Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 18 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2024 r., godz. 13:09 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.258 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Biuletynu Informacyjnego
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 14 (1093) z dnia 10.05.2021
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
nr 14 (1093) z dnia 10.05.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Pakiet Slim VAT - objaśnienia podatkowe
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zmiany w VAT wprowadzone w ramach tzw. pakietu Slim VAT. Pisaliśmy na ten temat w BI nr 1 z (...)
str. 4
2.
Informacje składane przez podatników a czynny żal - komunikat Min. Fin.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący możliwości złożenia tzw. czynnego żalu, w przypadku nie przekazania przez podatników do właściwego organu informacji/sprawozdań. Z (...)
str. 4
3.
Odpowiedzi resortowe na pytania naszego Wydawnictwa
3.1.
Zmiana danych podatnika a konieczność złożenia nowego zawiadomienia ZAW-NR
Co do zasady, w przypadku zapłaty należności za dostawę towarów lub świadczenie usług (potwierdzonych fakturą) na rachunek inny niż rachunek dostawcy (czynnego podatnika VAT) ujęty (...)
str. 5
3.2.
Doręczanie przesyłek od pracodawcy w okresie obowiązywania stanu epidemii
Rozwiązanie umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia może nastąpić dopiero po skutecznym złożeniu oświadczenia woli w tej sprawie przez jedną ze stron (...)
str. 6
II.
INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH
1.
Istotne zmiany dla przedsiębiorców turystycznych i innych podmiotów przyjęte przez Radę Ministrów
W dniu 27 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych (...)
str. 7
2.
Nowe rozporządzenia dotyczące wymagań technicznych dla kas rejestrujących
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wymagania techniczne dla (...)
str. 9
III.
ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO
1.
Świadczenia na ochronę zdrowia pracowników w związku z COVID-19 - podatki i ewidencja księgowa
W związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 pracodawcy, w trosce o zdrowie swoich pracowników, zapewniają im różnego rodzaju świadczenia, np. ponoszą wydatki na testy na COVID-19, (...)
str. 10
1.1.
Otrzymanie od pracodawcy pomocy w zakresie ochrony zdrowia a przychód pracownika i składki ZUS
Przychód ze stosunku pracy Przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w (...)
str. 11
1.2.
Wydatki na ochronę zdrowia pracowników w kosztach podatkowych
Zasadą jest, że podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, (...)
str. 12
1.3.
VAT od wydatków na ochronę zdrowia pracowników
Rozliczając dla celów VAT wydatki na ochronę zdrowia pracowników należy mieć na uwadze, że: a) zasadniczo podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług (...)
str. 14
1.4.
Ewidencja księgowa wydatków na ochronę zdrowia pracowników w związku z COVID-19
Wydatki ponoszone przez pracodawcę na ochronę zdrowia pracowników obciążają koszty działalności operacyjnej pracodawcy. Mogą one zatem zostać ujęte w księgach rachunkowych pracodawcy np. na koncie (...)
str. 15
2.
Sprzedaż wierzytelności własnej - wybrane zagadnienia
Zdarza się, że podmioty gospodarcze sprzedają wierzytelności własne, powstałe z tytułu sprzedaży towarów/usług. Na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść (...)
str. 16
2.1.
Rozliczenie sprzedaży wierzytelności własnej dla celów VAT
Sprzedaż wierzytelności własnej a VAT należny Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Należy mieć jednak (...)
str. 16
2.2.
Skutki w CIT/PIT sprzedaży wierzytelności własnej
Przychód ze sprzedaży wierzytelności własnej Dla celów PIT wprost wskazano, że w przypadku sprzedaży wierzytelności własnej podatnik uzyskuje przychód. Jak bowiem wynika z art. 14 (...)
str. 18
2.3.
Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności własnej
Dla celów bilansowych sprzedaż wierzytelności własnych (z tytułu sprzedaży towarów/usług) jest rozliczana w podobny sposób, jak sprzedaż aktywów finansowych. W związku z tym, przychód ze (...)
str. 21
IV.
PODATEK VAT
1.
Zapłata VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa niezgodna z prawem UE - opinia rzecznika TSUE
Polskie przepisy nakładające obowiązek zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw w terminie 5 dni od ich wprowadzenia na terytorium kraju są niezgodne z prawem (...)
str. 22
2.
Opłata od środków spożywczych a podstawa opodatkowania VAT - interpretacja KIS
Opłata od środków spożywczych wchodzi do podstawy opodatkowania VAT, w konsekwencji jest ona opodatkowana na takich samych zasadach, jak określony środek spożywczy. (interpretacja indywidualna Dyrektora (...)
str. 23
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wynajem samochodu stanowiącego towar handlowy
Spółka (czynny podatnik VAT) prowadzi działalność w zakresie sprzedaży samochodów osobowych. W celu zwiększenia sprzedaży zamierza proponować potencjalnym klientom wynajem aut na okres 3-6 miesięcy. (...)
str. 24
3.2.
Gotowość do świadczenia usługi a VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Podpisałem z NFZ umowę dotyczącą utrzymania stanu gotowości do świadczenia usług stomatologicznych w reżimie sanitarnym z powodu pandemii. Zapłata w formie (...)
str. 26
3.3.
Drukowanie raportów fiskalnych w przypadku kasy on-line
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Rozliczam VAT miesięcznie. Ewidencjonuję sprzedaż za pomocą kasy on-line. Czy mam obowiązek drukowania miesięcznych raportów fiskalnych z tego typu kasy? Tak. (...)
str. 28
3.4.
Nietransakcyjne przemieszczenie towarów - ustalenie podstawy opodatkowania VAT
Kupiliśmy towar poza UE. Odprawa celna miała miejsce w Niemczech, a następnie towar został przetransportowany do Polski (tzw. nietransakcyjne przemieszczenie towaru). Czy do podstawy opodatkowania (...)
str. 29
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Jak podatnik zwolniony podmiotowo z VAT wystawia faktury?
Spółka korzysta ze zwolnienia z VAT z uwagi na niskie obroty. Jakie elementy powinny zawierać wystawiane faktury? Czy w rubryce stawka VAT należy podać "ZW", (...)
str. 31
4.2.
Zasady otwierania rachunku VAT
Planuję rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Czy muszę złożyć w banku wniosek o otwarcie rachunku VAT? Podatnicy, którzy dokonują dostawy oraz nabyć (...)
str. 32
4.3.
Zwrot towaru w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie a JPK_VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonuję w kasie rejestrującej. W jaki sposób powinienem wykazać w JPK_VAT korektę sprzedaży paragonowej spowodowaną zwrotem (...)
str. 32
V.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
1.
Uprzednie porozumienia cenowe uzyskane przez wspólników spółki komandytowej a ochrona spółki - odpowiedź na interpelację poselską
Podstawa prawna Zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty niektórych usług/świadczeń wymienionych w tym (...)
str. 33
2.
Odsetki i opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty zwrotu dofinansowania a CIT - interpretacja KIS
Odsetki oraz opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty zwrotu dofinansowania, będącego wynikiem naruszenia warunków dofinansowania, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te nie wykazują (...)
str. 35
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Nieuregulowane zobowiązanie w CIT/WZ składanym za 2020 r.
Spółka z o.o. posiada niezapłacone zobowiązanie (z tytułu zakupu towaru handlowego), dla którego 90 dzień od upływu terminu płatności minął w 2020 r. W związku (...)
str. 37
3.2.
Wypłata zysku spółki komandytowej oraz wystąpienie wspólnika z takiej spółki
W 2020 r. spółka komandytowa wypracowała zysk. Komandytariuszami spółki byli w 2020 r. panowie A i B, a komplementariuszem spółka X sp. z o.o. W (...)
str. 39
3.3.
Dotacja otrzymana z gminy - skutki w CIT
Zakład komunalny ma podpisać umowę leasingu operacyjnego na koparkę. Gmina ma przekazać 100.000 zł dotacji na wkład własny do tej umowy. Czy od tej dotacji (...)
str. 41
VI.
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
1.
Ulga mieszkaniowa jest prawem majątkowym, które przechodzi na spadkobierców - wyrok NSA
Ulga mieszkaniowa stanowi prawo majątkowe. Z ulgi tej może skorzystać spadkobierca, jeśli spełni on ustawowe warunki. (wyrok NSA z 3 grudnia 2020 r., sygn. akt (...)
str. 42
2.
Budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych a opodatkowanie ryczałtem - interpretacja KIS
Przychody z tytułu wykonywania usług zaliczanych do robót budowlanych związanych ze wznoszeniem i sprzedażą budynków mieszkalnych mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, przy zastosowaniu 5,5% stawki. (...)
str. 44
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Wniosek pracownika o niestosowanie ulgi dla młodych
Nasz pracownik, który nie ukończył jeszcze 26 lat, na początku maja br. złożył nam wniosek o niestosowanie mu ulgi dla młodych. Od którego miesiąca powinniśmy (...)
str. 45
3.2.
Zaliczenie nadpłaty składek ZUS na poczet bieżących płatności w związku z COVID-19 a rozliczenie roczne PIT
Prowadzę działalność gospodarczą. Z tego tytułu opłacam składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Składki ZUS za grudzień 2020 r. opłaciłam w styczniu 2021 r. (...)
str. 46
3.3.
Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków na samochód ciężarowy a dodatkowe badanie techniczne
Jestem podatnikiem korzystającym ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W ramach prowadzonej działalności (sprzedaż drewna) użytkuję zakupiony na firmę samochód. Samochód ten ma jeden rząd siedzeń (...)
str. 48
VII.
ŚRODKI TRWAŁE
1.
Wydatki na zakup elektrycznego jednośladu w kosztach firmy - interpretacja KIS
Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup roweru elektrycznego o wartości przekraczającej 10.000 zł poprzez odpisy amortyzacyjne. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 51
2.
Zakup gruntu oraz likwidacja starej hali magazynowej a budowa nowej
W związku z budową nowej hali produkcyjnej musieliśmy wyburzyć starą halę (środek trwały), która nie była w pełni zamortyzowana. Z tego tytułu ponieśliśmy koszty rozbiórki (...)
str. 52
3.
Amortyzacja nieruchomości wycofanej ze spółki jawnej do majątku prywatnego
Dwóch z trzech wspólników spółki jawnej (małżonkowie) przyjęło do majątku prywatnego wycofaną z tej spółki nieruchomość. Następnie zamierzali ją wynajmować w ramach najmu prywatnego, przy (...)
str. 55
VIII.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
1.
Zerowy raport ZUS RZA za zleceniobiorcę
Z tytułu zawartej umowy zlecenia zgłosiliśmy zleceniobiorcę do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. W maju 2021 r. nie uzyska on przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie (...)
str. 56
2.
Składki na FP, FS i FGŚP za syna prowadzącego działalność gospodarczą
Syn (mający ukończone 36 lat) pomaga mi przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W tym celu zawarłam z nim umowę o pracę. Z uwagi na to, że (...)
str. 57
IX.
PRAWO PRACY
1.
Zmiany zasad limitowania umów na czas określony na przestrzeni lat
Od 1 maja 2021 r. zatrudniliśmy pracownika, który świadczył już pracę w naszej firmie (jesteśmy spółką) na podstawie trzech umów na czas określony. Pierwsza umowa (...)
str. 59
2.
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego przy łączeniu go z pracą na część etatu
Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, w dniu 23 października 2020 r. urodziła dziecko. Od tego dnia korzysta z urlopu macierzyńskiego (...)
str. 61
3.
Wypłaty po śmierci pracownika a obciążenia komornicze
Zmarł pracownik, którego wynagrodzenie objęte było zajęciem komorniczym. Czy od wypłat dokonanych rodzinie zmarłego (wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop oraz odprawa pośmiertna) także musimy dokonać wspomnianych (...)
str. 62
X.
RACHUNKOWOŚĆ
1.
Rozliczenie wyniku spółki z o.o. za 2020 r. dokonane w 2021 r.
Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2020 r. wykazało zysk. Po jego zatwierdzeniu, w ramach podziału zysku, wspólnicy podjęli decyzję o przeznaczeniu odpowiednich części zysku (...)
str. 64
1.1.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. jako podstawa dokonania podziału wyniku
W art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości wskazano wymogi jakie muszą zostać spełnione, aby dokonanie podziału wyniku finansowego było dopuszczalne. I tak, (...)
str. 64
1.2.
Podział zysku za 2020 r.
Podział wyniku Dokonując podziału zysku, wspólnicy spółki z o.o. powinni uwzględnić zapisy umowy spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.). W świetle art. 192 (...)
str. 65
2.
Przesunięcie terminu zakończenia inwentaryzacji w jednostce, której dzień bilansowy nie jest zgodny z kalendarzowym
Czy spółka komandytowa, której rok obrotowy zakończył się 30 kwietnia 2021 r., może wydłużyć m.in. termin zakończenia inwentaryzacji o 30 dni? Ostateczny termin zakończenia inwentaryzacji (...)
str. 68
3.
Spisanie należności nieściągalnej od byłego pracownika w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego
Spółka posiadała należność od byłego pracownika z tytułu pożyczki oraz nierozliczonej zaliczki na delegację służbową. Ponieważ pracownik nie spłacił zobowiązań, sprawa została skierowana na drogę (...)
str. 69
4.
Podwójnie ujęte faktury sprzedaży w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym
Podczas prac bilansowych dotyczących 2020 r. stwierdziliśmy, że w księgach rachunkowych za 2019 r. dwukrotnie ujęliśmy fakturę sprzedaży. Sprawozdanie za 2019 r. zostało zatwierdzone, obecnie (...)
str. 71
5.
Czy do KRS składa się sprawozdanie z dobrowolnego badania sprawozdania finansowego?
Spółka z o.o. poddała badaniu swoje sprawozdanie finansowe pomimo, że nie miała takiego obowiązku. Czy należy złożyć sprawozdanie z takiego badania wraz innymi wymaganymi dokumentami (...)
str. 72
6.
Zastąpienie firmy audytorskiej inną firmą audytorską - odpowiedź Min. Fin. na zapytanie PIBR
Na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (www.pibr.org.pl), dalej: PIBR, opublikowano odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytania zgłoszone przez PIBR w zakresie interpretacji art. 82 ustawy (...)
str. 73
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.