Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (566) z dnia 20.07.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 14 (566) z dnia 20.07.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe rozwiązania w 2022 r. u przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej - Polski Ład 2.0
Generalnie przepisy dotyczące rozliczania podatku dochodowego nie mogą być zmieniane w trakcie roku podatkowego. Dopuszcza się jednak możliwość wprowadzania zmian korzystnych dla podatników. Taki cel (...)
str. 4
1.1.
Likwidacja ulgi dla klasy średniej
Utratę prawa do odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne miała rekompensować podatnikom nowa ulga podatkowa, nazywana potocznie ulgą dla klasy średniej, uregulowana w art. 26 ust. (...)
str. 4
1.2.
Obniżenie stawki PIT
Na mocy ustawy nowelizującej od 1 lipca 2022 r. zmianie uległa skala podatkowa. Zmiana ta ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. (...)
str. 5
1.3.
Miesięczne i kwartalne zaliczki na podatek
Ustawa nowelizująca nie wprowadziła zmian w zakresie sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy i terminów ich płatności. Przedsiębiorcy powinni zatem kontynuować opłacanie zaliczek na dotychczasowych (...)
str. 6
1.4.
Zaliczki uproszczone
Szczególne regulacje wprowadzono dla podatników opłacających miesięczne zaliczki w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej, zgodnie z art. 44 ust. (...)
str. 7
1.5.
Praktyczne obliczanie zaliczki za czerwiec 2022 r.
Przykład Założenia: podatnik zalicza składki na ubezpieczenia społeczne do kosztów uzyskania przychodów, w czerwcu 2022 r. dochód liczony narastająco od początku roku podatkowego przekroczył 30.000 (...)
str. 7
2.
Opublikowano projekt ustawy o zmianie CIT i PIT
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr z (...)
str. 9
3.
Kierowca-przedsiębiorca w ruchu międzynarodowym nadal może zaliczać diety do kosztów - stanowisko Ministerstwa Finansów
Z art. 23 ust. 1 pkt 52 updof wynika, że zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlega wartość diet z tytułu podróży służbowych przedsiębiorcy i osób (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Minister Finansów po raz kolejny przesuwa termin złożenia CIT-8E
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1363 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów (...)
str. 12
2.
Przedłużenie terminu do wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego
Od 1 stycznia 2022 r. ustawodawca nałożył na niektórych podatników CIT obowiązek uiszczania nowej daniny zwanej minimalnym podatkiem dochodowym. Odpowiednie regulacje w tym zakresie zawarł (...)
str. 12
3.
Nagrody, stypendia i granty przyznawane przez Akademię Kopernikańską są wolne od PIT
Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej. Akademia jest państwową osobą prawną. Do jej zadań należy (...)
str. 13
4.
Ponowne odroczenie stosowania niektórych przepisów o poborze przez płatników podatku u źródła
W Dz. U. z 2022 r. opublikowano pod: poz. 1381 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub (...)
str. 13
5.
Uczelnie medyczne nie zapłacą podatku od dochodu z tytułu wniesienia nieruchomości do spółki prowadzącej szpital
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 1239 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 14
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Moment opodatkowania przychodu z odszkodowania niewydatkowanego na naprawę środka trwałego
Środek trwały (inny niż samochód osobowy) uległ uszkodzeniu. Ubezpieczyciel wypłacił firmie (spółce cywilnej) odszkodowanie. Na dzień jego otrzymania (czerwiec 2022 r.) nie są jeszcze dokładnie (...)
str. 15
2.
Rozliczenie kosztów nabycia opakowań
Jesteśmy firmą produkcyjną (spółką z o.o.). Na potrzeby prowadzonej działalności kupujemy palety drewniane, które służą do przechowywania wytworzonych wyrobów w magazynie, a później do dostarczania (...)
str. 16
3.
Skutki podatkowe uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu "Mój elektryk"
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Podpisałem umowę leasingu operacyjnego na elektryczne auto ciężarowe. W ramach programu priorytetowego "Mój elektryk" realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony (...)
str. 18
4.1.
Rozliczenie ulgi na złe długi przy dwóch źródłach przychodów
[1405542] Czy jeżeli spółka w 2021 r. wypracowała zysk kapitałowy, załóżmy 2.000 zł oraz stratę podatkową na pozostałych przychodach (10.000 zł), to w momencie ulgi (...)
str. 20
4.2.
Ulga na złe długi na etapie zaliczki na podatek
[1404078] Czy dobrze rozumuję, jeżeli wyliczam zaliczkę CIT za 05.2022 r. i wychodzi strata na poziomie 750,70 zł, skoryguję o niezapłacone zobowiązanie na kwotę 30.000 (...)
str. 21
5.
Ograniczenie w kosztach wydatków na paliwo
Firma (podatnik PIT) zawarła z osobą fizyczną umowę zlecenia na wykonywanie prac serwisowych. W celu realizacji umowy zleceniobiorca uda się do Niemiec własnym samochodem osobowym. (...)
str. 22
6.
Rodzaj przychodów a możliwość korzystania z estońskiego CIT - interpretacja organu podatkowego
Przychody uzyskane z tytułu umorzenia subwencji z PFR czy też ze zbycia nieruchomości nie pozbawiają prawa do wyboru estońskiego CIT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 22
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Ustalanie obciążeń podatkowo-składkowych u pracownika od 1 lipca 2022 r. - checklista
Z dniem 1 lipca 2022 r. (co do zasady) weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 24
2.
Opodatkowanie wynagrodzenia z umów zlecenia od 1 lipca 2022 r.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265), zwana (...)
str. 26
2.1.
Źródło i moment powstania przychodu
Wynagrodzenie otrzymane z tytułu umowy zlecenia stanowi u zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście. W art. 13 pkt 8 lit. a updof wskazano, że do (...)
str. 26
2.2.
Zryczałtowany podatek dochodowy
Zryczałtowany podatek dochodowy płatnik pobiera, gdy kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Od 1 lipca (...)
str. 26
2.3.
Zaliczka na podatek
Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 r. Zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek reguluje art. 41 ust. 1 i 1a updof. Ten sposób opodatkowania (...)
str. 27
2.4.
Obowiązki płatnika wobec urzędu skarbowego i zleceniobiorcy
Od 1 lipca 2022 r., poza sposobem obliczania zryczałtowanego podatku dochodowego/zaliczki na podatek od należności wypłacanych zleceniobiorcom, nie zmieniły się pozostałe obowiązki płatnika-zleceniodawcy. Należą do (...)
str. 30
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Rozliczanie wydatków poniesionych przed przekazaniem środka trwałego do używania
W styczniu 2022 r. przedsiębiorca kupił nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Budynek jest przeznaczony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Przed przekazaniem go do używania przeprowadził w (...)
str. 31
1.2.
Zakaz amortyzacji nieruchomości dotyczy wszystkich podatników
Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) buduje mieszkania czynszowe i wynajmuje je lokatorom. Czy od 2023 r. zakaz amortyzowania i brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów (...)
str. 32
1.3.
Inwestycja w obcy budynek/lokal mieszkalny bez możliwości amortyzacji - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Skoro od 2023 r. z prawa do amortyzacji nie będzie mógł skorzystać podatnik będący właścicielem budynku/lokalu mieszkalnego, a amortyzacji w obcym środku trwałym dokonuje się (...)
str. 33
2.
Zakup budynku wraz z gruntem na potrzeby działalności gospodarczej
Podatnik kupił nieruchomość zabudowaną (budynek wraz z gruntem) na cele działalności gospodarczej. W akcie notarialnym wartość gruntu i budynku określona została w łącznej kwocie. W (...)
str. 34
3.
Przeniesienie składnika majątku pomiędzy firmami małżonków
Małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej i oddzielnie prowadzą działalności gospodarcze. W 2009 r. kupili lokal mieszkalny z przeznaczeniem do wykorzystywania na potrzeby działalności prowadzonej przez (...)
str. 35
4.
Piec centralnego ogrzewania jako odrębny środek trwały
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi. Budynek nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W budynku tym wymieniłam stary piec olejowy na gazowy. Czy (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Powrót rozliczania składki zdrowotnej oraz możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 r.
Przedsiębiorcy opłacający z tytułu prowadzonej działalności: podatek liniowy (na zasadach określonych w art. 30c updof), zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub (...)
str. 39
1.1.
Rozliczanie składek przez liniowców
Zasady ogólne Z dniem 1 lipca 2022 r. znowelizowano art. 23 ust. 1 pkt 58 i art. 30c ust. 2 updof, które mają zastosowanie do (...)
str. 39
1.2.
Składki ryczałtowców i kartowiczów
Prawo uwzględnienia składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymali również przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli ryczałtowcy i kartowicze. Do (...)
str. 41
1.3.
Zmiana formy opodatkowania
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą (rozpoczynają) działalność gospodarczą, mają możliwość wyboru formy opodatkowania. Generalnie wybraną formę opodatkowania stosuje się za cały rok podatkowy. Wyjątkiem jest rok 2022. (...)
str. 42
2.1.
Kwalifikacja do źródła przychodów
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną: na zasadach określonych w ustawie o PIT (tj. według skali podatkowej lub podatkiem liniowym) lub ryczałtem od (...)
str. 45
2.2.
Moment powstania i wysokość przychodu
Moment powstania przychodu z odpłatnego zbycia składników majątku firmowego ustala się zgodnie z art. 14 ust. 1c updof. Oznacza to, że za dzień powstania przychodu (...)
str. 45
2.3.
Ewidencja przychodu dla celów PIT i ryczałtu
Zasadniczo przychód z odpłatnego zbycia składników majątku firmowego podlega ujęciu w ewidencji księgowej prowadzonej na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego. Podstawę zapisu stanowić będzie dochód księgowy, (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Rozliczanie straty zagranicznego zakładu w państwie rezydencji
Przedsiębiorca posiadający zakład za granicą opodatkowuje tam odpowiednią część dochodów przypisanych temu zakładowi, natomiast w państwie swojej rezydencji stosuje odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania. Jeżeli (...)
str. 47
1.1.
Pojęcie zagranicznego zakładu
Z art. 5a pkt 22 updof i art. 4a pkt 11 updop wynika, że przez zagraniczny zakład rozumie się: stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający (...)
str. 47
1.2.
Rozliczanie straty
Metoda proporcjonalnego odliczenia Jeżeli polski rezydent wykonuje działalność gospodarczą za granicą przez położony tam zakład, a dochody uzyskane z takiej działalności nie są zwolnione od (...)
str. 48
1.3.
Strata zlikwidowanego zakładu działającego w państwie członkowskim UE
Ustawy o podatku dochodowym nie dają możliwości rozliczenia w Polsce straty zagranicznego zakładu, jeśli w Polsce do dochodu uzyskanego za jego pośrednictwem stosuje się metodę (...)
str. 49
2.
Najem samochodu za granicą od pośrednika krajowego bez podatku u źródła - interpretacja organu podatkowego
W sytuacji gdy płatność za najem samochodu za granicą jest dokonywana na rzecz polskiego podmiotu (pośrednika), który jest rzeczywistym właścicielem tej należności, wówczas nie wystąpi (...)
str. 50
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.1.
Zmiany w obrębie zwolnień podatkowych
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265), zwana (...)
str. 52
1.2.
Uchylenie ulgi dla klasy średniej i odliczenia dla samotnego rodzica/ opiekuna prawnego
Od początku 2022 r. katalog ulg podatkowych został rozszerzony. Mocą ustawy nowelizującej katalog ten został zmodyfikowany. Na uwagę zasługuje w szczególności uchylenie: ulgi dla klasy (...)
str. 53
1.3.
Modyfikacje warunków stosowania niektórych ulg
Wyższe odliczenie z tytułu składek członkowskich W zakresie ulg podatkowych modyfikacje dotyczą m.in. ulgi z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych (art. 26 (...)
str. 53
2.
Ulga rehabilitacyjna a używanie samochodu służbowego
Zasady ogólne stosowania odliczenia Ulga rehabilitacyjna przysługuje podatnikom będącym osobami niepełnosprawnymi lub podatnikom, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. W jej ramach odliczeniu od dochodu (...)
str. 55
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Nie wszystkie budynki są objęte podatkiem od przychodów z budynków
Jesteśmy spółką z o.o. ze 100% udziałem gminy. Gmina wniosła do spółki środki trwałe (budynki niemieszkalne). Ponadto dzierżawimy od niej budynek hali sportowej. Czy podatkiem (...)
str. 57
2.
Podatek minimalny w spółce będącej wspólnikiem innej spółki
Wspólnikami spółki z o.o. są dwie osoby fizyczne. Spółka jest jednocześnie komplementariuszem spółki komandytowej. Czy w takiej sytuacji spółka z o.o. podlega wyłączeniu spod minimalnego (...)
str. 58
3.
Przywrócenie preferencyjnych zasad opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci
W ramach Polskiego Ładu uchylono w 2022 r. przepisy określające zasady preferencyjnego opodatkowania dochodów przez osoby samotnie wychowujące dzieci wprowadzając w to miejsce odliczenie od (...)
str. 60
3.1.
Rozliczenie osób będących polskimi rezydentami podatkowymi
Tak jak to miało miejsce do końca 2021 r., uprawnionymi do preferencyjnego rozliczenia dochodów są rodzice i opiekunowie prawni samotnie wychowujący dzieci małoletnie i określone (...)
str. 60
3.2.
Przywilej dla nierezydentów
Z możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów skorzystać będą mogli również rodzice lub opiekunowie prawni samotnie wychowujący dzieci, podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, po spełnieniu warunków (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Składanie CIT-8 w związku z likwidacją spółki z o.o.
Rokiem obrotowym i podatkowym w spółce z o.o. jest rok kalendarzowy. 1 lipca 2022 r. postawiono spółkę w stan likwidacji. W jakim terminie będzie zobowiązana (...)
str. 63
2.
Najem samochodów do firmy również z limitem kosztów
Spółka z o.o. wynajęła na kilka miesięcy samochód osobowy. Wartość pojazdu przekracza 150.000 zł. Czy czynsz najmu w całości stanowi koszt podatkowy? Nie. Do kosztów (...)
str. 63
3.
Koszty poniesione z tytułu inwestycji w robotyzację rozlicza się w zeznaniu podatkowym
Spółka z o.o. planuje zakupić fabrycznie nowy robot przemysłowy. Chciałaby skorzystać z ulgi na robotyzację. Czy będzie mogła skorzystać z niej na etapie ustalania zaliczek (...)
str. 64
4.
Wydatek na zakup wody pitnej
W związku z panującymi upałami na potrzeby firmy kupiłem wodę pitną w butelkach. Będą z niej korzystać klienci. Czy wydatek poniesiony na zakup tej wody (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - SIERPIEŃ 2022 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 1.08.2022 r. (poniedziałek) przekazanie drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2021 r. (przygotowanego w strukturze (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.