Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 11 (563) z dnia 01.06.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 11 (563) z dnia 01.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Koniec preferencji podatkowych w związku z odwołaniem stanu epidemii
Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii , które zostało opublikowane w Dz. (...)
str. 4
2.1.
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników a koszty podatkowe
Wdrożenie programu motywacyjnego umożliwia skuteczne zarządzanie kadrą pracowniczą, a przede wszystkim przynosi pracodawcy wymierne korzyści ekonomiczne. Do najczęściej wykorzystywanych pozapłacowych narzędzi motywacyjnych należą m.in.: pakiety (...)
str. 7
2.2.
Studia, specjalistyczne szkolenia, kursy językowe
W ramach programu motywacyjnego pracodawca może ponosić wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w różnych formach kształcenia, m.in. studia, różne specjalistyczne szkolenia i kursy, w tym (...)
str. 8
2.3.
Karnety wstępu/bilety
Pracodawca może finansować pracownikom karnety wstępu/bilety np. na korty tenisowe, kręgielnię, siłownię, basen, do klubu fitness, gabinetu odnowy biologicznej, ośrodków kultury, teatru, kina. Wydatki na (...)
str. 9
2.4.
Pakiety medyczne
W ramach programów motywacyjnych pracodawcy oferują prywatne usługi medyczne (tzw. pakiety medyczne). W skład pakietu wykupionego przez firmę w prywatnym ośrodku medycznym mogą wchodzić usługi (...)
str. 10
2.5.
Okolicznościowe prezenty
W zakładach pracy można spotkać zwyczaj wręczania przez pracodawcę okolicznościowych prezentów (np. z okazji ślubu, narodzin dziecka, urodzin). Pracodawca, dając zatrudnionemu prezent, chce go wynagrodzić (...)
str. 10
2.6.
Dodatkowe ubezpieczenie
Świadczenie w postaci dodatkowego ubezpieczenia opłacanego przez pracodawcę niewątpliwie może mieć pozytywny wpływ na obecnych pracowników, czy też zwiększyć szansę na skuteczny proces rekrutacji nowego (...)
str. 12
2.7.
Akcje
Program motywacyjny, w ramach którego pracownicy mają możliwość otrzymywania bądź nabywania po preferencyjnej cenie akcji spółki będącej pracodawcą lub spółki w stosunku do niej dominującej (...)
str. 14
3.
Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki - komunikat Ministerstwa Finansów
Na stronie www.gov.pl opublikowany został komunikat, z którego wynika, że 12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę potocznie nazwaną ustawą Niskie Podatki (druk sejmowy nr (...)
str. 15
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Przedłużenie terminu do złożenia informacji TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
W Senacie trwają prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (druk sejmowy nr 2138). Przewiduje (...)
str. 16
2.
Podatnicy CIT sprawozdania finansowe składają Naczelnikowi Zachodniopomorskiego US w Szczecinie
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 986 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji (...)
str. 16
3.
Ratyfikacja protokołu podpisanego z Holandią
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 907 opublikowano oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą (...)
str. 16
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Podatek dochodowy - wybrane problemy
1.1.
Słodycze dla kontrahentów
Spółka z o.o. kupuje słodycze, które przekazuje niektórym klientom z okazji ich urodzin. Nie dokonuje odliczenia podatku naliczonego i księguje kwotę brutto w koszty niestanowiące (...)
str. 17
1.2.
Darowizna na rzecz osób fizycznych
W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy spółka z o.o. dokonała zakupu artykułów pierwszej potrzeby dla dzieci (pieluch, mleka, kaszki) i przekazała je bezpośrednio (...)
str. 18
1.3.
Prowizja za przekroczenie salda na rachunku walutowym
Spółka z o.o. zapłaciła prowizję za przekroczenie salda waluty na rachunku bankowym. Czy prowizja jest kosztem uzyskania przychodów? Naszym zdaniem, prowizję za przekroczenie salda waluty (...)
str. 19
1.4.
Nienależne wynagrodzenie
W lutym 2022 r. firma omyłkowo wypłaciła pracownikowi wynagrodzenie w podwójnej wysokości. Pracownik nie ma obowiązku zwrócenia nadpłaconego wynagrodzenia. Poza tym nie pracuje już w (...)
str. 19
1.5.
Nabycie samochodu na współwłasność
Ojciec z synem przed kilkoma laty nabyli wspólnie samochód osobowy. W 2022 r. syn zamierza przekazać ten samochód na potrzeby prowadzonej działalności i ująć go (...)
str. 20
2.
Wsparcie finansowe uzyskane z budżetu państwa w związku z COVID-19
Pod koniec ubiegłego roku na podstawie przepisów ustawy o COVID-19 firma uzyskała wsparcie finansowe dla przewoźników przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie przysługiwało z (...)
str. 21
2.1.
Zasady przyznawania wsparcia
Z treści pytania wnioskujemy, że firma w 2021 r. uzyskała wsparcie finansowe na podstawie dyspozycji art. 15zzzzl 5 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca (...)
str. 21
2.2.
Skutki w podatku dochodowym
Przychód w rozumieniu ustawy o CIT jest pojęciem bardzo szerokim. Ustawodawca nie sformułował jednak jego definicji. W art. 12 updop wymienił jedynie przykładowe tytuły przysporzeń (...)
str. 22
3.
Naprawienie szkody
Spółka wodociągowa podczas rutynowych prac sieciowych uszkodziła gazociąg. W związku z tym została obciążona odszkodowaniem przez spółkę gazowniczą na kwotę stanowiącą równowartość kosztów naprawy tego (...)
str. 23
4.
Koszty pośrednie przekraczające rok podatkowy powinny być rozliczane w czasie - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Spółka nie może jednorazowo ujmować do kosztów uzyskania przychodów kosztów pośrednich, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy. Powinna je rozliczać w czasie, nawet wówczas gdy (...)
str. 25
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Obciążenia podatkowo-składkowe wynagrodzenia kierowcy wykonującego zadania w transporcie międzynarodowym
Od 2 lutego 2022 r. obowiązują nowe zasady wynagradzania pracowników w transporcie międzynarodowym, a co za tym idzie także opodatkowania i oskładkowania tych wynagrodzeń. Wprowadziła (...)
str. 27
1.1.
Opodatkowanie należności
Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat (...)
str. 27
1.2.
Rozliczenie składkowe
W celu obliczenia zaliczki na podatek dochodowy przychód osiągnięty przez pracownika ze stosunku pracy pomniejsza się m.in. o potrącone przez pracodawcę ze środków pracownika składki (...)
str. 28
2.
Zaokrąglenia przy opodatkowywaniu umowy zlecenia - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1401181] Czy zaokrąglamy KUP w umowach zlecenia do pełnych złotych? Np. umowa na 748,81 zł, KUP - 129,23 zł = 129 zł. Wybrane wypowiedzi uczestników (...)
str. 31
3.
Złożenie oświadczenia PIT-2 w trakcie roku - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Pracownik nie musi złożyć oświadczenia PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym, by płatnik uwzględniał mu kwotę zmniejszającą podatek. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Amortyzacja po zmianie formy opodatkowania
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą od 1 stycznia 2022 r. zmienił formę opodatkowania ze skali podatkowej na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Być może w 2023 (...)
str. 34
2.
Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a amortyzacja
W ramach przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z o.o., spółka otrzyma m.in. budynek, który przedsiębiorca wybudował na działce należącej do niego i (...)
str. 37
3.
Amortyzacja fotowoltaiki w interpretacjach indywidualnych organu podatkowego
3.1.
Stawka amortyzacyjna dla instalacji fotowoltaicznej
Instalacja fotowoltaiczna sklasyfikowana jako samodzielny środek trwały (KŚT 669) podlega amortyzacji według stawki 10%. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 (...)
str. 38
3.2.
Ustalanie stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych składników farmy fotowoltaicznej
Dla poszczególnych elementów farmy fotowoltaicznej stawki amortyzacyjne wynoszą: 10% - panele fotowoltaiczne, instalacja, falowniki (inwertery), konstrukcje z profili stalowych (KŚT 669), 18% - stacja transformatorowa (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Konkursy z nagrodami dla kontrahentów
1.1.
Koszty organizacji konkursu
Podatnik PIT zamierza zorganizować konkurs na projekt architektoniczny. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, a ze zwycięzcą zostanie również nawiązana współpraca biznesowa. Czy wydatki związane z (...)
str. 40
1.2.
Przychód z otrzymania nagrody
Czy w sytuacji gdy uczestnikami konkursu będą wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, wartość przyznanych nagród będzie u nich stanowić przychód z tej działalności, czy też (...)
str. 41
2.
Czy obdarowany ma prawo do odliczania straty z działalności poniesionej przez darczyńcę?
W 2020 r. podatnik uzyskał dochód z działalności gospodarczej, który pozwolił mu na odliczenie 50% kwoty straty poniesionej z tego źródła przychodów w 2019 r. (...)
str. 42
3.
Ewidencja kosztów bankowych w podatkowej księdze
Podatnik prowadzi podatkową księgę metodą uproszczoną (kasową). W trakcie miesiąca bank potrąca z jego firmowego rachunku bankowego koszty bankowe, w tym prowizje, odsetki od ujemnego (...)
str. 44
3.1.
Kwalifikacja do kosztów podatkowych
Bez względu na to czy na potrzeby działalności gospodarczej wykorzystywany jest firmowy czy prywatny rachunek bankowy, w obu przypadkach dopuszczalne jest zaliczanie do kosztów uzyskania (...)
str. 44
3.2.
Dokumentowanie kosztów
Jak wynika z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. (...)
str. 45
3.3.
Zapisy w księdze
W myśl objaśnień do podatkowej księgi zamieszczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnie 10-12) przeznaczona jest kolumna (...)
str. 46
4.
Ustalenie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego
Podatnik prowadzi piekarnię. Wytworzone pieczywo i wyroby cukiernicze sprzedaje we własnym punkcie handlowym oraz na rzecz innych niezależnych podmiotów gospodarczych. Czy powinien opłacać ryczałt ewidencjonowany (...)
str. 47
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Powstanie zakładu firmy zagranicznej działającej na terenie Polski
Zagraniczny podmiot może stać się polskim podatnikiem i mieć obowiązek rozliczania podatku dochodowego w Polsce, gdy działa tutaj poprzez zagraniczny zakład (zob. art. 3 ust. (...)
str. 48
1.1.
Przesłanki powstania zagranicznego zakładu
Z art. 5a pkt 22 updof i art. 4a pkt 11 updop wynika, że przez zagraniczny zakład rozumie się: stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający (...)
str. 48
1.2.
Plac budowy jako zagraniczny zakład podatkowy
Za "zakład" uznaje się również: plac budowy, prace budowlane, montażowe lub instalacyjne, pod warunkiem, że obiekt lub prace trwają przez czas dłuższy niż określony w (...)
str. 51
1.3.
Przedstawiciel zależny
Szczególną formą istnienia zagranicznego zakładu jest tzw. zależny przedstawiciel. Takim przedstawicielem może być osoba fizyczna lub prawna, która posiadając pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu (...)
str. 52
1.4.
Wyłączenia z definicji
Nie stanowi zakładu podatkowego tzw. przedstawiciel niezależny, tj. osoba, która działa na rzecz przedsiębiorstwa zagranicznego w ramach swojej zwykłej działalności, zachowując przy tym swoją niezależność (...)
str. 52
2.
Zapłata podatku u źródła a koszty podatkowe
Spółka z o.o. zawarła umowę najmu maszyny produkcyjnej z firmą (spółką GmbH), która ma siedzibę w Niemczech. Z umowy wynika, że spółka wypłaci wynagrodzenie z (...)
str. 53
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Odliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez wspólnika spółki komandytowej
Podatnik przez cały 2021 r. płacił składki na własne ubezpieczenie zdrowotne jako wspólnik spółki komandytowej, która stała się podatnikiem CIT od stycznia 2021 r. Czy (...)
str. 55
2.
Zaangażowanie kapitału w alternatywne spółki inwestycyjne z preferencją w PIT
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje art. 26hc updof wprowadzony przepisami Polskiego Ładu. Określa on warunki i zasady stosowania nowej ulgi podatkowej dotyczącej wydatków poniesionych (...)
str. 56
3.
Nowe zwolnienia od podatku w interpretacjach indywidualnych organu podatkowego
3.1.
Powrót do Polski przed 2022 r. nie uprawnia do preferencji dla powracających z emigracji
Podatnicy, którzy przenieśli miejsce zamieszkania do Polski przed 1 stycznia 2022 r., nie są uprawnieni do ulgi dla powracających z emigracji. Tak wynika z interpretacji (...)
str. 58
3.2.
Otrzymanie wynagrodzenia i pierwszej emerytury w tym samym miesiącu a zastosowanie ulgi dla pracującego seniora
Płatnik może zastosować ulgę dla pracujących seniorów, jeżeli warunek "niepobierania emerytury" przez pracownika jest spełniony na dzień wypłaty wynagrodzenia. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)
str. 59
3.3.
Przedsiębiorca-ryczałtowiec z prawem do ulgi dla rodziców/opiekunów prawnych co najmniej czworga dzieci
Podatnik, który w roku podatkowym wykonuje władzę rodzicielską wobec czworga własnych małoletnich dzieci, a z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, (...)
str. 60
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie płaci minimalnego podatku dochodowego
Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany do uiszczania minimalnego podatku dochodowego? Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest obowiązany do uiszczania minimalnego podatku (...)
str. 61
2.
Wysokość straty z 2017 r. możliwej do odliczenia w roku podatkowym
W 2017 r. spółka (podatnik CIT) poniosła stratę podatkową, którą częściowo odliczyła od dochodu w 2018 r. oraz w 2021 r. Czy w 2022 r. (...)
str. 62
3.
Polski rezydent podatkowy odliczy podatki federalne i stanowe zapłacone w USA - wyrok NSA
W przypadku osób podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i uzyskujących dochody z pracy najemnej na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki odliczeniu od podatku dochodowego na (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Pomyłkowy przelew na konto walutowe
Spółka z o.o. sprzedała towary, za które należność określona była w euro, co zostało potwierdzone fakturą dokumentującą tę transakcję. Następnie dokonała sprzedaży (cesji) tej wierzytelności (...)
str. 65
2.
Podział kosztów pośrednich pomiędzy źródła przychodów w CIT
Podatnik CIT uzyskał przychody kwalifikowane do zysków kapitałowych, w tym dywidendę od spółki krajowej. Ponadto uzyskał przychody z tzw. innych źródeł. Jednocześnie w okresie rozliczeniowym (...)
str. 66
3.
Opodatkowanie podatkiem liniowym po przystąpieniu do spółki niebędącej osobą prawną
Podatnik PIT prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, z której dochody są opodatkowane podatkiem liniowym. Obecnie zamierza przystąpić do spółki jawnej osób fizycznych, z której dochody również (...)
str. 67
4.
Rozliczenie straty podatkowej poniesionej w ostatnim roku prowadzenia działalności gospodarczej
Podatnik PIT z końcem kwietnia 2022 r. zlikwidował działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane były według skali podatkowej. Przy czym ostatni rok działalności (tj. 2022 (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.