Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 33 (1112) z dnia 20.11.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 33 (1112) z dnia 20.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
List do Czytelników
Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się końcem roku, wszystkim naszym Czytelnikom pragnę serdecznie podziękować za zaufanie i współpracę. Rok 2021 obfitował w zmiany w (...)
str. 4
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Polski Ład - ważne zmiany w PIT, CIT, ZUS i VAT - od 2022 r.
W ramach Polskiego Ładu wprowadzono szereg zmian przepisów, m.in. w zakresie CIT, PIT i VAT, mocą ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie (...)
str. 5
1.1.
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i wyższy próg skali podatkowej
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku Od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku dla podatników osiągających dochody opodatkowane według skali podatkowej będzie wynosiła 30.000 (...)
str. 5
1.2.
Zmiany w zakresie opłacania i odliczania składki zdrowotnej
Składka zdrowotna opłacana na nowych zasadach Przedsiębiorcy (tj. m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, wspólnicy spółek (...)
str. 6
1.3.
Ulga podatkowa dla tzw. klasy średniej
Niekorzystne rozwiązanie podatkowe w postaci braku możliwości odliczania od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych podatników będzie zrekompensowane tzw. ulgą dla klasy średniej. Z (...)
str. 7
1.4.
Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu z podatkiem przez 6 lat
Obecnie częstą praktyką jest, że przedsiębiorcy - po upływie okresu umowy leasingu samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej - wykupują ww. samochód do majątku prywatnego. Sprzedaż (...)
str. 8
1.5.
Ryczałt za używanie służbowego auta w celach prywatnych
Od 1 stycznia 2022 r. ryczałt za używanie służbowego samochodu przez pracownika do celów prywatnych będzie wynosił miesięcznie: dla samochodów o mocy silnika do 60kW (...)
str. 8
1.6.
Formy opodatkowania - zmiany, ograniczenia
Wygaszanie prawa do karty podatkowej Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można złożyć wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej. Z karty podatkowej (...)
str. 8
1.7.
Preferencje dla rodzin i seniorów oraz ulgi podatkowe w PIT
Zmiany dotyczące rozliczania PIT przez samotnych rodziców Polski Ład likwiduje ulgę dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ulga ta polega na tym, że od dochodów rodzica (...)
str. 9
1.8.
Ograniczenia w amortyzacji
W myśl nowych regulacji, amortyzacji podatkowej nie będą podlegały budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do (...)
str. 11
1.9.
Obniżenie limitu płatności gotówkowych - skutki w PIT/CIT
Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 (...)
str. 11
1.10.
Podatkowe skutki nielegalnego zatrudniania pracowników
Polski Ład wprowadził regulacje, na mocy których pracodawcy będą zaliczać do przychodów podatkowych wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie. Wartość ta będzie ustalana za każdy miesiąc, (...)
str. 12
1.11.
Nowe podatki dla podatników CIT/PIT
Minimalny podatek dochodowy Minimalny podatek dochodowy będą płacić spółki będące podatnikami CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym: poniosły stratę ze źródła przychodów (...)
str. 12
1.12.
Koszty finansowania dłużnego
Obecnie podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce (...)
str. 14
1.13.
Estoński CIT
Nowelizacji ulegną również regulacje dotyczące ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estońskiego CIT. Zmiany mają objąć m.in.: rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o (...)
str. 15
1.14.
Ukryte dywidendy i przesyłanie ksiąg/ewidencji drogą elektroniczną - od 2023 r.
Ukryte dywidendy Polski Ład wprowadza przepisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendy. W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej wskazano, że ukryta dywidenda może przybierać różne formy, np.: (...)
str. 15
1.15.
Grupa VAT jako podatnik VAT
Podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie obecnie rozliczają VAT odrębnie. Dla rozliczeń między tymi podmiotami stosuje się wymogi tak jak dla podmiotów kompletnie od siebie (...)
str. 16
1.16.
Obrót bezgotówkowy a preferencje w VAT
Jak już wspomnieliśmy, w ramach Polskiego Ładu obniżono limit płatności gotówkowych pomiędzy firmami z obecnych 15.000 zł do 8.000 zł oraz wprowadzono limit dla transakcji (...)
str. 16
1.17.
Pozostałe zmiany w podatkach
Zmiany w PIT/CIT • Odsetki od należności nieopodatkowanych wolne od podatku Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności (...)
str. 18
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Towary/usługi medyczne opodatkowane 8% stawką VAT
W Dzienniku Ustaw z 5 listopada 2021 r., pod poz. 2013, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)
str. 21
2.
Zwrot VAT podatnikom zagranicznym - zmiany związane z pakietem VAT e-commerce
W Dzienniku Ustaw z 2 listopada 2021 r., pod poz. 1982, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 października 2021 r. (...)
str. 22
3.
Zaniechanie poboru PIT w kolejnych latach od niektórych dochodów związanych z kredytami mieszkaniowymi
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) poinformowało, że podjęło decyzję o przedłużeniu zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym (...)
str. 23
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Faktura zaliczkowa i jej korekta - podatki i ewidencja księgowa
W praktyce podmioty gospodarcze często wpłacają zaliczki/przedpłaty (dalej: zaliczki) na poczet zakupu towaru lub usługi. Zdarza się jednak, że transakcja nie dojdzie do skutku, w (...)
str. 24
1.1.
Otrzymanie/wpłata zaliczki a VAT
Otrzymanie zaliczki przez sprzedawcę • Obowiązek podatkowy w VAT Zasadniczo obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeżeli jednak (...)
str. 24
1.2.
Rozliczenie zaliczki dla celów CIT/PIT
Zaliczka u sprzedawcy (otrzymującego) • Otrzymanie zaliczki a przychód podatkowy Za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się m.in. należne przychody, (...)
str. 26
1.3.
Ewidencja księgowa zaliczki na poczet przyszłej transakcji
Rozliczenie u sprzedawcy (otrzymującego zaliczkę) Również dla celów bilansowych otrzymanie zaliczki nie wiąże się z powstaniem przychodu. Wpływ zaliczki na rachunek bieżący sprzedawcy może zostać (...)
str. 28
2.
Stroje dla pracowników z logo firmy - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Pracodawcy nabywają niekiedy stroje służbowe dla pracowników, na których umieszczają logo firmy. W artykule poruszamy wybrane zagadnienia związane z ich zakupem i przekazaniem pracownikom - (...)
str. 30
2.1.
Przekazanie strojów z logo firmy a PIT pracownika i składki ZUS
PIT pracownika Do przychodów pracownika ze stosunku pracy zalicza się m.in. wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, a także wartość innych nieodpłatnych świadczeń (...)
str. 30
2.2.
Zakup strojów służbowych i ich przekazanie pracownikom a VAT
Prawo do odliczenia VAT od zakupu odzieży służbowej Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim (...)
str. 33
2.3.
Wydatki na zakup strojów służbowych dla pracowników jako koszty uzyskania przychodów
W ustawach o podatku dochodowym brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup strojów służbowych (...)
str. 34
2.4.
Ewidencja księgowa wydatków na zakup strojów służbowych
Wydatki ponoszone przez pracodawcę na zakup strojów służbowych dla pracowników (z logo firmy), o charakterze reklamowym, ujmowane są w kosztach działalności operacyjnej pracodawcy. W ramach (...)
str. 36
IV.
PODATEK VAT
1.
Świadczenie usług na odległość a kasa rejestrująca - interpretacja KIS
Prawnicy świadczący usługi na rzecz osób prywatnych - wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych (...)
str. 37
2.
Definicja środka transportu na potrzeby VAT - w świetle wyroku NSA
Nabycie i sprzedaż nowych środków transportu dokonywane z/na terytorium UE jest traktowane w sposób szczególny, tj. jest uznawane odpowiednio jako WNT lub WDT (wyłącznie ze (...)
str. 38
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odliczenie VAT z faktury korygującej "in plus"
Jestem czynnym podatnikiem VAT (rozliczam VAT kwartalnie). W grudniu 2020 r. kontrahent korzystający z podmiotowego zwolnienia z VAT wystawił mi fakturę za świadczoną usługę (bez (...)
str. 40
3.2.
Usługi związane z samochodami a zwolnienie z obowiązku stosowania kasy rejestrującej
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy świadcząc usługę naprawy foteli samochodowych (polegającą na zszyciu lub uzupełnieniu tkaniny obiciowej) mogę korzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej z (...)
str. 41
3.3.
Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych a limit podmiotowego zwolnienia z VAT
Jestem właścicielem budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe. Czy ustalając prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT powinienem brać pod uwagę wyłącznie obrót (...)
str. 42
3.4.
Faktura niewprowadzona do obiegu prawnego
Spółka (czynny podatnik VAT) zawarła z kontrahentem umowę na wykonanie usługi. Następnie dział księgowości wystawił fakturę, gdyż nie otrzymał informacji, że umowa została rozwiązana i (...)
str. 43
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Moment powstania przychodu z tytułu wykonanej usługi - interpretacja KIS
W sytuacji, gdy dla rozliczanych usług określono okresy rozliczeniowe, przychód podatkowy z tytułu tych usług powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Nie ma w tym (...)
str. 45
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Możliwość stosowania 9% stawki CIT
Spółka z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą na początku 2019 r. Udziałowcami spółki są dwie osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, przy czym jedna z tych (...)
str. 47
2.2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wstępnej opłaty leasingowej
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu podatkowo i bilansowo operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. W którym momencie spółka może ująć w kosztach podatkowych wstępną (...)
str. 48
2.3.
Opłata licencyjna ponoszona na rzecz kontrahenta zagranicznego
Spółka zakupiła od firmy zagranicznej zbiorczą licencję na kilka aplikacji i na oprogramowanie do montażu i obróbki obrazu oraz zdjęć na komputerze. Opłata dotyczy jednego (...)
str. 50
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Zakup smartfona przez osobę niepełnosprawną a prawo do ulgi rehabilitacyjnej - interpretacja KIS
Wydatek poniesiony na zakup telefonu komórkowego (smartfona), na którym zostaną zainstalowane specjalne aplikacje zmniejszające ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych (monitorujące wartość glikemii w trybie ciągłym), może (...)
str. 51
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot kosztów eksploatacji lokalu przez najemcę a przychody ryczałtowca prowadzącego działalność w zakresie wynajmu lokali
Jeżeli podatnik osiąga przychody z tzw. najmu prywatnego, wówczas - zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych - zwrot kosztów mediów dokonany przez najemcę (bez doliczania marży) (...)
str. 53
2.2.
Wypłata wypowiedzianego udziału w banku spółdzielczym
Osoba fizyczna prowadząca indywidualnie działalność gospodarczą zamknęła konto w banku spółdzielczym oraz wypowiedziała swój udział. Czy otrzymana wypłata wypowiedzianego udziału stanowi dla przedsiębiorcy przychód, który (...)
str. 55
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Otrzymanie zwrotu wydatków na adaptację wynajmowanego budynku a odpisy amortyzacyjne - interpretacja KIS
Otrzymanie od najemcy zwrotu poniesionych przez wynajmującego wydatków adaptacyjnych zwiększających wartość początkową budynku, skutkuje wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tej części (...)
str. 56
2.
Środek trwały otrzymany w formie aportu - wartość początkowa oraz rozpoczęcie amortyzacji
Spółka z o.o. otrzymała od udziałowca, w formie aportu, maszynę produkcyjną, którą przyjęła do używania i wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Maszyna wcześniej była wykorzystywana (...)
str. 58
3.
Amortyzacja domku letniskowego przeznaczonego na wynajem
Wybudowałem domek letniskowy na działce rekreacyjnej, którego powierzchnia wynosi 60 m 2 . Aktualnie zamierzam wynajmować ten domek rozliczając dochód skalą podatkową z uwzględnieniem kosztów, (...)
str. 59
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy - studenta
Zawarliśmy umowę zlecenia z 25-letnim studentem. Umowa ta stanowi dla niego jedyną pracę zarobkową. Nie zgłosiliśmy go do żadnych ubezpieczeń w ZUS. Wystąpił on jednak (...)
str. 60
2.
ZUS od zlecenia przy nieterminowej wypłacie wynagrodzenia z etatu
Opłacamy za zleceniobiorcę składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Praca na etacie zwalnia go bowiem z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Obecnie zleceniobiorca poinformował nas, że pracodawca wypłacił (...)
str. 62
3.
Wyrejestrowanie spółki jako płatnika po zwolnieniu ostatniej zatrudnionej osoby
Spółka partnerska zwolni ostatniego z zatrudnionych w niej pracowników. Mimo tego nadal będzie prowadzić działalność, a jej wspólnicy będą płatnikami składek na własne ubezpieczenia. Czy (...)
str. 63
IX.
PRAWO PRACY
1.
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2022 r.
Niektóre grupy pracowników mają normy czasu pracy uregulowane w odrębnych przepisach, a tym samym nie stosuje się do nich norm kodeksowych. Do takiej grupy należą (...)
str. 63
2.
Zasady wydawania informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
1) Na koniec listopada 2021 r. ulegną rozwiązaniu umowy o pracę kilku pracowników. Jeden z nich był zatrudniony od 2018 r., pozostali zawarli umowę o (...)
str. 65
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej będącej od 1 maja 2021 r. podatnikiem CIT
Spółka komandytowa uzyskała status podatnika CIT od 1 maja 2021 r. W związku z tym jej rok obrotowy (za 2020 r.) został wydłużony do końca (...)
str. 67
2.
Regulowanie zobowiązań za pomocą kart płatniczych
W celu ograniczenia rozliczeń gotówkowych do zapłaty za firmowe zakupy zaczęliśmy wykorzystywać karty płatnicze. Czy po zrealizowaniu takiej płatności na koncie rozrachunkowym do czasu obciążenia (...)
str. 68
3.
Ewidencja towarów z importu w przypadku stosowania programu magazynowanego ze stałą stawką celną
Spółka kupuje towary z Wielkiej Brytanii, które są obciążone cłem. W systemie magazynowym towary w kartotece mają przypisaną na stałe stawkę celną i w związku (...)
str. 71
4.
Obowiązki sprawozdawcze w związku z wniesieniem aportu przedsiębiorstwa do spółki cywilnej
Przedsiębiorstwo jest obecnie w zarządzie sukcesyjnym. Zarządcą sukcesyjnym jest jeden ze spadkobierców, na którego pozostali spadkobiercy zamierzają zbyć swoje udziały w spadku. Bezpośrednio po otrzymaniu (...)
str. 73
5.
Ewidencja księgowa zakupu książki o tematyce związanej z prowadzoną działalnością
Spółka z o.o. zajmująca się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zakupiła książkę o tematyce psychologicznej związaną z technikami sprzedaży. Jak zaewidencjonować taki wydatek? Czy może on (...)
str. 74
6.
Badanie sprawozdania finansowego po przekształceniu spółki - wyjaśnienie Min. Fin.
W dniu 27 października 2021 r. na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl) zamieszczono wyjaśnienia Ministerstwa Finansów (dalej: MF) dotyczące obowiązku badania sprawozdania finansowego (...)
str. 75
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.