Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 22 (574) z dnia 20.11.2022
Wierzytelności na gruncie podatku dochodowego - nieściągalność, umorzenie, sprzedaż
Dodatek nr 17
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22
z dnia 20.11.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
FIRMOWE WIERZYTELNOŚCI - PYTANIA I ODPOWIEDZI
1.
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisanej jako nieściągalna
Postanowienie o nieściągalności wierzytelności dostarczono spółce z o.o. z opóźnieniem. Zostało ono wydane w 2021 r., a spółka otrzymała je w 2022 r. Na jego (...)
str. 3
2.
Podatkowe konsekwencje ogłoszenia upadłości dłużnika
Jeden z kontrahentów spółki komandytowej nie zapłacił jej za dostarczone mu towary. Sprzedaż tę spółka wykazała jako przychód należny w kwocie netto (tj. bez VAT (...)
str. 4
3.
Umorzenie wierzytelności objętych układem
Kontrahent nie zapłacił spółce z o.o. za wykonaną usługę, lecz po pewnym czasie przedstawił dokument w postaci postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego według prawa (...)
str. 5
4.
Ocena przez wierzyciela postanowienia o nieściągalności wierzytelności
Posiadane przez spółkę z o.o. wierzytelności (zarachowane do przychodów należnych) zostały skierowane na drogę sądową oraz na drogę postępowania egzekucyjnego (do komornika). Nie udało się (...)
str. 6
5.
Przedawnione zobowiązania i należności
W spółce z o.o. niektóre zobowiązania pieniężne za nabyte towary oraz należności za sprzedane towary uległy w tym roku przedawnieniu. Jakie konsekwencje podatkowe wywołują te (...)
str. 7
6.
Wierzytelność po zwolnieniu kontrahenta z długu
Kontrahent dzierżawi od spółki z o.o. maszynę produkcyjną. Jednakże z powodu trudnej sytuacji finansowej od kilku miesięcy nie płaci czynszu dzierżawy. W wyniku porozumienia podpisanego (...)
str. 8
7.
Brak spłaty pożyczki udzielonej kontrahentowi
Spółka komandytowa udzieliła pożyczki osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Obecnie osoba ta została wykreślona z CEIDG. Zamierza ogłosić upadłość konsumencką. Czy wartość udzielonej pożyczki jako (...)
str. 8
8.
Odpis aktualizujący utworzony, gdy kontrahent nie zwrócił pieniędzy po korekcie zakupu
Nasza firma zwróciła dostawcy zakupiony towar. Dostawca wystawił fakturę korygującą, ale nie zwrócił nam pieniędzy. Sprawę skierowaliśmy do sądu, następnie do komornika, a w księgach (...)
str. 9
9.
Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i koszty umorzonej egzekucji
Wierzyciel nie podjął czynności zmierzających do wznowienia zawieszonego postępowania egzekucyjnego, wobec czego komornik wydał postanowienie o umorzeniu tego postępowania. Czy na podstawie tego postanowienia podatnik (...)
str. 10
10.
Sprzedaż własnej wierzytelności
Spółka z o.o. sprzedała swoją należność za 30% wartości. Czy strata z tytułu odpłatnego zbycia tej wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodów? Jeżeli cena uzyskana (...)
str. 11
11.
Umorzenie zobowiązania wobec kontrahenta
Spółka z o.o. nie zapłaciła za nabyty towar. Kosztów zakupu udokumentowanych fakturą nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów, gdyż towar nie został jeszcze sprzedany. Obecnie (...)
str. 12
12.
Protokół dokumentujący nieściągalność zagranicznej wierzytelności
Spółka z o.o. posiada nieuregulowaną należność od kontrahenta z zagranicy. Wierzytelność ta nie jest przedawniona. Z uwagi na jej niewielką wartość, dochodzenie jej na drodze (...)
str. 13
13.
Przedawnienie niezapłaconej wierzytelności, na którą spółka utworzyła odpis aktualizujący
Spółka jawna osób fizycznych utworzyła odpis aktualizujący na wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Odpis ten zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Po pewnym czasie wierzytelność uległa (...)
str. 14
14.
Strata ze sprzedaży wierzytelności, na którą utworzono odpis aktualizujący
Spółka z o.o. zamierza sprzedać wierzytelność, na którą utworzyła odpis aktualizujący. Odpis ten zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Wierzytelność nie jest przedawniona. Jakie skutki podatkowe (...)
str. 15
15.
Utrata przedpłaty uiszczonej niesolidnemu kontrahentowi
Spółka z o.o. uiściła kontrahentowi przedpłatę na poczet zakupu towaru. Kontrahent nie wywiązał się z zamówienia i nie zwrócił wpłaconej mu przedpłaty. Obecnie nie prowadzi (...)
str. 15
16.
Odzyskanie od dłużnika należności, na którą wcześniej dokonano odpisu aktualizującego
W 2020 r. spółka z o.o. utworzyła odpis aktualizujący wartość należności kontrahenta z powodu ogłoszenia jego upadłości. Ponieważ wcześniej były to przychody należne (w kwocie (...)
str. 16
17.
Koszty procesowe i egzekucyjne wykazane w protokole dokumentującym nieściągalność należności
Zamierzamy udokumentować nieściągalność wierzytelności na podstawie protokołu i zaliczyć jej wartość do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Jak ustalić przewidywane koszty (...)
str. 17
18.
Zakończenie przez dłużnika prowadzenia działalności gospodarczej
Kontrahent zalega z zapłatą należności za nabyte towary. Uzyskałem informację, że zamknął on działalność gospodarczą i został wykreślony z rejestru. Czy w tych okolicznościach mogę (...)
str. 18
19.
Odpis aktualizujący wartość należności
W 2021 r. wierzytelność od naszego dłużnika została potwierdzona orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Nie dokonaliśmy jednak wówczas odpisu aktualizującego na tę (...)
str. 19
20.
Data potrącenia kosztu z tytułu nieściągalnej wierzytelności
Spółka prowadzi księgi rachunkowe. Czy nieściągalną wierzytelność powinna ująć w kosztach w rozliczeniu za okres, w którym uzyska przychód ze sprzedaży? Nie. Spółka powinna ująć (...)
str. 20
21.
Sprzedaż własnej wierzytelności faktorowi
Czy w przypadku zbycia wierzytelności własnej podatnik CIT powinien ustalić przychód do celów podatkowych dwukrotnie, tj. po raz pierwszy w związku ze sprzedażą towarów kontrahentowi, (...)
str. 21
II.
INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH
1.
Nieodzyskana wierzytelność, która uległa przedawnieniu
W 2011 r. podatnik zgłosił swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym swojego dłużnika. Zakończyło się ono ogłoszeniem upadłości dłużnika. Miało to miejsce 29 grudnia 2017 r. (...)
str. 24
2.
Wartość umorzonej wierzytelności podlegająca ujęciu w kosztach uzyskania przychodów
Czy umorzona wierzytelność zaliczana do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 updop powinna być ujęta w kosztach w wartości brutto (...)
str. 26
3.
Właściwe udokumentowanie nieściągalności wierzytelności
Czy na podstawie pisma syndyka masy upadłościowej oraz protokołu sporządzonego przez podatnika możliwe jest zaliczenie nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów? Odpowiedź Wspomniane pismo oraz (...)
str. 27
4.
Umorzone w części zobowiązania wobec wierzycieli objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym
Czy umorzone w części zobowiązania wobec wierzycieli objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym stanowią przychód podatkowy? Odpowiedź Umorzone w części zobowiązania wobec wierzycieli objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym nie stanowią (...)
str. 28
5.
Ustalenie momentu udokumentowania nieściągalnych wierzytelności
Kiedy ma miejsce udokumentowanie nieściągalności wierzytelności w przypadku postanowienia o nieściągalności wydanego przez komornika? Odpowiedź O momencie udokumentowania nieściągalności wierzytelności można mówić, gdy komornik wydał (...)
str. 30
6.
Potwierdzenie nieściągalności części należności
Czy udokumentowana nieściągalność części wierzytelności, tj. w kwocie niższej niż pełna kwota wierzytelności od kontrahenta, uprawdopodabnia nieściągalność pełnej wierzytelności? Odpowiedź Udokumentowana nieściągalność części wierzytelności uprawdopodabnia (...)
str. 31
7.
Odpis aktualizujący wartość należności od ukraińskiego dłużnika
Kontrahent z Ukrainy jeszcze przed wybuchem wojny przestał spłacać swoje zobowiązania wobec spółki z o.o. Ukraiński sąd wydał wyrok zasądzający te należności. Wyrok ten uprawomocnił (...)
str. 32
8.
Otrzymanie od syndyka informacji, że postępowanie upadłościowe jest w fazie końcowej
Czy otrzymanie od syndyka informacji, że postępowanie upadłościowe jest w fazie końcowej oznacza udokumentowanie nieściągalności wierzytelności, a co za tym idzie możliwość ujęcia tej wierzytelności (...)
str. 33
9.
Każda nieściągalna wierzytelność musi być udokumentowana odrębnie
Podatnik posiada kilka niezapłaconych wierzytelności od tego samego dłużnika, ale tylko w stosunku do jednej wierzytelności postanowienie, z którego wynika, że dłużnik nie ma majątku. (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.