Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2024 r., godz. 14:36 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.267 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
NUMER BIEŻĄCY 15 (1202) Z DNIA 20.05.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 21 (1100) z dnia 20.07.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 21 (1100) z dnia 20.07.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Nowe zasady wypełniania JPK_VAT od 1 lipca 2021 r. - komunikat Min. Fin.
Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono zmiany w zakresie szczegółowego zakresu danych zawartych w JPK_VAT (patrz: rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia (...)
str. 4
2.
Do 2 sierpnia 2021 r. podatnicy PIT przekazują Szefowi KAS swoje sprawozdania finansowe za 2020 r.
Przypominamy, że w terminie do 2 sierpnia 2021 r. podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego mają obowiązek przekazać, za pomocą środków (...)
str. 5
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Zaniechanie poboru CIT/PIT od umorzenia subwencji z PFR - projekt rozporządzenia
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) (...)
str. 5
2.
Zmiany w zakresie zwolnień z kas rejestrujących
W Dzienniku Ustaw z 9 lipca 2021 r., pod poz. 1256, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 lipca 2021 r. (...)
str. 5
3.
Wsparcie turystyki, najemców galerii handlowych i sklepików szkolnych - nowelizacja specustawy opublikowana
W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2021 r., pod poz. 1192, opublikowano ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych (...)
str. 6
4.
Zmiany uchwał w sprawie tarczy finansowej PFR
Rada Ministrów w dniu 29 czerwca 2021 r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm oraz (...)
str. 9
5.
Zmiany w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - nowe obowiązki dla małych biur rachunkowych
Obowiązki instytucji obowiązanych (tj. tych, które muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy), a także m.in. funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) reguluje (...)
str. 10
6.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
Z dniem 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ma on na celu zebranie wszystkich danych dotyczących (...)
str. 13
7.
Sposób przesyłania deklaracji i podań oraz ich podpisywania
W Dzienniku Ustaw z 30 czerwca 2021 r., pod poz. 1183, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. (...)
str. 14
8.
Zmiany w CIT/PIT/VAT związane z wprowadzeniem modelu społecznej agencji najmu (SAN)
W Dzienniku Ustaw z 8 lipca 2021 r., pod poz. 1243, opublikowano ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach (...)
str. 15
9.
Reforma międzynarodowego opodatkowania - informacja Ministerstwa Finansów
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację o współpracy Polski z innymi krajami w sprawie pracy nad nowymi zasadami międzynarodowego opodatkowania. Jest to efekt (...)
str. 16
10.
Zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr (...)
str. 16
11.
Nowy urlop rodzinny w celu opieki nad najbliższym członkiem rodziny
Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1321). Jego celem jest wprowadzenie nowego instrumentu (...)
str. 19
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Delegowanie pracowników do innego kraju UE - wybrane zagadnienia
W praktyce firmy (polscy pracodawcy), zwłaszcza z branży budowlanej, w celu realizacji umowy (kontraktu) z kontrahentem z innego kraju UE, wysyłają swoich pracowników tymczasowo do (...)
str. 19
1.1.
Delegowanie pracownika do pracy w państwie członkowskim UE - regulacje prawa pracy
Podróżą służbową na gruncie polskiego prawa pracy jest wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy w celu wykonania zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba (...)
str. 20
1.2.
Miejsce opodatkowania dochodów uzyskanych z pracy za granicą
W praktyce umowy (kontrakty) na wykonanie prac na rzecz podmiotu zagranicznego są niekiedy zawierane na okres od kilku do kilkunastu miesięcy bądź na okres kilku (...)
str. 21
1.3.
Zapewnienie zakwaterowania oddelegowanym pracownikom a przychód w PIT
Przychodami ze stosunku pracy, oprócz wszelkiego rodzaju wypłat pieniężnych, w tym wynagrodzeń, są ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń (...)
str. 22
1.4.
Koszty uzyskania przychodów pracowników oddelegowanych
Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy wynoszą miesięcznie 250 zł (tzw. koszty podstawowe) lub 300 zł (tzw. koszty podwyższone). Te ostatnie są stosowane w (...)
str. 23
1.5.
Oskładkowanie świadczeń pracownika delegowanego
Podstawę wymiaru składek ZUS pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przyjmując (...)
str. 24
1.6.
Wydatki z tytułu zakwaterowania oddelegowanych pracowników w kosztach pracodawcy
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o (...)
str. 24
2.
Usługi naprawy samochodu osobowego - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
Podmioty gospodarcze, które świadczą usługi w zakresie napraw czy serwisowania samochodów osobowych, w celu wykonania zleconych im usług, ponoszą wydatki na zakup różnych materiałów (dalej: (...)
str. 25
2.1.
Koszty wykonania usługi naprawy - rozliczenie dla celów VAT
Koszty poniesione na wykonaną usługę a świadczenie kompleksowe Dla celów VAT zasadniczo przyjmuje się, że każde świadczenie powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jeśli (...)
str. 25
2.2.
Rozliczenie kosztów wykonania usługi naprawy dla celów podatku dochodowego
Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...)
str. 28
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z wykonaniem usługi naprawy samochodu osobowego
Wydatki ponoszone w związku realizacją usług wpływają na wynik finansowy jednostki z chwilą uzyskania przychodu z ich sprzedaży. Dotyczy to także omawianych usług naprawy samochodu (...)
str. 28
IV.
PODATEK VAT
1.
Zmiany w TAX FREE - rejestracja na PUESC
Co do zasady, podróżni (osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej - ustalanego na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) mają (...)
str. 29
2.
Prawo wierzyciela do ulgi na złe długi po upływie 2 lat od wystawienia faktury - interpretacja KIS
Wierzyciel nie może skorzystać z ulgi na złe długi, jeżeli od daty wystawienia faktur dokumentujących wierzytelność upłynęły 2 lata. Niczego nie zmienia wyrok TSUE w (...)
str. 31
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Transakcje dokonywane w okresie przejściowym - WSTO czy sprzedaż wysyłkowa?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W dniu 30 czerwca 2021 r. wysłałem towar do konsumenta w Niemczech. Towar został do niego dostarczony w dniu 2 lipca (...)
str. 33
3.2.
Odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji oraz planowane zmiany w tym zakresie
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. W lutym 2021 r. kupiłem towar handlowy od kontrahenta krajowego. Wykorzystuję go do czynności opodatkowanych VAT. W lutym (...)
str. 34
3.3.
Sprzedaż samochodu - wybrane zagadnienia
Czynny podatnik VAT prowadzi działalność mieszaną. Nie odlicza on VAT od dokonywanych zakupów, gdyż sprzedaż zwolniona stanowi ponad 99% całej sprzedaży. Podatnik zamierza wykupić z (...)
str. 36
3.4.
Czy od otrzymanego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia trzeba wykazać VAT?
Spółka otrzymała decyzję, w której wojewoda ustalił odszkodowanie za nieruchomość gruntową położoną na obszarze, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (teren zabudowy usługowej). Działka (...)
str. 38
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Koszty związane z emisją akcji a CIT - interpretacja KIS
Wydatki związane z emisją obligacji, tj. koszty prowizji poniesionej na rzecz banków obejmujących obligacje celem dalszego oferowania inwestorom, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, wynagrodzenie za usługi (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zapłata na rachunek VAT kwoty podatku wyższej niż wynika to z faktury
Spółka (podatnik VAT czynny) dokonuje zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Zarówno wartość transakcji, jak (...)
str. 42
2.2.
Wydłużony termin rozliczania przez szpitale środków pieniężnych otrzymanych z NFZ a CIT
W związku z COVID-19 NFZ wydłużył termin rozliczenia środków przekazanych polskim szpitalom na świadczenie usług medycznych w 2020 r. Część z tych środków (tzw. 1/12 (...)
str. 44
2.3.
Nieterminowa zapłata kwot wynikających z ugody sądowej - skutki w podatku dochodowym
Jednostka zawarła ugodę sądową z kontrahentem w związku z niewywiązywaniem się z płatności czynszów za wynajem hali. Ustalono terminy spłat należności głównej oraz terminy spłat (...)
str. 45
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej, gdy instalacja fotowoltaiczna służy nie tylko budynkowi mieszkalnemu - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na (...)
str. 47
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot kosztów związanych z odwołaniem pracownika z urlopu - skutki w podatku dochodowym
Pracodawca, ze względu na nieobecność chorobową kilku pracowników, w celu wywiązania się z kontraktu, odwołał dwóch pracowników z urlopu wypoczynkowego. Zwrócił im koszty poniesione przez (...)
str. 48
2.2.
Opodatkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej
Członkowie rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej (niebędący jej pracownikami) za udział w posiedzeniach rady, na podstawie statusu, otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 200 zł. Wynagrodzenie przysługuje (...)
str. 49
2.3.
Budowa domu na działce letniskowej a prawo do ulgi mieszkaniowej
Podatnik pod koniec 2020 r. sprzedał mieszkanie własnościowe. Środki z tej sprzedaży zamierza w bieżącym roku przeznaczyć na budowę domu na działce letniskowej z możliwością (...)
str. 50
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja środków trwałych tworzących farmę fotowoltaiczną - interpretacja KIS
Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych dokonaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi, poszczególne elementy farmy fotowoltaicznej stanowią odrębne środki trwałe i jako takie powinny być amortyzowane (...)
str. 52
2.
Rozpoczęcie naliczania odpisów przy amortyzacji sezonowej
Zakupiliśmy urządzenie, które będzie wykorzystywane wyłącznie w okresie letnim (przez trzy miesiące w roku). W związku z tym odpisy amortyzacyjne będą naliczane metodą sezonową. Czy (...)
str. 54
3.
Sposób rozliczenia nakładów na ulepszenie "starego" środka trwałego
W związku ze zmianami w procesie produkcji dokonaliśmy ulepszeń w kilku środkach trwałych. Niektóre spośród nich mają po kilkanaście lat. Czy graniczną wartość decydującą o (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
ZUS od świadczenia rekompensującego koszty pracy zdalnej - interpretacja ZUS
Od kwoty jednorazowego świadczenia, którego celem ma być zrekompensowanie pracownikom ponoszonych przez nich kosztów związanych z pracą zdalną, pracodawca nie opłaci składek ubezpieczeniowych do ZUS. (...)
str. 57
2.
Składki zleceniobiorcy po osiągnięciu rocznego limitu podstawy wymiaru
Z oświadczenia zleceniobiorcy wynika, iż uzyskane przez niego przychody w sierpniu 2021 r. przekroczą roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Dodał też w nim, że (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia
1) W sierpniu 2021 r. zamierzamy zatrudnić kilku pracowników na niepełny etat i jednego pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czy w informacji o warunkach zatrudnienia (...)
str. 60
2.
Zwolnienia grupowe - ochrona zatrudnienia pracowników oraz obliczanie odprawy
W firmie przeprowadzone zostaną zwolnienia grupowe. Czy mogą nimi być objęte pracownice w ciąży oraz osoby zatrudnione na podstawie umów na czas określony? Jak ustalić (...)
str. 62
3.
Egzekucja z ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze, za pranie odzieży oraz z ryczałtu na jazdy lokalne
Otrzymaliśmy zajęcie komornicze obciążające wynagrodzenie jednego z pracowników. Czy potrącenia te obejmą również przysługujące temu pracownikowi ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze oraz za pranie (...)
str. 64
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zaliczkowe wypłaty zysku za 2021 r. w księgach rachunkowych spółki z o.o.
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2020 r. wykazało zysk i zostało zatwierdzone, a wynik podzielony. Uwzględniając przychody osiągnięte w pierwszym półroczu 2021 r., zarząd (...)
str. 66
1.1.
Regulacje kodeksowe dotyczące zaliczkowego podziału zysku
Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na taką wypłatę (por. (...)
str. 66
1.2.
Zaliczka na dywidendę jako śródroczny podział wyniku
Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznaje się za podział wyniku finansowego netto (...)
str. 67
2.
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Jednostka ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W jaki sposób tworzyć rezerwy oraz rozliczać (...)
str. 68
2.1.
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
Rezerwy na świadczenia pracownicze tworzy się w ciężar kosztów działalności operacyjnej. Jak bowiem wynika z art. 39 ust. 2 pkt 2 i 2a ustawy o (...)
str. 69
2.2.
Rozwiązanie rezerwy wraz z powstaniem zobowiązania
Jednostki mają obowiązek weryfikacji wielkości rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na świadczenia pracownicze i ich rozwiązania, jeżeli ustaną przyczyny, z powodu których były (...)
str. 70
3.
Zasądzone należności na rzecz byłego pracownika
Zwolniony przez nas pracownik (kierowca) złożył pozew do sądu o zaległe diety, godziny nadliczbowe oraz odsetki za zwłokę w zapłacie tych należności. Sąd zasądził na (...)
str. 71
4.
Zapłata w euro dokonana na konto złotówkowe zagranicznego kontrahenta
Spółka zapłaciła zagranicznemu kontrahentowi z własnego konta walutowego, prowadzonego w euro, całą wartość zobowiązania wynikającego z otrzymanej faktury. Niestety w wyniku pomyłki, środki zamiast "trafić" (...)
str. 73
5.
Grant - rozliczenie w księgach rachunkowych
Otrzymaliśmy grant w ramach prac badawczo-rozwojowych na stworzenie innowacyjnej aplikacji. W ramach grantu będziemy wytwarzać licencję na udostępnienie dalej aplikacji. Otrzymane środki pieniężne z grantu (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.