Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2024 r., godz. 13:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 8 (1087) z dnia 10.03.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 8 (1087) z dnia 10.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia Min. Fin. w zakresie rocznych rozliczeń PIT
1.1.
Przedsiębiorcy nie rozliczą się w usłudze Twój e-PIT
W 2021 r. KAS nie przygotowało w usłudze Twój e-PIT zeznań podatkowych za 2020 r. dla przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów nie prowadzi również prac nad modyfikacją (...)
str. 4
1.2.
Ważne informacje dla emerytów i rencistów dotyczące zeznań podatkowych składanych za 2020 r.
Nowe zasady rozliczeń emerytów i rencistów z nadpłatą podatku Organy rentowe są obowiązane, jako płatnicy, pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez nie m.in. emerytur (...)
str. 5
2.
Wsparcie uzyskane w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 - skutki w CIT/PIT
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19, przedsiębiorcy uzyskali różnego rodzaju wsparcie, np. zwolnienie z opłacania składek ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowe, mikropożyczkę, subwencję (...)
str. 7
3.
Urlop wypoczynkowy w okresie pracy zdalnej na kwarantannie lub w czasie izolacji - stanowiska resortu
Od marca 2020 r. pracownicy mają możliwość wykonywania pracy zdalnej. Taka forma zatrudnienia pojawiła się w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością ochrony pracowników przed (...)
str. 9
4.
Będzie nowa usługa on-line dla biznesu - Konto Przedsiębiorcy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało, że w II kwartale 2021 r. ma zostać uruchomione Konto Przedsiębiorcy, zintegrowana usługa on-line (...)
str. 10
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Przedłużono termin płatności zaliczek PIT dla niektórych płatników
W Dzienniku Ustaw z 18 lutego 2021 r., pod. poz. 318, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lutego 2021 r. (...)
str. 11
2.
Pomoc z tarczy branżowej przedłużona na kolejny miesiąc
Z dniem 28 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych (...)
str. 12
3.
Po raz kolejny przedłużono wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego
W Dz. U. z 26 lutego 2021 r., pod poz. 368, opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego (...)
str. 15
4.
Pakiet SLIM VAT 2 - planowane zmiany w VAT
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący kolejnego pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług pt. "Prekonsultacje SLIM VAT 2 rozpoczęte". Ministerstwo (...)
str. 16
5.
Niektórzy podatnicy zostali zwolnieni z obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego
Podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, (...)
str. 17
6.
Podatek katastralny - stanowisko Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało o swoim stanowisku dotyczącym działań w sprawie podatku katastralnego. Jak wskazano, Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac, których (...)
str. 17
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Rozliczenie straty podatkowej za 2020 r. i lata wcześniejsze - wybrane zagadnienia
Podmioty gospodarcze, które w latach ubiegłych poniosły stratę podatkową, mogą ją odliczyć od dochodu uzyskanego za 2020 r. Kwestie te poruszamy w tym artykule. Odnosimy (...)
str. 17
1.1.
Straty podatkowe z lat ubiegłych - rozliczenie w zeznaniu podatkowym za 2020 r.
Strata podatkowa z lat ubiegłych u podatnika CIT W przypadku podatników CIT przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu (...)
str. 18
1.2.
Preferencyjne rozliczenie straty podatkowej za 2020 r. w związku z COVID-19
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 podatnicy CIT i PIT uzyskali prawo do preferencyjnego rozliczenia straty podatkowej za 2020 r. Podatnicy CIT, którzy z powodu (...)
str. 21
1.3.
Strata podatkowa a ewidencja księgowa
Strata podatkowa nie jest ujmowana w księgach rachunkowych jednostki. W księgach rachunkowych nie jest również wykazywane odliczanie strat z lat ubiegłych, czy preferencyjne ("wsteczne") odliczenie (...)
str. 22
2.
Wydatki na niezrealizowaną usługę - podatki i ewidencja księgowa u świadczącego usługę
W praktyce gospodarczej mogą wystąpić przypadki, gdy realizowana usługa/zlecenie nie zostaje sfinalizowana. Może to nastąpić z różnych względów, m.in. z powodu rezygnacji z zamówienia dokonanej (...)
str. 23
2.1.
Rezygnacja z realizacji usługi a prawo do odliczenia VAT
Zgodnie z zasadą ogólną, podatnicy mają prawo do odliczenia VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do (...)
str. 23
2.2.
Wydatki na zaniechaną usługę a koszty uzyskania przychodów
Wydatki na niezrealizowaną inwestycję a koszty podatkowe Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia (...)
str. 25
2.3.
Ewidencja księgowa wydatków na niezrealizowaną usługę
Co do zasady, nakłady ponoszone na realizację usługi wpływają na wynik finansowy z chwilą uzyskania przychodu ze sprzedaży takiej usługi. W okresie wykonywania usługi ponoszone (...)
str. 27
IV.
PODATEK VAT
1.
Wystawienie faktury do paragonu bez NIP nabywcy w świetle wyjaśnień Min. Fin.
Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie (...)
str. 28
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Leasing konsumencki samochodu - VAT i podatek dochodowy
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zawarłem umowę leasingu konsumenckiego samochodu osobowego. Zamierzam wykorzystywać ten samochód do celów prywatnych i działalności gospodarczej. Czy mam prawo odliczyć 50% (...)
str. 30
2.2.
Czy podatnik zwolniony z VAT może zarejestrować się na potrzeby VAT?
Prowadzę działalność gospodarczą. Korzystam ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Czy mogę zarejestrować się na potrzeby VAT jako podatnik zwolniony? Czy taka (...)
str. 32
2.3.
Sprzedaż samochodu na złom a oznaczenia GTU w JPK_VAT
Spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) sprzedała na złom samochód stanowiący środek trwały. Czy taką sprzedaż należy oznaczyć w nowym JPK_VAT kodem GTU_05, czy GTU_07, (...)
str. 33
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Ulga na zakup kasy rejestrującej i prawo do odliczenia VAT
Prowadzę działalność gospodarczą (opodatkowaną VAT). Kupiłem kasę on-line. Zamierzam skorzystać z przysługującej ulgi na jej zakup. Czy mam także prawo do odliczenia VAT wynikającego z (...)
str. 34
3.2.
Wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Kontrahenci dokonywali płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Na rachunku VAT zgromadziła się znaczna kwota. Czy mogę ją przeznaczyć na zapłatę (...)
str. 35
3.3.
Zakup produktów rolnych przez czynnego podatnika VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dokonuję zakupu produktów rolnych od rolników ryczałtowych i wystawiam faktury VAT RR. Czy faktura powinna zawierać numer dowodu osobistego rolnika? Czy (...)
str. 37
4.
Kod kraju w JPK_VAT w przypadku transakcji z podatnikami z Irlandii Północnej
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) poinformowano, że do czasu zakończenia prac, które umożliwią stosowanie w strukturach JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA(3) kodu kraju "XI" dla (...)
str. 39
5.
Opodatkowanie VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi - konsultacje Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat informujący o rozpoczęciu konsultacji w sprawie interpretacji pojęcia usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi dla celów opodatkowania VAT. Z (...)
str. 39
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zbycie wierzytelności własnych w ramach faktoringu a koszty podatkowe - interpretacja ogólna Min. Fin.
Czego dotyczył problem? Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o PDOP (i art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOF), nie (...)
str. 40
2.
Wyjaśnienie Min. Fin. w zakresie wypełniania CIT-ST
Podatnicy CIT posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego, w terminie (...)
str. 43
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Moment powstania przychodu podatkowego, gdy umowę zawarto po rozpoczęciu wykonywania usługi
Spółka z o.o. świadczy usługę od września 2020 r., przy czym umowa na jej wykonanie została podpisana w grudniu 2020 r.; w umowie określono, że (...)
str. 45
3.2.
Opłata za dzierżawę urządzenia do poboru opłat autostradowych
Firma transportowa ponosi opłatę za dzierżawę urządzenia do poboru opłaty na autostradach, które polska firma zamontowała w swoich samochodach ciężarowych. Wydzierżawiającym urządzenie jest francuska spółka (...)
str. 46
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Nieodpłatny udział w szkoleniu członka samorządu zawodowego a PIT - interpretacja ogólna Min. Fin.
Uczestnictwo członków samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez te samorządy nie powoduje po stronie ww. członków powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń. (interpretacja ogólna Ministra Finansów (...)
str. 49
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dowody zakupu w spisie z natury po przejściu z ryczałtu na zasady ogólne
Z początkiem tego roku zmieniłem formę opodatkowania dochodów/przychodów z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne. Na dzień 1 stycznia br. sporządziłem remanent, w którym wykazałem towary (...)
str. 51
2.2.
Udzielenie pożyczki wspólnikowi przez spółkę cywilną
Wspólnicy spółki cywilnej chcą udzielić jednemu z nich pożyczki ze środków spółki. Czy spółka cywilna może udzielić pożyczki wspólnikowi? Czy zawarcie takiej umowy pożyczki powoduje (...)
str. 53
2.3.
Rozliczenie podatku dochodowego po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego w spółce cywilnej
W umowie dwuosobowej spółki cywilnej nie zastrzeżono, że spadkobiercy zmarłego wspólnika mogą wejść na jego miejsce. Po śmierci jednego ze wspólników tej spółki ustanowiono w (...)
str. 55
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Amortyzacja miejsca parkingowego uznanego za środek trwały - interpretacja KIS
Wydatek na zakup miejsca parkingowego spełniającego definicję środka trwałego może zostać rozliczony za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych. Rozpoczęcie ich naliczania może nastąpić jednak nie wcześniej niż (...)
str. 59
2.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny budynku zakupionego w celu wytwarzania artykułów służących walce z COVID-19
Zakupiliśmy budynek z przeznaczeniem na halę produkcyjną. W budynku tym zostaną zainstalowane maszyny i rozpoczniemy produkcję jednorazowych rękawiczek. Czy wydatek na zakup takiego obiektu może (...)
str. 60
3.
Koszty wynagrodzeń pracowniczych, w tym PPK, a wartość początkowa środka trwałego
Czy koszt pracodawcy dotyczący wynagrodzeń, w tym wpłat do pracowniczych programów kapitałowych (PPK), odnoszący się do pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji (budowie środka trwałego), powinien (...)
str. 61
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy po rozszerzeniu prowadzonej działalności - interpretacja indywidualna ZUS
Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej opłaca składki na ubezpieczenia społeczne z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności. Nie dotyczy to ubezpieczenia zdrowotnego. Uzyskiwanie przychodów (...)
str. 63
2.
Wynagrodzenie członka zarządu jednoosobowej spółki z o.o. - składki ZUS i PIT
1) Czy wynagrodzenie członka zarządu, sprawującego tę funkcję na podstawie powołania, który jest jedynym wspólnikiem spółki z o.o., podlega składkom na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne (...)
str. 65
IX.
PRAWO PRACY
1.
Przejęcie zakładu pracy, a prawo do odprawy i innych świadczeń pracowniczych
1) Kilka miesięcy temu przejęliśmy część innego zakładu pracy razem z pracownikami. Jeden z nich skorzystał z prawa do rozwiązania umowy za 7-dniowym uprzedzeniem i (...)
str. 67
2.
Wymiar zwolnienia dla honorowego krwiodawcy i wynagrodzenie za dzień oddania krwi
1) Pracownik za kilka dni będzie korzystał ze zwolnienia od pracy w celu oddania krwi (jest honorowym krwiodawcą). Twierdzi, że przysługują mu dwa dni (a (...)
str. 69
3.
Konsekwencje zamieszczania przez pracownika krytycznych postów o pracodawcy
Od jakiegoś czasu jeden z pracowników zamieszcza na portalach społecznościowych negatywne opinie o naszej firmie i jej kierownictwie. Czy może stanowić to podstawę do rozwiązania (...)
str. 71
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
BILANS 2020 - należności krótkoterminowe - wycena i prezentacja w bilansie
Należności krótkoterminowe występują w każdej jednostce dokonującej sprzedaży swoich towarów, wyrobów czy usług z odroczonym terminem płatności. Przed wykazaniem należności w bilansie należy je zinwentaryzować (...)
str. 72
1.1.
Definicja ustawowa należności krótkoterminowych
Należności krótkoterminowe stanowią element aktywów obrotowych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c) ustawy o rachunkowości, należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z (...)
str. 73
1.2.
Zasady wyceny bilansowej
Odpowiednio zinwentaryzowane należności krótkoterminowe w celu wykazania w bilansie, podlegają wycenie. Dokonuje się jej na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy. Zgodnie (...)
str. 73
1.3.
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym
Należności krótkoterminowe stanowiące składniki aktywów obrotowych wykazuje się w bilansie, sporządzonym według załącznika nr 1 (do ustawy o rachunkowości), po dokonaniu stosownych wycen w następujący (...)
str. 74
2.
Zwolnienie dotyczące składek ZUS w ramach tarczy 6.0 na przełomie lat obrotowych
Spółka z o.o. otrzymała w lutym br. decyzję o 100% zwolnieniu ze składek ZUS od wynagrodzeń za listopad 2020 r. Wypłaty tych wynagrodzeń zgodnie z (...)
str. 76
2.1.
Rozliczenie podatkowe
Wynagrodzenia oraz składki ZUS w kosztach Wynagrodzenia m.in. ze stosunku pracy, stanowią koszty uzyskania przychodów pracodawcy w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że (...)
str. 76
2.2.
Rozliczenie bilansowe
Wynagrodzenie i składki ZUS Wynagrodzenie pracownika oraz składki ZUS, do których znajduje zastosowanie zwolnienie z obowiązku ich opłacenia, ujmuje się w księgach rachunkowych na zasadach (...)
str. 78
3.
Odprawa pośmiertna za pracownika wypłacona na przełomie roku
Na początku grudnia 2020 r. zmarł nasz pracownik. W styczniu 2021 r. z wnioskiem o wypłatę odprawy pośmiertnej wystąpiła jego żona (jedyny członek rodziny). Wypłata (...)
str. 81
4.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego spółki komandytowej
Dotychczas rok obrotowy spółki komandytowej był równy kalendarzowemu. Na skutek przyjęcia statusu podatnika CIT, rok obrotowy spółki został wydłużony do końca kwietnia br. Za jaki (...)
str. 82
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.