Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 24 (576) z dnia 20.12.2022
Najciekawsze orzecznictwo z zakresu PIT i CIT
Dodatek nr 18
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24
z dnia 20.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY PODATKOWE
1.
Refakturowanie mediów najemcom przez przedsiębiorcę opłacającego ryczałt ewidencjonowany
W sytuacji gdy z umowy najmu wynika, że koszty zużytych mediów ponosi najemca, to u refakturującego te koszty przedsiębiorcy opłacającego ryczałt ewidencjonowany nie powstanie przychód (...)
str. 3
2.
Sprzedaż prywatnych nieruchomości może być uznana za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej
Sprzedaż prywatnych nieruchomości może generować przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. O prowadzeniu działalności gospodarczej przesądzają obiektywne i zewnętrzne jej przejawy, a nie przekonanie podatnika. Z (...)
str. 4
3.
Umorzenie podatnikowi zobowiązania
Umorzenie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny świadczenia za wyrządzoną przez podatnika szkodę komunikacyjną wiąże się z otrzymaniem przez niego nieodpłatnego świadczenia, które stanowi przychód z innych (...)
str. 5
4.
Wycofanie części wkładu wniesionego przez wspólnika do spółki osobowej
Wycofanie części wkładu wniesionego przez wspólnika do spółki osobowej nie generuje u niego przychodu. Z uzasadnienia "Istota sporu koncentruje się na odpowiedzi na pytanie, czy (...)
str. 7
5.
Określenie źródła przychodu dla przychodów osiąganych z najmu
O kwalifikacji przychodów z najmu do właściwego źródła przychodu decyduje podatnik, który może powiązać będące przedmiotem najmu składniki majątku z wykonywaniem działalności gospodarczej lub też (...)
str. 8
6.
Moment powstania przychodu w razie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości
Gdy organ podatkowy wydał decyzję stwierdzającą nadpłatę i zwrócił ją w terminie trzydziestodniowym, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, (...)
str. 10
7.
Zwolnienie od podatku przychodu osiągniętego przez wspólnotę z wynajmu części nieruchomości mieszkalnej
Dach budynku, w którym znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne, służy do funkcji mieszkalnych, jest zatem elementem zasobu mieszkaniowego wspólnoty mieszkaniowej zarządzającej tym budynkiem. Wobec tego (...)
str. 12
8.
Data osiągnięcia firmowego przychodu w razie świadczenia usług wykonywanych etapami
Jeżeli usługi będą wykonywane etapami, co potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy, przychód powstanie z chwilą częściowego wykonania usługi, czyli po każdym zakończonym etapie świadczenia usługi. Z uzasadnienia (...)
str. 13
II.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Kurs waluty obcej stosowany do wyceny faktury korygującej dokumentującej otrzymany rabat
Do przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych w fakturach korygujących otrzymanych w związku z korektą kosztów uzyskania przychodu należy stosować średni kurs NBP z ostatniego (...)
str. 15
2.
Ustalenie wysokości kosztów podatkowych z tytułu używania samochodu przez współwłaściciela
Jeżeli przedsiębiorca jest współwłaścicielem samochodu osobowego, którego nie wprowadził do ewidencji środków trwałych, to może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 20% wydatków związanych z jego (...)
str. 16
3.
Wydatki na opłacenie polisy OC pracowników księgowości oraz członków władz spółki
Wydatki na opłacenie polisy OC pracowników księgowości oraz członków władz spółki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Są to bowiem wydatki poniesione za inne podmioty i (...)
str. 18
4.
Zapłata kontrahentowi odszkodowania za nieterminowe wykonanie zleconej usługi
Opóźnienie w wykonaniu świadczenia nie stanowi wady wykonywanych usług. Wobec czego zapłacone z tego tytułu odszkodowanie może być uznane za koszt uzyskania przychodów. Z uzasadnienia (...)
str. 19
5.
Koszty szkoleń organizowanych przez spółkę dla współpracowników
Wydatki na szkolenia organizowane dla stałych współpracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Z uzasadnienia "Kwestia sporna w niniejszej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy można (...)
str. 22
6.
Moment rozliczenia w kosztach wydatków na zakup pojedynczych elementów rusztowań
Nie można uznać za kompletne i zdatne do użytku pojedynczych elementów rusztowań, ponieważ samodzielnie nie stanowią one całości urządzenia, ani nie tworzą konstrukcji, która spełnia (...)
str. 24
7.
Sposób rozliczenia kosztów opłaty przyłączeniowej dotyczącej budowanego budynku
Wydatki poniesione z tytułu opłaty przyłączeniowej nie stanowią elementu kosztu wytworzenia środka trwałego (budynku). Są one kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Z uzasadnienia (...)
str. 26
III.
OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO
1.
Pokrycie przez pracodawcę kosztów transportu pracownikowi oddelegowanemu za granicę
Sfinansowanie pracownikowi kosztów transportu do miejsca oddelegowania jest dla niego przychodem, nawet jeśli przyczyną oddelegowania są problemy produkcyjne i chwilowy przestój w stałym miejscu świadczenia (...)
str. 27
2.
Dofinansowanie posiłków dla pracowników gdy przepisy prawa pracy nie zobowiązują do tego pracodawcy
W sytuacji gdy przepisy prawa pracy nie zobowiązują pracodawcy do zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych, to kwota dofinansowania przez pracodawcę posiłków stanowi dla pracownika przychód podlegający (...)
str. 29
3.
Wykupienie pracownikom ubezpieczenia na czas zagranicznej podróży służbowej
Jeżeli pracodawca ubezpiecza pracowników na czas zagranicznej podróży służbowej, gdyż ubezpieczenie takie jest wymagane przez kontrahenta zlecającego usługi, to u pracowników nie powstaje przychód z (...)
str. 31
4.
Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych
Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych jest wolny od podatku dochodowego, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy (...)
str. 32
5.
Zapłata za pracowników i byłych pracowników zaległych składek ZUS
Zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za pracownika (byłego pracownika), nie skutkuje powstaniem u tej osoby przysporzenia majątkowego, a w (...)
str. 34
6.
Kwalifikacja do źródła przychodu świadczenia oraz odsetek zasądzonych na rzecz pracownika
W sytuacji gdy zasądzone na rzecz pracownika świadczenie jest niewypłaconym dodatkiem do wynagrodzenia, to należy uznać je za przychód ze stosunku pracy. W rezultacie odsetki (...)
str. 37
7.
Obowiązki płatnika z tytułu nagród przekazanych w akcji promocyjnej zorganizowanej przez agencję reklamową
Jeżeli agencja reklamowa nabywa nagrody i wydaje je uczestnikom akcji promocyjnych w ramach realizacji umowy zawartej ze zleceniodawcą, to status płatnika podatku ma agencja. Płatnikiem (...)
str. 39
8.
Zapewnienie pracownikowi służbowego mieszkania
Zapewnienie pracownikowi służbowego mieszkania powoduje u niego powstanie przychodu ze stosunku pracy, nawet wtedy, gdy taki obowiązek wynika z odrębnej ustawy. Przy czym przychód ten (...)
str. 41
9.
Wypłata komplementariuszom w trakcie roku zaliczek na poczet zysku
Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a (...)
str. 43
IV.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
1.
Przechowywanie dokumentacji podatkowej w razie rozliczania straty za lata ubiegłe
W przypadku wykazania przez podatnika straty podatkowej za dany rok, jest on obowiązany do przechowywania ksiąg podatkowych i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu (...)
str. 45
2.
Stawka CIT gdy roczne przychody podatnika przekroczą limit 2.000.000 euro
Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą lub będący małymi podatnikami, których przychody przekroczyły ustawowy limit odpowiadający równowartości 2.000.000 euro, płacą podatek CIT według 19% stawki od całości (...)
str. 47
3.
Wydatki na budowę domu bez barier architektonicznych a prawo do ulgi rehabilitacyjnej
Nie wszystkie wydatki poniesione przez niepełnosprawnego podatnika na budowę domu mogą być przez niego odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odliczeniu takiemu podlegają wyłącznie (...)
str. 49
4.
Podatnik opłacający podatek liniowy nie ma prawa do odliczenia darowizny na rzecz OPP
Przepisy ustawy o PIT wykluczają odliczenie od dochodu darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego przez przedsiębiorcę opłacającego podatek liniowy. Z uzasadnienia "W przedmiotowej sprawie (...)
str. 51
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.