Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 7 (559) z dnia 01.04.2022
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 7 (559) z dnia 01.04.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Strata podatkowa - rozliczenie na dwa sposoby
W przypadku gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają w danym roku sumę przychodów, podatnik wykazuje w zeznaniu podatkowym stratę. Można ją odliczyć od dochodu w ciągu (...)
str. 4
1.2.
Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej
W art. 10 ust. 1 pkt 3 updof ustawodawca wskazał jako źródło przychodów pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeśli źródłem przychodów podatnika jest pozarolnicza działalność gospodarcza, to (...)
str. 6
1.3.
Straty z innych źródeł przychodów
Działy specjalne produkcji rolnej Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy dochody z tej działalności ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg (tj. podatkowej księgi przychodów i (...)
str. 8
1.4.
Straty u wspólników spółki komandytowej sprzed opodatkowania CIT
Do 31 grudnia 2020 r. (lub 30 kwietnia 2021 r. w przypadku dobrowolnego odroczenia opodatkowania CIT) wspólnicy spółki komandytowej zaliczali przychody osiągane za pośrednictwem tej (...)
str. 10
2.
Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji pożyczkowych - odpowiedź na interpelację poselską
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 16 lutego 2022 r., nr DCT2.054.2.2021 udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 29105. Istota problemu poruszonego w (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Pomoc obywatelom Ukrainy
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 583 opublikowano ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem (...)
str. 13
1.1.
Darowizny oraz nieodpłatne świadczenia ujmowane w kosztach uzyskania przychodów
Podatnicy PIT oraz CIT, którzy wspierają pomocą rzeczową ofiary konfliktu zbrojnego toczącego się na terytorium Ukrainy, mają prawo rozliczyć w kosztach podatkowych wydatki na wytworzenie (...)
str. 13
1.2.
Pomoc humanitarna dla Ukraińców wolna od PIT
Ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, (...)
str. 14
1.3.
Preferencje dla udzielających pomocy
Ponadto w art. 13 specustawy zapisano, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być (...)
str. 14
2.
Trzynasta emerytura bez PIT
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 556 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 14
3.
Termin przekazania sprawozdania Szefowi KAS przez podatników PIT przedłużony do 1 sierpnia 2022 r.
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 561 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych (...)
str. 14
4.
Kolejne zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia kredytów hipotecznych udzielonych na cele mieszkaniowe
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 592 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 15
5.
Obowiązek złożenia CIT-8, CIT-8AB i CIT-8E za 2021 r. przedłużony do 30 czerwca 2022 r.
W Dz. U. z 2022 r. pod poz. 639 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych (...)
str. 16
6.
Lista krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych nie uległa zmianie
W Mon. Pol. z 2022 r. pod poz. 341 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i (...)
str. 16
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Fundowanie prezentów - skutki podatkowe
Firma (podatnik CIT) z okazji zakończenia współpracy z członkami rady nadzorczej oraz z kontrahentem zakupiła dla nich prezenty o wartości jednostkowej 1.000 zł. Zakup sfinansowała (...)
str. 17
1.1.
Wydatki na prezenty jako koszty uzyskania przychodów
Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 17
1.2.
Prezenty jako przychody podatkowe
W rozpatrywanym stanie faktycznym dla udzielenia odpowiedzi na pytanie czy wartość przekazanych prezentów należy opodatkować PIT, kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie, czy prezenty przekazane przez firmę (...)
str. 18
2.
Składka AC w kosztach uzyskania przychodów
Spółka z o.o. posiada samochód osobowy o wartości przekraczającej 150.000 zł. Samochód jest objęty m.in. ubezpieczeniem AC. Czy ustalając wysokość składek ubezpieczeniowych zaliczanych do kosztów (...)
str. 19
3.
Różnica kursowa od niepodatkowego kosztu
Spółka z o.o. poniosła wydatki w euro kwalifikowane do kosztów reprezentacji, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Czy różnica kursowa powstała między (...)
str. 20
4.
Koszty najmu nieruchomości
Wspólnikami spółki z o.o. są małżonkowie. Mają oni równe udziały w spółce. Jeden z małżonków posiada nieruchomość stanowiącą jego odrębny majątek, którą zamierza wynająć spółce (...)
str. 20
5.
Prawidłowe udokumentowanie wydatku jako warunek zaliczenia go do kosztów podatkowych
Niekiedy pracownicy spółki z o.o. dokonują wydatków na potrzeby firmy, używając służbowych kart płatniczych. Wydatki te mają związek z uzyskiwanymi przychodami w firmie, nie są (...)
str. 21
6.
Posiłek dla serwisanta
Spółka z o.o. zakupiła lunch dla pracownika firmy zewnętrznej, który naprawiał w spółce uszkodzoną maszynę produkcyjną. Pobyt serwisanta trwał kilka dni. Spółka nie miała obowiązku (...)
str. 23
7.
Płatności poza białą listą
Osoba fizyczna wynajmuje firmie lokal użytkowy w ramach prywatnego najmu. Obecnie osoba ta rozpoczęła działalność gospodarczą (prowadzi hurtownię) i zarejestrowała się jako czynny podatnik VAT. (...)
str. 24
8.
Korekta kosztów 2021 r. - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1392243] Dostałam fakturę korektę na minus wystawioną 14.02.2022 r., a data sprzedaży 31.10.2021 r., czy powinnam do kosztów dać w 2021 roku? Mam pełną księgowość. (...)
str. 25
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Ustalenie kwoty wynagrodzenia do wypłaty, gdy zleceniobiorca złoży wniosek o niepobieranie zaliczek PIT
Podatnik uzyskujący w firmie przychody z umowy zlecenia złożył płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy w tej sytuacji ustalając (...)
str. 27
2.
Wykorzystywanie przez pracowników służbowych samochodów do celów prywatnych
W 2021 r. pracownik nieodpłatnie wykorzystywał na potrzeby prywatne służbowy samochód. Wobec tego miał ustalany przychód w oparciu o pojemności silnika. W 2022 r. przychód (...)
str. 29
3.
Podwyższone koszty pracownicze
Prowadzę działalność gospodarczą z pomocą męża, którego zatrudniłam na podstawie umowy o pracę. Specyfika działalności wymaga pracy wyłącznie w siedzibie klienta. W związku z tym, (...)
str. 30
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Czy opłata za przyłączenie do sieci energetycznej wpływa na wartość początkową budynku?
Spółka komandytowa realizuje zadanie inwestycyjne w postaci budowy hali produkcyjnej. Przed oddaniem budynku do używania poniosła opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. Czy zwiększy ona (...)
str. 32
2.
Przeróbki konstrukcyjne w samochodzie skutkujące zmianą rodzaju pojazdu
Prowadzę działalność gospodarczą, na potrzeby której wykorzystuję samochód typu pickup. Pojazd jest samochodem ciężarowym (KŚT 742). Jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)
str. 33
3.
Po 2022 r. zakaz dalszej amortyzacji nieruchomości mieszkalnych - interpretacja organu podatkowego
Tylko do końca 2022 r. podatnicy będą mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych, nabytych lub wytworzonych przed 1 (...)
str. 34
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Ujęcie w podatkowej księdze kosztów usług podwykonawców
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych, z której dochód ustala na podstawie podatkowej księgi. W ramach działalności udziela niekiedy innym adwokatom substytucji do (...)
str. 37
1.1.
Przeznaczenie poszczególnych kolumn księgi
Zasadniczo do wpisywania kosztów uzyskania przychodów służą kolumny 10-13 podatkowej księgi. Przy czym zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia: kolumna 10 (...)
str. 37
1.2.
Usługi jako materiały i wyroby
Aby ocenić, jakie koszty podlegają ujęciu w księdze w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu", należy odwołać się do przepisów § (...)
str. 38
2.
Ustalenie podstawy obliczenia zaliczki w uproszczonej formie przez korzystających z ulgi IP Box
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i stosuje opodatkowanie według skali podatkowej. W ramach tej działalności osiąga również dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, do których ma (...)
str. 39
3.
Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym
Z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. (...)
str. 41
3.1.
Udzielanie lekcji na godziny przez podatnika niebędącego nauczycielem
Podatnik będący obcokrajowcem prowadzi w Polsce działalność gospodarczą polegającą na nauczaniu języka angielskiego. Z każdym klientem pracuje indywidualnie. Czy w sytuacji gdy nie ma przygotowania (...)
str. 41
3.2.
Outsourcing części procesu produkcyjnego
Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą, w ramach której będzie sprzedawał odzież szytą według własnych projektów. Ponieważ nie posiada parku maszynowego, wykonanie procesu produkcyjnego obejmującego krój i (...)
str. 42
3.3.
Koszty przesyłki towarów handlowych
Spółka zajmuje się sprzedażą towarów przemysłowych. W przypadku sprzedaży na odległość zapewnia klientom dostawy towarów, korzystając z usług firm zewnętrznych. Koszty przesyłki, odpowiadające wartości usługi (...)
str. 43
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Rezydencja podatkowa a obowiązek w zakresie PIT
Cudzoziemcy pracujący w Polsce mogą być traktowani przez prawo podatkowe jako rezydenci lub jako nierezydenci. Mówiąc o rezydencie w aspekcie PIT, mamy na myśli osobę (...)
str. 45
1.2.
Umowa o pracę
W przypadku gdy nierezydent (w rozumieniu ustawy o PIT) jest pracownikiem uzyskującym w Polsce dochód z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego (...)
str. 45
1.3.
Umowa zlecenia z przedsiębiorcą
Przychody osiągane przez nierezydenta nieprowadzącego działalności gospodarczej, z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej (...)
str. 46
1.4.
Umowa o pomocy przy zbiorach
Dochody uzyskane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach są kwalifikowane do tzw. przychodów z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Dochodem z (...)
str. 48
1.5.
Zeznanie podatkowe
Na podstawie PIT-11 nierezydent jest zobowiązany sporządzić zeznanie podatkowe na formularzu: PIT-37 - jeśli przychody wykazane w tej informacji są jego jedynym źródłem dochodu podlegającym (...)
str. 48
2.
Zmiany w polsko-maltańskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania
11 marca 2022 r. wszedł w życie Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty (...)
str. 49
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulga na robotyzację - preferencja dla podatników PIT/CIT
Na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)
str. 52
1.1.
Uprawnieni podatnicy
Ulga na robotyzację jest skierowana do: podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT oraz podatników CIT uzyskujących przychody inne (...)
str. 52
1.2.
Zasady stosowania
Omawianą ulgę realizuje się poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z: art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 updof - w (...)
str. 52
1.3.
Koszty podlegające odliczeniu
Przepisy regulujące omawianą ulgę zawierają zamknięty katalog określonych rodzajowo kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, które podlegają odliczeniu. Należą do nich: 1) koszty nabycia fabrycznie (...)
str. 53
1.4.
Utrata prawa do ulgi
Zachowanie prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację wymaga spełnienia dodatkowego warunku. Przepisy zastrzegają, że zbycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, (...)
str. 54
2.1.
Uwarunkowania prawne zwrotu kosztów przejazdu
Zagadnienie prawne dotyczące podróży służbowej pracowników reguluje art. 77 5 Kodeksu pracy. Z jego uregulowań wynika, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza (...)
str. 55
2.2.
Stanowisko organu podatkowego
Warto podkreślić, że korzystnej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof dokonał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 lutego (...)
str. 56
3.
Komputer jako wydatek na cele rehabilitacyjne
Podatniczka ma na utrzymaniu małoletnią córkę, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Kupiła komputer, który umożliwia naukę w trybie zdalnym oraz pozwala na komunikację ze światem, (...)
str. 57
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Obowiązek składania informacji CIT-ST
Czy spółka komandytowa musi składać CIT-ST, jeśli planuje w 2022 r. utworzyć dodatkowe miejsce prowadzenia działalności (zakład) w innym województwie niż województwo, w którym się (...)
str. 58
2.
Minimalny podatek dochodowy
Wspólnikami spółki z o.o. są dwie osoby fizyczne - ojciec i syn. Ojciec jest również wspólnikiem spółki jawnej, zaś syn prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Czy (...)
str. 59
3.
Częściowe wycofanie wkładu ze spółki komandytowej lub sprzedaż ogółu praw i obowiązków w takiej spółce
W spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszami są osoby fizyczne. Spółka ta jest właścicielem budynku z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, który wybudowała (...)
str. 60
3.1.
Wycofanie wkładu komandytariusza
W konsekwencji zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r., przychody uzyskiwane przez wspólnika będącego osobą fizyczną z tytułu jego udziału w zyskach spółki komandytowej zalicza (...)
str. 60
3.2.
Sprzedaż ogółu praw i obowiązków wspólnika
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej, po uzyskaniu przez tę spółkę statusu podatnika CIT, (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Umorzenie subwencji z PFR w CIT-8
Jak w zeznaniu podatkowym CIT-8 należy wykazać przychód z tytułu umorzenia części subwencji z PFR? Przychód z tytułu umorzenia części subwencji z PFR wykazuje się (...)
str. 63
2.
Jednorazowa amortyzacja składnika majątku wykupionego z leasingu
Podatnik przed zakończeniem umowy leasingu operacyjnego zamierza wykupić samochód ciężarowy używany dotychczas w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na podstawie takiej umowy. Czy jako mały (...)
str. 64
3.
Limit zwolnienia od podatku dla świątecznych świadczeń z ZFŚS
Z okazji świąt wielkanocnych zamierzamy wypłacić pracownikom świadczenia pieniężne z ZFŚS. Do jakiej wysokości w 2022 r. świadczenia te są zwolnione z opodatkowania? W 2022 (...)
str. 64
4.
Ujęcie w podatkowej księdze faktury dokumentującej koszt zakupu towarów handlowych
W marcu 2022 r. u kontrahenta z USA złożyliśmy zamówienie na dostawę towarów. W tym samym miesiącu wystawił nam fakturę dokumentującą ich zakup. Towary dotrą (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2022 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.04.2022 r. (czwartek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za marzec 2022 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.