Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 r., godz. 12:14 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.116 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NUMER BIEŻĄCY 12 (1199) Z DNIA 20.04.2024
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 35 (1114) z dnia 10.12.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 35 (1114) z dnia 10.12.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Polski Ład - ważne decyzje podatników
1.1.
Jaką formę opodatkowania wybrać na 2022 r.?
Od 1 stycznia 2022 r. za sprawą Polskiego Ładu zmianie ulega szereg regulacji mających wpływ na system podatkowy. Jak już pisaliśmy na łamach naszego czasopisma, (...)
str. 4
1.2.
Czy wcześniejsza zapłata składki zdrowotnej uchroni przed negatywnymi skutkami Polskiego Ładu?
Jak już wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już możliwości odliczania od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przepis (...)
str. 10
1.3.
Wykup samochodu z leasingu do celów prywatnych - korzystne zasady tylko do końca 2021 r.
Podatnicy wykorzystujący samochody w firmie na podstawie umowy leasingu operacyjnego niekiedy podejmują decyzję, że dany samochód po wykupie z leasingu nie będzie już wykorzystywany do (...)
str. 11
2.
Od 1 grudnia 2021 r. elektroniczny PIT-11 i PIT-40A/11A za 2021 r. tylko w najnowszej wersji
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.gov.pl poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną będzie można wysłać: informację PIT-11 za rok 2021 - (...)
str. 13
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Polski Ład - ustawa nowelizująca opublikowana
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 r., pod poz. 2105, opublikowano ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym (...)
str. 13
2.
Opublikowano nowelizację ustawy o rachunkowości
W Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2021 r., pod poz. 2106, opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz (...)
str. 13
3.1.
Wyższe stawki akcyzy od 2022 r. a elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych dopiero od 2023 r.
W dniu 29 października 2021 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych (...)
str. 16
3.2.
Niższa akcyza na prąd i paliwa
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk sejmowy nr 1811). Mocą tej ustawy planuje się: obniżenie (...)
str. 16
3.3.
Preferencje dla małych producentów napojów alkoholowych
Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1795). Projekt ten (...)
str. 17
3.4.
Usługa płatności elektronicznej - od 23 listopada 2021 r.
Od 23 listopada 2021 r. na Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dostępna jest nowa usługa - "Zapłać za dokument poprzez e-Płatności". Usługa ta zapewnia możliwość płatności (...)
str. 18
4.
Opublikowano stawki karty podatkowej w 2022 r.
W Monitorze Polskim z 30 listopada 2021 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, (...)
str. 19
5.
Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niderlandami i z Maltą
W Dzienniku Ustaw: z 24 listopada 2021 r., pod poz. 2123, opublikowano ustawę z dnia 14 października 2021 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej (...)
str. 19
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Wynagrodzenia za pracę w 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzanych Polskim Ładem
Polski Ład wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie podatkowym. Obejmują one również zasady rozliczania wynagrodzeń pracowników. Najważniejsze zmiany wpływające na ich rozliczanie to m.in. podwyższenie kwoty (...)
str. 20
1.1.
Parametry podatkowe stosowane przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników
Koszty uzyskania przychodów W 2022 r. wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy, nie ulegną zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących. Ustalając zaliczki na (...)
str. 20
1.2.
Ulga dla klasy średniej
Od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywała tzw. ulga dla klasy średniej. Ulga ta będzie przysługiwała pracownikom osiągającym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy (...)
str. 21
1.3.
Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników
Od ustalonego dochodu pracodawca oblicza zaliczkę na podatek. Od nowego roku będzie ją obliczał od dochodu po uwzględnieniu ww. ulgi dla klasy średniej. W przyszłym (...)
str. 23
1.4.
Brak prawa do odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym (do końca 2021 r.) obliczoną od dochodów pracownika zaliczkę na podatek zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (w (...)
str. 24
1.5.
Wynagrodzenia za grudzień 2021 r. wypłacone w styczniu 2022 r.
• Minimalne wynagrodzenie na przełomie lat W bieżącym roku (2021) minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł. W 2022 r. wynagrodzenie takie będzie wynosiło 3.010 (...)
str. 24
1.6.
Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzeń w 2022 r.
Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzeń wypłaconych od 1 stycznia 2022 r. przedstawiamy na przykładzie. Przykład W dniu 31 stycznia 2022 r. pracodawca wypłacił pracownikowi (w wieku 30 (...)
str. 25
1.7.
Wynagrodzenia pracowników oraz składki ZUS w kosztach podatkowych i bilansowych
Koszty podatkowe pracodawcy • Wynagrodzenia pracownicze Polski Ład nie zmienił zasad ujmowania w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy wynagrodzeń pracowników. Zatem, w 2022 r. obowiązują te (...)
str. 26
2.
Rabat towarowy - podatki i ewidencja księgowa
Niekiedy podmioty gospodarcze, w ramach strategii sprzedażowych, za zamówienie przez kontrahenta określonej ilości towarów, przekazują mu dodatkowo taki sam towar w "gratisie". W praktyce takie (...)
str. 27
2.1.
Skutki w VAT z tytułu udzielenia/otrzymania rabatu towarowego
Rabat towarowy u sprzedawcy Ustawa o VAT nie posługuje się pojęciem "rabat towarowy" czy "rabat naturalny". Niemniej jednak w praktyce pojęcie to funkcjonuje również dla (...)
str. 27
2.2.
Rozliczenie rabatu towarowego dla celów CIT i PIT
Także obie ustawy o podatku dochodowym nie posługują się pojęciem rabatu towarowego, niemniej jednak wykształciła się praktyka rozliczania takich rabatów dla celów CIT/PIT. Rabat towarowy (...)
str. 29
2.3.
Ewidencja księgowa rabatu towarowego
Ewidencja u sprzedawcy Ustawa o rachunkowości nie odnosi się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych rabatów towarowych. Należy mieć jednak na uwadze, że (...)
str. 31
IV.
PODATEK VAT
1.
Obrót bezgotówkowy - zmiany w VAT od 2022 r.
W ramach tzw. Polskiego Ładu na podatników został nałożony obowiązek zapewnienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego, współpracy kasy z terminalem oraz sankcje za niewykonanie tych (...)
str. 32
2.
Obowiązek rejestracji na PUESC na potrzeby TAX FREE - do 31 grudnia 2021 r.
Co do zasady, podróżni (osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej - ustalanego na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) mają (...)
str. 34
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Rezygnacja z podmiotowego zwolnienia z VAT od 2022 r.
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT. Rocznie osiągam jednak niskie obroty, nigdy nie przekroczyłem limitu 200.000 zł. Czy w związku z (...)
str. 35
3.2.
Sprzedaż samochodu przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy. Świadczone usługi są przedmiotowo zwolnione z VAT. Na potrzeby tej działalności wykorzystuję samochód osobowy (środek trwały). Obecnie zamierzam go (...)
str. 36
3.3.
Prowizja od sprzedaży towarów należna kontrahentowi unijnemu a import usług
Polski podatnik otrzymał od kontrahenta z Niemiec fakturę z tytułu prowizji od sprzedaży towarów. Na fakturze tej kontrahent naliczył 23% VAT. Czy nabywca (polski podatnik) (...)
str. 37
3.4.
Impreza integracyjna dla pracowników - prawo do odliczenia VAT
Firma (czynny podatnik VAT) zorganizowała wyjazd integracyjny dla pracowników. Jednym z punktów tego wyjazdu było wejście do muzeum, firma opłaciła bilety wstępu. Ponadto firma nabyła (...)
str. 38
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Zmiany w zakresie tzw. estońskiego CIT i funduszu inwestycyjnego - projekty objaśnień Min. Fin.
Estoński CIT Z dniem 1 stycznia 2022 r. zostaną znowelizowane przepisy w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estońskiego CIT. Pisaliśmy o tym m.in. (...)
str. 40
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Możliwość opłacania przez spółki komandytowe estońskiego CIT w 2022 r.
Czy spółki komandytowe będą mogły wybrać w 2022 r. tzw. estoński CIT? Na skutek zmian przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, spółki komandytowe będą mogły (...)
str. 41
2.2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na studia pracownika
Spółka z o.o., w związku z podpisaną z pracownikiem umową o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, ponosi wydatki (czesne) na jego studia. Spółka zapłaciła czesne "z góry" (...)
str. 42
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Prawo do ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę, gdy budynek nie został oddany do użytkowania - interpretacja KIS
Wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne (np. montaż fotowoltaiki) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie, na użytkowanie którego nie uzyskano jeszcze pozwolenia, nie podlegają odliczeniu (...)
str. 44
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Pokrycie pracownikowi części kosztów zakupu urządzenia związanego z jego niepełnosprawnością - PIT i składki ZUS
Pracownik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu lekkim) wystąpił do pracodawcy o dofinansowanie do aparatu słuchowego. Część kosztów poniesionych na zakup tego aparatu sfinansował mu (...)
str. 46
2.2.
Wynagrodzenie od pożyczki zależne od zysku osiągniętego przez pożyczkobiorcę
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kupnie nieruchomości, ich remontowaniu, a następnie sprzedaży (tzw. flipping). Działalność tę przedsiębiorca finansuje częściowo z własnych zasobów, a (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi a wartość początkowa wytwarzanego budynku - interpretacja KIS
Koszty wynagrodzeń pracowników wraz z ich pochodnymi (takimi jak składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe) w tej części, która związana jest (...)
str. 51
2.
Aport otrzymany przez spółkę z o.o., jego amortyzacja oraz późniejsza sprzedaż
Ponad 6 lat temu wspólnik wniósł w formie aportu do spółki z o.o. mieszkanie, które następnie zostało zaliczone do środków trwałych. Wartość rynkowa nieruchomości wynosiła (...)
str. 53
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Przedsiębiorcy będą musieli składać dokumenty rozliczeniowe do ZUS
Od 1 stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania dokumentów (...)
str. 56
2.
Nieterminowa wpłata nie wykluczy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Od 1 stycznia 2022 r. nieterminowe opłacenie składek ZUS nie będzie powodowało ustania m.in. dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2022 r. uchylone zostaną (...)
str. 57
3.
Znamy już miesięczny limit podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej w 2022 r.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. miesięczne ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wyniesie 14.805 zł. Tak wynika z komunikatu prezesa (...)
str. 58
IX.
PRAWO PRACY
1.
Dokonywanie przeglądu danych osobowych z ZFŚS, związanych z przyznawaniem ulgowych świadczeń
Pracodawca, przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jest zobowiązany kierować się tzw. kryterium socjalnym. W związku z tym decyzję o przyznaniu (...)
str. 59
2.
Zasady ustalania nagrody jubileuszowej dla pracownika
Pracownik zatrudniony na pełny etat 29 grudnia 2021 r. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego. Przysługują mu (...)
str. 61
3.
Odpowiedzialność kierowcy za wypadek samochodem służbowym w dzień wolny od pracy
Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy skorzystał z samochodu służbowego w dzień wolny od pracy, ulegając w tym czasie wypadkowi. Czy może stanowić to podstawę do (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Inwentaryzacja w okresie pandemii koronawirusa - czy nadal można korzystać z uproszczeń?
Czy mając na uwadze utrzymujący się stan pandemii koronawirusa jednostki, podobnie jak w zeszłym roku, mają prawo w określonych przypadkach przeprowadzać inwentaryzację w drodze weryfikacji (...)
str. 64
2.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2021 r. a znaczne zmniejszenie wielkości przychodów
W 2020 r. spółka z o.o. osiągnęła parametry zobowiązujące do poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. W 2021 r. nastąpiło znaczne zmniejszanie wielkości przychodów (...)
str. 66
3.
Zaliczka zapłacona na przełomie roku a koszty bilansowe i podatkowe
Jednostka obawiając się wzrostu cen zamawianych elementów wyposażenia biura dokonała wpłaty 100% zaliczki. Zgodnie z umową opłacone składniki majątku (nie będą to środki trwałe) zostaną (...)
str. 67
4.
Błędne ujęcie w księgach rachunkowych wartości kapitału zakładowego
W chwili utworzenia spółki z o.o. wspólnicy wnieśli wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne. Niestety pomimo zarejestrowania kapitału w KRS, w wyniku błędnego księgowania, wartość aportu (...)
str. 70
5.
Nierozliczone salda należności i zobowiązań
Przejęliśmy księgi rachunkowe spółki z o.o. od innego biura rachunkowego. Niestety w jej ewidencji na koncie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami znajduje się mnóstwo niewyjaśnionych (...)
str. 74
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.