Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 8:37 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 60.611 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (557) z dnia 01.03.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 5 (557) z dnia 01.03.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe zasady poboru podatku u źródła
Podatek u źródła to podatek dochodowy (od osób prawnych i od osób fizycznych) pobierany przez płatników od niektórych dochodów. Od 1 stycznia 2019 r. miały (...)
str. 4
1.1.
Ogólne zasady poboru zryczałtowanego podatku
Zgodnie z zapisami ustaw o PIT i CIT podatek u źródła, czyli zryczałtowany podatek jest pobierany od: wypłat (świadczeń) lub postawionych do dyspozycji podatnika pieniędzy (...)
str. 4
1.2.
Obowiązek poboru podatku, gdy suma należności wypłaconych podatnikowi przekroczyła 2.000.000 zł
Stosownie do art. 41 ust. 12 updof i art. 26 ust. 2e updop, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 29 ust. (...)
str. 7
1.3.
Zwrot podatku
Stosownie do art. 44f ust. 1 updof i art. 28b ust. 1 updop, organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 41 ust. (...)
str. 11
2.
Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych w 2022 r. - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Na mocy przepisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
str. 13
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Kwota zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy nie w każdym przypadku jest kosztem podatkowym
W 2017 r. pracownik spółki z o.o. uległ wypadkowi przy pracy i wystąpił w procesie cywilnym o odszkodowanie od pracodawcy. Sąd rejonowy w listopadzie 2021 (...)
str. 14
2.
Spłata wspólnika występującego ze spółki jawnej
W skład spółki jawnej wchodzi trzech wspólników będących osobami fizycznymi. Jeden z nich zamierza wystąpić z tej spółki, a dwaj pozostali zobowiążą się w stosownej (...)
str. 16
3.
Koszty wynajmu pomieszczeń na przełomie roku
Spółka z o.o. w grudniu 2021 r. otrzymała fakturę za wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby firmy. Czynsz wynikający z faktury dotyczy najmu pomieszczeń w styczniu (...)
str. 17
4.
Darmowe otrzymanie uprawnień do emisji CO2
Czy nieodpłatne otrzymanie uprawnień do emisji CO 2 w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień spowoduje powstanie po stronie spółki przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Uprawnienia (...)
str. 18
5.
Sprzedaż nieodpłatnie nabytych rzeczy
Firma (podatnik PIT) świadczy usługi sprzedaży oraz wymiany opon. Klienci po wymianie opon na nowe niekiedy stare pozostawiają jako odpady do utylizacji. W większości przypadków (...)
str. 20
6.
Wynagrodzenia dla wspólników w kosztach spółki z o.o. - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wynagrodzenia wypłacane przez spółkę z o.o. jej wspólnikom za świadczenia niepieniężne wykonywane na jej rzecz są w tej spółce kosztami uzyskania przychodów. Tak wynika z (...)
str. 21
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Oświadczenie o opodatkowaniu dochodów wspólnie z małżonkiem jest ważne tylko w danym roku
Pracownik w 2021 r. złożył oświadczenie dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek (17% zamiast 32%) w związku z zamiarem rozliczenia dochodów za 2021 (...)
str. 23
2.
Dwie umowy o pracę rozliczane według reguł Polskiego Ładu - poradnik Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej ( www.podatki.gov.pl/polski-lad/ ) zamieściło poradnik pt. "Polski Ład a dwie umowy o pracę" według stanu na 20 stycznia 2022 r. (...)
str. 24
2.1.
Kwota zmniejszająca podatek
Pracownik zatrudniony u dwóch pracodawców powinien zdecydować, który z nich ma mu uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek (obecnie 425 zł miesięcznie) i temu pracodawcy złożyć oświadczenie (...)
str. 24
2.2.
Odroczenie poboru zaliczek
Gdy zaliczki na podatek (od dochodów ze stosunku pracy uzyskanych w 2022 r.) obliczane według zasad z roku 2021 są niższe od zaliczek ustalonych według (...)
str. 24
2.3.
Ulga dla klasy średniej
Pracownicy, którzy osiągają u danego pracodawcy przychody miesięczne w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł, w ramach ulgi dla klasy średniej mają pomniejszany dochód (...)
str. 25
2.4.
Wniosek o rezygnację z uwzględniania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów
Jeśli dwaj pracodawcy uwzględniają przy obliczaniu zaliczek pełną miesięczną kwotę kosztów (po 250 zł lub podwyższone 300 zł), może to skutkować dopłatą podatku przez pracownika (...)
str. 26
2.5.
Wniosek o stosowanie 32% stawki podatku w trakcie roku
Ministerstwo zauważyło, że w przypadku otrzymywania wynagrodzenia osobno z każdej umowy o pracę w wysokości nieprzekraczającej progu podatkowego 120.000 zł, pracownik będzie miał obliczane zaliczki (...)
str. 26
3.
Polski Ład a umowa o pracę łączona z umową zlecenia - poradnik Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej ( www.podatki.gov.pl/polski-lad/ ) zamieściło poradnik pt. "Polski Ład. Umowa o pracę łączona z umową zlecenia" według stanu na 20 stycznia (...)
str. 27
3.1.
Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek
Ministerstwo zauważyło, że pracownik może złożyć oświadczenie ( PIT-2 ) u jednego pracodawcy. Takiego oświadczenia nie może natomiast złożyć zleceniodawcy. W zeznaniu podatkowym ma prawo (...)
str. 27
3.2.
Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od należności z umowy zlecenia
Podatnik może złożyć zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od umowy zlecenia, o ile roczne dochody podatnika nie przekroczą 30.000 zł i jednocześnie (...)
str. 27
3.3.
Nowy mechanizm poboru zaliczek
Jak wyjaśniło Ministerstwo, gdy zaliczki na podatek obliczane według zasad z 2021 r. są korzystniejsze dla podatnika, a jego miesięczne przychody z konkretnego źródła przychodów (...)
str. 28
3.4.
Ulga dla klasy średniej
Pracownicy, którzy osiągają przychody miesięczne w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł, mają pomniejszany dochód o kwotę obliczoną według stosownego wzoru zamieszczonego w ustawie (...)
str. 28
3.5.
Wniosek o stosowanie 32% stawki podatku w trakcie roku
Ministerstwo zauważyło, że w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia osobno z każdej umowy w wysokości nieprzekraczającej progu podatkowego 120.000 zł, podatnik będzie miał obliczane zaliczki według stawki (...)
str. 29
4.
Informacja PIT-11
Członkowie komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzecznicy dyscypliny finansów publicznych uzyskują przychody na podstawie powołania, zgodnie z przepisami ustawy o (...)
str. 29
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Nowe regulacje
W znowelizowanych z początkiem bieżącego roku przepisach prawa podatkowego jednym z zagadnień budzących wiele kontrowersji są zmiany dotyczące amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Otóż od 1 stycznia (...)
str. 31
1.2.
Ochrona praw nabytych do amortyzacji
W kontekście praw nabytych do amortyzacji zasada ochrony praw nabytych ma szczególne znaczenie, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny, np. w wyroku z 10 lutego 2015 r., (...)
str. 32
1.3.
Prawa nabyte w interpretacjach indywidualnych organu podatkowego
W aspekcie omawianej kwestii należy zauważyć, że organy podatkowe powołują się na konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych do amortyzacji w odniesieniu do środków trwałych otrzymanych (...)
str. 32
2.
Zaliczka na zakup środka trwałego wpłacona w walucie obcej
U kontrahenta zagranicznego zamówiliśmy nową maszynę produkcyjną. Kontrahent wyprodukuje tę maszynę. Zgodnie z umową na poczet dostawy wpłacamy zaliczki. Do każdej wpłaty kontrahent wystawia faktury (...)
str. 33
2.1.
Zaliczka kosztem podatkowym
Podatnicy zaliczają do kosztów uzyskania przychodów koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie zostały z tych (...)
str. 33
2.2.
Kurs waluty właściwy do przeliczenia zaliczki na złote
Z pisma Ministerstwa Finansów otrzymanego przez nas 26 lutego 2018 r. wynika, że koszty uiszczonej zaliczki na zakup fabrycznie nowego środka trwałego stanowiące koszty uzyskania (...)
str. 34
3.
Amortyzacja środków trwałych w interpretacjach indywidualnych organu podatkowego
3.1.
Kontynuacja amortyzacji w przypadku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia przedsiębiorcy (osoby fizycznej) wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą kontynuuje metodę amortyzacji na zasadach przyjętych przez podmiot przekształcany z (...)
str. 35
3.2.
Koszty z tytułu amortyzacji środka trwałego oddanego do używania kontrahentowi
Jeżeli udostępnienie kontrahentowi środków trwałych jest racjonalne biznesowo i służy zwiększeniu przychodów podatnika, to nie można uznać, że doszło do oddania środków trwałych do nieodpłatnego (...)
str. 37
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Samochód zaliczony do wyposażenia - nabycie i sprzedaż oraz przekwalifikowanie na środek trwały
Prowadzę działalność gospodarczą, na potrzeby której 30 grudnia 2021 r. nabyłem nowy samochód ciężarowy. W styczniu 2022 r. doszło do jego zarejestrowania i został dopuszczony (...)
str. 38
1.1.
Kwalifikacja składników majątku
U podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów, za wyposażenie uważa się rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o (...)
str. 38
1.2.
Rozliczenie zakupu i sprzedaży
Z okoliczności opisanych w pytaniu wynika, że podatnik na potrzeby działalności gospodarczej rozliczanej w oparciu o podatkową księgę, nabył nowy samochód ciężarowy. Samochód ten nie (...)
str. 39
1.3.
Uznanie za środek trwały
Wątpliwości podatnika budzi również sytuacja, gdy wobec braku nabywcy, okres używania samochodu uznanego za składnik wyposażenia firmy będzie dłuższy niż rok. Należy zatem wyjaśnić, że (...)
str. 40
2.
Potrącalność składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 r.
Podatnik w 2022 r. na potrzeby rozliczenia podatku od dochodu z działalności gospodarczej prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Kosztami tej działalności są składki na (...)
str. 41
2.1.
Zmiana terminów opłacania składek
Podatnicy, którzy we własnym imieniu i na własne ryzyko prowadzą działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), co do zasady podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. W przypadku zatrudniania (...)
str. 41
2.2.
Składki przedsiębiorcy i pracowników jako koszt podatkowy
Składki na własne ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy oraz na ubezpieczenia społeczne pracowników, w części finansowanej przez niego jako pracodawcę, co do zasady stanowią koszty uzyskania przychodów (...)
str. 42
2.3.
Zmiana terminów wpłaty składek a moment ich potrącalności
W 2022 r. nie uległy zmianie zasady kwalifikowania i potrącalności składek na własne ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, w części finansowanej (...)
str. 44
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Opodatkowanie dochodów zagranicznych w zeznaniu podatkowym
1.1.
Wykonywanie pracy w Polsce na rzecz zagranicznego pracodawcy
Na stałe mieszkam w Polsce (jestem polskim rezydentem podatkowym). W 2021 r. zawarłem umowę o pracę z firmą angielską, która nie posiada w Polsce zakładu, (...)
str. 45
1.2.
Rozliczenie podatku przez osobę pracującą w Wielkiej Brytanii
Podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce (tu znajduje się jego ośrodek interesów życiowych). W 2021 r. ponad 183 dni przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował (...)
str. 46
1.3.
Praca zdalna na rzecz zagranicznej firmy
Podatnik w 2021 r. zawarł umowę o pracę z firmą mającą siedzibę w Niemczech, która nie ma w Polsce przedstawicielstwa ani oddziału. Podatnik ma miejsce (...)
str. 47
1.4.
Renta otrzymywana z Niemiec przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce
Mam miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Od czerwca 2021 r. przyznano mi niemiecką rentę inwalidzką. Jest ona wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczenia socjalnego (...)
str. 48
1.5.
Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
Posiadam polską rezydencję podatkową. W 2021 r. osiągnąłem zysk na zagranicznej giełdzie z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. W jaki sposób powinienem opodatkować ten zagraniczny dochód? (...)
str. 49
2.
Podatek u źródła z tytułu usługi dostępu do chmury internetowej
Polska spółka nabyła od zagranicznej spółki kapitałowej usługę przechowywania danych (plików) na udostępnionej przestrzeni serwera, możliwość ich bezpiecznego przesyłania, przechowywania i udostępniania. W zakres usługi (...)
str. 50
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Przewodnik po uldze na zabytki
W 2022 r. katalog ulg podatkowych pozwalających na obniżenie dochodu (przychodu) osiąganego przez osoby fizyczne został rozszerzony o tzw. ulgę na zabytki. Podstawę jej stosowania (...)
str. 52
1.1.
Istota ulgi i uprawnieni podatnicy
Ulga jest skierowana do podatników będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Przy czym aby z (...)
str. 52
1.2.
Warunki nabycia prawa do odliczenia
Podstawowym warunkiem, jaki muszą spełniać podatnicy, by korzystać z ulgi na zabytki, jest posiadanie prawa własności lub współwłasności zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub (...)
str. 52
1.3.
Zasady stosowania ulgi
Moment odliczenia Odliczenia wpłat na fundusz remontowy, wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w (...)
str. 53
2.
Nowe ulgi podatkowe - pytania Czytelników
2.1.
Korzystanie z ulgi dla klasy średniej przez pracującego emeryta
Czy osoba będąca na emeryturze, która w ramach stosunku pracy osiąga przychód miesięczny powyżej 5.701 zł, ma prawo do ulgi dla klasy średniej? Czy fakt (...)
str. 55
2.2.
Przychody uwzględniane w limicie ulgi dla klasy średniej
Podatnicy mogą w zeznaniu podatkowym skorzystać z ulgi dla klasy średniej, gdy ich przychody mieszczą się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Czy (...)
str. 55
2.3.
Przychody wolne od podatku w ramach ulgi dla pracującego seniora
Zakład pracy zatrudnia osoby, które są uprawnione do świadczeń emerytalnych, ale ich nie pobierają. Czy stosując ulgę dla pracujących seniorów, pracodawca powinien zwolnić spod opodatkowania (...)
str. 56
2.4.
Nabycie uprawnień emerytalno-rentowych a prawo do zwolnienia od PIT
Wśród pracowników firmy są osoby, które uzyskały wiek emerytalny, lecz nie występowały o wydanie decyzji w sprawie wymiaru emerytury i nie pobierają tych świadczeń. Czy (...)
str. 57
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Podatek należny z zeznania CIT-8 uwzględniany przy ustalaniu uproszczonej zaliczki na podatek
Spółka z o.o. wybrała na 2022 r. opłacanie miesięcznych zaliczek na podatek w uproszczonej formie. Czy przy ustalaniu wysokości tych zaliczek należy przyjąć 1/12 podatku (...)
str. 58
2.
Problematyczne zagadnienia przy prowadzeniu prywatnego najmu
2.1.
Opodatkowanie najmu w 2022 r.
Podatnik w 2022 r. będzie osiągał przychody z prywatnego najmu mieszkania. Zamierzał stosować opodatkowanie według skali podatkowej. W urzędzie skarbowym odmówiono mu przyjęcia oświadczenia o (...)
str. 59
2.2.
Najem jako działalność nierejestrowa
Podatnik posiada nieruchomość, którą zamierza wynająć. Czy przychody z tego tytułu można uznawać za przychody z działalności nierejestrowej? W naszej ocenie, przychody z najmu nieruchomości (...)
str. 59
2.3.
Najem składników pozostałych po likwidacji działalności
Dochody z najmu nieruchomości stanowiącej składnik majątku wspólnego opodatkowuje w całości małżonka podatnika. Podatnik natomiast w ramach przychodów z działalności gospodarczej rozlicza przychody z najmu (...)
str. 60
2.4.
Paragon jako dowód poniesienia kosztów związanych z remontem wynajmowanego lokalu
Podatnik osiąga przychody z prywatnego najmu lokalu mieszkalnego. W lokalu przeprowadzony został remont. Podatnik dysponuje jednak wyłącznie paragonami na zakup materiałów budowlanych wykorzystanych na ten (...)
str. 61
3.
Ceny transferowe
Spółka jawna i jej wspólnicy (osoby fizyczne prowadzące samodzielną działalność gospodarczą) są podmiotami powiązanymi. Czy muszą sporządzać dokumentację cen transferowych, jeśli spełniają warunki określone w (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Nowy limit transakcji gotówkowych ma obowiązywać od 2023 r.
Czy przepisy ustawy o CIT wyłączają z kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowe przekraczające 8.000 zł czy 15.000 zł? Do końca 2022 r. zarówno przepisy ustawy (...)
str. 64
2.
Zmiana sposobu opłacania zaliczek CIT z miesięcznych na kwartalne
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, rozlicza się miesięcznie z podatku dochodowego. Od początku 2022 r. nie osiągnęła dochodu, więc (...)
str. 65
3.
CIT-8 w wersji papierowej
Celem statutowym fundacji jest wspieranie zdolnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z ubogich rodzin. Cel ten realizuje poprzez wypłatę stypendiów. Fundacja osiąga wyłącznie dochody wolne (...)
str. 65
4.
Spółka jawna powstała z przekształcenia spółki komandytowej a utrata statusu podatnika CIT
Wspólnikami spółki komandytowej są dwie spółki z o.o. z siedzibami na terytorium Polski, przy czym jedna z nich jest komandytariuszem, a druga komplementariuszem. Spółka komandytowa (...)
str. 66
5.
Czy płatnik może odstąpić od poboru zaliczki na podatek od należności wypłacanych członkowi zarządu?
Osoba fizyczna pełni funkcję członka zarządu w spółce z o.o. na mocy powołania. Otrzymuje za to wynagrodzenie. Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Czy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.