawarł polisę ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy i (...)
str. 33
5.
Sprzedaż samochodu osobowego, którego zakup częściowo sfinansowano z dotacji
Podatnik (osoba fizyczna) kupił w 2021 r. samochód osobowy (niebędący samochodem elektrycznym) o wartości przekraczającej 150.000 zł. Zakup tego pojazdu był częściowo sfinansowany z dotacji (...)
str. 34
6.
Odsprzedaż nowo nabytego samochodu
Na potrzeby działalności gospodarczej podatnik nabył samochód osobowy o wartości poniżej 150.000 zł, ale już następnego dnia odsprzedał pojazd. Jak potraktować tę transakcję i rozliczyć (...)
str. 36
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.