Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 8 (608) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 12 (564) z dnia 20.06.2022
Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych
Dodatek nr 10
do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12
z dnia 20.06.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
CHARAKTERYSTYKA UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY
1.
Umowy najmu i dzierżawy zawarte na czas nieokreślony
Według KSR nr 5, umowa najmu jest to umowa, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas nieoznaczony (tzn. taki, który (...)
str. 3
2.
Umowy najmu i dzierżawy traktowane jako leasing
Umowa leasingu to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa zawarta na czas oznaczony, na mocy której jedna ze stron, zwana finansującym, (...)
str. 3
3.
Szczególne zapisy umów najmu i dzierżawy
W przypadkach gdy postanowienia umów najmu lub dzierżawy powodują powstanie bieżących zobowiązań mających charakter zdarzeń obligujących w rozumieniu KSR nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe (...)
str. 5
4.
Rozliczanie najmu i dzierżawy w zależności od warunków umowy
Umowa najmu lub dzierżawy może zakończyć się w ten sposób, że najemca lub dzierżawca zwracają przedmiot umowy wynajmującemu lub wydzierżawiającemu, albo w ten sposób, że (...)
str. 5
II.
EWIDENCJA KSIĘGOWA UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY
1.
Ujęcie umów najmu i dzierżawy w księgach najemcy i dzierżawcy
Dla najemcy lub dzierżawcy zawarcie umowy najmu lub dzierżawy wiąże się z koniecznością uiszczania stosownych opłat. W świetle KSR nr 5, opłaty z tytułu najmu (...)
str. 7
2.
Najem i dzierżawa w księgach wynajmującego i wydzierżawiającego
Opłaty z tytułu umowy najmu lub dzierżawy u wynajmującego lub wydzierżawiającego, dla których zawieranie umów najmu lub dzierżawy jest podstawową działalnością operacyjną, stanowią przychody ze (...)
str. 8
3.
Najem lub dzierżawa rozliczane jak leasing operacyjny
Jeśli w umowie najmu lub dzierżawy wskazany jest okres jej trwania i jednocześnie nie spełnia ona przynajmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. (...)
str. 9
4.
Najem lub dzierżawa rozliczane jak leasing finansowy
W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy zawarta jest na czas określony i spełnia warunki, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o (...)
str. 10
III.
PREZENTACJA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM INFORMACJI O LEASINGU, NAJMIE I DZIERŻAWIE
Szczegółowe wskazówki na temat prezentacji i ujawniania informacji o leasingu, najmie i dzierżawie w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego przedstawiono w pkt 12.1.1-12.2 KSR nr 5.
str. 12
1.
Informacje prezentowane przez najemcę lub dzierżawcę oraz korzystającego w zakresie leasingu operacyjnego
W przypadku użytkowania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy korzystający najemca lub dzierżawca: wykazują w rachunku (...)
str. 12
2.
Informacje o leasingu finansowym prezentowane przez korzystającego
W przypadku użytkowania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umów leasingu finansowego korzystający: wykazuje w bilansie wartość netto składników aktywów będących przedmiotami (...)
str. 13
3.
Informacje prezentowane przez finansującego, wynajmującego lub wydzierżawiającego
Finansujący, wynajmujący lub wydzierżawiający: wykazują w bilansie: wartość na dzień bilansowy aktywów trwałych przekazanych w leasing operacyjny lub stanowiących przedmiot najmu lub dzierżawy (aktywa poz. (...)
str. 13
4.
Ujawnienie w informacji dodatkowej wartości nieamortyzowanych obcych środków trwałych
Obce środki trwałe używane na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy, nieobjęte ewidencją bilansową Nie wszystkie składniki majątku wykorzystywane przez jednostkę podczas prowadzenia działalności gospodarczej (...)
str. 14
IV.
NAJEM I DZIERŻAWA W PYTANIACH CZYTELNIKÓW
1.
Remont budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej na podstawie umowy najmu
Rozpoczęliśmy remont budynku, który wykorzystujemy w działalności gospodarczej na podstawie umowy najmu. Wszystkie prace remontowe prowadzimy we własnym zakresie. Czy wydatki z tym związane, takie (...)
str. 17
2.
Nakłady poniesione na przygotowanie umowy najmu magazynów
Nasza spółka będzie wynajmowała hale magazynowe od firmy "Y". Hale te są obecnie w trakcie budowy. Wszystkie prace budowlane wykonuje firma "Y". W celu jak (...)
str. 19
3.
Koszt dzierżawy miejsca pod reklamę, dotyczący dwóch lat obrotowych
Otrzymaliśmy fakturę za dzierżawę miejsca pod reklamę. Faktura obejmuje okres od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. Jak ująć w księgach koszt wynikający z (...)
str. 20
4.
Likwidacja ulepszenia w obcym środku trwałym w związku z zakończeniem umowy najmu
Wynajmujemy nieruchomość, w której dokonaliśmy ulepszenia. Ulepszenie w obcym środku trwałym wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych i dokonywaliśmy jego amortyzacji. W 2022 r. właściciel budynku wypowiedział (...)
str. 21
5.
Przychody i koszty związane z wynajmem nieruchomości, gdy najem stanowi podstawowy przedmiot działalności
Nasza spółka z o.o. zakupiła biurowiec pod wynajem pomieszczeń. Przedmiotem naszej działalności jest tylko wynajem i przy tym refakturowanie dostaw energii i ogrzewania. Czy przychody (...)
str. 23
6.
Najem lokalu rozliczany w księgach rachunkowych jak leasing operacyjny
Nasza jednostka zawarła umowę najmu lokalu na 3 lata. Czy umowę tę, dla celów ujęcia w księgach rachunkowych, traktować jak najem, czy jak leasing operacyjny? (...)
str. 25
7.
Moment powstania przychodu z tytułu opłaconego z góry czynszu za najem lokalu
Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie najmu lokali. W grudniu 2021 r. zafakturowała kontrahentowi usługi najmu za cały 2022 r. z góry. Płatność również (...)
str. 27
8.
Rozliczenie z dotychczasowym najemcą w ramach cesji umowy najmu
Spółka wstąpiła w prawa poprzedniego najemcy budynku w drodze cesji umowy najmu. Umowa cesji przewiduje wynagrodzenie za dokonaną cesję dla poprzedniego najemcy. Sama umowa najmu (...)
str. 30
9.
Utrata prawa do kwalifikowania umów najmu według zasad podatkowych
Nasza spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje samochody ciężarowe na podstawie umów najmu zawieranych na czas oznaczony. Umowy te spełniają tylko jeden warunek (...)
str. 31
10.
Kaucja zwrotna otrzymana z tytułu najmu mieszkania
Wynajmujemy mieszkanie będące własnością naszej spółki. Zgodnie z umową pobraliśmy od najemcy kaucję zwrotną, która ma być zabezpieczeniem ewentualnych szkód. Na jakie konto odnieść taką (...)
str. 33
11.
Inwentaryzacja składników aktywów obrotowych oddanych przez jednostkę w najem lub dzierżawę
Wynajmujemy kilka środków trwałych na podstawie umowy najmu. Co zrobić, gdy najemca nie wysłał nam wykazu środków trwałych stanowiących naszą własność, ale będących przez niego (...)
str. 34
12.
Przychody z tytułu dzierżawy obiektów socjalnych w części nieprzeznaczonej na ich utrzymanie lub odtworzenie
Spółka posiada ośrodek wczasowy (obiekt socjalny), który dzierżawi. Jak powinna księgować przychody z tytułu dzierżawy obiektów socjalnych? Uzyskane tą drogą środki pieniężne przekazywane są na (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.